of 59250 LinkedIn

Administratieve rompslomp door werken in de bijstand

Alle voordelen van parttime werken in de bijstand ten spijt, vindt een derde van de gemeenten dat het een hoop administratieve problemen geeft.

Een derde van de gemeenten heeft problemen met de administratie van mensen in de bijstand die parttime werken. Verrekenen van de inkomsten door parttime werk is complex en zorgt voor een grote belasting op de administratie, aldus gemeenten in een factsheet van Divosa.

Alleenstaande ouders
Gemeenten stimuleren mensen met een bijstandsuitkering om parttime aan het werk te gaan. Mensen met een parttime baan stromen vaker uit dan mensen die geen baantje hebben. 85% van de sociale diensten informeert klanten op de mogelijkheid parttime te werken. 63% doet dat bij alle klanten, 21% alleen bij specifieke groepen als alleenstaande ouders of anderen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. 


Vrijlaten
Veel gemeenten hebben besloten dat uitkeringsgerechtigden die een baantje hebben een deel van die inkomsten mogen houden, bovenop hun uitkering. Gemeenten kunnen sinds de Participatiewet zelf beslissen of ze een deel van de inkomsten vrijlaten. Iemand mag maximaal zes maanden lang een bedrag van maximaal 196 euro bovenop de bijstandsuitkering houden. Bij twee derde van de sociale diensten mogen mensen gebeurt dit. 58% van hen doet dit voor alle bijstandsgerechtigden met een bijbaan, 42% alleen voor specifieke groepen, vaak alleenstaande ouders met jonge kinderen of mensen met een medische urenbeperking of mensen waarvan verwacht wordt dat het werk leidt tot een hogere kans op uitstroom.


Onduidelijkheden

Alle voordelen van parttime werken in de bijstand ten spijt, vindt een derde van de gemeenten dat het een hoop administratieve problemen geeft. Omdat bij de betaling van een uitkering het werkelijke loon niet bekend is, moeten sociale diensten dat achteraf verrekenen. Dat levert veel terugvorderingen op en onduidelijkheden voor klanten. Bij flexibel werk, waar de inkomsten minder stabiel zijn, spelen dezelfde problemen. Gemeenten rekenen daarom met fictieve bedragen en te verwachten inkomsten. Door regelmatig aan de klant te vragen of hij meer of minder werkt, proberen gemeenten de fictieve bedragen zo reëel mogelijk in te schatten. Ook wordt er geschoven met de betaaldatum van de uitkering, zodat er meer bekend is over de daadwerkelijke verdiensten.

 
Geen verband beleid en werk 

De helft van de gemeenten heeft expliciet beleid op het stimuleren van parttime werk in de bijstand. Of dat beleid ook effect sorteert, is nog maar de vraag. Bij 58 gemeenten werd getoetst of er een verband bestaat tussen beleidskeuzes en resultaten. Bij deze kleine steekproef werd geen verband aangetoond. Ook tussen het stimuleren van parttime werk en de uitstroom uit de bijstand werd geen verband gevonden, noch voor het al dan niet vrijlaten van de bijverdiensten en het aantal parttime werkenden. Divosa benadrukt dat deze steekproef erg klein is en dus niet model hoeft te staan voor de invloed van parttime werk op de bijstand in alle gemeenten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
De overheid creëert zelf een deel van de hoge werkloosheid. Als politici meer visie en creativiteit zouden tonen, dan had men al langer moeten experimenteren met vormen van het basisinkomen. De plannen en ideeën zijn al 30 jaar oud. Het biedt mensen kansen voor hun eigen werk te scheppen, maar politici kiezen liever ervoor om de burger te straffen en afhankelijk te maken, dan om mensen de ruimte bieden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe zo moeilijk? Het lijkt mij in ieder geval niet moeilijk om de gehele uitkering bij wijze van voorschot te verstrekken, onder inhouding van een bepaald percentage van de elders genoten inkomsten en latere definitieve afrekening. Het geeft inderdaad wat extra werk voor deze cliënten, maar grote administratieve belasting en veel administratieve rompslomp zijn wel heel grote woorden.
Door P,J, Westerhif op
Vreemd in vergelijking met de mediaberichten van afgelopen dagen. Daarin wordt op basis van hetzelfde rapport immers gesteld dat bijna 20 procent van de mensen die naast hun bijstand werken uiteindelijk een baan krijgen die voldoende betaalt, i.t.t. de mensen die er niet bij werken (7%). Daardoor hoeven gemeenten zo’n 350 miljoen euro niet uit te keren.