of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • De eerste Social Impact Bond van Nederland startte in 2013 in Rotterdam.

  Privaat geld in het sociaal domein kan win-win-win zijn

  Steeds meer gemeenten gaan met private geldschieters in zee om nieuwe aanpakken voor lastige maatschappelijke problemen te vinden. Dat kan werken als een vliegwiel voor innovatie en efficiëntie. Maar dan moet het wel meer zijn dan alleen een bezuinigingsmaatregel, schrijven Menno Bosma en Hans van de Veen in hun boek over Social Impact Bonds.

 • Gemeenten zijn woedend over het uitblijven van kabinetsgeld om de tekorten jeugdzorg te dichten. Het is echter te vroeg om de deur richting het kabinet dicht te slaan.

  Vertrouwen in ‘Den Haag’ weg na uitblijven jeugdgeld

  De woede bij gemeenten is groot over het uitblijven van kabinetsgeld om de tekorten jeugdzorg te dichten. Het is echter te vroeg om de deur richting het kabinet dicht te gooien. De hoop is gevestigd op de arbitrage, al hebben sommigen er geen vertrouwen in dat een nieuw kabinet het semi-bindende advies van deze ‘commissie van wijzen’ ook daadwerkelijk gaat overnemen.  

 • Noodklokken, brandbrieven, lobby-kanalen. Alle brave bestuurlijke middelen hebben de provincies de laatste maanden ingezet om het kabinet te vermurwen gemeenten extra geld te geven voor het sociaal domein. Tevergeefs. De nieuwe strategie? Wachten op een nieuwe Tweede Kamer?

  Als noodkreten jeugdzorg niet meer helpen…

  Noodklokken, brandbrieven, lobby-kanalen. Alle brave bestuurlijke middelen hebben de provincies de laatste maanden ingezet om het kabinet te vermurwen gemeenten extra geld te geven voor het sociaal domein. Tevergeefs. De nieuwe strategie? Wachten op een nieuwe Tweede Kamer?

 • Het past een demissionair kabinet niet om een paar dagen voor de verkiezingen grote bedragen vrij te maken. Dat stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie).

  Blokhuis: ‘niet chic’ om nu veel geld vrij te maken

  Het is niet kies om een paar dagen voor de verkiezingen als demissionair kabinet grote bedragen vrij te maken. Dat stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie) in antwoord op de vraag waarom het demissionaire kabinet nu geen incidentele middelen voor de jeugdzorg wil vrijmaken.

 • Beeld: Shutterstock

  Verbod designerdrug 3-MMC 'slecht idee'

  Een aantal Oost-Nederlandse burgemeesters vroeg onlangs om een verbod op de designerdrug 3-MMC. Productie ervan en handel erin is toegestaan, maar de drug is zeer verslavend en leidt tot problematisch gebruik, merken de burgemeesters. Maar deelnemers op het platform DrugsDialoog vinden een verbod een slecht idee. Volgens experts heeft een verbod negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en leidt het tot een toename van de criminaliteit.

 • Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is boos en heeft besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies.

  Kabinet biedt gemeenten NUL euro voor jeugdzorg

  Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is teleurgesteld en boos en heeft daarom besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’ komt voor 1 mei met haar advies. Dat is semi-bindend.

 • Sommige impact ondernemers creëren banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

  Twaalf steden willen 'impact ondernemen' stimuleren

  Het moet makkelijker worden voor ondernemers om zich in te zetten voor sociale of ecologische doelen zoals een inclusieve arbeidsmarkt, afvalvermindering of armoedebestrijding. Dat is het streven van de City Deal Impact Ondernemen die donderdag wordt ondertekend door een aantal gemeenten, provincies en ministeries, en een groep 'impact ondernemers'.

 • Om scherp te krijgen wat de oorzaak is van de forse budgetoverschrijdingen op de Wmo en jeugdzorg, heeft Olst-Wijhe een taskforce met een data-analist aan het werk gezet om het ‘lek’ boven water te krijgen.

  ‘Lek’ jeugdzorg moet boven water komen

  Vanaf 2022 moet Olst-Wijhe fors meer gaan bezuinigen dan bij de begroting eind vorig jaar gedacht. Oorzaak: de overschrijdingen op de Wmo en jeugdzorg. Om scherp te krijgen wat daarvan de oorzaak is, en of het om incidentele of structurele kosten gaat, is een taskforce met een data-analist aan het werk gezet om het ‘lek’ boven water te krijgen.

 • Mondkapjes naaien: een van de werkzaamheden waar bijstandsgerechtigden volgens vakbond FNV regulier loon voor zouden moeten krijgen.

  Onderzoek nodig naar uitvoerbaarheid verdringingstoets

  De senaat is nog niet overtuigd van de noodzaak van een zogenaamde verdringingstoets. Er blijven onbeantwoorde vragen over de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van het instrument, net als over de omvang van het probleem dat het moet oplossen. De Eerste Kamer neemt daarom, in afwachting van nader onderzoek, nog geen besluit over het wetsvoorstel dat die toets zou invoeren.

 • Het voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds leidt tot nog verdere verslechtering van de financiële positie van de Zeeuwse gemeenten. In het nieuwe verdeelmodel moet rekening worden gehouden met specifieke Zeeuwse kenmerken.

  Zeeuwse gemeenten dreigen kopje onder te gaan

  De financiële positie van de dertien Zeeuwse gemeenten is al slecht, maar met het huidige voorstel tot herverdeling van het gemeentefonds verslechtert deze nog verder. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met specifieke Zeeuwse kenmerken. Het nieuwe verdeelmodel moet daarop worden aangepast. De Zeeuwse gemeenten hebben daarnaast structureel minimaal 55 miljoen euro extra van het rijk nodig.