of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • © Shutterstock

  Wmo-dilemma gedeeld met bevolking

  Als gemeenten dilemma’s over toewijzing van een Wmo-voorziening met inwoners delen en hen daarover laten meepraten, vergroot dat het vertrouwen in de besluitvorming van gemeenten. Het voorleggen van dilemma’s draagt tevens bij aan betere en gelegitimeerde beslissingen. 

 • Giga tekorten in het sociaal domein hadden ze, Eindhoven en Venlo. Ieder zette eigen maatregelen in om het tij te keren. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

  Tekorten in sociaal domein beteugeld

  Diep in de rode cijfers zaten ze, Eindhoven en Venlo. De tekorten in het sociaal domein waren giga en alle zeilen moesten worden bijgezet om het tij te keren. Dat deden beide steden op hun eigen manier. Gemene deler: ze contracteren minder aanbieders (of gaan dat doen) en hebben de toegang tot de zorg op de schop genomen. Over 2019 noteren beiden een plus.

 • Van een extra lapje over trapleuningen en andere contactpunten tot het opstellen van noodscenario’s voor het geval ook de ambtelijke organisatie flink geraakt wordt. Nu het corona-virus zich ook in Noord-Europa flink verspreidt, is een nieuwe fase aangebroken. Berg en Dal heeft een noodplan om de dienstverlening onder alle omstandigheden te kunnen garanderen.

  Virus raakt langzaam bedrijfsvoering gemeente

  Van een extra lapje over trapleuningen en andere contactpunten tot het opstellen van noodscenario’s voor het geval ook de ambtelijke organisatie flink geraakt wordt. Nu het corona-virus zich ook in Noord-Europa flink verspreidt, is een nieuwe fase aangebroken.

 • Het Europees Parlement vergadert volgende week niet in Straatsburg maar in Brussel. Dat heeft parlementsvoorzitter David Sassoli besloten. De reden: hij heeft een update gekregen van de medische dienst dat gezondheidsrisico´s significant hoger zijn als de vergadering in Straatsburg plaatsvindt.

  COVID-19: EP plots naar Brussel verplaatst

  Het Europees Parlement vergadert volgende week niet in Straatsburg maar in Brussel. Dat heeft parlementsvoorzitter David Sassoli besloten. De reden: hij heeft een update gekregen van de medische dienst dat gezondheidsrisico´s significant hoger zijn als de vergadering in Straatsburg plaatsvindt.

 • De formele kennisinfrastructuur is nationaal georganiseerd. Dat moet anders, vindt de ROB. Raads- en Statenleden hebben ook ondersteuning nodig.

  Hulptroepen voor gemeenten nodig

  Met de decentralisatie van taken neemt de urgentie toe om kennis te delen. Gemeenten en provincies moeten de kennis kunnen benutten van nationale kennisinstellingen. De kennis van gemeenten moet door ‘Den Haag’ worden gebruikt voor advies en beleid.

 • Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vinden dat ook Nederland verantwoordelijkheid moet nemen bij de humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Ze roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een zogenoemde 'Coaliton of the Willing' zodat 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen krijgen.

  Vluchtelingenorganisaties willen actie van gemeenten

  7 reacties

  Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vinden dat ook Nederland verantwoordelijkheid moet nemen bij de humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Ze roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een zogenoemde 'Coaliton of the Willing' zodat 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen krijgen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam heeft al gehoor gegeven aan de oproep.

 • Vier Utrechtse jeugdzorgregio's gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt.

  Zestien Utrechtse gemeenten vernieuwen jeugdzorg

  De zestien samenwerkende Utrechtse gemeenten gaan hun zeer specialistische jeugdhulp per april in één hand leggen: in die van Yeph. Ook is gekozen voor een langdurig contract van negen jaar en taakgerichte bekostiging. Belangrijkste uitgangspunt: de zorg volgt de cliënt. Een expertteam vanuit Yeph gaan in complexe situaties meedenken met de hulpverleners, zodat op één plek zorg op- en afgeschaald kan worden en het kind of de jongere dezelfde hulpverlener behoudt.

 • Wethouder Peter van Zutphen: 'Het werkt niet om mensen over de schutting te kieperen. Als ze zeggen: we kieperen een ministerie over de schutting, dan kunnen we praten.'

  Krimpgemeenten stellen Randstadmentaliteit aan de kaak

  Heerlens wethouder Peter van Zutphen is het spuugzat. De Haagse regeling die daklozen helpt naar een ander deel van het land te verhuizen, waar de huizen goedkoper zijn, is voor Van Zutphen een symptoom van een groter probleem: kansenongelijkheid tussen de Randstand en de rest van het land.

 • Tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Dat blijkt uit de donderdag verschenen publicatie Jeugdhulp in de wijk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Scheiding stuwt gebruik jeugdhulp niet per se op

  Niet alleen tussen gemeenten, maar ook tussen wijken zijn er grote verschillen in jeugdhulpgebruik. Scheidingen leiden niet per se tot een groter beroep op jeugdhulp zonder verblijf. Ook medicijngebruik, afstand tot de huisarts, opleidingsniveau en woningvoorraad niet per se. De samenstelling van huishoudens zoals het aantal eenoudergezinnen in de wijk speelt wel mee in de mate van gebruik van jeugdhulp, als ook het aantal bijstandsgerechtigden, het aantal kinderen in speciaal onderwijs en het aandeel niet-westerse migranten.

 • © Shutterstock

  Ambtenaren zorgden voor humaner beleid gevangenis

  Reageer

  Drukte in de gevangenis maakte in de Tweede Wereldoorlog een eind aan de totale afzondering van gevangenen. Ambtenaren namen de macht over van de regenten, nadat die door de Duitse bezetter op een zijspoor waren gezet. Vijfde deel in de serie Ambtenaar in oorlogstijd.

 • Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost.

  Stadsvernieuwing 3.0 moet Arnhem-Oost vooruit helpen

  Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost.