of 60264 LinkedIn

Nieuws

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het rijk terughoudender zou moeten zijn met de voorgenomen wijziging van de vaststelling loonkostensubsidie. De wijziging zou de loonwaardebepaling voor werkgevers moeten vereenvoudigen en de arbeidsdeelname van mensen met een beperking bevorderen, maar de VNG twijfelt of het probleem wel zo groot is als wordt verondersteld.

  VNG: rijk gaat ver met loonkostensubsidie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het rijk terughoudender zou moeten zijn met de voorgenomen wijziging van de loonkostensubsidie voor mensen met een beperking. De wijziging zou de loonwaardebepaling voor werkgevers vereenvoudigen en zo de arbeidsdeelname van mensen met een beperking bevorderen, maar de VNG twijfelt of het probleem wel zo groot is als men denkt.

 • In 2019 en 2020 voerden achttien gemeenten een vorm van de zelfbewoningsplicht in, en daarnaast zijn er acht gemeenten die plannen hebben om dat te doen.

  Zelfbewoningsplicht steeds vaker toegepast

  Achttien gemeenten, zowel grote als kleine, hebben de afgelopen twee jaar stappen gezet om speculanten van de woningmarkt te weren. In die gemeenten werden huizenkopers verplicht om zelf in het nieuw gekochte huis te gaan wonen. De maatregel moet de markt toegankelijker en betaalbaarder maken.

 • Tijdens de coronacrisis is de economische positie van mensen een van de sterkste voorspellers van het algemene gevoel van welzijn. In Gelderland tenminste. Daar liet de provincie KiesKompas sinds het begin van de coronacrisis periodiek onderzoek doen. Opvallend is dat het vertrouwen in instituties met het gevoel van welzijn samenhangt.

  Economische positie voorspelt welzijnsgevoel

  Tijdens de coronacrisis is de economische positie van mensen een van de sterkste voorspellers van het algemene gevoel van welzijn. In Gelderland tenminste. Daar liet de provincie KiesKompas sinds het begin van de coronacrisis periodiek onderzoek doen. Opvallend is dat het vertrouwen in instituties met het gevoel van welzijn samenhangt.

 • De centrumgemeenten beschrijven een aantal dringende problemen op het gebied van dakloosheid: ‘een stijgend aantal zelfredzame mensen en gezinnen dat toch dakloos raakt, meer thuisloze jeugd, jongeren die vanuit de jeugdzorg op straat belanden, miljoenentekorten voor de opvang en steeds zwaardere psychiatrische patiënten die op straat komen’, vatten de Argos-redacteuren samen.

  Centrumgemeenten zien duizenden 'economisch daklozen'

  Woningnood is de drijvende factor achter de toenemende dakloosheid in Nederland. Onder de huidige groep dak- en thuislozen zijn duizenden mensen die in principe ‘zelfredzaam’ zijn, en soms zelfs een baan hebben, maar toch geen woning kunnen vinden vanwege het gebrek aan betaalbare woonruimte.

 • De maatregel is genomen omdat er volgens de veiligheidsregio steeds meer van dit soort feestjes komen waarbij de aanwezigen nog nauwelijks afstand houden terwijl vanwege het coronavirus nog steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

  Veiligheidsregio pakt strandfeesten Bloemendaal aan

  5 reacties

  De Veiligheidsregio Kennemerland heeft de noodverordening aangepast zodat er opgetreden kan worden tegen spontane feestjes op het strand van Bloemendaal. Politie en handhavers gaan optreden tegen mensen die met een geluidsinstallatie naar het strand komen. De apparatuur kan in beslag worden genomen, zo is zondag bekendgemaakt.

 • De gemeente Neder-Betuwe gaat de jeugdhulp begrenzen. Daarmee hoopt de gemeente te voorkomen dat de kosten van jeugdhulp in te dammen.

  Grenzen aan de jeugdhulp

  De gemeente Neder-Betuwe gaat de jeugdhulp begrenzen. Met een heel pakket aan richtlijnen hoopt de gemeente te voorkomen dat de kosten van jeugdhulp te veel stijgen. Vorig jaar noteerde de gemeente een tekort van 2 miljoen euro op de jeugdhulp.

 • De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

  Corona jaagt GGD – en dus gemeenten – op kosten

  De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

 • De ambtenaar in kwestie probeerde ondernemer Jense Gerrits te bereiken, die ruim 2500 euro teveel aan Tozo-uitkering had gekregen van de gemeente. Of Gerrits dat terug wilde betalen, was de vraag.

  Tozo zorgt voor verwarring: oplichter of ambtenaar?

  Met een eigen 06-nummer bellen naar een inwoner is niet zo handig, heeft een Utrechtse ambtenaar aan den lijve ondervonden. Hij werd aangezien voor een oplichter. De verwarring is een ongelukkig gevolg van de snelle omschakeling in de gemeentelijke organisatie die nodig was om de Tozo - de noodsteunregeling voor zelfstandig ondernemers - uit te voeren.

 • Gemeenten moeten sneller en extra geld krijgen om te kunnen zorgen voor energieneutrale onderwijsgebouwen. Dat moet de insteek van de VNG zijn in de onderhandelingen met het kabinet. Een motie met die strekking wordt ingediend op de algemene ledenvergadering van de VNG van eind september.

  Sneller (en meer) geld nodig voor onderwijshuisvesting

  Gemeenten moeten sneller en extra geld krijgen om te kunnen zorgen voor energieneutrale onderwijsgebouwen. In het nieuwe regeerakkoord moet worden vastgelegd dat er zeker zo’n tien miljard euro, van de dertig miljard die er tot aan 2050 voor is uitgetrokken, zo snel mogelijk voor gemeenten beschikbaar komt. Dan kunnen ook de zogeheten normbedragen omhoog waarmee gemeenten de kosten van onderwijshuisvesting moeten dekken.

 • De coronacrisis kan volgend jaar in Amsterdam leiden tot bijna een verdriedubbeling van het aantal werklozen. In 2019 telde de hoofdstad nog 21.000 bewoners zonder baan en in het slechtste scenario worden dat er volgend jaar 59.000. Dat staat in een prognose van de gemeente aan de hand van berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

  Amsterdam vreest verdriedubbeling werklozen

  1 reactie

  De coronacrisis kan volgend jaar in Amsterdam leiden tot bijna een verdriedubbeling van het aantal werklozen. In 2019 telde de hoofdstad nog 21.000 bewoners zonder baan en in het slechtste scenario worden dat er volgend jaar 59.000. Dat staat in een prognose van de gemeente aan de hand van berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

 • Het Klimaatverbond Nederland roept gemeenten op in hun begroting voor 2021 tussen de tien- en vijftigduizend euro vrij te maken voor de aanpak van het hitteprobleem.

  Gemeenten moeten ‘hitte-budget’ vrijmaken

  Gemeenten moeten in hun begroting voor 2021 tussen de tien- en vijftigduizend euro vrijmaken voor de aanpak van het hitteprobleem. Die oproep doet Klimaatverbond Nederland. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van de gemeente.