of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • De inburgeringsplannen zijn volgens CU en CDA heel goed, maar eenzijdig gericht op werk en taal. ‘Terwijl die nog niet leiden tot begrip voor onze waarden, rechtsstaat en omgang met vrijheden’, aldus CU-Kamerlid Gert-Jan Segers en Pieter Heerma (CDA).

  Nieuwe inburgering kan nog beter

  3 reacties

  De nieuwe inburgering voor nieuwkomers kan nog beter, zeggen regeringspartijen ChristenUnie (CU) en CDA. Zij vinden dat minister Wouter Koolmees (Inburgering) met zijn voorstellen niet ver genoeg gaat. Er moet ook aandacht komen voor culturele waarden.

 • Gemeenten moeten zogenoemde lvb’ers – mensen met een lichte verstandelijke beperking – eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk.

  Meer maatwerk gemeenten nodig voor lvb’ers

  Gemeenten moeten zogenoemde lvb’ers – mensen met een lichte verstandelijke beperking – eerder als zodanig leren herkennen, en deze groep meer hulp op maat gaan bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk.

 • 6.200 mensen met een arbeidsbeperking gingen afgelopen jaar met behulp van loonkostensubsidie aan het werk, meldt Cedris. De toenemende mate waarin beroep wordt gedaan op de loonkostensubsidie is volgens Cedris-voorzitter Job Cohen bewijs dat het instrument goed werkt.

  Beroep op loonkostensubsidie in 2017 fors gestegen

  6.200 mensen met een arbeidsbeperking gingen afgelopen jaar met behulp van loonkostensubsidie aan het werk, meldt Cedris. De toenemende mate waarin beroep wordt gedaan op de loonkostensubsidie is volgens Cedris-voorzitter Job Cohen bewijs dat het instrument goed werkt.

 • De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald. Als de overheid volgend jaar het quotum niet haalt, krijgt ze een boete van 5000 euro per gemiste arbeidsplaats.

  Overheid haalt weer quotum gehandicapten niet

  3 reacties

  De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald. Als de overheid volgend jaar het quotum niet haalt, krijgt ze een boete van 5000 euro per gemiste arbeidsplaats.

 • Drentse en Friese gemeenten hebben met Ggz-partijen, ambulancezorg, zorgverzekeraars, politie en de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J en V) afspraken gemaakt over het vervoer van verwarde personen.

  Afspraken vervoer verwarde personen in Drenthe en Friesland

  Drentse en Friese gemeenten hebben met Ggz-partijen, ambulancezorg, zorgverzekeraars, politie en de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J en V) afspraken gemaakt over het vervoer van verwarde personen. Het zijn de eerste regionale convenanten die in dat kader zijn getekend.

 • Minister Wouter Koolmees erkende eerder dat de huidige aanpak niet werkt. Nieuwkomers moeten zelf een inburgeringscursus zoeken. ‘Dat lukt gewoon niet als je de taal nog niet spreekt’, constateert de minister, en maakt nieuwkomers een makkelijke prooi voor malafide bureaus. Het duurt verder te lang voordat inburgeraars het Nederlands machtig zijn en voordat ze zonder bijstandsuitkering kunnen.

  Inburgering nieuwkomers naar gemeenten

  1 reactie

  De inburgering van nieuwkomers gaat op de schop. Gemeenten krijgen vanaf 2020 de touwtjes weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf hun inburgering hoeven regelen. Daar staat tegenover dat hun sneller een straf boven het hoofd hangt als ze verzaken, schrijft minister Wouter Koolmees van Integratie.

 • Rotterdammers die hulp van wijkteams nodig hebben, krijgen die vaak niet op tijd. Medewerkers van wijkteams hebben hun handen doorgaans vol aan administratie en onnodige regeldruk. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam. Het college legt de aanbevelingen echter grotendeels naast zich neer.

  Rekenkamer Rotterdam uit forse kritiek over wijkteams

  Rotterdammers die hulp van wijkteams nodig hebben, krijgen die vaak niet op tijd. Medewerkers van wijkteams hebben hun handen doorgaans vol aan administratie en onnodige regeldruk. Dat concludeert de Rekenkamer Rotterdam. Het college legt de aanbevelingen echter grotendeels naast zich neer.

 • Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

  Uitkeringsgerechtigden overtuigen beter dan dreigen

  Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 • Gemeenten hebben ingestemd met de eenmalige ‘stroppenpot’ voor gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Gemeenten akkoord met stroppenpot

  Gemeenten hebben ingestemd met de zogeheten ‘stroppenpot’ voor gemeenten met grote tekorten op de jeugdhulp en Wmo. Gemeenten hebben massaal tegen de invoering van het Wmo-abonnementstarief gestemd.

 • Gemeenten gaan akkoord met het Interbestuurlijk Programma (IBP), maar niet met de zinsnede erin dat ze afzien van verdere compensatie voor tekorten in het sociaal domein. Zonder Haagse tegemoetkoming zeggen ze niet in staat te zijn te investeren in het gezamenlijk oppakken van grote maatschappelijke opgaven.

  Gemeenten: rijk moet tekorten sociaal domein bijpassen

  Gemeenten gaan akkoord met het Interbestuurlijk Programma (IBP), maar niet met de zinsnede erin dat ze afzien van verdere compensatie voor tekorten in het sociaal domein. Zonder Haagse tegemoetkoming zeggen ze niet in staat te zijn te investeren in het gezamenlijk oppakken van grote maatschappelijke opgaven.

 • Het accres is van gemeenten en zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Ollongren: ‘Handen af van accres’

  Het accres is van gemeenten. Zij bepalen waar het aan wordt uitgegeven, niet ministers of staatssecretarissen. Dat stelde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag op het jaarcongres van gemeentekoepel VNG.