of 64707 LinkedIn

Nieuws

 • Kapperszaken deden relatief vaak een beroep op de Tozo-regeling.

  Tozo-ontvangers wonen vaker in grote stad

  Een half miljoen zelfstandig ondernemers kregen in 2020 een Tozo-uitkering van de gemeente als inkomensondersteuning tijdens de coronacrisis. Ruim de helft was jonger dan 45 en ongeveer één op de acht woonde in Amsterdam.

 • Het is de bedoeling dat Heumensoord per 1 januari 2022 weer sluit. Maar de opvanglocaties in Nederland zitten vol en de doorstroom stokt. De voorzitter van het college Jacobine Geel en ombudsman Reinier van Zutphen bezochten Heumensoord op 29 oktober. ‘De omstandigheden waarin deze mensen moeten leven zijn onder de maat voor iets anders dan noodopvang en daarom moet er snel een betere oplossing komen’, aldus Geel.

  'Verleng noodopvang Afghanen in Heumensoord niet'

  1 reactie

  De noodopvanglocatie in het Gelderse Heumensoord is ongeschikt voor verblijf tijdens de wintermaanden en het verlengen van de noodopvang daar zou onacceptabel zijn. Voor de Afghaanse evacués die er sinds twee maanden verblijven moet snel een meer structurele woonvoorziening worden gevonden, vinden het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman. Zij hebben hierover een brief geschreven aan demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid).

 • Gemeenten, rijk noch Jeugdzorg Nederland hebben gehoor gegeven aan het ultimatum van de vakbonden. Die eisen dat er extra geld komt voor loonsverhoging voor jeugdzorgmedewerkers. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Meer stakingen staan op stapel.

  Medewerkers jeugdzorg leggen werk neer

  Aan het ultimatum van de vakbonden aan gemeenten, rijk en werkgevers in de jeugdzorg is geen gehoor gegeven. Geen van de partijen wil met extra geld over de brug komen waarmee de door de bonden geëiste loonsverhoging kan worden geregeld. Donderdag leggen jeugdzorgmedewerkers het werk neer. Als er niets gebeurt, volgen later deze maand meer stakingen.

 • Gemeenten moeten nu doorpakken om de problematiek rond arbeidsmigranten op te lossen, vindt de bestuurlijk trekker van de aanpak vanuit de VNG Carlo Vankan, wethouder in Valkenburg a/d Geul. ‘We proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting.’

  Thema arbeidsmigranten mag niet in la verdwijnen

  Gemeenten moeten nu doorpakken om de problematiek rond arbeidsmigranten op te lossen, vindt de bestuurlijk trekker van de aanpak vanuit de VNG Carlo Vankan, wethouder in Valkenburg a/d Geul. ‘We proberen één keurmerk te krijgen voor alle soorten van huisvesting.’

 • 'Op deze manier proberen ze mensen af te schrikken om überhaupt een uitkering aan te vragen.'

  Bijstandsgerechtigden Dronten 'bij voorbaat verdacht’

  Vakbond FNV wil de Autoriteit Persoonsgegevens inschakelen om nader onderzoek te doen naar het filmen van gesprekken met bijstandsgerechtigden in de gemeente Dronten. Inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering worden door de gemeente behandeld als criminelen, vindt Maureen van der Pligt, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden. 

 • 'Hier ligt het risico van massasurveillance op de loer. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook voor gewone, nietsvermoedende mensen.'

  AP: ‘Dit wetsvoorstel gaat verder dan toeslagenaffaire’

  De Autoriteit Persoonsgegevens is uitermate kritisch over een voorstel voor een nieuwe datakoppelwet van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid) dat bij de Eerste Kamer ligt. Die wet zou de deur openzetten voor privacyschendingen die nog verder gaan dan wat er is gebeurd in de toeslagenaffaire of bij het omstreden fraudeopsporingssysteem SyRI.

 • Tijdens het experiment delen de twee hypotheekverstrekkers de contactgegevens van mensen die twee of meer maanden betaalachterstand hebben met de zes deelnemende gemeenten.

  Gemeenten gaan achter hypotheekachterstanden aan

  Een aantal gemeenten mag vanaf volgend jaar, bij wijze van experiment, contact zoeken met inwoners die een betaalachterstand op hun hypotheek hebben of een belastingschuld bij de gemeente. Op die manier hopen de gemeenten op tijd schuldhulpverlening aan te kunnen bieden. 

 • Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stopt volgend jaar juni. Dan loopt zijn termijn na negen jaar af. De zoektocht naar een opvolger is al gestart, schrijft Putters op Twitter.

  Kim Putters stopt komende zomer bij SCP

  Reageer

  Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stopt volgend jaar juni. Dan loopt zijn termijn na negen jaar af. De zoektocht naar een opvolger is al gestart, schrijft Putters op Twitter.

 • Als gemeenten of rijk niet snel extra geld voor de jeugdzorg vrijmaken, kunnen de werkgevers jeugdzorg niet met een nieuw loonbod komen. Dat stelt Jeugdzorg Nederland in een reactie op het ultimatum van de vakbonden.

  Ultimatum over jeugdzorg maakt geen indruk

  Als gemeenten of rijk niet snel met extra geld voor de jeugdzorg over de brug komen, kunnen de werkgevers jeugdzorg niet met een nieuw loonbod komen. Alleen als gemeenten en/of rijk concreet investeren in de jeugdzorg, kan over extra loonsverhoging voor 2022 voor jeugdzorgmedewerkers worden gesproken.