of 64204 LinkedIn

Afspraken wijkteams vaakst over uren en fte

Precies de helft maakt ook afspraken over outcome, de te behalen doelstellingen in de vorm van maatschappelijke baten of effecten. Blijkt uit onderzoek van Movisie

Vrijwel alle gemeenten hebben afspraken gemaakt met de sociale wijkteams over te verrichten werkzaamheden. Het vaakst gaat het dan over de input: afspraken over hoeveel uren of fte binnen het team ingezet worden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Sociale (wijk)teams in vogelvlucht’ dat kennisinstituut Movisie deed in opdracht van de VNG.

Doelstellingen

86 procent van de gemeenten werkt nu al, of gaat dat zeer binnenkort doen, met een sociaal (wijk)team, blijkt uit het onderzoek onder 224 gemeenten. In 9 procent van de gevallen zijn helemaal geen afspraken gemaakt over de taken of doelstellingen van die teams. Het merendeel maakt die afspraken wel en daarbij valt op dat het vooral om inzet van mensuren gaat. 70 procent van de gemeenten maakt hier afspraken over met het wijkteam. Precies de helft maakt ook afspraken over outcome, de te behalen doelstellingen in de vorm van maatschappelijke baten of effecten. Afspraken over de output zoals hoeveel huisbezoeken of doorverwijzingen gerealiseerd worden, worden bij één op de vijf gemeenten gemaakt.

Meten, leren, bijstellen
Volgens de onderzoekers is er bij gemeenten die zeggen op outcome te sturen vaak nog onduidelijkheid over hoe dit vorm moet krijgen in de praktijk, omdat veel teams nog in een opstart- of pilotfase zitten. Ze raden gemeenten aan dit toch, in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. ‘Op die manier kun je over een poosje een goede meting doen en kun je zien wat wel en niet werkt. Het is een kwestie van leren, bijstellen en verder ontwikkelen’, aldus onderzoekster Silke van Arum. ‘Als je nu geen goede afspraken daarover maakt, wordt het lastig de outcome te meten en daarop te sturen.‘

Nog niet bezig met monitoren
Gemeenten zijn sowieso nog niet zo bezig met evalueren en monitoren, blijkt. 98 procent van de 185 gemeenten zegt wel te zullen evalueren, maar 39 procent hebben nog niet duidelijk hóe dat moet gaan gebeuren, of zijn daar nog mee bezig.  Gemeenten die al wel weten hoe ze de evaluatie gaan aanpakken, kiezen vaak voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief. Er wordt daarbij zowel naar uitstroomcijfers en financiën gekeken als naar cliëntervaringen en knelpunten binnen de teams.


Wijkanalyse
De wijkteams moeten uiteindelijk – het woord zegt het al – in de wijken aan de slag. Dat roept de vraag op of de teams aansluiten bij de behoeften die er in een wijk leven. In het onderzoek werd daarom gevraagd of aan de opzet van het team een cijfermatige wijkanalyse ten grondslag heeft gelegen. 55% van de 182 gemeenten die deze vraag hebben beantwoord, zeggen dat dit zo is. Bij 45% is zo’n analyse niet gedaan. Opvallend daarbij is dat bij de G32 gemeenten vrijwel overal zo'n wijkanalyse heeft plaatsgevonden. Bij de kleine gemeenten is dit bij 48 procent van de gemeenten het geval.


Taakstelling moet aansluiten
De onderzoekers benadrukken het belang van een cijfermatige wijkanalyse. ‘Door  in kaart te brengen welke doelgroepen er in de wijk zijn, kan het wijkteam zo ingericht worden dat de taakstelling nauw aansluit bij de behoefte’, aldus Van Arum. Ze raden gemeenten aan de wijkanalyse samen met maatschappelijke organisaties en bewoners te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.