of 60715 LinkedIn

5000 extra plekken nodig voor asielzoekers

Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn. Er komen meer mensen naar Nederland dan verwacht, sommige asielaanvragen worden te laat afgehandeld, er is krapte op de woningmarkt en de doorstroom gaat langzamer omdat er vaker en langer opvang wordt geboden dan in het verleden.

Er is extra asielopvang nodig, zowel op de korte als lange termijn. Er komen meer mensen naar Nederland dan verwacht, sommige asielaanvragen worden te laat afgehandeld, er is krapte op de woningmarkt en de doorstroom gaat langzamer omdat er vaker en langer opvang wordt geboden dan in het verleden.

5000 opvangplekken

Als de verwachte doorstroom volgend jaar blijkt te kloppen dan zijn er 5000 nieuwe opvangplekken nodig, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD). Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt de drukte op korte termijn op door ‘bijvoorbeeld uitstel van onderhoud en inzet van recreatieparken’. En ze overleggen met gemeenten over nieuwe opvanglocaties. ‘De uitdaging om de komende tijd het genoemde aantal plekken te realiseren kan het COA niet alleen.’

 

Regie

De staatssecretaris schakelt de hulp in van de regionale regietafels om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe opvanglocaties en om te zorgen voor een verdeling over de provincies. Deze regietafels worden gecoördineerd door de commissarissen van de koning. 'In 2015 en 2016 is de structuur van de regionale regietafels onder uw voorzitterschap zeer effectief gebleken bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit’, schrijft Broekers-Knol aan de rijksheren.

 

Niet te vergelijken

‘Hoewel de situatie van nu niet te vergelijken is met die van destijds, willen wij u vragen de RRT’s opnieuw in te zetten om de verlengingen (of vervanging als verlenging niet mogelijk blijkt) en de ca. 5.000 opvangplekken te realiseren. Op die manier kan tijdig met de werving van opvanglocaties worden begonnen. U kunt daarmee in uw hoedanigheid van rijksorgaan namens het Rijk het gesprek tussen gemeenten, COA en overige betrokken organisaties voeren.’

 

Huidige verdeling opvangcapaciteit

Provincie  Inwoneraantal*  Locaties**  Opvangplekken*** 
Drenthe  493.309 5 3.050
Flevoland  421.480 3 2.938
Friesland  649.820 6 2.568
Gelderland  2.083.104 11 4.126
Groningen  585.486 4 2.784
Limburg  1.116.906 6 2.986
Noord-Brabant  2.561.107 7 4.300
Noord-Holland  2.874.625 5 2.129
Overijssel  1.161.635 6 2.384
Utrecht  1.351.973 3 1.376
Zeeland  383.632 2 642
Zuid-Holland  3.701.161 4 1.945
  17.384.238 62 31.228

Bron: Rijksoverheid. * Bron: CBS Bevolkingsontwikkeling per maand, bevolking einde periode september 2019, geraadpleegd 1 november 2019 ** Dit betreft alle COA opvanglocaties op 1 november 2019, inclusief alleenstaande minderjarige opvang locaties (AMV regio-opvang), exclusief de beschermde opvang locaties *** Dit betreft de netto technische opvangcapaciteit op 1 november 2019

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood Hesje (zongenieter) op
@ben (jurist niet waardig). het is ook lastig discussiëren over de ongefundeerde beweringen die je doet:
- Ik citeer je: "In dit tempo zijn de oorspronkelijke inwoners van dit land zwaar in de minderheid."
Elke rekensom wijst uit dat je ongelijk hebt. En wie zijn overigens die 'oorspronkelijke' bewoners? De Bataven, Kelten, Hugenoten, gerepatrieerde KNIL-militairen, .....zal ik nog even doorgaan. Wat je schrijft is pure subjectieve beleving.
- ''haat tegen Nederlandse cultuur'' !? Op welk onderzoek en welke feiten baseer je die haat. Of is dat alleen zichtbaar door die donkere bril van je.

Zo maar even twee opmerkingen die voor iedereen duidelijk maken wat voor een nonsens je hier wekelijks uitkraamt.

En ja zo soms moet daar iemand stelling tegen nemen: it's a hard job but somebody has got to do it!

Heb je die vakantie naar die woestijn nu al geboekt. mag ook een pelgrimstocht zijn hoor. En als leesvoer krijg je de prima voordracht mee die Arnold Grunberg op 4 mei dit jaar heeft gehouden.

Als je daar in e woestijn de rest van de zomer kan blijven roeptoeteren is het best.
Door ben (jurist) op
Ik weet dat een discussie mer rood hesje geen zin heeft want op argumenten wordt nooit ingegaan. Er wordt alleen maar aan framing gedaan met begrippen als 'xenofoob'of 'racisme'. Dus rood hesje wil wel dat heel de wereld naar Nederland komt en dat de sociale voorzeiningen door de hoeven gaan? Nederland is een staat en de Nederlandse overheid heeft allereerst de plicht om zo goed mogelijk voor haar EIGEN burgers te zorgen. Wat begrijpt het rode hesje daar niet aan? Wil hij zich graag krom werken voor nieuwkomers die geen enkele binding met dit land hebben en zich achtergesteld voelen in eigen land en wil hij graag beroofd worden of gemolesteerd op straat of in het ov door zwakbegaafde types die schijt hebben aan ons land? Rood hesje is een van die vele masochisten die handlanger zijn in het kapot maken van dit land.
Door Rood Hesje (zongenieter) op
@ben (jurist niet waardig): Ik lees met stijgende verbazing wat je schrijft en hoe je daarmee inderdaad bevestigd dat een xenofobie leidt. Ik hoop dat het een milde vorm is waar nog van te genezen valt.
Door ben (jurist) op
Rood hesje; wat is er xenofobisch aan om te willen dat dit land niet overspoeld wordt door allerlei andere culturen? Kijk met de mensen die hier al zijn moeten we er maar het beste van maken maar ik denk dat zelfs veel mensen met een migratie achtergrond het (stiekem) met me eens zullen zijn. Op een gegeven moment is het absorptievermogen van een maatschappij en van de economie op. Het stat onomstotelijk vast dat sommige hier naartoe gesleepte culturen enorm hoog scoren in criminaliteit en overbelasting van wat nog over is van onze verzorgingsstaat en haat tegen de Nederlandse cultuur. Dat is geen mening maar een feit. Het hebben van verschillende culturen in een land kan een feit zijn maar moet geen streven zijn. Waarom zijn er in Japan geen eskimo's of Nigerianen? Misschien willen de Japanners dat gewoon niet en waarom zouden ze ook? Van iedere 'medelander' hoop ik dat hij of zij een leuke baan krijgt en een relatie en meedraait in de maatschappij en integreert maar ik denk dat nu wel eens het eindpunt is bereikt van wat we aankunnen. Dat heeft niets met haat of disciminatie of racisme te maken maar is gewoon gezond verstand.
Door Rood Hesje (zongenieter) op
@ E. Nabled (doe maar zonder drs): wat mij betreft mag dat een hele lege en verlaten woestijn zijn, zodat we verschoond blijven van de xenofobische onzin die ben (jurist niet waardig) hier roeptoetert.
Door drs. E. Nabled op
Hoi Ben, ik ben bang dat je roept in de woestijn...
Door ben (jurist) op
In een woord: krankzinnig. Grenzen dicht en alleen nog maar mensen toelaten die we nodig hebben en die iets toevoegen. In dit tempo zijn de oorspronkelijke inwoners van dit land zwaar in de minderheid. De maatschappij kan het niet aan. De economie kan het niet aan. Het milieu kan het niet aan. De boeren kapot maken met de absurde stikstof hysterie en dan nog steeds mensen binnen laten die alleen maar uit de ruif willen eten en niets toevoegen? Stop deze waanzin. Er is met massa immigratie al zoveel kapot gemaakt. Wie zijn deze mensen die hieraan meewerken en wordt eht niet eens tijd dat ze ter verantwoording worden geroepen. Iedereen die nu nog op gevestigde partijen stemt is een mededader van de zelfmoord van Nederland. Heel apart dat nooit EERST de vraag gesteld wordt: WAAROM in Godsnaam. Je ziet toch dat ons land hierdoor naar de bliksem gaat?
Door Spijker (n.v.t.) op
Een betere methode is om economische asielzoekers direct huiswaarts te sturen in plaats van ze eerst door de 'mallemolen' te sturen. Het bespaart veel onnodige energie en kosten.
Door André (adviseur) op
Wat ik me altijd afvraag bij dergelijke berichten is de toon waarin het wordt gezet. De klakkeloze aanname dat het een feit is wat we gewoon over ons heen moeten laten komen.. 100.000 asielzoekers elk jaar erbij. En de opgave om (uitgezonderd van het noorden en zuiden) 1.000.000 woningen erbij te bouwen de eerstkomende tien jaar. Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik mijn binding met dit land verlies
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Misschien kan mevrouw Al-Qaq alias Kaag het5 progressieve voortouwtje nemen. En benoemen we Pechthold naast baas van het CBR tot sub chef. Rekenen kan niemand meer in dit kabinet behalve wanneer het ten laste van de chronisch zieke en mindervalide gaat.Ook in prijsstijgingen, kosten verzekeringen, nu ook rolstoelvervoer ook ten laste van de gemeenten en de wethouders mogen de reacties van boer, burger en buitenlui opvangen. Dit land is vol: geeen sprake meer van minder meer maar totaalvol..