of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • Niet alleen in Noord-Holland is er 'gedoe' over de inkoop van jeugdreclassering en jeugdbescherming. De discussies gaan altijd over de tarieven, bevoorschotting en administratieve lastendruk. Dat stelt Jan Menting, onafhankelijk ambassadeur zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp.

  Tarieven jeugdhulp altijd struikelblok

  Niet alleen in Noord-Holland is er 'gedoe' over de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De discussies gaan altijd over het tarief, de bevoorschotting en de administratieve lastendruk. 

 • Meerdere Eindhovense cliënten die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen, zaten deze zomer drie weken zonder hulp terwijl zij daar wel een eigen bijdrage voor betaald hadden. Door afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders hoeft dit ook niet ingehaald te worden.

  Betaalde huishoudelijke hulp niet geleverd in Eindhoven

  Meerdere Eindhovense cliënten die in het kader van de Wmo huishoudelijke hulp krijgen, zaten deze zomer drie weken zonder hulp terwijl zij daar wel een eigen bijdrage voor betaald hadden. Door afspraken tussen de gemeente en de zorgaanbieders hoeft dit ook niet ingehaald te worden.

 • De normtijden voor huishoudelijke hulp zijn gebaseerd op deugdelijk en objectief onderzoek, stelt Bureau HHM. Ze zijn opgesteld op een in de zorgsector gebruikelijke manier. Woensdag buigt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich over de ‘urenkwestie’.

  Discussie normtijden huishoudelijke hulp nadert climax

  De normtijden voor huishoudelijke hulp zijn wel degelijk gebaseerd op deugdelijk en objectief onderzoek, stelt Bureau HHM. Ze zijn opgesteld op een in de zorgsector gebruikelijke manier; namelijk via triangulatie. Gemeenten kunnen echter niet ongezien de normtijden van andere gemeenten overnemen. Lokaal beleid en normtijden moeten met elkaar in lijn liggen. Woensdag buigt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich over de ‘urenkwestie’.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen aan dat als alternatief voor het gesneuvelde loondispensatieplan moeten dienen. De maatregelen moeten het voor werkgevers makkelijker maken arbeidsgehandicapten aan te nemen, zonder dat het voor werknemers ingewikkelder wordt.

  Van Ark kondigt 'breed offensief' arbeidsbeperkten aan

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen aan dat als alternatief voor het gesneuvelde loondispensatieplan moeten dienen. De maatregelen moeten het voor werkgevers makkelijker maken arbeidsgehandicapten aan te nemen, zonder dat het voor werknemers ingewikkelder wordt.

 • Het is niet duidelijk hoe de toegang tot het sociaal domein in Meierijstad is georganiseerd. De uitgangspunten en ambities in het beleid zijn onbekend. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Meierijstad in zijn recent verschenen rapport.

  Herindeling struikelblok sociaal domein

  Het is onduidelijk hoe de toegang tot het sociaal domein in Meierijstad is georganiseerd. Ook is er weinig goede en harde informatie beschikbaar over het functioneren van het sociaal domein; Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen. De uitgangspunten en ambities in het beleid zijn onbekend. De herindeling van de gemeente, per 2017, heeft de gemeente parten gespeeld.

 • Ook bij Divosa is met blijdschap gereageerd op het nieuws dat het kabinet afziet van de invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Voorzitter Erik Dannenberg prijst staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) erom dat zij naar de kritiek van onder meer gemeenten heeft geluisterd.

  Divosa opgelucht over schrappen loondispensatie

  Bij Divosa is met opluchting gereageerd op het nieuws dat het kabinet afziet van de invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Voorzitter Erik Dannenberg prijst staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) erom dat zij naar de kritiek van onder meer gemeenten heeft geluisterd.

 • Bij Cedris, de belangenorganisatie voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, wordt opgetogen gereageerd op de mededeling van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat de plannen voor loondispensatie in de Participatiewet worden geschrapt.

  Cedris: ‘aan de slag met verbeteren loonkostensubsidie’

  Bij Cedris, de belangenorganisatie voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, wordt opgetogen gereageerd op de mededeling van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat de plannen voor loondispensatie in de Participatiewet worden geschrapt.

 • De lumpsum-financiering van de jeugdhulp en de Wmo belemmert de transformatie in Noordoost-Brabant. Dat blijkt uit evaluatierapporten.

  Bekostiging belemmert innovatie jeugd en Wmo

  De lumpsum-financiering van de jeugdhulp en de Wmo heeft de innovatie in de regio Noordoost-Brabant belemmerd. De systematiek leidt ook tot het afschuiven van ‘zwaardere’ cliënten en wachtlijsten. Dat blijkt uit evaluatierapporten.

 • De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde aanbestedingscriteria, waaronder de tarieven die onder de kostprijs liggen.

  Gemeenten willen jeugdhulp onder kostprijs inkopen

  De inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering in 25 Noord-Hollandse gemeenten staat onder grote druk. Drie grote aanbieders weigeren akkoord te gaan met door de gemeenten gestelde criteria. Zij hebben niet op de opdracht ingetekend voor de zorgverlening vanaf 2019. De gemeenten bieden tarieven die onder de kostprijs liggen, stelt de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De politiek eist opheldering.

 • De nieuwe Amsterdamse werkwijze rondom specialistische jeugdhulp pakt duurder uit dan verwacht. Er moet worden ingegrepen om de kosten in de hand te houden.

  Nieuwe aanpak jeugdhulp stuit op problemen

  De nieuwe Amsterdamse werkwijze rondom specialistische jeugdhulp pakt anders en vooral duurder uit dan de gemeente voor ogen had. Er wordt onder meer sneller doorverwezen naar zwaardere (duurdere) zorg. Er moet worden ingegrepen om de kosten in de hand te houden.

 • Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.

  'Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan'

  3 reacties

  Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.