of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Het sociaal makelaarschap in Utrecht wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rotterdamse bedrijf Dock en niet door de huidige partijen of een groep participerende burgers die een stadscoöperatie heeft opgericht. Daarover is de nodige onenigheid: de huidige uitvoerders overwegen bezwaar in te dienen en stadscoöperatie Samen030 voelt zich niet serieus genomen.

  Ongenoegen over gunning sociaal makelaarschap Utrecht

  Het sociaal makelaarschap in Utrecht wordt de komende jaren uitgevoerd door het Rotterdamse bedrijf Dock en niet door de huidige partijen of een groep participerende burgers die een stadscoöperatie heeft opgericht. Daarover is de nodige onenigheid: de huidige uitvoerders overwegen bezwaar in te dienen en stadscoöperatie Samen030 voelt zich niet serieus genomen.

 • Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

  Zorg thuis niet goedkoper dan verpleeghuis

  Langer thuis blijven wonen is qua zorgkosten niet of nauwelijks goedkoper dan wonen in een verpleeghuis, blijkt uit onderzoek. Sinds de decentralisaties van 2015 is er door rijk en gemeenten juist flink ingezet op het langer thuis laten wonen van mensen om de zorgkosten te drukken. Of dat doel zo bereikt kan worden is dus maar de vraag.

 • De komende aanbestedingsronde Wmo en jeugdhulp moet anders. Er moeten meerjarige partnerschappen worden gesloten met gemeenten in de netwerkrol, vindt adviesbureau BDO.

  Aanbesteden zorg moet over andere boeg

  De komende aanbestedingsronde Wmo en jeugdhulp moet anders, versie ‘2.0’ dus. Er moeten meerjarige contracten worden afgesloten, of beter gezegd, meerjarige partnerschappen met gemeenten in de netwerkrol, vindt adviesbureau BDO. Anders zien gemeenten zich straks opnieuw geconfronteerd met tekorten op hun zorgbudgetten en laaien geheid weer discussies op over de kwaliteit van zorg of de doelmatigheid.

 • Hoogleraar psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit) trekt conclusies samen met collegawetenschappers naar aanleiding van een spelexperiment met 350 deelnemers. Burgers met meer empathie, meer geld, en een linkse oriëntatie zijn eerder bereid zelf op te draaien voor hulp aan hen die hun land hebben moeten ontvluchten wegens oorlog, vervolging of hongersnood. Dat is dus vooral het geval als de vluchtelingen in kwestie zich zichtbaar inzetten om te integreren in het gastland.

  Inspanning helpt integratie

  De moeite die vluchtelingen doen om te integreren, is een van de belangrijkste factoren die bepalen of burgers zelf in de buidel willen tasten voor de hulp aan vluchtelingen. Rijkdom, empathie en politieke oriëntatie van burgers van het gastland zijn ook belangrijke variabelen. 

 • De aanbesteding van de jeugdhulp heeft Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem flink wat werk gekost. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Er ligt nu een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar.

  Jeugdhulpcontract voor zeker vier jaar

  De aanbesteding van de jeugdhulp ging bij de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet direct over rozen. De rechter zette een streep door de eerste Europese aanbesteding. Met een jaar vertraging kon de nieuwe aanpak dan toch van start. Nu ligt er een contract voor vier jaar, met de optie tot verlenging van nog eens vier jaar.

 • Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

  Wetgeving die schuldhulp frustreert in beeld

  Experts op gebied van schuldhulpverlening hebben op verzoek van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een overzicht gemaakt van vijftig aanpassingen op gebied van wetgeving die volgens hen nodig zijn om de schuldhulp te verbeteren.

 • Ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) voelen niks voor landelijke richtlijnen voor parkeerregels en -kosten voor gehandicapten, blijkt uit antwoorden op Kamervragen door Maarten Hijink (SP).

  Ministers voelen niets voor centraliseren parkeerbeleid

  Ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) voelen niks voor landelijke richtlijnen voor parkeerregels en -kosten voor gehandicapten, blijkt uit antwoorden op Kamervragen door Maarten Hijink (SP).

 • Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie aandringen op versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels

  Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie pleiten voor versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en Wmo. Bij aanbestedingen moeten aspecten als lokaal partnerschap en samenwerking, en continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zwaar kunnen meewegen. De financiële drempelwaarde van 750.000 euro voor het sociaal domein moet niet sec het criterium zijn.

 • Negentig procent van de contracten voor jeugdhulp en Wmo-voorzieningen en jeugdhulp besteden gemeenten Europees aan, terwijl dat niet nodig is. Dit blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van het PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Gemeenten besteden onnodig Wmo en jeugdhulp aan

  Negentig procent van de contracten voor Wmo-voorzieningen en jeugdhulp besteden gemeenten Europees aan, terwijl dat niet nodig is. Gemeenten contracteren elke aanbieder onder dezelfde tarieven en voorwaarden die aan standaard kwaliteitseisen voldoet; via het zogeheten inkoopinstrument Open House. Deze manier van inkopen valt buiten de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 en Europese richtlijn voor overheidsopdrachten.

 • Gemeenten maken bijna geen gebruik van de mogelijkheid om statushouders te schrappen als groep die voorrang heeft op sociale huurwoningen, blijkt uit een brief van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) aan de Tweede Kamer.

  Nog steeds voorrang voor statushouders bij woning

  Gemeenten maken bijna geen gebruik van de mogelijkheid om statushouders te schrappen als groep die voorrang heeft op sociale huurwoningen, blijkt uit een brief van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) aan de Tweede Kamer.

 • Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis nog niet aangepast met het oog op ouderdomsgebreken, concludeert I&O Research. Wel geeft 85 procent van de 3311 respondenten aan er bij de woonsituatie rekening mee te houden dat men langer thuis kan blijven wonen.

  Meer dan helft aanstaande ouderen past huis nog niet aan

  Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis nog niet aangepast met het oog op ouderdomsgebreken, concludeert I&O Research. Wel geeft 85 procent van de 3311 respondenten aan er bij de woonsituatie rekening mee te houden dat men langer thuis kan blijven wonen.