of 61869 LinkedIn

Aantal arbeidsgehandicapte jongeren Utrecht onbekend

Arbeidsgehandicapte jongeren zijn niet goed in beeld bij de gemeente Utrecht, concludeert de Utrechtse rekenkamer. Ook is niet duidelijk wat het Utrechtse beleid voor arbeidsgehandicapte jongeren kost en wat het opbrengt.

De gemeente Utrecht heeft arbeidsgehandicapte jongeren niet goed in beeld. Dat concludeert de Utrechtse rekenkamer in haar rapport Beperkt in beeld. Ook is niet duidelijk wat het Utrechtse beleid voor arbeidsgehandicapte jongeren kost en wat het opbrengt. 

Weinig regie over gegevens

Dat de gemeente geen goed zicht heeft op het aantal arbeidsgehandicapte jongeren komt volgens de rekenkamer doordat er te weinig regie is over het verzamelen van gegevens. Een van de aanbevelingen is dan ook dat de gemeente samen met scholen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere maatschappelijke organisaties een beeld gaat schetsen van de verschillende groepen arbeidsgehandicapte jongeren.

 

Vaste contactpersoon

Daarnaast moet volgens de rekenkamer geëvalueerd worden welke beleidsinstrumenten effectief zijn om jongeren met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. Jongeren die door de gemeente Utrecht begeleiding krijgen, zijn zelf overwegend positief zijn over de hulp. Wel geven zij aan dat het onduidelijk is waar  zij hun hulpvraag bij de gemeente kunnen neerleggen. Om die reden raadt de rekenkamer aan om elke jongere die tot de doelgroep behoort een vaste contactpersoon te geven die over het overzicht waakt.

 

Afstemmen

De rekenkamer concludeert daarnaast dat er nog een boel te verbeteren valt aan de samenwerking met onderwijsinstellingen, met name met mbo-scholen. Voor deze scholen is het vaak onduidelijk waar binnen de gemeentelijke organisatie zij met vragen terecht kunnen en hoe de taakverdeling binnen de gemeente in elkaar zit. Ook de samenwerking tussen wijkteams en de afdeling Werk en Inkomen is volgens de rekenkamer voor verbetering vatbaar. Het vinden van de juiste banen voor arbeidsgehandicapte jongeren zal makkelijker gaan als de gemeente, UWV, en het Werkgeverservicepunt elkaars systemen beter op elkaar afstemmen.

 

Mondeling communiceren
Ook bij de informatievoorziening kan de gemeente Utrecht volgens de rekenkamer nog meer rekening houden met de doelgroep, bijvoorbeeld door de belangrijkste zaken mondeling te communiceren. Voor potentiële werkgevers moet duidelijker worden over welke vaardigheden arbeidsgehandicapte jongeren beschikken en hoe ze het best begeleid kunnen worden.  

 

Geen sturing

Tot slot wordt ook aangeraden om voortaan gegevens over de doelgroep te koppelen gegevens over de toegepaste beleidsinstrumenten, uitkomsten van trajecten en de kosten. Met de huidige gegevens en de manier waarop die beheerd worden, is het volgens de rekenkamer niet mogelijk om inhoudelijk conclusies te trekken over het gemeentelijk beleid met betrekking tot arbeidsgehandicapte jongeren en om dat beleid te sturen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door het wordt steeds maffer hier op
Als je ze niet in beeld hebt en ze niet kunt vinden dan zijn ze er ook niet .Sinds de 3d willen ze dat iedereen beperkt is of dit wordt .Het moet er wel zijn ze kunnen vrij van alles bedenken maar het moet wel kloppen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
@Beste Martin: Ik spreek uit ervaring want ik heb zelf een gehandicapte zoon van 36 jaar, dus ik weet waar ik het over heb.
Door Martin Duif op
Beste Wim, ik ben in Delft geboren, Nederlands, blank en gehandicapt.
Ik vind het ronduit schokkend dat elk nieuw kabinet een ander plan en andere wetten maakt voor mensen met een beperking. En dan maakt het niet uit welke politieke partij dat is.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Recent verscheen er nog een oaginagroot artikel in de Volkskrant van een journaliste dat zij bij een bezoek aan Marokko en met name het Rifgebied ook bezocht waarbij zij dorp na dorp geconfronteerd werd met de aanblik van buitengewoon veel gehandicapten en op haar allemaal bijzonder schokkend en schrijnend op haar overkwam. In 1973 toen de wet op de gezinshereniging werd gerealiseerd door Wiegel (VVD) en Den Uijl (PvdA) is er kennelijk vanuit Nederland geen enkel vooronderzoek gedaan naar de situatie van de gezinnen in Marokko van de hier in Nederland woonachtige 65.000 mannelijke gastarbeiders.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@Vreeswijk. Duidelijke stellingname. Inderdaad als het kalf verdronken is...
Zie ook BB 1-12-17.Wat versta je in Utrecht onder arbeidsgehandicapte jongeren? Zijn dit enkel voormalige Wajongers of ook jongeren die anderszins onder de hoede van de gemeente vallen en een arbeidshandicap krijgen aangemeten (drugs enz.)? Hebben al die jongeren wel een stempel - enig werkvermogen- maar werken ze niet? Hoe ligt bijvoorbeeld de relatie met de Rijkstaak om arbeid beschikbaar te stellen. Woensdag (vandaag dus) wordt er betoogd tegen de naderende korting op het inkomen van jonge arbeidsgehandicapten. De overheid zorgt tevens zelf niet voor de beloofde banen. https://www.volkskrant.nl/4546714?
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Vanwege de vele (gedoogde) neef-nichthuwelijken en relaties is de kans extra groot dat er extra veel gandicapte jongeren ter wereld komen. Dit is m.i. ook weer zo'n taboe, waarover men nog steeds niet durft te spreken in de politiek.