of 59345 LinkedIn

Nieuws

 • Utrecht doet het qua concurrentie net zo goed als Londen en veel beter dan bijvoorbeeld Parijs. Dat blijkt uit de maandag gepresenteerde regional competitiveness index, de driejaarlijkse rapportcijfers over zaken als gezondheid, governance, infrastructuur en innovatie.

  Utrecht vóór Parijs in concurrentieindex

  Utrecht doet het qua concurrentie net zo goed als Londen en veel beter dan bijvoorbeeld Parijs. Dat blijkt uit de maandag gepresenteerde regional competitiveness index, de driejaarlijkse rapportcijfers over zaken als gezondheid, governance, infrastructuur en innovatie.

 • Kleine gemeenten krijgen meer middelen voor het behoud van de lokale bibliotheek, of het oprichten van een nieuwe bieb. Twaalf kleine Nederlandse gemeenten worden de komende drie jaar ondersteund met 3 miljoen euro.

  Drie miljoen voor lokale bieb

  Kleine gemeenten krijgen meer middelen voor het behoud van de lokale bibliotheek, of het oprichten van een nieuwe bieb. Twaalf kleine Nederlandse gemeenten worden de komende drie jaar ondersteund met 3 miljoen euro.

 • Het financieel risico voor gemeenten wordt groter vanaf volgend jaar vanwege de wijziging van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Het is een van de tien belangrijkste consequenties die Divosa op een rij zet over de financiële steun die zelfstandigen van gemeenten kunnen ontvangen.

  Meer financieel risico gemeenten bij hulp zelfstandigen

  Het financieel risico voor gemeenten wordt groter vanaf volgend jaar vanwege de wijzigingen van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Het is een van de tien belangrijkste consequenties die Divosa op een rij zet over de financiële steun die zelfstandigen van gemeenten kunnen ontvangen.

 • Het kabinet gaat in kaart brengen hoe gemeenten meer dan nu de regie kunnen nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Het kabinet bereidt een wetswijziging van de Participatiewet voor. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

  Gemeenten moeten aan de bak met ‘thuiszitters’

  Gemeenten moeten meer dan nu de regie nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen, vindt het kabinet. Het kabinet gaat in kaart brengen hoe gemeenten dat kunnen doen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om binnen het sociaal domein gegevens van jongeren met elkaar te delen. Het kabinet bereidt een wetswijziging van de Participatiewet voor.

 • Begrotingstekort of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.

  Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht

  Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. ‘Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente geholpen te worden indien dit onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt.’

 • Het voorlopige macrobudget 2020 voor de zogeheten BUIG-gelden - waaronder de bijstandsbudgetten - is vastgesteld op een krappe 6,2 miljard euro; zo’n 75 miljoen euro hoger dan het definitieve budget voor dit jaar. Divosa maakt zich zorgen.

  BUIG-budget 2020 stijgt licht

  Het voorlopige macrobudget 2020 voor de zogeheten BUIG-gelden - waaronder de bijstandsbudgetten - is vastgesteld op een krappe 6,2 miljard euro; zo’n 75 miljoen euro hoger dan het definitieve budget voor dit jaar. Dat is vastgesteld op een krappe 6,1 miljard euro; 147 miljoen euro lager dan het voorlopige macrobudget 2019.

 • Venlo schrijft weer zwarte cijfers, maar niet alle problemen zijn opgelost. Ook dit jaar was er te weinig geld voor de jeugdhulp. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene middelen, maar er is geen zicht op een structurele oplossing.

  Tekorten jeugd blijven zorgenkindje Venlo

  Venlo kruipt langzaam uit het financiële dal, maar niet alle problemen zijn opgelost. Ook dit jaar was er te weinig geld voor de jeugdhulp. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene middelen, maar er is geen zicht op een structurele oplossing.

 • De compensatie die gemeenten van het rijk krijgen voor de loonstijging in de jeugdzorg, moet ook echt tegen goede komen van de jeugdzorg. De lonen gaan op 1 januari met vier procent omhoog. Dit dringende beroep op gemeenten doen vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland.

  Gemeenten moeten tarieven jeugdzorg verhogen

  De compensatie die gemeenten van het rijk krijgen voor de loonstijging in de jeugdzorg, moet echt in de jeugdzorg landen. De lonen gaan op 1 januari met vier procent omhoog. Ook een deel van de miljard euro die gemeenten van het rijk krijgen, moet daadwerkelijk in de jeugdzorg terecht komen. Dit dringende beroep op gemeenten doen vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland.

 • De regio wilde aanvankelijk per 2020 resultaatgericht werken én resultaatgericht bekostigen invoeren. De opdracht zou voor vier jaar worden aanbesteed. Recent werd bekend dat de tien gemeenten de invoering van het resultaat bekostigen met een jaar hebben uitgesteld en dat er een overgangsjaar zou worden ingelast. Dit gebeurde onder meer nadat jeugdhulpaanbieders met juridische stappen hadden gedreigd.

  Kort geding in jeugdhulpregio Haaglanden

  Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben twee kort gedingen aangespannen tegen de inkopende gemeenten. Die willen resultaatgerichte bekostiging invoeren. De zaken spelen deze maand.

 • De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt pas eind 2020; een jaar later dan gepland. De contouren zijn wel bekend. Het college krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

  Wet eenvoudiger uitwisseling gegevens vertraagd

  De wetswijziging om gegevens bij meervoudige problematiek in het sociaal domein eenvoudiger uit te wisselen, komt later dan eerder aangekondigd. Niet eind dit jaar, maar eind volgend jaar komt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) met een wetswijziging. De contouren zijn nu wel bekend. Het college van burgemeester en wethouders krijgt een nadrukkelijke coördinerende rol.

 • De inzet van Oirschot op preventie en informele hulp begint zijn vruchten af te werpen. De gemeente heeft het brede welzijnswerk en de integrale toegang in één hand gelegd.

  Integrale toegang ‘3D’ in één hand

  Oirschot zet vol in op preventie en informele hulp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Wmo-aanvragen voor persoonlijke begeleiding nemen af. Ook worden minder jongeren doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. De sleutel: het brede welzijnswerk en de integrale toegang is in één hand gelegd.