of 60220 LinkedIn

Nieuws

 • Tien natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen de langetermijnplannen die het kabinet voor de luchtvaart heeft. Ze doen dat mede namens bijna 16.000 burgers. 'Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden' vat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu de kritiek samen. De organisatie heeft het bezwaarschrift samen met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland opgesteld. Andere organisaties hebben zich aangesloten.

  Milieuorganisaties kraken luchtvaartplan

  Reageer

  Tien natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen de langetermijnplannen die het kabinet voor de luchtvaart heeft. Ze doen dat mede namens bijna 16.000 burgers. 'Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden' vat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu de kritiek samen. De organisatie heeft het bezwaarschrift samen met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland opgesteld. Andere organisaties hebben zich aangesloten.

 • De gemeente Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

  Wel bezuinigd, maar nog niet genoeg

  Het college van Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

 • Bij 11 procent van alle 1,26 miljoen zelfstandigen zakt het huishoudensinkomen onder de minimumloongrens wanneer de bedrijfsinkomsten één maand wegvallen. Bij drie maanden aan gederfde inkomsten gaat het om 19 procent.

  Meest kwetsbare zelfstandigen wonen in Den Haag

  Het zijn met name jongere zelfstandigen in de sectoren vervoer, horeca en bouw die snel in de problemen zullen komen wanneer ze – na het aflopen van de huidige steunmaatregelen - de inkomsten uit hun eigen bedrijf moeten blijven missen. In gemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden wonen relatief veel financieel kwetsbare zelfstandigen.

 • Het college van Maastricht wil niet als centrumgemeente fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is.

  Maastricht wil geen expertisecentrum jeugdhulp

  Het college van Maastricht voelt er niets voor om als centrumgemeente te gaan fungeren voor het Expertisecentrum voor complexe jeugdhulp in Limburg. De financiële risico’s zijn te groot en onacceptabel omdat er ‘geen enkele financiële buffer’ meer is. Alleen als het rijk alle extra kosten volledig en zonder voorbehoud vergoed, kan Maastricht die extra taak op zich nemen. Dat heeft het college van Maastricht besloten.        

 • Voor gemeenten, inclusief gemeentelijke regelingen, was de doelstelling om 3.150 te realiseren ten opzichte van de nulmeting. Eind 2019 waren er ruim 4.000 afspraakbanen ingevuld.

  Gemeenten halen doelstelling banenafspraak wel

  Hoewel de overheid als geheel achterloopt op de targets van de banenafspraak, die mensen met een arbeidsbeperking aan werk moet helpen, hebben gemeenten in 2019 de doelstelling wel gehaald. De marktsector loopt, net als in de voorgaande jaren, flink voor op het gestelde target.

 • De gemeente Bernheze (Noord-Brabant) wil in uitzonderlijke gevallen aan de gemeente toegewezen statushouders kunnen weigeren. Dat was maandagavond unaniem de mening van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

  Gemeente Bernheze wil statushouders kunnen weigeren

  4 reacties

  De gemeente Bernheze (Noord-Brabant) wil in uitzonderlijke gevallen aan de gemeente toegewezen statushouders kunnen weigeren. Dat was maandagavond unaniem de mening van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • De vergrijzing zorgt ervoor dat er druk komt te staan op de groep mensen die het meest belangrijk is voor de arbeidsmarkt: van 20 jaar tot AOW-leeftijd. In alle scenario's wordt het aandeel van de potentiële beroepsbevolking ten opzichte van de gehele bevolking lager.

  Migratie bepalend voor bevolkingssamenstelling 2050

  In 2050 zijn we hoogstwaarschijnlijk met meer mensen. Hoe dan ook krijgen we te maken met een groter aandeel 80-plussers en mensen met een migratieachtergrond. De potentiële beroepsbevolking (inwoners van 20 jaar tot de AOW-leeftijd) wordt percentueel kleiner. In die groep zal groei door migratie het krimpende aantal mensen met een Nederlandse achtergrond moeten compenseren.

 • 'In de praktijk mondde de afspraken uit in bureaucratie, controle en beknibbeling', schrijft de VNG over de afspraken die vorig jaar werden gemaakt tussen gemeenten en het rijk. Volgens de VNG ontbreekt het aan voldoende ondersteuning, vertrouwen en financiële middelen vanuit het kabinet om de doelen van de afspraken waar te maken.

  Afspraken hielpen laaggeletterden niet, vindt VNG

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt zich terug uit de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024. De afspraken hielpen laaggeletterde inwoners niet verder, stelt de VNG. Een gebrek aan financiële middelen is een belangrijke oorzaak van het falen van de afspraken. 

 • Voorlopig krijgen gemeenten er geen cent extra bij. De reële coronakosten zullen volledig worden vergoed, maar een oplossing voor de structurele financiële problemen is nog niet in zicht. Dat is duidelijk geworden in een Kamerdebat met minister Ollongren.

  Nog geen cent extra voor gemeenten

  Gemeenten krijgen er voorlopig geen cent extra bij. De reële coronakosten zullen volledig worden vergoed, maar een oplossing voor de structurele financiële problemen is nog niet in zicht. Mogelijk mogen gemeenten dit jaar een niet-sluitende begroting indienen en wellicht mogen ze hun begroting later dan medio november indienen. En heel misschien wordt de opschalingskorting verzacht.