of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • De huidige decentrale uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening zit het schuldenvrij maken van mensen in de weg. Dat is één van de zorgwekkende hoofdconclusies van het rapport 'Aansluiting gezocht!' van Bureau Berenschot over het schuldhulpverleningsstelsel. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) stuurde het rapport vorige week met een summiere mededeling naar de Tweede Kamer als bijlage bij een brief over de Brede Schuldenaanpak.

  Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners

  De huidige decentrale uitvoering van de minnelijke schuldhulpverlening zit het schuldenvrij maken van mensen in de weg. Dat is één van de zorgwekkende hoofdconclusies van het rapport Aansluiting gezocht! van Bureau Berenschot over het schuldhulpverleningsstelsel. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) stuurde het rapport vorige week met een summiere mededeling naar de Tweede Kamer als bijlage bij een brief over de Brede Schuldenaanpak.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG staan voortaan in nauwer contact met elkaar bij de ramingen van de bijstandsbudgetten. Daardoor moeten de effecten van de ramingen inzichtelijker worden voor gemeenten. De afspraken vloeien voort uit een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) van eind vorig jaar.

  SZW transparanter over bijstandsramingen

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG staan voortaan in nauwer contact met elkaar bij de ramingen van de bijstandsbudgetten. Daardoor moeten de effecten van de ramingen inzichtelijker worden voor gemeenten. De afspraken vloeien voort uit een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) van eind vorig jaar.

 • De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft overeind. Een motie om die niet te accepteren, werd verworpen op de algemene ledenvergadering van de VNG. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

  Gevecht om structureel extra jeugdgeld gaat door

  De ‘deal’ met het kabinet voor de extra miljard euro voor de jeugdzorg blijft staan. Een motie om die niet te accepteren, werd door een kwart van de gemeenten gesteund en daarmee verworpen. Het VNG-bestuur moet zich wel blijven inzetten voor een structurele verhoging van het macrobudget voor jeugdhulp.

 • In vier jaar tijd is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gehalveerd. Zaten in 2014 nog 13.300 jongeren (13,3 procent) zonder werk, in 2018 was dat aantal geslonken naar 6100 (6,2 procent), meldt de hoofdstedelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS).

  Helft minder jeugdwerkloosheid Amsterdam

  Reageer

  In vier jaar tijd is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam gehalveerd. Zaten in 2014 nog 13.300 jongeren (13,3 procent) zonder werk, in 2018 was dat aantal geslonken naar 6100 (6,2 procent), meldt de hoofdstedelijke dienst Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). 

 • Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich ernstige zorgen om de leefsituatie van kinderen die noodgedwongen opgroeien op vakantieparken. Gemeenten hebben de groep niet in beeld en bereiken de gezinnen bijna niet met zorgvoorzieningen. Ook leven kinderen op vakantieparken niet zelden in grote onzekerheid. Kalverboer spreekt van een ‘schaduwsamenleving’. Zij stelde vorig jaar een onderzoek in naar aanleiding van de wantoestanden op het beruchte Fort Oranje en een aantal alarmerende GGD-rapporten over de omstandigheden op het Zundertse vakantiepark.

  Ernstige zorgen over kinderen op vakantieparken

  Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich ernstige zorgen om de leefsituatie van kinderen die noodgedwongen opgroeien op vakantieparken. Gemeenten hebben de groep niet in beeld en bereiken de gezinnen bijna niet met zorgvoorzieningen. Ook leven kinderen op vakantieparken niet zelden in grote onzekerheid. Kalverboer spreekt van een ‘schaduwsamenleving’. Zij stelde vorig jaar een onderzoek in naar aanleiding van de wantoestanden op het beruchte Fort Oranje en een aantal alarmerende GGD-rapporten over de omstandigheden op het Zundertse vakantiepark.

 • Gemeentekoepel VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de VNG nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld.

  VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

  VNG wil de miljard euro extra voor jeugdzorg van het rijk niet afwijzen. Ook wil de gemeentekoepel nu niet opnieuw met het rijk gaan onderhandelen over meer geld. Het VNG-bestuur ontraadt dan ook de motie van Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Moties van de Fryske Marren en Terschelling om gemeenten volledig te compenseren voor de extra toeloop van Wmo-cliënten vanwege het Wmo-abonnementstarief worden wel omarmd.

 • Naast de jeugdzorg, hebben gemeenten over 2018 ook flinke tekorten op de Wmo. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe.

  Ook forse tekorten op de Wmo

  Niet alleen op de jeugdzorg hebben gemeenten tekorten, ook op de Wmo zijn gemeenten vorig jaar (diep) de rode cijfers ingedoken. De verwachtingen voor dit jaar zijn evenmin positief. Onder meer vanwege de aanzuigende werking van het abonnementstarief en de vergrijzing – en daarmee toenemende vraag naar ondersteuning – nemen de kosten toe. Amsterdam hoopt op extra rijksmiddelen voor de Wmo.

 • Het plan van de gemeente Leiden om bijstandsgerechtigden te laten bijverdienen met studentenkamerverhuur, gaat niet door. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meldt dat in haar beantwoording van Kamervragen vanuit de VVD-fractie. Het Leidse plan was in strijd met de Participatiewet.

  SZW schiet Leids plan bijverdienen met kamerverhuur af

  Het plan van de gemeente Leiden om bijstandsgerechtigden te laten bijverdienen met studentenkamerverhuur, gaat niet door. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) meldt dat in haar beantwoording van Kamervragen vanuit de VVD-fractie. Het Leidse plan was in strijd met de Participatiewet.

 • Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

  Subsidies voor pilots inburgering beschikbaar

  Gemeenten kunnen nu subsidies aanvragen voor pilots die zij uitvoeren in het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief. Beoogd wordt dat de pilots in augustus en november van start kunnen gaan.

 • De Groningse cdk René Paas heeft Tweede Kamerleden namens de regio een mail gestuurd met daarin een noodkreet, meldt RTV Noord. Daarmee willen de provincie en de aardbevingsgemeenten de druk opvoeren richting het gasdebat, dinsdag.

  Provincie Groningen en gemeenten voeren druk op

  De Groningse cdk René Paas heeft Tweede Kamerleden namens de regio een mail gestuurd met daarin een noodkreet, meldt RTV Noord. Daarmee willen de provincie en de aardbevingsgemeenten de druk opvoeren richting het gasdebat, dinsdag.