of 59561 LinkedIn

5000 extra plekken nodig voor asielzoekers

Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn. Er komen meer mensen naar Nederland dan verwacht, sommige asielaanvragen worden te laat afgehandeld, er is krapte op de woningmarkt en de doorstroom gaat langzamer omdat er vaker en langer opvang wordt geboden dan in het verleden.

Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn. Er komen meer mensen naar Nederland dan verwacht, sommige asielaanvragen worden te laat afgehandeld, er is krapte op de woningmarkt en de doorstroom gaat langzamer omdat er vaker en langer opvang wordt geboden dan in het verleden.

5000 opvangplekken

Als de verwachte doorstroom volgend jaar blijkt te kloppen dan zijn er 5000 nieuwe opvangplekken nodig, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt de drukte op korte termijn op door ‘bijvoorbeeld uitstel van onderhoud en inzet van recreatieparken’. En ze overleggen met gemeenten over nieuwe opvanglocaties. ‘De uitdaging om de komende tijd het genoemde aantal plekken te realiseren kan het COA niet alleen.’

 

Regie

De staatssecretaris schakelt de hulp in van de regionale regietafels om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe opvanglocaties en om te zorgen voor een verdeling over de provincies. Deze regietafels worden gecoördineerd door de commissarissen van de koning. 'In 2015 en 2016 is de structuur van de regionale regietafels onder uw voorzitterschap zeer effectief gebleken bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit’, schrijft Broekers-Knol aan de rijksheren.

 

Niet te vergelijken

‘Hoewel de situatie van nu niet te vergelijken is met die van destijds, willen wij u vragen de RRT’s opnieuw in te zetten om de verlengingen (of vervanging als verlenging niet mogelijk blijkt) en de ca. 5.000 opvangplekken te realiseren. Op die manier kan tijdig met de werving van opvanglocaties worden begonnen. U kunt daarmee in uw hoedanigheid van rijksorgaan namens het Rijk het gesprek tussen gemeenten, COA en overige betrokken organisaties voeren.’

 

Huidige verdeling opvangcapaciteit

Provincie  Inwoneraantal*  Locaties**  Opvangplekken*** 
Drenthe  493.309 5 3.050
Flevoland  421.480 3 2.938
Friesland  649.820 6 2.568
Gelderland  2.083.104 11 4.126
Groningen  585.486 4 2.784
Limburg  1.116.906 6 2.986
Noord-Brabant  2.561.107 7 4.300
Noord-Holland  2.874.625 5 2.129
Overijssel  1.161.635 6 2.384
Utrecht  1.351.973 3 1.376
Zeeland  383.632 2 642
Zuid-Holland  3.701.161 4 1.945
  17.384.238 62 31.228

Bron: Rijksoverheid. * Bron: CBS Bevolkingsontwikkeling per maand, bevolking einde periode september 2019, geraadpleegd 1 november 2019 ** Dit betreft alle COA opvanglocaties op 1 november 2019, inclusief alleenstaande minderjarige opvang locaties (AMV regio-opvang), exclusief de beschermde opvang locaties *** Dit betreft de netto technische opvangcapaciteit op 1 november 2019

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een betere methode is om economische asielzoekers direct huiswaarts te sturen in plaats van ze eerst door de 'mallemolen' te sturen. Het bespaart veel onnodige energie en kosten.
Door André (adviseur) op
Wat ik me altijd afvraag bij dergelijke berichten is de toon waarin het wordt gezet. De klakkeloze aanname dat het een feit is wat we gewoon over ons heen moeten laten komen.. 100.000 asielzoekers elk jaar erbij. En de opgave om (uitgezonderd van het noorden en zuiden) 1.000.000 woningen erbij te bouwen de eerstkomende tien jaar. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik mijn binding met dit land verlies
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Misschien kan mevrouw Al-Qaq alias Kaag het5 progressieve voortouwtje nemen. En benoemen we Pechthold naast baas van het CBR tot sub chef. Rekenen kan niemand meer in dit kabinet behalve wanneer het ten laste van de chronisch zieke en mindervalide gaat.Ook in prijsstijgingen, kosten verzekeringen, nu ook rolstoelvervoer ook ten laste van de gemeenten en de wethouders mogen de reacties van boer, burger en buitenlui opvangen. Dit land is vol: geeen sprake meer van minder meer maar totaalvol..
Door kees (nvt) op
Ach, een telfoutje van 30.000 economische vluchtelingen. Maakt het nog wat uit? Ons mooie land, onze cultuur is toch al lang reddeloos verloren. Zelfs onze eigen taal staat op de tocht. Zullen over een tijdje de IS vrouwen en kinderen het karwei afmaken?
Door JanK op
Vermeld worden totaal 1228 opvangplekken.
Maar dat moet zijn 31228.
Met die 5000 er bij zijn er dat dus permanent 36228.
Door Broadcaster op
Dezelfde overheid die de deur open laat staan wil in de PFAS en Stikstofdiscussie niet accepteren dat we met heel veel mensen op een klein stukje grond zitten.
Door Frits op
Zo te zien heeft politiek Den Haag wat last van NIMBY. Laat ze die racebaan in oprichting maar omtoveren tot een prachtig opvangcentrum. Jammer voor prins Bril maar beter voor perifeer Nederland.
Door Hans op
Het staatje maakt wel duidelijk dat de extra opvang capaciteit vooral in Noord- en Zuid-Holland zal moeten komen. Dat sluit ook het meest aan bij het kosmopolitische karakter van deze provincies.In en langs de duinen is ruimte voor flinke extra opvang.