of 63428 LinkedIn

Nieuws

 • Dat concludeert oud-kinderombudsman Marc Dullaert op basis van onderzoek dat hij samen met organisatie Gedragswerk uitvoerde in zes regio's in Nederland.

  ‘Speelruimte’ nodig voor speciale gevallen thuiszitters

  In de aanpak van zogenaamde thuiszitters – kinderen en jongeren die niet naar school gaan – is een positieve beweging te zien. Toch is er behoefte aan meer 'speelruimte' in regels en budgetten om tot passende oplossingen te komen voor de kleine groep thuiszitters die niet binnen de bestaande kaders passen. 

 • Minister Wouter Koolmees (D66).

  'Risico’s bij coronasteunregelingen zijn acceptabel'

  Bij de opzet van coronasteunmaatregelen zoals de Tozo (voor zelfstandig ondernemers) en de NOW (voor werkgevers) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel aandacht gehad voor de uitvoering daarvan door gemeenten en het UWV. Wel zorgt de focus op uitvoerbaarheid ervoor dat de ruimte voor maatwerk beperkt is. 

 • De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

  VWS maakt er financieel een behoorlijk potje van

  De Algemene Rekenkamer constateert in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen bij vooral het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van ruim 9 miljard euro is niet duidelijk of het rechtmatig is uitgegeven.

 • Het demissionaire kabinet ziet geen kans de regels voor bijstandsgerechtigden met bijvoorbeeld thuiswonende volwassen kinderen te versoepelen, zonder dat de uitgaven aan uitkeringen daardoor oplopen. Dat staat in een verkenning die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Versoepelen kostendelersnorm kost geld

  3 reacties

  Het demissionaire kabinet ziet geen kans de regels voor bijstandsgerechtigden met bijvoorbeeld thuiswonende volwassen kinderen te versoepelen, zonder dat de uitgaven aan uitkeringen daardoor oplopen. Dat staat in een verkenning die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • De jeugdzorg moet anders worden ingericht. In elke gemeente moet een privaat georganiseerde eerstelijnsvoorziening voor de jeugdzorg komen. Dat is een van de plannen van FNV en Stichting Beroepseer voor een betere jeugdzorg.

  Tienpuntenplan voor betere jeugdzorg

  De jeugdzorg moet hoognodig op de schop. Zo moet in elke gemeente een privaat georganiseerde eerstelijnsvoorziening voor de jeugdzorg komen. Daar moeten landelijke basisnormen voor komen. Het rijk moet gemeenten tot zo’n voorziening verplichten. Er moet een ministerie voor Jeugd en Gezin komen.

 • Gemeenten kunnen met het geld maatregelen treffen om zaken als winkeldiefstal en vernieling tegen te gaan. Vorig jaar kregen tien gemeenten financiële ondersteuning uit het potje.

  Geld voor aanpak overlast asielzoekers

  4 reacties

  Opnieuw stelt het kabinet geld beschikbaar voor gemeenten die overlast hebben van asielzoekers. Net als vorig jaar gaat het om 1 miljoen euro, heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) maandag laten weten.

 • Het is de tweede aflevering van de verkiezing. De eerste werd gehouden in 2018, toen Hardenberg won. ‘Tijdens de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland kunnen gemeenten laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten’, zegt Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Er wordt niet alleen een winnaar aangewezen, er is ook een aanmoedigingsprijs voor een gemeente die goed op weg is.

  Prijs voor meest toegankelijke gemeente

  1 reactie

  Nog niet alle gemeenten zijn goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten en hersenletsel of een andere beperking hebben. Om daar verbetering in te brengen, organiseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vanaf nu weer de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Iedereen in Nederland kan meebepalen welke gemeente de winnaar wordt via meesttoegankelijkegemeente.nl.

 • Het aantal gemeenten dat per dit jaar is overgestapt naar resultaatgerichte bekostiging (output) is gekelderd. Dat blijkt uit de Monitor gemeentelijke zorginkoop van PPRC.

  Afrekenen op resultaat op zijn retour

  In coronajaar 2020 hebben veel minder gemeenten nieuwe contracten afgesloten voor de Wmo en de jeugdzorg, terwijl contracten wel afliepen. Het aantal gemeenten dat per dit jaar is overgestapt naar resultaatgerichte bekostiging (output) is gekelderd. Steeds vaker ook worden zorgproducten ‘opgeknipt’. Een crime voor aanbieders. 

 • Meer gemeenten voeren een beleid om meer standplaatsen voor woonwagens te realiseren. Maar in de praktijk worden er niet meer plaatsen voor woonwagens toegewezen dan er verdwijnen. In de afgelopen twee jaar is het aantal standplaatsen op een kleine 9.000 gebleven. Dat meldt minister Ollongren bij de Herhaalmeting Standplaatsen. Verwacht wordt dat een VNG-wegwijzer voor woonwagenbeleid gemeenten verder kan helpen.

  Geld en wegwijzer moeten zorgen voor meer standplaatsen

  Meer gemeenten voeren een beleid om meer standplaatsen voor woonwagens te realiseren. Maar in de praktijk worden er niet meer plaatsen voor woonwagens toegewezen dan er verdwijnen. In de afgelopen twee jaar is het aantal standplaatsen op een kleine 9.000 gebleven. Dat meldt minister Ollongren bij de Herhaalmeting Standplaatsen. Verwacht wordt dat een VNG-wegwijzer voor woonwagenbeleid gemeenten verder kan helpen.

 • Gemeenten kunnen niet alle problemen van inwoners oplossen. Zij oeten op zoek naar een ‘houdbare balans’ om de tekorten in het sociaal domein in de perken te houden. Dat stelt de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein in haar vierde tussenrapportage.

  Gemeenten moeten ‘nee’ leren zeggen

  Niet alle problemen van inwoners kunnen door gemeenten worden opgelost. Gemeenten moeten op zoek naar een ‘houdbare balans’ om de tekorten in het sociaal domein in de perken te houden. Zij moeten hun kerntaken meer bescheiden en realistischer invullen.