of 64740 LinkedIn

Achtste expertisecentrum jeugdhulp in Roermond

Nadat Maastricht bedankte, is Roermond bereid gevonden om voor Limburg een expertisecentrum complexe jeugdhulp te realiseren. Hiermee zijn nu alle acht expertisecentra, verspreid over Nederland, rond. Roermond is niet huiverig dat ze er financieel bij inschiet.

Roermond gaat voor Limburg een expertisecentrum complexe jeugdhulp realiseren. Hiermee zijn nu alle acht expertisecentra, verspreid over Nederland, rond. Roermond is niet huiverig dat ze er financieel bij inschiet.

Financiële risico’s

Maastricht was daar wel bang voor. Het Maastrichtse college besloot in juli het verzoek van het ministerie van VWS om een expertisecentrum te realiseren niet te honoreren. Het vond de financiële risico’s te groot en onacceptabel omdat de gemeente geen enkele financiële buffer heeft. Maastricht wilde de extra taak alleen op zich nemen als het rijk alle kosten volledig en zonder voorbehoud zou vergoeden. Hoewel het ministerie aan Maastricht liet weten dat de verdeelsleutel voor de landelijk beschikbare 26 miljoen euro per jaar nog definitief moet worden vastgesteld, was dat onvoldoende garantie.

 

1 april 2021

Roermond ziet het niet zo somber in en stemde wel met het verzoek van VWS in. ‘We vinden het erg belangrijk dat het Expertisecentrum in Limburg er komt. We willen daarvoor de verantwoordelijkheid nemen door de taken als coördinerende gemeente op te pakken. Deze taak sluit wat ons betreft ook goed aan op de bovenregionale taak die we hebben op het gebied van JeugdzorgPlus’, zo laat een woordvoerder van Roermond desgevraagd weten. Het expertisecentrum moet op 1 april volgend jaar zijn gerealiseerd.

 

Positieve impuls

Maastricht vreesde ook dat bij de verdeling van de landelijk beschikbare 26 miljoen euro te weinig rekening zou worden gehouden met de relatief zware jeugdproblematiek in Limburg. ‘We zullen de zorgzwaarte van de jeugdigen in Limburg zeker inbrengen in het gesprek over de verdeling van de middelen’, aldus de woordvoerder. Daarover moet het gesprek nog plaatsvinden. ‘Maar laten we niet vergeten dat we als gemeenten nu volledig zelf voor deze kosten opdraaien, en straks dus extra middelen hebben om via het Expertisecentrum de meest kwetsbare jeugdigen met complexe zorgvragen te kunnen helpen.’ Roermond ziet het Expertisecentrum en de extra middelen daarvoor ‘vooral als een positieve impuls om de hulpverlening en ondersteuning aan de jeugdigen in Limburg te verbeteren’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.