of 59274 LinkedIn

Nieuws

 • Vrijwel de hele Tweede Kamer wil dat asielzoekers die overlast veroorzaken zo hard mogelijk worden aangepakt. Zwaardere straffen voor lichte vergrijpen, gebiedsverboden, vaker voorarrest inzetten. Veel ideeën passeerden de revue in een debat donderdag. Een door staatssecretaris Harbers voorgestelde proef met een mogelijk gratis lijnbus naar het azc bij Ter Apel zorgde voor ophef onder Kamerleden.

  Ophef over aparte lijnbus naar azc

  3 reacties

  Vrijwel de hele Tweede Kamer wil dat asielzoekers die overlast veroorzaken zo hard mogelijk worden aangepakt. Zwaardere straffen voor lichte vergrijpen, gebiedsverboden, vaker voorarrest inzetten. Veel ideeën passeerden de revue in een debat donderdag. Een door staatssecretaris Harbers voorgestelde proef met een mogelijk gratis lijnbus naar het azc bij Ter Apel zorgde voor ophef onder Kamerleden.

 • Almere, Lelystad en Tiel ontkennen dat ze geen reële pgb-tarieven betalen. De belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo stelt echter dat hulpbehoevenden met de verstrekte pgb-tarieven geen kwalitatief goede (professionele) zorg kunnen inkopen.

  Gemeenten: wij betalen wel reële pgb-tarieven

  De gemeenten Almere, Lelystad en Tiel ontkennen dat ze geen reële pgb-tarieven betalen. De belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo stelt echter dat hulpbehoevenden met de verstrekte pgb-tarieven geen kwalitatief goede (professionele) zorg kunnen inkopen. Ook de tarieven voor informele hulp zijn veelal verlaagd. Veenendaal overweegt de pgb-tarieven met twintig procent te verlagen; als een van de bezuinigingsmaatregelen om het begrotingstekort te dekken.  

 • Ouders zijn afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen of hun kinderen een volledige vergoeding krijgen voor het behalen van het basiszwemdiploma A. Uit onderzoek van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijkt dat gemeenten uiteenlopende regelingen en vergoedingen bieden om de zwemvaardigheid van inwoners te verhogen.

  Vergoeding zwemdiploma verschilt per gemeente

  4 reacties

  Ouders zijn afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen of hun kinderen een volledige vergoeding krijgen voor het behalen van het basiszwemdiploma A. Uit onderzoek van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijkt dat gemeenten uiteenlopende regelingen en vergoedingen bieden om de zwemvaardigheid van inwoners te verhogen.

 • De gemeente Amersfoort heeft beperkt zicht op welke hulp jongeren krijgen. Dat stelt de Rekenkamer Amersfoort in zijn deze week gepubliceerde onderzoek naar de jeugdhulp in Amersfoort.

  Amersfoort heeft beperkt zicht op jeugdhulp

  Het aandeel Amersfoortse jongeren dat jeugdhulp krijgt, is gestegen van 8,5 procent in 2015 naar 10,2 procent in 2017. De gemeente heeft beperkt zicht op welke hulp jongeren krijgen. De gemeente moet meer inzicht krijgen in de problemen onder Amersfoortse jongeren, in de hulp die zij nodig hebben en in wachtlijsten en wachttijden.

 • De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

  Amsterdamse aanpak statushouders loont

  Reageer

  De Amsterdamse aanpak om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) uit de bijstand te krijgen, werpt zijn vruchten af, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). Vorig jaar gingen 691 statushouders uit de bijstand naar een fulltimebaan, terwijl was gemikt op 400 (173 procent). 661 statushouders kregen een parttimebaan (de ambitie was 600) en 140 begonnen met een opleiding.

 • De gemeente Den Haag heeft een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018.

  Tekort Den Haag van 26 miljoen op Wmo en jeugd

  De gemeente Den Haag kijkt aan tegen een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dit komt onder meer door de rijksbezuinigingen, maar ook door de stijging van het aantal mensen dat van een Wmo-voorziening gebruik maakt.

