of 59082 LinkedIn

1,8 miljard bezuinigen bij kindregelingen

In het huidige ingewikkelde stelsel van kindregelingen kan 1,8 miljard euro worden bezuinigd. Ambtelijke werkgroepen dragen daarvoor vijf verschillende varianten aan.
2 reacties
In het huidige ingewikkelde stelsel van kindregelingen kan 1,8 miljard euro worden bezuinigd. Ambtelijke werkgroepen dragen daarvoor vijf verschillende varianten aan.
11 regelingen
Het huidige stelsel is gegroeid sinds 1938 en bestaat inmiddels uit elf verschillende regelingen, waaronder de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. In totaal kost het systeem de overheid nu 9,1 miljard euro.

'Nieuwe school'
Daarop kan 1,8 miljard (20 procent) worden bezuinigd als het systeem drastisch wordt vereenvoudigd. Een andere mogelijkheid is om het te laten aansluiten op de levensfases van kinderen. Nog weer een optie is de variant 'nieuwe school', waarop kinderen vanaf vier jaar van 's ochtends acht tot 's avonds zes uur terecht kunnen. Voor ouders met kinderen onder de vier zou de kinderopvangtoeslag in stand blijven.

Toeslagen 
De invoering van een vermogenstoets voor het verkrijgen van een toeslag voor zorg of kinderopvang of voor het kindgebonden budget kan 1,1 miljard euro opleveren. Een vermogenstoets bestaat nu alleen bij de huurtoeslag.

Kinderopvang
Het toetsen van het vermogen levert vooral veel op bij de kinderopvang. Nu hebben 6,2 miljoen huishoudens een of meerdere toeslagen. Als de maatregel zou worden ingevoerd, verliezen ongeveer 900.000 huishoudens een of meerdere toeslagen.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door monique (ambtenaar) op
Ik ben benieuwd hoeveel ouders minder gaan werken of zelfs stoppen als er een vermogenstoets uitgevoerd gaat worden en zoals in een ander voorstel het eigen huis weer als vermogen gaat tellen. De kinderopvang moet gekoppeld worden aan het aantal werkuren van de ouders en niet voor een jaar worden toegekend indien de ouders in dat jaar maar eventjes hebben gewerkt. Ook als beide ouders tegelijkertijd willen inburgeren geen kinderopvang meer bekostigen.
Door Bep (ambtenaar) op
Kan dan meteen een eind worden gemaakt aan de volstrekt achterlijke situatie dat het rijk driekwart van de vergoeding stort op de rekening van de ouders en dat die dat dan weer door moeten storten naar het kinderdagverblijf? Enig idee wat dat voor een bureacratische rompslomp is die afgewenteld wordt op de gewone burger?