of 59185 LinkedIn

166 miljoen voor terugdringen werkloosheid

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

116 miljoen
Het geld komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Centrumgemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de tweede tranche van de ESF-regeling Actieve Inclusie. Een deel van het geld, 116 miljoen, is bedoeld voor gemeenten die extra inzetten op het aan het werk helpen van onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, vreemdelingen en gedetineerden.

Speciaal onderwijs
Ook is een deel van het beschikbare subsidiebudget (50 miljoen) bestemd voor leerlingen en ex-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij hun overgang van school naar werk. Omdat het kabinet een goede beheersing van de Nederlands taal een belangrijke factor noemt voor het vinden van werk, valt ook het wegwerken van taalachterstand onder deze subsidie.

 

September

In de eerste tranche van het subsidiegeld kregen 35 centrumgemeenten één vast budget voor de gemeentelijke doelgroep en de doelgroep PRO/VSO. Voor de tweede tranche kan tot 16 september subsidie aangevraagd worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joh op
ESF-gelden !!! OMG, dat betekent een heel bureaucratisch administratief gebeuren. Met gevolg dat al die regelgevingen juist de projectontwikkeling vreselijk in de weg staat. Enorme berg papieren invullen voordat je überhaupt iemand kunt plaatsen - voor zowel werknemer als werkgever - en na de plaatsing ook een enorm stapel verantwoordingsoverzichten invullen. Als werkgever betekent dit dat voor 1 geplaatste werknemer via ESF-gelden, je minimaal 0,2 fte adm. kracht achter de hand moet hebben. Komt bij dat de betreffende arbeidsovereenkomst eenzelfde duur kent als de toekenning van de subsidie. Bijkomstig effect is dat de toekenning gepaard gaat met allerlei voorwaarden waardoor de werkgevers beperkt worden in hun ruimte om indiv. werkafspraken te maken. Kortom: Zoveel miljoenen voor werkgelegenheid betekent veel werk voor uitvoerende organen als UWV/gemeente. Het levert hun nog meer (adm.) werk op ten koste van echte acquisitie van echt werk voor de werkzoekenden. Al 20 jaar worden alleen maar ESF-gelden gebruikt t.b.v. jeugdwerkloosheid en vaak betreft het dezelfde namen. Veel beter is het om eens niet de jongeren maar de oudere werkzoekenden 50+ aandacht te geven. Die hebben voldoende levens- en werkervaring, dus hoef je veelal alleen te investeren in actualiseren van (vak)kennis en/of carrière -switch. Bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid werd/wordt het geld vooral in disciplineringstrajecten gestopt waarmee je eigenlijk financiële ondersteuning biedt aan het (tijdelijk) oplossen van de jeugd-/jongerenproblematiek.
Gemeenten/UWV gaan de gelden vaak gebruiken voor hun eigen organisatie onder de noemer 'werkgelegenheidsprojecten', maar in werkelijk wordt het geld in hun eigen (personele) organisatie gestopt; vacatures(functies worden gecreëerd en met ESF-geld gefinancierd. Werkzoekenden gaan er totaal niets van zien en worden er niet beter op. Ambtenaren gaan hun 'eigen zakken vullen'.
Door AJ (Klantmanager) op
Het is beter het geld te besteden aan gemotiveerde werkgevers die wel willen maar over onvoldoende financieën beschikken om nog meer personeel aan te nemen. Zij kunnen dan een baan creëren die past bij de persoon. Leren in de praktijk is altijd beter !
Door Tim020 (Mens) op
Feit is dat dit geld is opgehoest door de (Europese) belastingbetaler. Feit is ook dat (wetenschappelijk) onderzoek uitwijst dat dit soort werkgelenheidsprojecten vrijwel geen positief effect hebben. Ja, voor de reïntegratiebureaus en allerlei dure adviseurs is het feest! En toch, altijd maar weer, blijven voor dit soort projecten grote budgetten beschikbaar. Het zijn politieke keuzes. Doe je dit niet, dan begeven politici die belast zijn met dossier 'werkgelenheid' mogelijk in de problemen. Het communiceert ook heerlijk natuurlijk, miljoenen te besteden!! Maar geloof me, het help de werkloze medemens niet of nauwelijks.
Door Dineke Wagenaar (Bestuurskundige) op
Binnenlands Bestuur,

Ik vind de eerste zin nogal misleidend:

"Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor plannen die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen en meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Om vervolgens te wijzen dat dit de ESF aanvraag betreft... dit is geen geld dat het kabinet beschikbaar stelt, dit is geld dat de gemeenten zelf kunnen aanvragen bij de EU....

Foei!