of 64707 LinkedIn

Nieuws

 • Voor een goede inburgering zijn alle ogen gericht op de gemeenten die hierover vanaf 1 januari de regie krijgen. Het succes van de nieuwe inburgeringswet hangt volgens Monique Kremer* grotendeels af van de uitvoering. Een ‘lerend en adaptief stelsel’ vraagt een antwoord op vijf in dit essay gestelde, fundamentele vragen.

  5 fundamentele vragen over Wet inburgering

  Voor een goede inburgering zijn alle ogen gericht op de gemeenten die hierover vanaf 1 januari de regie krijgen. Het succes van de nieuwe inburgeringswet hangt volgens Monique Kremer* grotendeels af van de uitvoering. Een ‘lerend en adaptief stelsel’ vraagt een antwoord op vijf in dit essay gestelde, fundamentele vragen.

 • Gemeenten worden door bestuursrechters niet in hun beleidsvrijheid rondom de Wmo beknot. Dat concludeert promovendus Eline Linthorst (EUR) na onderzoek.

  Rechters zitten niet op Wmo-stoel gemeenten

  Rechters fluiten gemeenten geregeld terug omdat zij de fout in zijn gegaan met een Wmo-indicatie. Ze mogen vaak hun huiswerk over doen, al beslissen rechters steeds vaker zelf hoeveel en welke ondersteuning een gemeente een inwoner moet bieden. Tot chagrijn van gemeenten.

 • Beeld: Shutterstock

  Herverdeling valt slechter uit voor Noorden dan gedacht

  De herverdeling van het gemeentefonds valt voor de noordelijke gemeenten nog nadeliger uit dan verwacht. De Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) wijst op een fout in de berekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken waardoor de gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe er samen 45 miljoen euro op achteruitgaan. De gemeenten balen ervan dat dit aan het licht moet komen door een eigen berekening. 'Het is exemplarisch voor het gebrek aan transparantie en uitlegbaarheid.'

 • ‘We moeten accepteren dat het een ingewikkelde opgave is’, zegt lector schulden en incasso Nadja Jungmann, van de Hogeschool Utrecht.

  Kaartje van de gemeente: 'Hoe gaat het?'

  Het actief opzoeken van mensen met betalingsachterstanden biedt kansen: het kan de gemeente kosten besparen en de burger nodeloos leed. Sinds begin dit jaar is deze vroegsignalering wettelijk verplicht. Welke methode werkt? 

 • Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij. Gaat het mis bij de kosten en procedures, of speelt er meer? ‘We horen er nog steeds niet bij.’

  Gemeente trekt de beurs niet voor de woonwagen

  Gemeenten zijn verplicht om plek te maken voor nieuwe woonwagens, maar in de afgelopen 20 jaar kwam er geen standplaats bij. Gaat het mis bij de kosten en procedures, of speelt er meer? ‘We horen er nog steeds niet bij.’

 • In de zorg passen geen extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten die in voorbereiding zijn, wil hij extreme winsten tegengaan.

  Blokhuis gaat strijd aan tegen hoge winsten in jeugdzorg

  In de zorg is geen plaats voor extreem hoge winsten en winstuitkeringen. Het tegengaan van ‘excessieve winstuitkeringen’ heeft daarom de ‘nadrukkelijke aandacht’ van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, jeugdzorg). Via een aantal wetten en maatregelen wil hij extreme winsten tegengaan. Enkele wetten staan op punt van invoering, andere zijn nog in voorbereiding.

 • Burgemeester Theo Weterings. Foto: Frans Lahaye.

  Minder 'incidentenpolitiek' in opvang asielzoekers

  Het is tijd om te stoppen met het 'harmonicamodel' in de opvang van asielzoekers, vindt burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Daarmee doelt hij op het constant op- en afbouwen van opvanglocaties naar mate de instroom groeit of slinkt. Een meer robuuste en duurzame opvangvoorziening zou beter zijn. 

 • Een kleine 4 procent van alle meldingen heeft geleid tot concrete hulp bij geldproblemen.

  Duizenden kregen eerder hulp bij schulden

  De inzet op vroegsignalering van schulden lijkt vruchten af te werpen. Nieuwe cijfers wijzen erop dat in 2021 minstens vijfduizend mensen eerder hulp van de gemeente hebben gekregen dankzij vroegsignalering.

 • Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen overheidsvakbonden een sombere toekomst voor beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als onderwijs, politie en zorg. ‘We moeten investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales die meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden vertegenwoordigen.

  ‘Uitvoering overheidstaken in het geding’

  Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst voor beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken als het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales die gezamenlijk meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden vertegenwoordigen.

 • Zestig procent van jeugdzorgaanbieders maakt (veel) meer dan tien procent winst, terwijl drie tot zeven procent winst binnen de zorgsector de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Dat blijkt uit onderzoek dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Kurtosis.

  Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten

  Zes op de tien jeugdzorgaanbieders maken (veel) meer dan tien procent winst, terwijl binnen de zorgsector drie tot zeven procent winst de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Bij dertien procent zijn er financiële risico’s.