 • De tegenprestatie voor Rotterdamse bijstandsgerechtigden gaat veranderen. De tegenpresteerders kunnen rekenen op meer aandacht en begeleiding van de gemeente. Doel is dat 4.000 van de 20.000 bijstandsgerechtigden in de tegenprestatie in 2022 zijn uitgestroomd naar een re-integratietraject.

  Rotterdam herziet tegenprestatie

  De tegenprestatie voor Rotterdamse bijstandsgerechtigden gaat veranderen. De tegenpresteerders kunnen rekenen op meer aandacht en begeleiding van de gemeente. Doel is dat 4.000 van de 20.000 bijstandsgerechtigden in de tegenprestatie in 2022 zijn uitgestroomd naar een re-integratietraject.

 • Haagse jongeren met grote schuldenproblemen krijgen een integraal hulpplan en twee jaar lang intensieve begeleiding door de gemeente, gericht op gedragsverandering en verbetering van de woon-, leef- , en werksituatie.

  ‘Turbosanering’ voor Haagse schuldjongeren

  Aegon en ING stellen negen ton beschikbaar om Haagse jongeren met schulden te helpen. Het geld gaat in het Jongerenperspectieffonds (JPF), een publiek-private samenwerking die de jongeren helpt met een ‘turbosanering’.

 • het netwerk en de eigen kracht van 75-plussers wordt overschat. Bij ouderen is sprake van ‘vraagverlegenheid’. Ook verdwalen zij nogal eens in het doolhof van verschillende soorten zorg en ondersteuning. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde SCP-kennissynthese Zorgen voor thuiswonende ouderen.

  Knelpunten in ouderenzorg

  De eigen kracht van 75-plussers en hun netwerk wordt overschat. Ook is bij ouderen sprake van ‘vraagverlegenheid’. 75-plussers verdwalen nogal eens in het doolhof van verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. Het woningaanbod sluit onvoldoende aan op de vraag van ouderen, waarvan wordt verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen.

 • Castricum, Edam-Volendam, Scherpenzeel en Uitgeest komen het dichtst in de buurt van een ‘Blue Zone’ voor de jeugdzorg. In deze gemeenten wordt substantieel minder gebruik gemaakt van jeugdhulpvoorzieningen.

  ‘Blue Zones’ in de jeugdhulp

  De gemeenten Castricum, Edam-Volendam, Scherpenzeel en Uitgeest komen het dichtst in de buurt van een ‘Blue Zone’ voor jeugdhulp. In deze gemeenten wordt substantieel minder gebruik gemaakt van jeugdhulpvoorzieningen. Ook kennen deze gemeenten (vrijwel) geen wachtlijsten. De gemeenten tellen daarnaast minder jongeren die een Halt-traject hebben moeten volgen en minder voortijdig schoolverlaters.

 • Het aantal 45-plussers in de bijstand is tussen de invoering van de Participatiewet in 2015 en december 2018 met 20.000 gestegen. Zij maakten eind 2018 maar liefst 54 procent van het bijstandsbestand uit, blijkt uit de Factsheet Uitvoering Participatiewet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  45-plussers nog niet geholpen met Participatiewet

  Het aantal 45-plussers in de bijstand is tussen de invoering van de Participatiewet in 2015 en december 2018 gestegen met zo’n 20.000 man. Zij maakten eind 2018 maar liefst 54 procent van het bijstandsbestand uit, blijkt uit de Factsheet Uitvoering Participatiewet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Het ging mis bij het Utrechtse Bureau Jeugdzorg toen de instelling overging op een nieuwe domeinnaam voor website en e-mail. De oude werd niet verlengd, waardoor iedereen die kon overnemen en zo toegang kon krijgen tot dossiers met uiterst gevoelige informatie over bijvoorbeeld psychische stoornissen en seksueel misbruik.

  Fout jeugdzorg Utrecht ook op andere plekken gemaakt

  Reageer

  De fout waardoor dossiers van een Utrechtse jeugdzorginstelling in verkeerde handen konden vallen, is ook door andere zorginstellingen gemaakt. De fout is ook daar inmiddels verholpen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Gegevens lijken er niet gelekt.