of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Diverse gemeenten moeten op zoek naar een andere instelling voor jeugdbescherming en -reclassering (Gecertificeerde Instelling, GI). Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

  Gemeenten moeten op zoek naar andere jeugdbeschermer

  De dertien Zeeuwse gemeenten moeten − opnieuw − op zoek naar een andere gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering. Ook de zeven gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek moeten een andere aanbieder in de arm nemen, evenals gemeenten uit diverse andere regio’s. Reden is het intrekken van het certificaat voor Briedis Jeugdbescherming, waarmee deze gemeenten een contract hebben. Het is de eerste keer dat de stekker uit een GI wordt getrokken.

 • Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het gebruik van algoritmes bij de gemeente Rotterdam, concludeert de Rekenkamer Rotterdam.

  Rekenkamer: Ethische risico’s in Rotterdamse algoritmes

  De gemeente Rotterdam heeft onvoldoende aandacht voor het ethisch gebruik van algoritmes, concludeert de Rekenkamer Rotterdam. Het is voor de burger vrijwel onmogelijk om goed inzicht te krijgen in hoe de algoritmes precies werken. Bovendien neemt de gemeente de invloed van algoritmes op inwoners niet serieus genoeg.

 • Bijna 1,5 miljoen euro extra heeft de gemeente Amsterdam uitgetrokken voor de acute en crisishulp aan jongeren. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar stuit tot nu toe op een dichte deur. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

  Financiering acute jeugdzorg leidt tot problemen

  Voor acute en crisishulp aan jongeren heeft de gemeente Amsterdam bijna 1,5 miljoen euro extra uitgetrokken. Daar wordt nog eens een half miljoen euro aan toegevoegd. Die rekening heeft de gemeente bij het ministerie van VWS neergelegd, maar krijgt tot nu toe nul op het rekest. Amsterdam laat het er niet bij zitten.

 • Almere. In Flevoland heeft meer dan de helft van de statushouders (na 5,5 jaar) een baan.

  Groei werkende statushouders stagneert door crisis

  Hoewel de afgelopen jaren steeds meer statushouders betaald werk vonden, lijkt de coronacrisis die trend af te kappen. Statushouders hebben dan ook vaak een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor de klappen van de coronacrisis. 

 • De eerste vijf jongeren die een jaar lang een Bouwdepot ontvingen.

  Proef met onvoorwaardelijk inkomen krijgt vervolg

  Vijf jongeren in een kwetsbare positie die een jaar lang een zogenaamd Bouwdepot ontvingen – een onvoorwaardelijk leefbaar inkomen – hebben dankzij de financiële rust die dat bood stappen kunnen zetten naar werk, opleiding en zelfstandig wonen. Stichting Zwerfjongeren Nederland, de initiatiefnemer van de proef, zet nu in op een groter experiment dat deze zomer van start moet gaan.

 • Premier Mark Rutte vindt het ‘jammer’ dat 21 april als mogelijke datum voor de eerste stappen richting heropening van de samenleving, vorige week voortijdig is uitgelekt.

  Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf

  Reageer

  Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge op een persconferentie over corona. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames.

 • Nieuwe EU-arbeidsmigranten die in Rotterdam tijdelijk werken en wonen worden soms uitgebuit en geïntimideerd, zo signaleert de gemeente. Ook is er overlast omdat veel EU-migranten dakloos raken wanneer ze hun werk verliezen.

  Meer bescherming voor EU-arbeidsmigranten in Rotterdam

  1 reactie

  De gemeente Rotterdam wil EU-arbeidsmigranten beter gaan registreren om te voorkomen dat zij worden uitgebuit en om overlast van dakloze migranten terug te dringen. Dat staat in een actieplan dat verantwoordelijk wethouder Richard Moti deze week aanbiedt aan de gemeenteraad.

 • ‘Wij werken aan een overheid die vakwerk levert en maatwerk mogelijk maakt in de dienstverlening en handhaving’, aldus de verzamelde secretarissen generaal in een acht kantjes tellende brief aan Herman Tjeenk Willink. Daarvoor hebben zij wel ruimte, tijd, geld, personeel en ict nodig. De topambtenaren wijzen op de vele verbetermaatregelen die moeten worden geïmplementeerd in tijden van crisis ‘en met (over)vermoeide professionals.’

  Geld, tijd en personeel nodig voor betere rijksoverheid

  De ambtelijke top van de ministeries meldt informateur Tjeenk Willink de boodschap over de toeslagenaffaire te hebben begrepen en te werken aan het herstel van het geschonden vertrouwen in de overheid. Voorwaarde is wel: ruimte, tijd en geld.

 • Gemeenten moeten investeren in de toegang tot de zorg in plaats van daarop te bezuinigen. Toegangsprofesssionals kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed.

  Gemeenten moeten investeren in toegang tot zorg

  Gemeenten moeten niet bezuinigen, maar juist investeren in de toegang tot de zorg. De toegangsprofessionals bepalen immers voor een belangrijk deel wie welke zorg krijgt, en daarmee welke kosten daarmee zijn gemoeid. Zij kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare budget beter en gerichter wordt besteed. ‘Het is een slecht idee de toegang tot de zorg aan aanbieders over te laten.’

 • Woonunits in het asielcomplex in Ter Apel. Beeld: ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Opvang van statushouders het liefst kort en actief

  Hoe korter Syrische statushouders in het asielzoekerscentrum (azc) verblijven, hoe groter de kans dat ze snel de taal leren en betaald werk vinden. Het beleid – waarvoor gemeenten vanaf 2022 verantwoordelijk worden – moet erop gericht zijn om de periode in de opvang zo kort en actief mogelijk te maken.