of 64120 LinkedIn

Nieuws

 • Drie op de vier jeugdprofessionals vindt de doorgeschoten bureaucratie een reden om een carrièreswitch te overwegen. Ruim een derde denkt daar zelfs vaak of heel vaak over.

  Regeldruk in jeugdzorg nog altijd niet afgenomen

  De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te verlaten vanwege al het papierwerk. 

 • Beeld: Shutterstock

  Onduidelijkheid over gegevensuitwisseling schuldhulp

  Het is vaak niet duidelijk welke gegevens partijen mogen delen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt al jaren signalen, klachten en vragen over bijvoorbeeld vroegsignalering. Ook worden gegevens gedeeld terwijl daar geen wettelijke grondslag voor is.

 • Bij zo’n vijf procent van de mensen of gezinnen met multiproblematiek loopt de hulp spaak. Onder meer door wet- en regelgeving. Het Instituut voor Publieke Waarden schat in dat het de maatschappij jaarlijks tien miljard euro kost.

  Bureaucratische modder kost jaarlijks 10 miljard euro

  Bij zo’n vijf procent van de mensen of gezinnen met een stapeling aan problemen op verschillende leefgebieden loopt de hulp spaak. In de zoektocht naar een oplossing lopen zij tegen regels en wetten aan. Net zoals gemeenten en hulpverleners die hen willen helpen. Dit kost de maatschappij jaarlijks tien miljard euro, schat het Instituut voor Publieke Waarden. 

 • Utrecht gaat met ex-criminelen werken om te voorkomen dat jongeren in het drugsmilieu stappen. Dit is een onderdeel van een integraal plan om de drugscriminaliteit te bestrijden in de stad. Van politie, Openbaar Ministerie, Reclassering tot aan de Rabobank en woningcorporaties doen mee aan de inzet.

  Utrecht zet ex-criminelen in tegen drugscriminaliteit

  Reageer

  Utrecht gaat met ex-criminelen werken om te voorkomen dat jongeren in het drugsmilieu stappen. Dit is een onderdeel van een integraal plan om de drugscriminaliteit te bestrijden in de stad. Van politie, Openbaar Ministerie, Reclassering tot aan de Rabobank en woningcorporaties doen mee aan de inzet.

 • De uitvoering van de jeugdhulp in Lelystad is een zootje. De organisatie is sinds 2015 tot drie keer toe drastisch gewijzigd. Het college heeft te weinig grip en zicht op wat er zich afspeelt, ook financieel. Hoofdoorzaak van de ellende: een gebrek aan duidelijke en concrete keuzes van het gemeentebestuur.

  Jeugdhulp in Lelystad is een zooitje

  De uitvoering van de jeugdhulp in Lelystad is ontspoord. De organisatie ervan is sinds 2015 tot drie keer toe drastisch gewijzigd. Het college heeft te weinig grip en zicht op wat er zich afspeelt, ook financieel. De gemeenteraad staat op afstand, maar heeft dat ook aan zichzelf te wijten. Hoofdoorzaak van de ellende: een gebrek aan duidelijke en concrete keuzes van het gemeentebestuur.

 • Op zo'n kort mogelijk termijn zijn ingrepen in de jeugdzorg nodig. Daarnaast moet er een langetermijnvisie op de jeugdzorg komen, evenals op de langdurige ouderenzorg, waaronder de Wmo. Dat adviseert de WRR.

  WRR: acute maatregelen jeugdzorg nodig

  Maatregelen in de jeugdzorg dulden geen uitstel meer. Het knelt met name in de jeugdbescherming en -reclassering. De kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdzorg zijn ondermaats. Naast ingrepen op zo’n kort mogelijke termijn moet er een langetermijnvisie op de jeugdzorg komen, evenals op de langdurige ouderenzorg, waaronder de Wmo.

 • ‘We hebben een ontzettend mooi, snel economisch herstel. Maar het lijkt er wel op dat de verschillen tussen arm en rijk aan te vergroten zijn.'

  Sociaal herstelbeleid nodig om kloof te dichten

  Al sinds het begin van de coronacrisis bestaan er zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving. Economisch herstel alleen zal niet genoeg zijn om die kloof te dichten. Daarvoor moeten de diepere oorzaken van de ongelijkheden worden aangepakt.

 • De houdbaarheid van de zorg staat zwaar onder druk, stelt de WRR. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt en de maatschappij moet worden voorbereid op schaarste in de zorg. het taboe op vrijblijvendheid bij preventie moet van tafel.

  ‘Bereid maatschappij voor op zorgschaarste’

  De houdbaarheid van de zorg staat zwaar onder druk. Te lang heeft ‘Den Haag’ gestuurd op alleen de financiële houdbaarheid van de zorg. Dat is onvoldoende. Met maatschappelijk draagvlak en voldoende personeel moet ook rekening worden gehouden. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt en de maatschappij moet worden voorbereid op schaarste in de zorg. Daarnaast moet vol op preventie worden ingezet; daarbij moet het taboe op vrijblijvendheid van tafel.

 • De verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming moet bij gemeenten worden weggehaald. Uitsluitend het rijk moet hiervoor verantwoordelijk worden. Dit komt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ten goede. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

  Jeugdbescherming moet van gemeenten naar rijk

  Herijking van de jeugdbescherming is noodzakelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor die nu bij gemeenten ligt, moet daar worden weggehaald. Uitsluitend het rijk moet hiervoor verantwoordelijk worden. Dit komt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid ten goede.

 • De Haagse wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken en Werk, GroenLinks) legt zijn functie neer na een rapport over het debacle met de Stichting Energieacademie. Hij zegt in een afscheidsbrief zich verantwoordelijk te voelen voor het handelen van de gemeente in het banenproject.

  Haagse wethouder stapt op wegens mislukt banenproject

  De Haagse wethouder Bert van Alphen (Sociale Zaken en Werk, GroenLinks) legt zijn functie neer na een rapport over het debacle met de Stichting Energieacademie. Hij zegt in een afscheidsbrief zich verantwoordelijk te voelen voor het handelen van de gemeente in het banenproject.