of 64707 LinkedIn

Nieuws

 • Met name de hogere uitstroom uit de Wsw en de coronacompensatie van 140 miljoen euro hebben vorig jaar geleid tot een gunstiger financieel resultaat van sw-bedrijven.

  Financiële situatie sw-bedrijven verbetert

  Over het algemeen is de financiële positie van de 76 sociale werk-bedrijven in 2020 verbeterd. Dat is grotendeels het gevolg van een hogere uitstroom van medewerkers die er op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) werken. Dat blijkt uit een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerde quickscan. De Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Bart van Kent (SP) hadden om zo’n onderzoek gevraagd.

 • Burgerpanels vernieuwen de democratie en leveren inhoudelijke inzichten op. Ze kennen hun leefomgeving immers van binnenuit en bekijken deze met een holistische blik, zo blijkt uit de resultaten van het participatie-experiment Toukomst in de provincie Groningen, waarbij een burgerpanel advies mocht uitbrengen over de besteding van 100 miljoen euro. Onderzoeker leefomgeving Hiska Ubels en Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid, beschrijven in dit essay hoe burgers het overheidsbeleid kunnen bereiken.

  Burgerpanels hebben de 'Toukomst'

  Burgerpanels vernieuwen de democratie en leveren inhoudelijke inzichten op. Ze kennen hun leefomgeving immers van binnenuit en bekijken deze met een holistische blik, zo blijkt uit de resultaten van het participatie-experiment Toukomst in de provincie Groningen, waarbij een burgerpanel advies mocht uitbrengen over de besteding van 100 miljoen euro. Onderzoeker leefomgeving Hiska Ubels en Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid, beschrijven in dit essay hoe burgers het overheidsbeleid kunnen bereiken.

 • Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

  24 miljoen extra voor lesaanbod inburgering

  Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor de jaarwisseling 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moeten de eerste zeshonderd daarvan al voor 1 december geregeld zijn, laten ze weten in een Kamerbrief. Verder zijn er vijfhonderd plekken nodig voor 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' en honderd voor asielzoekers die uit een veilig land komen.

  Nog 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig

  12 reacties

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft voor de jaarwisseling 3500 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) moeten de eerste zeshonderd daarvan al voor 1 december geregeld zijn, laten ze weten in een Kamerbrief. Verder zijn er vijfhonderd plekken nodig voor 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' en honderd voor asielzoekers die uit een veilig land komen.

 • Er moet een structurele aanpak komen voor de huisvesting van statushouders. Dat adviseert Jantine Kriens, die de afgelopen negen maanden als bestuurlijk aanjager huisvesting statushouders heeft gewerkt.

  'Stop met crisisaanpak statushouders'

  Er moet een einde komen aan de crisisaanpak bij de huisvesting van statushouders. Er is een structurele aanpak nodig. Daarnaast moet er een permanente financiële regeling voor gemeenten komen om statushouders te kunnen huisvesten, in plaats van de huidige tijdelijke regelingen. Ook moet het gesprek worden gevoerd over een andere verdeelsleutel voor de huisvestingsopgaven van statushouders voor gemeenten.

 • In Amsterdam is een medewerker van Veilig Thuis, het meldcentrum voor huiselijk geweld, op staande voet ontslagen. De man heeft zich grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van 37 vrouwelijke cliënten en oud-cliënten. Waaraan deze medewerker zich precies schuldig heeft gemaakt, kan uit oogpunt van privacy niet worden gedeeld. Er loopt nog een onderzoek naar de ernst van zijn gedrag en de gemeente Amsterdam heeft aangifte tegen hem gedaan.

  Amsterdam doet aangifte tegen medewerker Veilig Thuis

  Reageer

  In Amsterdam is een medewerker van Veilig Thuis, het meldcentrum voor huiselijk geweld, op staande voet ontslagen. De man heeft zich sinds 2017 grensoverschrijdend gedragen ten opzichte van 37 vrouwelijke cliënten en oud-cliënten. Waaraan deze medewerker zich precies schuldig heeft gemaakt, kan uit oogpunt van privacy niet worden gedeeld. Er loopt nog een onderzoek naar de ernst van zijn gedrag en de gemeente Amsterdam heeft aangifte tegen hem gedaan.

 • © Shutterstock

  EU-asieldienst wordt agentschap

  Reageer

  Het Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) wordt omgevormd tot een onafhankelijk Asielagentschap (EUAA) met meer bevoegdheden, geld en mankracht. Zo krijgt het nieuwe agentschap de beschikbaarheid over een pool van vijfhonderd experts, onder wie 24 Nederlanders, die uitgezonden kunnen worden naar lidstaten als daar de nood aan de man is. Het Europees Parlement stemde donderdag in met het optuigen van de dienst.

 • Enid deze maand wordt waarschijnlijk duidelijk wat minister De Jonge (VWS) gaat doen met de ‘recalcitrante’ gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel. Beide gemeenten weigeren hun toewijzingsbeleid voor huishoudelijke hulp aan te passen.

  Ontknoping conflict ‘Wmo-abo-tarief’ in zicht

  Waarschijnlijk wordt in de laatste week van deze maand duidelijk wat minister De Jonge (VWS) gaat doen met de ‘recalcitrante’ gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel. Beide gemeenten weigeren hun toewijzingsbeleid voor huishoudelijke hulp aan te passen. Krimpen wil een uitspraak van de rechter, om het geschil tussen gemeenten en rijk te slechten en gaat zo nodig in beroep bij de Raad van State.

 • © Shutterstock

  KNVB vraagt gemeenten om hulp bij controle coronacheck

  4 reacties

  Voetbalbond KNVB roept de gemeenten op om de amateurclubs te helpen bij het controleren van het coronatoegangsbewijs. De verenigingen moeten sinds afgelopen zaterdag iedereen controleren die op hun complex naar binnen wil, bijvoorbeeld naar de kleedkamers.

 • © Shutterstock

  Burgemeester dreigt met sluiting opvang asielzoekers

  3 reacties

  Burgemeester Eric Geurts van de Limburgse gemeente Beekdaelen dreigt een bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over een asielzoekerscentrum in Schinnen niet te ondertekenen. Daardoor komt de opvang van 450 asielzoekers in Schinnen op losse schroeven te staan. Een woordvoerster van de gemeente bevestigde donderdag berichtgeving hierover in het plaatselijke weekblad De Beekdaeler.

 • Hebben gemeenten echt zo weinig ruimte om beleid te voeren met oog voor de menselijke maat? Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, betwijfelt het.

  'Boodschappenaffaire had voorkomen kunnen worden'

  Gemeenten geven graag de van bovenaf opgelegde regels de schuld van streng en repressief beleid in het sociaal domein. De wet biedt echter meer ruimte dan de meeste gemeenten nemen. 'De gemeenteraad is ook medewetgever en mag eigen beleid ontwikkelen. Dat vraagt om verantwoordelijkheid nemen.'

 • Dat blijkt uit een onderzoek van Movisie, ‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’. Van de respondenten stelt 18 procent zeker niet meer als sociaal werker te willen werken en over vijf jaar een ander beroep te hebben vanwege bijvoorbeeld te hoge werkdruk, gebrek aan intellectuele uitdaging of demotivatie door alle problemen van cliënten. En 40 procent twijfelt.

  Sociaal werker geeft er de brui aan

  Veel sociaal werkers blijken ontevreden. Wat heet? Bijna één op de vijf wil binnen nu en vijf jaar de sector verlaten. En nog meer sociaal werkers spelen met die gedachte.