of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • Minister De Jonge (VWS) lijkt de problemen in de jeugdzorg te ontkennen, vindt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zij wil weten welke concrete stappen de minister gaat nemen om de nood te lenigen.

  'Minister ontkent problemen jeugdhulp'

  Aanbestedingen, administratie en het ontbreken van meerjarenplannen verhogen de druk in de jeugdzorg, stelt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Minister De Jonge (VWS) lijkt de problemen in de jeugdzorg te ontkennen. Het Kamerlid wil weten welke concrete stappen de minister gaat nemen om de nood te lenigen.

 • De gemeente Utrecht staat nog steeds achter de normtijden die zij hanteert bij de vaststelling van het aantal uur huishoudelijke hulp voor een ‘schoon en leefbaar huis’. Amsterdam wil niet reageren.

  Utrecht verwerpt kritiek huishoudelijke hulp

  Utrecht staat nog steeds achter de normtijden die de gemeente hanteert bij de vaststelling van het aantal uur huishoudelijke hulp voor een ‘schoon en leefbaar huis’. Dat laat de gemeente weten in reactie op de kritiek dat het Utrechtse en Amsterdamse protocol niet leidt tot objectieve en harde urennormen voor schoonmaak. Amsterdam wil niet reageren.

 • Cedris, Divosa, VNG en de vakbonden uiten kritiek op het kabinet en werkgevers naar aanleiding van de SCP-evaluatie de van de effecten van de Participatiewet op de positie van arbeidsgehandicapten. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het voor arbeidsgehandicapten onder meer moeilijker geworden om een baan te vinden.

  Cedris en VNG achter kritiek Participatiewet

  Cedris, Divosa, VNG en de vakbonden uiten kritiek op het kabinet en werkgevers naar aanleiding van de SCP-evaluatie de van de effecten van de Participatiewet op de positie van arbeidsgehandicapten. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het voor arbeidsgehandicapten onder meer moeilijker geworden om een baan te vinden.

 • De normtijden die Utrecht en Amsterdam gebruiken bij de vaststelling van het aantal uur huishoudelijke hulp deugen niet. Dat concludeert hoogleraar organisatiepsychologie Astrid Homan van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek.

  Normtijden huishoudelijke hulp deugen niet

  De normtijden die Amsterdam en Utrecht gebruiken bij de vaststelling van het aantal uur huishoudelijke hulp voor een ‘schoon en leefbaar huis’ rammelen. Dat concludeert hoogleraar organisatiepsychologie Astrid Homan van de Universiteit van Amsterdam na onderzoek. Dat is op verzoek van een aantal advocaten, gespecialiseerd in Wmo-zaken, uitgevoerd. Veel gemeenten hanteren dezelfde normtijden als Amsterdam en Utrecht.

 • De invoering van de Participatiewet heeft nog weinig goeds opgebracht voor de Wsw-doelgroep, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die doelgroep komt sinds 2015 zelfs moeilijker aan een baan, weet die minder lang vast te houden en heeft vaker een uitkering.

  Participatiewet voorlopig funest voor Wsw-wachtlijsters

  De invoering van de Participatiewet heeft nog weinig goeds opgebracht voor de Wsw-doelgroep, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Die doelgroep komt sinds 2015 zelfs moeilijker aan een baan, weet die minder lang vast te houden en heeft vaker een uitkering.

 • Een kwart van Nederland beoordeelt de eigen gezondheid als minder dan ‘goed’. Per gemeente verschilt dit van 15 tot 35 procent, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS zijn de verschillen in ervaren gezondheid deels te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, maar ook als men daar rekening mee houdt dan zijn er regionale verschillen.

  Gezondheid kwart Nederlanders niet goed

  Een kwart van Nederland beoordeelt de eigen gezondheid als minder dan ‘goed’. Per gemeente verschilt dit van 15 tot 35 procent, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verschillen in ervaren gezondheid  zijn volgens het CBS deels te verklaren door verschillen in de bevolkingssamenstelling, maar ook als men daar rekening mee houdt dan zijn er regionale verschillen.

 • Burgemeester Emile Roemer (SP) van de gemeente Heerlen heeft bij het opleggen van een gebiedsverbod aan een 17-jarige inwoner onvoldoende rekening gehouden met diens belangen. Dat oordeelde de rechtbank in Roermond, die met een voorlopige voorziening een streep door het gebiedsverbod zette.

  Streep door gebiedsverbod Heerlense transrammer

  Burgemeester Emile Roemer (SP) van de gemeente Heerlen heeft bij het opleggen van een gebiedsverbod aan een 17-jarige inwoner onvoldoende rekening gehouden met diens belangen. Dat oordeelde de rechtbank in Roermond, die met een voorlopige voorziening een streep door het gebiedsverbod zette.

 • Demonstratie in het gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Speciale website voor 100-jarig ministerie van SZW

  Na het Kinderwetje van Van Houten (1874) en de Arbeidswet (1889) werd de “sociale kwestie” steeds belangrijker. In revolutiejaar 1918 besloot het kabinet-Ruys de Beerenbrouck het ministerie van Arbeid op te richten. Op 25 september viert het ministerie van SZW zijn 100-jarig bestaan met en bijzondere bijeenkomst, een rondreizende tentoonstelling en een speciale website

 • De jeugdzorg kan voorlopig niet rekenen op extra geld. Jeugdzorgwerkers die zich in Den Haag hebben verzameld om verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen driekwart miljard euro meer voor hen uit te trekken, hebben te horen gekregen dat dat er niet in zit.

  Geen extra geld voor jeugdzorg

  Reageer

  De jeugdzorg kan voorlopig niet rekenen op extra geld. Jeugdzorgwerkers die zich in Den Haag hebben verzameld om verantwoordelijk minister Hugo de Jonge ertoe te bewegen driekwart miljard euro meer voor hen uit te trekken, hebben te horen gekregen dat dat er niet in zit.

 • Het aantal bijstandsgerechtigden is tussen eind juni en een jaar daarvoor met 19.000 afgenomen, meldt het CBS. Zowel het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond als het aantal bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond nam af, en de instroom van Syrische statushouders is ook flink ingeperkt.

  ‘Instroom Syriërs in bijstand sterk gedaald’

  Het aantal bijstandsgerechtigden is tussen eind juni en een jaar daarvoor met 19.000 afgenomen, meldt het CBS. Zowel het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond als het aantal bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond nam af, en de instroom van Syrische statushouders is ook flink ingeperkt.