of 59250 LinkedIn

Aantal bijstandsuitkeringen daalt komende jaren nauwelijks

Het aantal bijstandsuitkeringen daalt komende jaren nauwelijks, stelt Divosa in redactie op de CBS cijfers over de bijstand.

Bijna een half miljoen mensen ontvangt een bijstandsuitkering. Dat aantal zal de komende jaren nauwelijks dalen, zo blijkt uit de factsheet over de in- en uitstroom in de WWB die Divosa maandag heeft gepubliceerd.

Aantrekkende economie
In het voorwoord bij de factsheet wijst Divosa-voorzitter René Paas erop dat de aantrekkende economie niet automatisch leidt tot daling van het aantal mensen dat een beroep moet doen op bijstand. ‘Veel bijstandsontvangers hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de concurrentie is groot. Een effectieve aanpak gaat daarom niet zonder menskracht. Om streng te zijn aan de poort en om klanten snel en intensief te begeleiden naar werk. Daar zijn voldoende goedopgeleide professionals voor nodig’, aldus Paas.

Re-integratiebudgetten verdampt
Onlangs stuurden 234 wethouders een brandbrief aan het kabinet. Volgens de wethouders zijn de bezuinigingen op gemeenten te groot. Dat geldt ook voor het domein van werk & inkomen. Paas: ‘Re-integratiebudgetten zijn nagenoeg verdampt. 10 procent van de gemeenten krijgt vanaf 2018 zelfs helemaal niets meer. Het is tekenend dat ruim driekwart van de gemeenten andere middelen inzet om het re-integratiebeleid te kunnen voeren dat zij noodzakelijk achten.’

Uitstroom gehalveerd
Volgens de factsheet van Divosa hebben gemeenten in 2014 140 duizend nieuwe bijstandsuitkeringen toegekend. Het beroep op de bijstand groeide vorig jaar met 8 procent. Door de economische crisis is de instroom van werklozen verdubbeld en de instroom van WW’ers verdrievoudigd, terwijl de uitstroom naar werk sinds het begin van de crisis is gehalveerd.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doornroosje24 (floormanager) op
Misschien tijd om echte banen en goed loon te organiseren. Je kon al lang van te voren zien aankomen dat dit zou gaan gebeuren. De tweedeling wordt steeds groter en dat is slecht voor de economie. Er is genoeg werk oa in de zorg. Waarom zou jij mensen die geld genoeg hebben een basisinkomen geven?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Hoogedelachtbare jonkheer: het idee van een basisinkomen voor iedereen zonder dat er een arbeidsverplichting tegenover staat ,is nu natuurlijk helemaal onmogelijk geworden met de huidige instroom van migratie-uitkeringen. Wie zal dat betalen?
Zoete lieve Gerritje? Ik dacht het niet!
Door A.M.B. te Naar op
En wat te denken van alle vluchtelingen die eerst ook allemaal in de bijstand terecht komen. Er is er geen een die meteen aan het werk kan alleen al vanwege het niet kennen van de taal.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Het lijkt dus de hoogste tijd om ook na te gaan denken over een basisinkomen, zodat mensen zelf initiatieven kunnen nemen. De bijstandsuitkeringen zullen overigens fors toenemen door de extreem hoge stroom asielzoekers. Dit kabinet faalt al in het scheppen van banen voor de huidige bevolking, laat staan hoe ernstig dit straks mis zal lopen. De politiek verkeert in een ivoren toren en is de binding met de samenleving kwijt.