of 63908 LinkedIn

Aanpak kansenongelijkheid nodig in heel het land

In alle gemeenten waar sprake is van armoede en kansenongelijkheid moet langjarig worden geïnvesteerd. Dat stellen negentien burgemeesters in een brief aan informateur Hamer en in een motie die volgende week woensdag aan alle gemeenten wordt voorgelegd.

Op alle plekken in Nederland waar sprake is van armoede en kansenongelijkheid moet langjarig worden geïnvesteerd. Niet alleen in de vijftien steden waarvan de burgemeesters eerder een nieuw kabinet om een ‘deltaplan’ en twintig jaar lang 500 miljoen euro vroegen. Dat stellen negentien (andere) burgemeesters in een brief aan informateur Hamer en in een motie die volgende week woensdag aan alle gemeenten wordt voorgelegd.

Kansen

Dat gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Het gezin waarin je geboren wordt of de plek waar je woont, mogen niet bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het leven’, aldus de negentien burgemeesters van grote, middelgrote en kleine gemeenten in hun brief aan de informateur. ‘Wij vinden dat iedere inwoner, waar ook in Nederland, op dezelfde manier moet worden behandeld als er sprake is van armoede of kansenongelijkheid’, licht Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht het nieuwe initiatief toe.

 

Nationaal oppakken

De negentien burgemeesters − van onder meer Hengelo, Zoetermeer, Venlo en Amersfoort − verzetten zich hiermee niet tegen het initiatief van de vijftien burgemeesters van andere steden, benadrukt Kolff. ‘We herkennen de door hen geschetste problematiek zeer, maar we vinden dat dit nationaal moet worden opgepakt en dat het nieuwe kabinet hier prioriteit aan moet geven.’ Want niet alleen de ‘bekende’ steden met de ‘bekende’ kwetsbare gebieden hebben te maken met armoede, ondermijning, kansenongelijkheid, onveiligheid, werkloosheid en schooluitval. ‘Dat geldt net zo zeer voor Delft, voor mijn eigen gemeente Dordrecht, voor oude wijken in Haarlem, maar ook voor ‘new towns’ als Zoetermeer en voor krimpgebieden als Delfzijl.’

 

Doorbraak forceren

De negentien burgemeesters pleiten daarom voor een langjarige landelijke integrale aanpak met structurele middelen vanuit het rijk. ‘Zodat we een doorbraak kunnen forceren om het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid. Vaak gaat armoede, leven in de bijstand en ondermijning over van generatie op generatie. Dat willen we doorbreken’, aldus Kolff.

 

Vol op inzetten

Hoeveel budget er vanuit het rijk nodig is, heeft Kolff niet doorgerekend. Het mag echter niet zo zijn dat de half miljard die de vijftien burgemeester eerder aan het rijk vroegen, nu door 34 gemeenten wordt gedeeld. ‘Een nieuw kabinet moet hier vol op inzetten, en bovendien moet het rijksgeld beschikbaar komen voor alle gemeenten die te maken hebben met deze problematiek.’

 

Afglijden voorkomen

De negentien burgemeesters stellen in zowel hun brief aan de informateur als in de motie dat ‘nu het moment is aangebroken om een doorbraak te forceren’. Daarvoor is een langjarige gemeentelijke inzet en ‘bijbehorende ondersteuning van het rijk nodig om de opgebouwde achterstanden in te lopen, maar ook om verder afglijden te voorkomen.’ Voorkomen moet worden dat achterstanden opnieuw aan een volgende generatie worden doorgegeven. ‘Dit vraagt om een integrale langjarige landelijke aanpak in alle gemeenten waar dit zich voordoet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Er is vanaf de jaren '80 hard gewerkt om de Verzorgingsstaat terug te brengen tot een "net niet verhongerenstaat". Natuurlijk, in veel landen is het veel slechter geregeld. Maar misschien is het hier wel extra schandalig, we zijn tenslotte een enorm rijk land. We weten miljarden uit de hoge hoed te toveren voor Coronasteun, waarvan een groot deel volstrekt overbodig blijkt te zijn. Booking.com keert er leuke bonussen van uit. Is dat het enig voorbeeld? Nee hoor, geld is niet het probleem, maar de oneerlijke verdeling er van. Keer op keer wordt de keuze gemaakt om multinationals met gunstige regelingen te "pleasen" en ontbreekt het lef om ze gewoon te laten mee te laten betalen aan alle voorzieningen. Tata-steel is ook zo'n "prachtig" voorbeeld, het wordt koste wat kost in de lucht gehouden, maar er vloeien miljarden weg naar de aandeelhouders terwijl wij het probleem mogen oplossen van de enorme vervuiling die het bedrijf achter laat omdat ze niet investeren in milieuvriendelijke productie. Het is langzamerhand zo dat de echt rijken methoden hebben gevonden om nauwelijks of geen belasting te betalen en de "middengroep" inmiddels dus een veel hogere belastingdruk kent dan de echt vermogenden. Wanneer we in staat zijn om daar enige correctie in aan te brengen kunnen bijvoorbeeld studiebeurzen weer gewoon gratis worden verstrekt en heeft een ieder die wil weer zelf een kans om te studeren zonder de last van een enorme schuld. Stoppen we het spekken van verzekeringsmaatschappijen en betaalt de staat gewoon weer zelf de ziektekosten zonder dat idiote zorgtoeslagenstelsel.