of 58952 LinkedIn

Akkoord over opvang uitgeprocedeerden Groningen

De Groninger bed-, bad-, en broodvoorziening is vanaf komende maand één van de vijf Landelijke Voorzieningen Vluchtelingen (Lvv). De gemeente heeft overeenstemming over onder meer de financiën bereikt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Groninger bed-, bad-, en broodvoorziening is vanaf komende maand één van de vijf Landelijke Voorzieningen voor Vreemdelingen (Lvv). De gemeente heeft overeenstemming over onder meer de financiën bereikt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Maximaal 300 mensen

De huidige bed-, bad- en broodvoorziening biedt onderdak aan 270 uitgeprocedeerde asielzoekers en kan nog worden uitgebreid tot 300. Dat laatste getal blijft voorlopig ook het maximum, laat de gemeente Groningen weten. Dat is onder meer het geval omdat de rijksbijdrage voor de Lvv is berekend op basis van dat maximum. Dit jaar is die bijdrage 4,6 miljoen euro. De twee komende jaren kan de gemeente Groningen rekenen op respectievelijk 4,1 en 4,3 miljoen euro. Ter compensatie voor het feit dat Groningen de opvang laatste jaren zelf financierde, krijgt de gemeente naar verwachting nog eens twee miljoen euro van het rijk.

 

Hogere rijksbijdrage

Die bijdragen zijn hoger dan het bedrag dat de gemeente Groningen tot nu toe kwijt was aan haar bed-, bad- en broodopvang. Volgens een woordvoerder van wethouder Glimina Chakor (integratie en emancipatie, GroenLinks) ligt het verschil tussen die bedragen aan het feit dat de mensen die in een Lvv verblijven meer begeleiding krijgen dan de doelgroep van bed, bad en brood.

 

Helder perspectief

De Lvv’s zijn een pilot waarbinnen het rijk en de deelnemende gemeenten (Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht) gezamenlijk de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers op zich nemen. Binnen de Lvv wordt de samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT & V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) geïntensiveerd om de bewoners van de voorziening een helder perspectief te bieden; terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie, dan wel een hernieuwde asielprocedure. Voor die intensievere samenwerking stelt de gemeente een projectleider aan. Verder heeft het in het leven roepen van een Groninger Lvv geen effecten op de formatie.

 

Sober karakter

De komende tijd wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin staat wie er wordt toegelaten tot de Lvv, en wanneer de opvang wordt beëindigd. Ook wordt onderzocht of de huidige huisvesting op twee locaties geschikt is, of dat er allicht naar een andere locatie moet worden uitgekeken. De opvang blijft volgens de woordvoerder van wethouder Chakor een sober karakter houden.

 

Dublin-claimanten 

In tegenstelling tot Amsterdam is de gemeente Groningen geen regeling met het rijk overeengekomen waarin de kosten worden gedeeld. Staatssecretaris Mark Harbers (Veiligheid en Justitie, VVD) en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) kwamen overeen dat het rijk 340 plekken financiert, en de gemeente Amsterdam 160. Die verdeling is het gevolg van een opdracht van de Amsterdamse gemeenteraad aan het college om ook zogeheten Dublin-claimanten (asielzoekers waarvan de procedure in een ander EU-lidstaat moet worden afgehandeld) en andere uitgeprocedeerden die buiten de doelgroep van de Lvv vallen, op te vangen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.