of 59345 LinkedIn

Abvakabo houdt vast aan looneis van 2 procent

Het nieuwe kabinet wil de salarissen van ambtenaren bevriezen. Maar bij de onderhandelingen over de cao voor Rijksambtenaren die begin november van start gaan, houdt de Avbakabo vast aan een loonstijging van 2 procent. ´En als blijkt dat het concept regeerakkoord uitgevoerd gaat worden, dan stappen we naar de rechter´, aldus bestuurder Jan Willem Dieten van de bond.
14 reacties
Het nieuwe kabinet wil de salarissen van ambtenaren bevriezen. Maar bij de onderhandelingen over de cao voor Rijksambtenaren die begin november van start gaan, houdt de Avbakabo vast aan een loonstijging van 2 procent. ´En als blijkt dat het concept regeerakkoord uitgevoerd gaat worden, dan stappen we naar de rechter´, aldus bestuurder Jan Willem Dieten van de bond.

De cao voor de 125.000 Rijksambtenaren loopt op 1 januari 2011 af. Begin november zitten de partijen om de tafel voor een nieuwe cao. Het standpunt van het ministerie is bekend: nul procent. Dat van de bonden ook: 2 procent. Dieten: 'De onderhandelingen worden meestal in opdracht van de minister gedaan door de directeur generaal, de heer Uilenberg. Als na een uur praten blijkt dat hij geen mandaat heeft om echt te onderhandelen over 2 procent, dan zijn we snel klaar. Dan mag hij minister Donner (binnenkort Binnenlandse Zaken) erbij halen.'

 

Pensioenpremie

Volgens Dieten is er in de marktsector ruimte voor een loonstijging van ongeveer 3 procent. Naast de 2 procent loonstijging wil hij daarom nog ongeveer 1 procent uittrekken voor andere verbeteringen in de cao. 'Met de problemen bij de pensioenfondsen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een stijging van de pensioenpremie', aldus Dieten.

 

Abvakabo laat het niet bij de looneis alleen, de bond is ook tegen gedwongen ontslagen. Dieten: 'Maar tegelijkertijd zijn we tegenstander van de ouderwetse pavlovreactie bij bezuinigingen, waarbij alle tijdelijke contracten gestopt worden. Dan gooi je alle jonge mensen eruit en we vinden het juist belangrijk dat diversiteit en biculturaliteit in overheidsorganisaties blijft bestaan.'

 

Vooroordelen 

In het Financieel Dagblad dagblad kondigden de vakbonden al aan met een soort 'charmeoffensief' te beginnen omdat ze een 'groot maatschappelijk draagvlak' zien voor het snoeien in de ambtenarij. Dieten: We hebben inderdaad te lijden onder een aantal vooroordelen over ambtenaren. Ik stel dan altijd de retorische vraag waar dan op bezuinigd moet worden. Op de 20.000 mensen die onze gevangenissen bewaken? Op de 10.000 ambtenaren die ons wegennet onderhouden? En we hebben net twee maanden zonder een kabinet gezeten, wie denk je dat ons land bestuurd heeft in die tijd?'

 

Schijt aan

Volgens Dieten is de bond ook klaar voor een eventuele gang naar de rechter. ´Het juridische werk is gedaan.´ In het concept regeerakkoord dat binnenkort voorgelegd wordt aan de Tweede Kamer staat dat als er geen overeenstemming met de bonden wordt bereikt over de ´nullijn´voor ambtenarensalarissen, er een wetswijziging moet plaatsvinden om de bevriezing van de lonen af te dwingen. ´Dat staat er op een knullige en amateuristische manier en wat er staat kan helemaal niet´, aldus Dieten. ´Nederland is ondertekenaar van het verdrag van de international Labour Organization ILO. Daarin is het recht  en vrijheid van onderhandelen vastgelegd. Maar daar heeft het regeerakkoord blijkbaar schijt aan.´

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door nick (adviseur) op
ik kan me goed inleven in de reactie van haagbeuk. ik denk dat het onze collega's bij het rijk wel weer zal lukken.
Met een beetje mazzel pakken wij als gemeentemensen nog een paar schamele tienden van procenten in 2011 tot 2014.
Door Fred IJspeerd (ambtenaar) op
De ambtenaar is nog steeds bestuursrechtelijk aangesteld. Bij deze 81 jaar oude keuze hoort ook dat de werkgever kan afwijken van de CAO-bepalingen en dat de arbeidsvoorwaarden éénzijdig kunnen worden vastgesteld = de nullijn.

