of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost namens driehonderd cliënten na een bericht hierover van de NOS.

  Defensiepersoneel wil ook 'Tilburgse' regeling chroom-6

  1 reactie

  Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost namens driehonderd cliënten na een bericht hierover van de NOS.

 • Burgers hebben meer draagkracht dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd hebben zij minder tegenslag te verduren in de verschillende levensgebieden. Dat concluderen de Universiteit Twente en adviesbureau BMC uit onderzoek in zes gemeenten.

  Participatie geeft burger draagkracht

  Burgers hebben meer draagkracht dan drie jaar geleden. Tegelijkertijd hebben zij minder tegenslag te verduren in de verschillende levensgebieden. Dat concluderen de Universiteit Twente en adviesbureau BMC uit onderzoek in zes gemeenten. De onderzoekers wilden weten hoe de draagkracht en de draaglast van burgers zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld te midden van de overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. 

 • Een tekort van 25 miljoen euro in het sociale domein in Venlo. Hoe lost Venlo het op?

  Venlo: weg met PxQ voor zorg

  Een zinkgat waarin steeds meer geld verdween, daar leek het sociale domein in Venlo op. Met op het dieptepunt een tekort van 25 miljoen euro. De situatie keert snel ten goede en financieel evenwicht is in zicht. De oplossing: prestatiegerichte inkoop en strakke sturing op toegang tot zorg en ondersteuning.

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt tot en met 2021 jaarlijks een miljoen euro uit om te verzekeren dat het bibliothekennetwerk voldoende dekkend blijft, dat meldt minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

  OCW trekt 3 miljoen uit voor bibliotheken

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt tot en met 2021 jaarlijks een miljoen euro uit om te verzekeren dat het bibliothekennetwerk voldoende dekkend blijft, dat meldt minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

 • Een proef met het basisinkomen in Finland lijkt niet het gewenste resultaat te hebben gehad. Deelnemers gingen niet vaker de arbeidsmarkt op, zeggen onderzoekers. Hoewel de gevolgen voor de werkloosheid volgens de autoriteiten 'gering' leken, waren deelnemers wel gelukkiger dan mensen in de controlegroep.

  Basisinkomen helpt werklozen in Finland niet

  3 reacties

  Een proef met het basisinkomen in Finland lijkt niet het gewenste resultaat te hebben gehad. Deelnemers gingen niet vaker de arbeidsmarkt op, zeggen onderzoekers. Zij baseren zich op voorlopige resultaten.

 • Veel bijstandsgerechtigden kampen met betalingsproblemen doordat de vaste lasten in de laatste of de eerste week van de maand worden afgeschreven terwijl de bijstandsuitkering pas in de tweede week van de maand wordt overgemaakt. De gemeente Kampen gaat de uitkeringen daarom naar voren halen.

  Kampen keert bijstand voortaan eerder uit

  Veel bijstandsgerechtigden kampen met betalingsproblemen doordat de vaste lasten in de laatste of de eerste week van de maand worden afgeschreven terwijl de bijstandsuitkering pas in de tweede week van de maand wordt overgemaakt. De gemeente Kampen gaat de uitkeringen daarom naar voren halen.

 • Het nieuwe verdeelmodel sociaal domein moet het kabinet niet zien als wondermiddel voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. oor een goede verdeling van het macro zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel. Dat stelt de VNG.

  Vangnet nodig voor uitschieters nieuw verdeelmodel

  Gemeenten vrezen dat het nieuwe verdeelmodel sociaal domein door het kabinet als wondermiddel wordt gezien voor de tekorten waar gemeenten nu mee worden geconfronteerd. ‘Voor een goede verdeling zijn toereikende macrobudgetten noodzakelijk.’ Er moet ook een financieel vangnet komen voor uitschieters in het verdeelmodel.   

 • Het Tilburgse gemeentebestuur wil alle 800 bijstandsgerechtigden die mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het re-integratietraject tROM een tegemoetkoming van 7000 euro aanbieden. Voor alle componenten van de regeling samen hebben de gemeente, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum tien miljoen euro vrijgemaakt.

  'Tilburgse chroom-6 slachtoffers krijgen 7000 euro'

  Het Tilburgse gemeentebestuur wil alle 800 bijstandsgerechtigden die mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld bij het re-integratietraject tROM een tegemoetkoming van 7000 euro aanbieden. Voor alle componenten van de regeling samen hebben de gemeente, NS-Nedtrain en het Spoorwegmuseum tien miljoen euro vrijgemaakt.

 • Voormalige Sw-bedrijven die gebruikmaken van moderne technologische snufjes voor de begeleiding van arbeidsgehandicapten, kunnen daardoor meer persoonlijke aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroep. Ook geeft het arbeidsgehandicapten meer perspectief op een baan bij een reguliere werkgever.

  Gedigitaliseerde begeleiding werkbedrijven geeft lucht

  Voormalige Sw-bedrijven die gebruikmaken van moderne technologische snufjes voor de begeleiding van hun doelgroep, kunnen daardoor meer aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Ook geeft het de doelgroep meer perspectief op een baan bij een reguliere werkgever.

 • De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden aangepast. In ieder geval moet de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen erin worden meegenomen, stelt Ede namens de regio FoodValley.

  Monitor eigen bijdrage Wmo schiet tekort

  De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden uitgebreid. Zo moet ook de derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen bij de monitoring worden betrokken. Dat is een belangrijke kostenpost voor gemeenten, stelt Ede namens de regio FoodValley.