of 63428 LinkedIn

Nieuws

 • De Coolsingel in Rotterdam.

  'Rotterdamse aanpak kan leiden tot rechtsongelijkheid'

  Het Rotterdamse besluit om de schulden van 'toeslagenouders' zelf kwijt te schelden, in afwachting van de landelijke regeling, kan niet op steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) rekenen. Wethouder Peter Heijkoop roept andere gemeenten op om het Rotterdamse voorbeeld niet te volgen. 

 • De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

  Eerste Kamer: Goedkeuren decentralisaties was fout

  De Eerste Kamer had de overdracht van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg in 2015 nooit moeten goedkeuren. Diverse senatoren vinden het tijd voor zelfreflectie. ‘We moeten onszelf een brevet van onvermogen geven.’

 • Ouders moeten meer dwingend op hun verantwoordelijkheid worden gewezen ten aanzien van strafbaar gedrag van hun kind, was de maatschappelijke roep na recente steekincidenten onder jongeren. Om dit te bewerkstelligen wil demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de toepassing van de last onder dwangsom onder gemeenten stimuleren.

  Pak nalatige ouders aan met last onder dwangsom

  Ouders moeten meer dwingend op hun verantwoordelijkheid worden gewezen ten aanzien van strafbaar gedrag van hun kind, was de maatschappelijke roep na recente steekincidenten onder jongeren. Om dit te bewerkstelligen wil demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de toepassing van de last onder dwangsom onder gemeenten stimuleren.

 • Woningcorporaties in de grotere gemeenten worstelen met een toename aan daklozen. Ze kunnen de toestroom niet bijbenen door het tekort aan woningen. Gemeenten stellen volgens de corporaties te weinig locaties beschikbaar voor de bouw van flexwoningen. Het tekort verhoogt ook de druk op urgente woningzoekenden.

  Tekort woningen daklozen bedreigt spoedzoekers

  Woningcorporaties in de grotere gemeenten worstelen met een toename aan daklozen. Ze kunnen de toestroom niet bijbenen door het tekort aan woningen. Gemeenten stellen volgens de corporaties te weinig locaties beschikbaar voor de bouw van flexwoningen. Het tekort verhoogt ook de druk op urgente woningzoekenden.

 • Gemeenten moeten binnenkort stoppen met het opvangen van zogenaamde 'niet-rechthebbende' daklozen.

  ‘Zet dakloze migranten niet ongevaccineerd op straat’

  Dit is niet het moment om de noodopvang voor dakloze arbeidsmigranten en ongedocumenteerden af te bouwen, vindt Utrechts raadslid Anne-Marijke Podt (D66). Ze pleit ervoor om de opvang open te houden totdat het aantal coronabesmettingen verder is gedaald en de groep de kans heeft gekregen om gevaccineerd te worden. 

 • Pas nu is bekend gemaakt wie er in de ‘Commissie van Wijzen’ zit die met een zwaarwegend advies aan het nieuwe kabinet moet komen over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen.

  Bemensing arbitragecommissie jeugd nu pas openbaar

  De ‘Commissie van Wijzen’ komt een dezer dagen met haar oordeel over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen. Bijna twee maanden geleden is tot deze ‘arbitrage’ besloten omdat rijk en gemeenten met elkaar in de clinch liggen over structureel extra budget. Pas maandag is bekend gemaakt wie die commissie bemenst.

 • De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn en de stad wil daar niet op wachten.

  Rotterdam betaalt schulden gedupeerde ouders

  2 reacties

  Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het rijk en de schuldeisers rond zijn. De de stad wil daar niet op wachten.

 • Negen gemeenten krijgen dit jaar extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor de bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die vangnetuitkering.

  Negen gemeenten krijgen extra geld voor bijstand

  Dit jaar krijgen 9 gemeenten extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij bij lange na niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die zogeheten vangnetuitkering. Groningen kampt (gerekend in euro’s) met de grootste, structurele tekorten op het bijstandsbudget. Oldambt kijkt tegen een driejarig tekort aan van ruim 48 procent.

 • Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recent gesloten bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg voor dit jaar tussen kabinet en VNG, is afgesproken dat gemeenten de medische verwijsroute nu al mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

  Inperken huisarts als verwijzer jeugdhulp mag niet

  Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recente bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg tussen kabinet en VNG, is vastgelgd dat gemeenten de medische verwijsroute mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

 • 'Je kunt nu al voorspellen dat er tekorten gaan ontstaan.'

  Nu al tekorten verwacht bij nieuwe inburgeringswet

  De nieuwe inburgeringswet zou wel eens 'een soort jeugdzorg 2.0' kunnen worden, vrezen deskundigen die betrokken zijn bij de uitwerking van het nieuwe stelsel. Zij voorzien dat de budgetten die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van het nieuwe beleid tekortschieten.