of 59794 LinkedIn

Nieuws

 • In 2019 nam vooral het langdurig ziekteverzuim bij gemeenten toe. Dat steeg met 1 procentpunt naar 4,2 procent. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2019 van A&O fonds Gemeenten. De oorzaak ligt vermoedelijk in de ouder wordende bezetting. Gemiddeld bleef het percentage van het ziekteverzuim gelijk aan dat van 2018: 5,8 procent.

  Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen

  In 2019 nam vooral het langdurig ziekteverzuim bij gemeenten toe. Dat steeg met 1 procentpunt naar 4,2 procent. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2019 van A&O fonds Gemeenten. De oorzaak ligt vermoedelijk in de ouder wordende bezetting. Gemiddeld bleef het percentage van het ziekteverzuim gelijk aan dat van 2018: 5,8 procent.

 • Het grootste verlies van werkgelegenheid dreigt in regio Groot Amsterdam en in Zuidoost Nederland, verwacht het UWV. In Zuidoost Brabant werkt maar liefst 40 procent van de werknemers in een krimpsector, wat met name te wijten is aan de grote metaal en technologische industrie in die regio.

  Sommige regio's harder geraakt dan andere

  De economische schade als gevolg van de coronacrisis is door het hele land zichtbaar, maar er zijn wel belangrijke verschillen tussen sectoren en regio's. In arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, waar krimpsectoren als cultuur, luchtvaart en horeca sterk vertegenwoordigd zijn, slaat de crisis bijvoorbeeld harder toe dan in Groningen, waar relatief veel mensen in groeisectoren als openbaar bestuur en zorg werken.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 4 juni 2020

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • In het plan, dat aanstaande maandag in de Tweede Kamer wordt besproken, is veel aandacht voor nieuwe woningen. Maar Stichting Zwerfjongeren Nederland mist aandacht voor de inkomenspositie van thuisloze jongeren.

  Meer aandacht nodig voor inkomenspositie jongeren

  Het kabinet wil de komende anderhalf jaar tienduizend woningen met begeleiding voor dak- en thuislozen realiseren. Dat is goed nieuws voor dak- en thuisloze jongeren, maar zonder betere inkomensregelingen blijven die nieuwe woningen voor sommigen toch onbetaalbaar, zegt Utrechts gemeenteraadslid Anne-Marijke Podt. 

 • De coronamaatregelen kosten de provincie Groningen 324 miljoen euro voor elke maand dat de crisis voortduurt en de regio Groningen-Assen (RGA) maandelijks 392 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).

  Corona kost Groningen en Drenthe honderden miljoenen

  De coronamaatregelen kosten de provincie Groningen 324 miljoen euro voor elke maand dat de crisis voortduurt en de regio Groningen-Assen (RGA) maandelijks 392 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 3 juni 2020

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Senatoren wezen erop dat het wetsvoorstel mantelzorg zou ontmoedigen, terwijl de regering dat juist zou moeten stimuleren.

  Uitzondering voor mantelzorgers blijft bestaan

  De Eerste Kamer verwierp vandaag een wetsvoorstel dat volgens belangenverenigingen voor meer armoede en dakloosheid zou zorgen. Het gaat om een uitzondering in de Participatiewet die het mogelijk maakt om met zorgbehoevende familieleden samen te wonen zonder consequenties voor de uitkering. 

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 2 juni 2020

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Het was hard werken om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden, maar er zijn ook zorgen.

  Vraaguitval jeugd baart gemeenten zorgen

  Het was alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de jeugdzorg in de coronacrisis niet in het gedrang zou komen. Financiële zekerheid voor aanbieders was belangrijk. Opvallend: kwetsbare gezinnen kunnen meer dan ze zelf vooraf gedacht hadden. Maar er zijn ook zorgen.

 • Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks)

  Golf van zelfstandigen in de bijstand op komst

  De ruimhartige zzp-steunregeling Tozo werd in no time door gemeente op poten gezet. Een ‘megaprestatie’ die meer dan driehonderdduizend ondernemers helpt het hoofd boven water te houden. Maar de verwachting is dat een deel daarvan linea recta doorstroomt naar de bijstand. ‘Er komt zwaar weer aan.’

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 29 MEI

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Er is een einde gekomen aan de gestage daling van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden. Corona lijkt de grote boosdoener. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar.

  Einde aan jarenlange daling bijstand

  Er is een einde gekomen aan de daling van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden. Sinds 2017 was sprake van een gestage daling, maar dat tij is nu gekeerd. Corona lijkt de grote boosdoener. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS over het eerste kwartaal van dit jaar.