of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer 8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn.

  NVVK verbaasd om minder aanmeldingen

  Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer 8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn.

 • Het extra (incidentele) geld van het kabinet voor de jeugdzorg brengt niet de benodigde financiële lucht in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Zeker niet in 2021, als het accres bijna 315 miljoen euro lager is dan het accres over 2019. Daarbij valt de 300 miljoen euro die gemeenten in 2021 extra krijgen voor de jeugdzorg in het niet.

  Vlag kan niet uit voor gemeenten

  Het incidentele extra rijksgeld voor de jeugdzorg brengt niet de benodigde financiële lucht in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Zeker niet in 2021, als het accres bijna 315 miljoen euro lager is dan het accres over 2019. Daarbij valt de 300 miljoen euro die gemeenten in 2021 extra krijgen voor de jeugdzorg in het niet.

 • De vraag naar thuiszorg en specifieke woonvormen voor ouderen neemt in Nederland sterker toe dan in andere EU-landen. Dat verwachten ING-economen.

  Vraag naar thuiszorg blijft stijgen

  De vraag naar thuiszorg en specifieke woonvormen voor ouderen neemt in Nederland naar verwachting sterker toe dan in andere EU-landen. Dit komt onder meer door de sterkere vergrijzing in Nederland, maar ook omdat in Nederland een relatief groot deel van de kosten voor huishoudelijke hulp en thuiszorg wordt vergoed.

 • Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de voorgestelde wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een stap in de goede richting. Desalniettemin wijst hij staatssecretaris Tamara van Ark in een brief op enkele elementen die volgens hem ontbreken in het wetswijzigingsvoorstel.

  Ombudsman uit zorgen over nieuwe schuldenwet

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt de voorgestelde wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een stap in de goede richting. Desalniettemin wijst hij staatssecretaris Tamara van Ark in een brief op enkele elementen die volgens hem ontbreken in het wetswijzigingsvoorstel.

 • Het kabinet trekt dit jaar 420 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en in 2020 en 2021 300 miljoen euro. Dat heeft het kabinet maandag in een brief laan de Kamer en de VNG laten weten.

  Eén miljard extra voor jeugdzorg

  Het kabinet trekt dit jaar 420 miljoen euro extra voor de jeugdzorg en de twee daaropvolgende jaren telkens 300 miljoen euro. Dat heeft het kabinet maandag in een brief aan de Kamer en de VNG laten weten. Gemeentekoepel VNG is blij met 'wat lucht', maar noemt het 'zeer teleurstellend'dat het kabinet niet structureel extra geld wil vrijmaken.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag de campagne ‘Kom uit je schuld’ om Nederlanders met problematische schulden over de streep te trekken om hulp te zoeken. De campagne waarin verhalen van ervaringsdeskundigen centraal staan, is onderdeel van de brede schuldenaanpak van de regering.

  Ervaringsdeskundigen doorbreken schuldentaboe

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start vandaag de campagne ‘Kom uit je schuld’ om Nederlanders met problematische schulden over de streep te trekken om hulp te zoeken. De campagne waarin verhalen van ervaringsdeskundigen centraal staan, is onderdeel van de brede schuldenaanpak van de regering.

 • In totaal gaat het om 157 gevallen waarin privacygevoelige persoonsgegevens in verkeerde handen kwamen of konden komen. In 2017 meldde de Sociale Verzekeringsbank slechts vijf datalekken bij de landelijke privacywaakhond. Hoewel het aantal gemelde datalekken meer dan 31 keer zo hoog is als in 2017, zit aan dat cijfer ook een zonnige kant, aldus de verantwoording.

  SVB vaak in de fout met datalekken

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft afgelopen jaar meer datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan in 2017. Dat staat in het jaarverslag van de SVB over 2018. 

 • De inkoopmethode Open House in het sociaal domein is op zijn retour. Gemeenten kiezen weer vaker voor aanbesteden. Daarbij hebben gemeenten meer ruimte dan nu wordt benut, stelt Eylem Köseoglu, senior adviseur inkoop en aanbesteden sociaal domein bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

  Aanbesteden hoeft geen keurslijf te zijn

  De inkoopmethode Open House in het sociaal domein is op zijn retour. Hoewel veel gemeenten opzien tegen een Europese aanbesteding, biedt aanbesteden gemeenten volop ruimte, zeker in de voorfase. De regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe heeft goede ervaringen met de SAS-procedure.  

 • Waarom gebruiken mensen eigenlijk drugs? Wat zijn de effecten? Wat is de impact op gezondheid, milieu en samenleving? En hoe gaan overheden om met drugs? Er is geen plek in Nederland om te leren en te praten over drugs, dus moet er een drugsmuseum komen in Amsterdam, vinden de initiatiefnemers van stichting Mainline. Donderdag was het launch event in club De School in Amsterdam.

  Eerlijke informatie in Amsterdams drugsmuseum

  Het hele verhaal vertellen over drugs. Niet alleen negatieve kanten, maar ook de positieve kanten. Waarom gebruiken mensen drugs? Wat zijn de effecten? Wat is de impact op gezondheid, milieu en samenleving? En hoe gaan overheden om met drugs? Er is geen plek in Nederland om te leren en te praten over drugs, dus moet er een drugsmuseum komen in Amsterdam, vinden de initiatiefnemers van stichting Mainline. Donderdag was het launch event in club De School in Amsterdam.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken in het breed offensief, een pakket van maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Niet geheel toevallig begon dezelfde ochtend waarop Van Ark de brief naar de Kamer stuurde, het voorjaarscongres van Divosa in Leeuwarden. Binnenlands Bestuur sprak er kort met Van Ark en Divosa-voorzitter Erik Dannenberg over de plannen.

  Zonder wrijving geen glans aan breed offensief

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken in het breed offensief, een pakket van maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Niet geheel toevallig begon dezelfde ochtend waarop Van Ark de brief naar de Kamer stuurde, het voorjaarscongres van Divosa in Leeuwarden. Binnenlands Bestuur sprak er kort met Van Ark en Divosa-voorzitter Erik Dannenberg over de plannen.