of 59274 LinkedIn

Nieuws

 • De provincie Noord-Holland gaat werk maken van duidelijke en begrijpelijke communicatie. Door als eerste provincie de Direct Duidelijk-deal te tekenen, bindt de Noord-Holland zich aan drie principes die tot minder misverstanden en meer vertrouwen moeten leiden.

  Voortaan duidelijke taal uit provinciehuis Noord-Holland

  De provincie Noord-Holland gaat werk maken van duidelijke en begrijpelijke communicatie. Door als eerste provincie de Direct Duidelijk-deal te tekenen, bindt de Noord-Holland zich aan drie principes die tot minder misverstanden en meer vertrouwen moeten leiden.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meldt dat gemeenten die experimenteren met de Participatiewet drie maanden extra krijgen voor ‘een zo zuiver mogelijke effectmeting’. Dat doet zij op verzoek van de experimenteergemeenten.

  Drie maanden extra voor bijstandsexperiment

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meldt dat gemeenten die experimenteren met de Participatiewet drie maanden extra krijgen voor ‘een zo zuiver mogelijke effectmeting’. Dat doet zij op verzoek van de experimenteergemeenten.

 • Gemeenten hoeven het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning niet te vertalen in concrete uren. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, zo laat minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief weten.

  Resultaat ‘schoon huis’ hoeft niet in uren vertaald

  Gemeenten worden niet verplicht het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning te vertalen in concrete uren. Er mag echter nooit afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid van cliënten. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, ‘zodat deze doorwerken in de uitvoeringspraktijk’.

 • Ministeries, decentrale overheden en de onderwijssector hebben een bestuurlijk akkoord gesloten om alsnog navolging te geven aan het overheidsdeel van de banenafspraak. In 2013 werd bij het sluiten van het sociaal akkoord afgesproken dat de overheid tot en met 2024 25.000 van de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten zou opleveren.

  Overheden ‘staan nog altijd voor banenafspraak’

  Ministeries, decentrale overheden en de onderwijssector hebben een bestuurlijk akkoord gesloten om alsnog navolging te geven aan het overheidsdeel van de banenafspraak. In 2013 werd bij het sluiten van het sociaal akkoord afgesproken dat de overheid tot en met 2024 25.000 van de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten zou opleveren.

 • Er is inderdaad sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. Dat blijkt uit het concept-onderzoeksrapport naar de tekorten op de jeugdhulpbudgetten en de volumegroei. De VNG heeft de druk bij het kabinet opgevoerd om te komen met een adequate financiële compensatie hiervoor.

  Volumegroei jeugdhulp ‘bewezen’

  Er is sprake van een flinke volumegroei in de jeugdhulp. Dat zou blijken uit het concept-onderzoeksrapport naar de oorzaak van de tekorten en volumegroei in de jeugdhulp. De VNG heeft de druk bij het kabinet opgevoerd om met extra geld over de brug te komen.

 • Het Amsterdamse stadsbestuur gaat vanaf 2020 jaarlijks 11 miljoen euro in de zogeheten Werkbrigade steken. Het werkverschaffingsproject wordt daarmee structureel. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) maakte tevens bekend dat hij deelnemers die naar betaald werk uitstromen, wil belonen.

  Structureel miljoenen voor Amsterdamse Werkbrigade

  Het Amsterdamse stadsbestuur gaat vanaf 2020 jaarlijks 11 miljoen euro in de zogeheten Werkbrigade steken. Het werkverschaffingsproject wordt daarmee structureel. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) maakte tevens bekend dat hij deelnemers die naar betaald werk uitstromen, wil belonen.

 • Er gebeuren nog steeds calamiteiten die voorkomen kunnen worden als hulpverleners informatie uitwisselen. Dat stelt Toezicht Sociaal Domein (TSD).

  Delen informatie hulpverleners moet beter

  Het delen van informatie tussen hulpverlenende instanties gebeurt nog te weinig. De angst voor de AVG of om voor de tuchtrechter te worden gesleept, speelt daarin mee. Nu door een gigantische datalek van het voormalige Bureau Jeugdzorg Utrecht dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn gelekt, zullen hulpverleners nog meer in een kramp schieten.

 • De Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa reageren instemmend op het advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet om fors extra middelen uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het budget moeten volgens de SER worden verdubbeld.

  Advies SER laaggeletterdheid krijgt veel bijval

  De Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa reageren instemmend op het advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet om fors extra middelen uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het budget moeten volgens de SER worden verdubbeld.

 • Steeds vaker worden wetten zo open geformuleerd, dat ze veel te weinig richting geven. De Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Er moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Dat stelt de Raad van State in zijn donderdag verschenen jaarverslag.

  Raad van State: Wet moet houvast bieden

  Steeds vaker worden wetten zo open geformuleerd, dat ze nauwelijks richting geven. De Omgevingswet is daarvan een voorbeeld. Er moet paal en perk worden gesteld aan dergelijke Kaderwetten. Bij de invoering van het Wmo-abonnementstarief had nadrukkelijker moeten worden aangegeven waarom het niet langer nodig was dat gemeenten over een instrument beschikken om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te kunnen vragen.

 • De SER wijst erop dat laaggeletterdheid vaak een oorzaak is van andere problemen zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. ‘Mensen willen hun kinderen kunnen voorlezen, online bankieren of gebruikmaken van sociale media. Voor veel laaggeletterden is dat moeilijk. Maar ook voor hun werkgevers (meer dan de helft van de laaggeletterden werkt) is het een probleem’, stelt de SER.

  SER: 84 miljoen geld voor laaggeletterden is niet genoeg

  Reageer

  De 84 miljoen euro die het kabinet jaarlijks wil uittrekken voor problemen door ongeletterdheid is volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) veel te weinig. De SER denkt dat daarvoor het dubbele budget nodig is.

 • Ook wie jonger is dan zestien en niet gelukkig is met het geslacht dat zijn identiteitsbewijs vermeldt, kan dat voortaan wijzigen. Wel moet een jongere daarvoor naar de rechter.

  Jonge transgender kan ook paspoort wijzigen

  3 reacties

  Ook wie jonger is dan zestien en niet gelukkig is met het geslacht dat zijn identiteitsbewijs vermeldt, kan dat voortaan wijzigen. Wel moet een jongere daarvoor naar de rechter.