of 59345 LinkedIn

Nieuws

 • In de ‘war on talent’ zijn hoogopgeleide statushouders een dankbare vijver om uit te vissen voor overheden. Ook bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen, maar zijn terughoudend. De gemeente Amsterdam heeft naast haar eigen traineeprogramma voor statushouders daarom een publiek-privaat programma in voorbereiding. ‘Als we als gemeente de hand uitsteken, dan zijn zij bereid om dit samen te doen.’

  Amsterdam wil publiek-privaat traineeship statushouders

  In de ‘war on talent’ zijn hoogopgeleide statushouders een dankbare vijver om uit te vissen voor (lokale) overheden. Ook bedrijven kunnen er hun voordeel mee doen, maar zijn terughoudend. De gemeente Amsterdam heeft naast haar eigen traineeprogramma voor statushouders daarom een publiek-privaat programma in voorbereiding. ‘Als we als gemeente de hand uitsteken, zijn zij bereid dit samen te doen.’

 • Negatieve emoties vormen een risico op uitval voor de eerste fase van een schuldhulpverleningstraject; de zogeheten stabilisatiefase. Een persoonsgerichte aanpak door gemeenten met aandacht voor de emoties kan uitval voorkomen, stelt adviesbureau Purpose.

  Negatieve emoties leiden tot afhakers schuldhulptraject

  Angst, moedeloosheid en frustratie vormen een risico op uitval voor de eerste fase van een schuldhulpverleningstraject; de zogeheten stabilisatiefase. Die fase – waarin onder meer de schulden op een rijtje worden gezet – wordt door de inwoner met schulden vaak gezien als (onnodige) wachttijd. Een persoonsgerichte aanpak door gemeenten met aandacht voor de emoties kan uitval voorkomen.

 • Huurders in de sociale sector zeggen steeds vaker overlast door buren te hebben, ofwel woonoverlast. Die wordt vaak veroorzaakt door buren die psychische problemen hebben, dement zijn of kampen met een verslaving. Dat meldt de vereniging voor woningcorporaties Aedes.

  Toename woonoverlast voor huurder sociale sector

  4 reacties

  Huurders in de sociale sector ervaren steeds vaker overlast door buren, ofwel woonoverlast. Die wordt dan vaak veroorzaakt door buren die psychische problemen hebben, dement zijn of kampen met een verslaving. Dat meldt de vereniging voor woningcorporaties Aedes op basis van eigen onderzoek.

 • Veel gemeenten maken gebruik van de ‘boekhoudtruc’ bij het jeugdbudget. Ze mogen ‘doen alsof’ ze ook in 2022 en 2023 extra jeugdzorggeld van het rijk krijgen. Gemeenten gaan er wel vanuit dat het rijk daadwerkelijk met dat geld over de brug komt.

  ‘Boekhoudtruc’ jeugdbudget wordt massaal omarmd

  Gemeenten maken in grote getalen gebruik van de ‘boekhoudtruc’ bij het jeugdbudget. ‘Waarom zouden we het onszelf onnodig moeilijk maken?’ Andere gemeenten plussen niet bij zonder reële inkomsten. Ze durven het risico niet te nemen. ‘Het is een papieren werkelijkheid.’

 • Voor gemeenten is kostenbesparing vaak de belangrijkste reden om subsidieregelingen in het sociaal domein te starten. Besparingen zijn in de praktijk echter lastig hard te maken. Dat blijkt uit een verkenning van 34 gemeentelijke subsidieregelingen die in 2019 liepen, uitgevoerd door Social Finance Matters.

  Subsidies sociaal domein leveren geen besparing op

  Hoewel kostenbesparing voor veel gemeenten de belangrijkste reden is om subsidieregelingen in het sociaal domein te starten, zijn besparingen in de praktijk lastig hard te maken. Initiatieven die met gemeentelijk geld worden gestart blijven te experimenteel, te pril of te kleinschalig.

 • Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet vooral bezig met de vraag hoe een gezin van statushouders snel financieel onafhankelijk kan worden. Dat heeft tot onbedoeld effect dat ondersteuning hierbij zich vooral richt op mannen, die vaak als meer kansrijk op de arbeidsmarkt worden gezien.

  Arbeidstoeleiding statushouders vooral gericht op man

  Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet vooral bezig met de vraag hoe een gezin van statushouders snel financieel onafhankelijk kan worden. Dat heeft tot onbedoeld effect dat ondersteuning hierbij zich vooral richt op mannen, die vaak als meer kansrijk op de arbeidsmarkt worden gezien.

 • De gemeente Apeldoorn gaat in ‘Den Haag’ lobbyen om het Wmo-abonnementstarief af te schaffen of bij te stellen. Door de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief lopen de tekorten op de Wmo fors op.

  Wmo ‘abo-tarief’ moet van tafel

  De tekorten op de Wmo in Apeldoorn liggen ettelijke miljoenen euro’s hoger dan waar in de Voorjaarsnota vanuit was gegaan. Toen ging het college nog uit van een tekort van zo’n zes miljoen euro. Het verwachte tekort is inmiddels opgelopen tot 9,5 miljoen euro. De grootste boosdoener is de aanzuigende werking van het Wmo-abonnementstarief. Apeldoorn gaat in ‘Den Haag’ lobbyen om het abonnementstarief af te schaffen of bij te stellen.

 • De nieuwe wet Inburgering is voor gemeenten onuitvoerbaar. Zij krijgen onder meer geen regierol. Ook over de financiering zijn grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt gemeentekoepel VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel van minister Koolmees (SZW).

  VNG: Nieuwe wet inburgering is onuitvoerbaar

  Voor gemeenten is de nieuwe wet Inburgering onuitvoerbaar. Gemeenten krijgen geen regierol. Ook over de financiering maken gemeenten zich grote zorgen. ‘Gemeenten kunnen zonder adequate financiering geen nieuwe taken op zich nemen’, benadrukt de VNG in reactie op het conceptwetsvoorstel.