Het is uiteindelijk aan de rechter om zich over deze materie uit te spreken.

Misschien kan een beetje minder polderen in Nederland geen kwaad. Dankzij de Hoge Raad moet de SGP ook vrouwen toelaten tot het publieke ambt. Met alleen polderen was dit volgens mij nooit tot stand gekomen.
Door Hans (rijksambtenaar) op
zelf zie ik wel iets in het idee om de financiële arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren te koppelen aan een representatieve marktgemiddelde en dit in de wet de verankeren. Ben je gelijk van alle gezeur af. Ambtenaren hebben immers een bijzondere taak in onze samenleving.
Door Henk (gemeentelijke beleidsambtenaar) op
Het gaat er niet om dat een werknemer bij de overheid niet zou willen bezuinigen als andere werknemers dat ook moeten. Het verrichten van arbeid moet echter beloond worden, of dat nu is in de publieke of in de private sector.
De voorbije jaren bleek dat de werknemers bij de overheid telkens achter liepen, waardoor dure mensen moesten worden ingehuurd uit de private sector. Bij diverse taken gebeurt dat nog steeds. Wil je goede werknemers, dan zullen ze ook voldoende moeten worden betaald. Moeten mensen met een uitkering extra worden betaald, dan dienen de middelen door alle inwoners worden opgebracht en niet alleen door de werknemers bij de overheid. De animal cops moeten niet door de collega's worden betaald, maar door alle inwoners.
Door D'n Arme (ambtenaar) op
Helemaal mee eens, ik ben ook van een Audi A8 naar een Audi A6 gegaan. Een mens moet immers op de kleintjes letten nietwaar?
Door Wajong'er (Participant met behoud van Wajong) op
Ik zal ook iets moeten inleveren, daar ontkom ik niet aan. Zo heb ik zelf om te bezuinigen de krant opgezegd. Maar omdat ik sober leef, kom ik als alleenstaande met Wajong nog goed rond. Ik heb namelijk geen auto en ik ben geen roker of drinker, ik ga niet uit en nieuwe kleding/spullen koop ik ook nauwelijks, ik koop alleen de noodzakelijke voeding, verder staat de verwarming bij mij thuis nooit hoger dan 18 graden. Eigenlijk moet iedereen sober leven, dan is er niets aan de hand.

Om wat voor mijn uitkering terug te doen voor de samenleving werk ik met behoud van uitkering bij een werkproject van ProMens-care (Arbeidsmatige dagbesteding kader AWBZ). Participeren dus.
Door ambtenaar (systeembeheerder) op
@Wajonger:Zoals je zelf al aangeeft, iedereen moet iets inleveren dus ook jij.
Door Wajong'er (Participant met behoud van Wajong.) op
Dat verzet tegen de nullijn staat mij absoluut niet aan en is onsolidair met de zwakkeren in de samenleving. Want gaat de nullijn voor de publieke sector niet door, dan moet er elders bezuinigd worden op bijv. de uitkeringen voor arbeidsongeschikten, de zorg, of extra ontslag, enz.! En willen we dat, nee. Daarom niet gaan lopen zeuren over de nullijn. We hebben met een economische crisis te maken en iedereen moet iets inleveren! Tering naar de nering zetten dus!
Door Amer op
Jan Willem is een man met de visie, een stevige onderhandelaar. Hopelijk dat hij steun van de andere bonden krijgt en maatschappelijke organisaties. Samen sterker!
Door haagbeuk (kwaliteitsmedewerker gemeente) op
In mijn herinnering omvatte de rijks-CAO die nu afloopt een structurele loonstijging van 3,5%. De huidige gemeente-CAO (loopt 1-6-2011 af) biedt slechts 1,5% incidenteel extra in 2010 en 0,5% structurele stijging per 1-1-2011. Me dunkt dat de rijksambtenaren nu dus al een stuk beter af zijn dan de collega's bij de gemeenten. Het zou de bonden sieren als ze zich daarom juist zouden focussen op het rechttrekken van de salarisachterstand in de komende gemeente-CAO onderhandelingen, in plaats van zich nu hard te maken voor verdere loonstijgingen bij het rijk. Als ze bij het rijk succesvol zijn, zitten de gemeentecollega's straks wéér op de tweede rang omdat de middelen voor een betere gemeente-CAO dan ontbreken.