of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Door de steunpakketten van de regering is de economische klap voor velen nog beperkt gebleven. Maar toch kan verlies van baan en inkomen bij verschillende groepen op den duur leiden tot een lager welbevinden, aldus het rapport. Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden door thuisonderwijs.

  Een jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt

  Reageer

  Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'. Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020.

 • De plannen om het gemeentefonds te verruimen, van onder meer de landelijke fracties van VVD en CDA (plus 0,5 miljard) zijn ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk.

  'Ze lijken wel stokdoof in Den Haag’

  De voorgestelde verruiming van het gemeentefonds door onder meer VVD en CDA (plus 0,5 miljard) is ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk. Diverse wethouders laten weten zwaar teleurgesteld in de landelijke partijen te zijn. ‘Ze lijken wel stokdoof in Den Haag.’

 • Beeld: Shutterstock

  'Stopknop' nodig om burger uit systeem te halen

  Overheden vinden het belangrijk dat het belang van de burger vooropstaat, maar als het gaat om het gebruik van data en algoritmen gebeurt dit in de praktijk onvoldoende. Dat schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen die om deze reden een ‘ombudsvisie’ ontwikkelde. Er moet volgens hem een ‘stopknop’ komen zodat mensen niet vast blijven zitten in het proces en ambtenaren moeten de ruimte krijgen om van resultaten af te wijken.

 • Als het aan de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA ligt, mogen gemeenten in de toekomst zelf beslissen of ze terugvorderingen en boetes opleggen aan mensen in de bijstand of niet. Een wetsvoorstel met die strekking wordt op dinsdag gepubliceerd ter consultatie.

  Nieuwe wet moet einde maken aan 'boodschappenboete'

  De menselijke maat moet terug in de bijstand, vinden zes partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het initiatiefvoorstel dat de partijen dinsdag publiceren, geeft gemeenten meer beslissingsruimte over terugvorderingen in de bijstand. Dat moet voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde 'boodschappenaffaire'.

 • Politieke partijen die aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Dit is echter veel te weinig dan gemeenten zeggen nodig te hebben. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.

  Verkiezingen: veel te weinig geld naar gemeenten

  Politieke partijen die deze maand aan de Kamerverkiezingen meedoen, willen stuk voor stuk meer geld in het gemeentefonds stoppen. Zij hopen dat gemeenten een deel van dat extra rijksgeld besteden aan de jeugdzorg en de Wmo. Bij vrijwel alle partijen gaat het om bedragen die bij lange na niet het bedrag benaderen dat gemeenten zeggen nodig te hebben om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Uitzondering is de PvdA, die jaarlijks vier miljard euro aan het gemeentefonds wil toevoegen.   

 • Van de nieuwe bijstandsontvangers heeft ruim de helft – bijna 9 duizend mensen – een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast zijn ruim 4 duizend instromers jonger dan 27 jaar.

  14.000 nieuwe bijstandsuitkeringen in coronajaar

  In 2020 is het aantal mensen in de bijstand voor het eerst sinds 2016 toegenomen. In het coronajaar groeide het aantal bijstandsuitkeringen het hardst onder jongeren tot 27 jaar en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

 • Ombudsman Reinier van Zutphen.

  Ombudsman onderzoekt schuldhulpverlening voor zzp’ers

  Zelfstandigen die ontevreden zijn met de schuldhulpverlening vanuit de gemeente kunnen zich vanaf maandag 1 maart melden bij een speciaal meldpunt van de Nationale ombudsman. Vanwege de coronacrisis verwacht de ombudsman dat veel zzp'ers financiële ondersteuning nodig zullen hebben.

 • Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

  Verkiezingen: krijgen gemeenten hun broodnodige geld?

  Wat hebben negen fracties, nu met elk minimaal vier zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, voor gemeenten in petto? Op basis van (voorlopige) verkiezingsprogramma’s van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren heeft Binnenlands Bestuur een selectie gemaakt van thema’s die voor gemeenten van belang zijn. Deel 1: financiën en het sociaal domein.

 • © Shutterstock

  Burger klem door 'verwaarlozen' van de uitvoerder

  4 reacties

  Nederlanders komen geregeld klem te zitten door problemen met de uitvoering van regels die het kabinet en de Kamer hebben gemaakt. Het parlement en het kabinet hebben de uitvoering en daarmee de organisaties ‘jarenlang verwaarloosd’. De wetgever en de uitvoeringsorganisaties werken daarnaast slecht samen. Dat concludeert een commissie van Kamerleden die zich heeft gebogen over de 'loketten van de overheid', zoals de Belastingdienst en het UWV. Commissievoorzitter André Bosman overhandigde het rapport donderdag aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

 • Beeld: Shutterstock

  Ellemeet (GL): meer vrijheid voor gemeenten

  GroenLinks wil een snelle en rechtvaardige klimaataanpak. Als het aan Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, in combinatie met meer beleidsvrijheid voor gemeenten en verhoging van het gemeentefonds. ‘Bij lokale problemen moet je kijken naar maatwerk.’