of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Het Haagse stadsbestuur wil in de Sporendriehoek, het gebied tussen treinstations CS, HS en NOI, een moderne prostitutiebranche creëren ‘die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag’. Ook wil het de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. ‘Bij de ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone zijn de wensen van sekswerkers het uitgangspunt.’

  Haags prostitutiecentrum naar wensen sekswerkers

  Het Haagse stadsbestuur wil in de Sporendriehoek, het gebied tussen treinstations CS, HS en NOI, een moderne prostitutiebranche creëren ‘die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag’. Ook wil het de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren. ‘Bij de ontwikkeling van de nieuwe prostitutiezone zijn de wensen van sekswerkers het uitgangspunt.’

 • 'Hierdoor worden burgers nodeloos verder in het moeras van stress en schulden geduwd, met nieuwe schulden tot gevolg', schrijft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden.

  Belastingdienst houdt geen rekening met bestaansminimum

  De Belastingdienst houdt zich niet aan de regels bij het verrekenen van toeslagen. De beslagvrije voet, die moet voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum zakken, wordt niet goed gehanteerd. Dat kan leiden tot financiële problemen en is bovendien in strijd met de wet.

 • Het kabinet gaat zich vooralsnog niet bemoeien met de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. De verplichte regionale samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdzorg blijft wel overeind.

  Lokale toegang jeugdhulp blijft (nog) ongemoeid

  Het kabinet gaat zich voorlopig niet bemoeien met de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp. Het wil gemeenten de tijd geven om de toegang via lokale wijkteams goed in te richten. Voorstellen tot verbeteringen van die gemeentelijke toegang zijn uit het oorspronkelijke wetsvoorstel voor aanpassing van de Jeugdwet gehaald. Het aangepaste wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ ligt nu voor advies bij de Raad van State.

 • Vakbond FNV vindt de toets nodig om 'werken zonder loon' tegen te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat het wetsvoorstel gemeenten opzadelt met nodeloze bureaucratie.

  VNG: Verdringingstoets is nodeloos bureaucratisch

  Al ruim vijf jaar wordt er gedebatteerd over de zogenaamde verdringingstoets, die moet voorkomen dat re-integratietrajecten in de bijstand ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen. Het laatste woord is aan de Eerste Kamer, die er dinsdag over in debat gaat.

 • 69 procent van de boetes die de politie in Den Haag uitdeelde voor het overtreden van de coronaregels werden uitgeschreven in wijken waar de meerderheid van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dat terwijl maar 31 procent van de Hagenaren in zo'n wijk woont.

  Meer coronaboetes in 'migrantenwijken'

  In wijken waar veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen, worden meer 'coronaboetes' uitgedeeld dan in andere wijken. Althans, dat geldt voor Rotterdam en Den Haag, maar niet voor Amsterdam. Het roept de vraag op of er sprake is van etnische profilering.

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Wrang dat juist in beperkte ruimte bezuinigd moet worden’

  De financiële situatie bij gemeenten is problematisch en er is weinig gelegenheid om daar wat aan te doen. Maar het debat blijft hangen in casuïstiek en beeldvorming, dus vroeg de provincie Zuid-Holland onderzoeksbureau Berenschot om advies. De teruglopende autonomie en de financiële noodsituatie plaatsen gemeenten in een moeilijke positie - in een tijd dat de economie (te) hard gaat. Berenschot ziet drie belangrijke risico’s.

 • Een pragmatische aanpak van arbeidsmigratie werkt het beste, concludeert Laurens Wijmenga, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie, na onderzoek naar welke oplossingen ontstaan in de praktijk, zoals in de Rotterdamse wijk Charlois. Grote campussen voor arbeidsmigranten blijken goed te werken.’

  ‘Campussen voor arbeidsmigranten werken goed’

  Een pragmatische aanpak van arbeidsmigratie werkt het beste, concludeert Laurens Wijmenga, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie, op basis van onderzoek naar oplossingen die ontstaan in de praktijk, zoals in de Rotterdamse wijk Charlois. Grote campussen voor arbeidsmigranten blijken bijvoorbeeld goed te werken.’

 • Het moet een wettelijke taak worden van de landelijke en de lokale overheid om suïcides te voorkomen. De ChristenUnie wil dat regelen met een initiatiefwetsvoorstel, dat mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS.

  'Voorkomen zelfmoord taak van de overheid'

  Reageer

  Het moet een wettelijke taak worden van de landelijke en de lokale overheid om suïcides te voorkomen. De ChristenUnie wil dat regelen met een initiatiefwetsvoorstel, dat mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS.

 • Op 1 juli van dit jaar begint de gemeente Amersfoort met een nieuw aanpak voor inburgering. Daarmee neemt de gemeente een voorschot op de nieuwe wet inburgering, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat.

  Alvast aan de slag met de nieuwe wet inburgering

  Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat pas op 1 januari 2022 in, maar dat weerhoudt de gemeente Amersfoort er niet van om alvast in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Beter voor de inburgeraars, maar ook goed voor de gemeente om alvast te wennen aan het nieuwe stelsel, vindt wethouder Cees van Eijk.