of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) wil met gemeenten, cliënten, mantelzorgers en belangenvereniging Mezzo gaan bekijken op welke manier respijtzorg beter onder de aandacht van mantelzorgers kan worden gebracht.

  De Jonge met gemeenten en mantelzorgers om tafel

  Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) wil met gemeenten, cliënten, mantelzorgers en belangenvereniging Mezzo gaan bekijken op welke manier respijtzorg beter onder de aandacht van mantelzorgers kan worden gebracht.

 • Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

  Gemeente als sociaal regisseur

  Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

 • Gemeenten kunnen met een rekentool in één oogopslag meerjarig hun overschotten en tekorten zien op de BUIG. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het macro-effect en de verdeling. ‘De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben ten aanzien van het verdeelmodel een tegengesteld belang.’

  Rekentool toont herkomst tekort BUIG-budget

  Met een rekentool kunnen gemeenten in één oogopslag meerjarig hun overschotten en tekorten zien op de BUIG. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het macro-effect en de verdeling. ‘Je kunt bijvoorbeeld zien dat Amsterdam en Den Haag allebei last hebben van een ontoereikend macrobudget, maar dat Amsterdam gunstig scoort op het verdeelmodel en Den Haag juist niet.'

 • De waardering van sociale wijkteams is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele hulp en ondersteuning.

  Sociale wijkteams in de lift

  Voor het eerst sinds 2015 is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Jeugdhulp wordt nog steeds lager gewaardeerd dan andere professionele hulp en ondersteuning. De bezuinigingen op de zorg kunnen op steeds minder steun rekenen.

 • Gemeenten hebben in 2017 een kwart minder persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekt ten opzichte van 2015, meldt Trouw. Vanwege de omvangrijke fraude met pgb’s zijn gemeenten terughoudend geworden.

  Gemeenten verstrekken veel minder pgb’s

  Gemeenten hebben in 2017 een kwart minder persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekt ten opzichte van 2015, meldt Trouw. Vanwege de omvangrijke fraude met pgb’s zijn gemeenten terughoudend geworden.

 • Europees geld om kansarme schoolverlaters en statushouders aan werk te helpen is twee jaar eerder op dan gepland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt aan dat er geen derde tranche komt voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, waar gemeenten en scholen wel op rekenden

  ESF groot succes: arbeidsmarktregio’s nu al zonder geld

  Europees geld om kansarme schoolverlaters en statushouders aan werk te helpen is twee jaar eerder op dan gepland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigt aan dat er geen derde tranche komt voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, waar gemeenten en scholen wel op rekenden.

 • De tevredenheid over verloop en uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Slechts één op de veertien hulpbehoevenden maakt gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

  Derde bij keukentafelgesprek werkt beter

  De tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Vier op de tien hulpbehoevenden voeren het gesprek zonder ondersteuning van familie of vrienden. Slechts één op de veertien hulpbehoevenden maakt gebruik van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

 • PwC trekt zich als accountant naar eigen zeggen allerminst terug uit de gemeentelijke markt. Wel is er een duidelijke voorkeur voor grotere klanten. ‘We groeien in de top 50’, zegt PwC-partner Martine Koedijk.

  Accountant PwC gaat voor de grotere klant

  PwC trekt zich als accountant naar eigen zeggen allerminst terug uit de gemeentelijke markt. Wel is er een duidelijke voorkeur voor grotere klanten. ‘We groeien in de top 50’, zegt PwC-partner Martine Koedijk.