of 63428 LinkedIn

Nieuws

 • Op alle locaties van Defensie zijn medewerkers mogelijk blootgesteld aan kankerverwekkende chroom-6 houdende verf. Daarbij heeft het ministerie van Defensie als werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan, blijkt uit onderzoek over de periode 1970-2015 in opdracht van dat departement. De (oud-)medewerkers van deze locaties komen in aanmerking voor een schadevergoeding als zij door chroom-6 ziek zijn geworden. Demissionair staatssecretaris Barbara Visser biedt haar excuses aan alle (oud-)medewerkers en hun nabestaanden. 'Dit is ernstig.'

  Vergoeding voor alle chroom-6-slachtoffers

  Reageer

  Op alle locaties van Defensie zijn medewerkers mogelijk blootgesteld aan kankerverwekkende chroom-6 houdende verf. Daarbij heeft het ministerie van Defensie als werkgever niet aan zijn zorgplicht voldaan, blijkt uit onderzoek over de periode 1970-2015 in opdracht van dat departement. De (oud-)medewerkers van deze locaties komen in aanmerking voor een schadevergoeding als zij door chroom-6 ziek zijn geworden. Demissionair staatssecretaris Barbara Visser biedt haar excuses aan alle (oud-)medewerkers en hun nabestaanden. 'Dit is ernstig.'

 • Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het toekennen van 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg voor 2022, zoals de arbitragecommissie gelast. De VNG spreekt van een doorbraak.

  Kabinet (nog) niet met billen bloot na arbitrage jeugdzorg

  Het kabinet heeft nog geen toezegging gedaan over de 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg voor 2022. Het oordeel van de arbitragecommissie is zonder enige inhoudelijke reactie met een neutrale brief vrijdagavond naar de Kamer gestuurd. Als het kabinet het oordeel van de arbitragecommissie in zijn geheel overneemt, is de VNG tevreden. Ook al moet zij zelf een flinke concessie doen.

 • Miljarden extra voor de jeugdzorg tot zeker 2028 en begrenzing van de jeugdhulpplicht van gemeenten. Dat, en meer, moet er gebeuren om het jeugdstelsel duurzaam te verbeteren, stelt de arbitragecommissie in haar oordeel in het conflict tussen VNG en rijk over de structurele tekorten op de jeugdzorg.

  Arbitrage: rijk moet jeugdzorgplicht begrenzen

  Extra rijksbudget naar gemeenten voor de jeugdzorg tot zeker 2028, begrenzing van de jeugdhulpplicht van gemeenten en uitbreiding van de landelijke inkoop specialistische jeugdzorg. Dat, en meer, moet er gebeuren om het jeugdstelsel duurzaam te verbeteren, stelt de arbitragecommissie in haar oordeel in het conflict tussen VNG en rijk over de structurele tekorten op de jeugdzorg. Voor 2022 gaat het om een bedrag van 1,6 miljard euro.

 • © Shutterstock

  Compensatie voor tekort op bijstandsbudget Landgraaf

  De gemeente Landgraaf is in 2015 en 2016 benadeeld bij de verdeling van het macrobudget voor onder andere bijstandsuitkeringen. Daarom moet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de bedragen voor die jaren opnieuw berekenen en het verschil goedmaken, besloot de rechtbank Limburg onlangs.

 • In plaats van een stelselherziening zijn andere maatregelen om het jeugdzorgstelsel te verbeteren effectiever. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  NJi: Laat jeugdzorgstelsel met rust

  Om de transformatie van de jeugdzorg tot een succes te maken, moet de ‘verleiding van slingerend beleid’ worden weerstaan. In plaats van een stelselherziening zijn andere maatregelen om het jeugdzorgstelsel te verbeteren effectiever. Zo moet paal en perk worden gesteld aan de winstgevendheid van uit publieke middelen bekostigde jeugdzorg.

 • De steunregelingen worden met drie maanden verlengd, tot het einde van september.

  Coronasteunpakket met drie maanden verlengd

  Reageer

  De verlenging van het steunpakket, waar onder andere de NOW (voor werknemers), de Tozo (voor zzp’ers) en de TONK (ter ondersteuning van noodzakelijke kosten) onder vallen, kost de schatkist 6 miljard euro extra. In totaal kostten de steunregelingen in de coronacrisis tot nu toe ongeveer 80 miljard, melden de ministers die de verlenging aankondigen.

 • Rotterdam Centraal. © Shutterstock

  ‘Het integratieproces heeft gewoon tijd nodig’

  Statushouders die in Nederland inburgeren hebben baat bij intensievere begeleiding, maar het resultaat valt of staat bij de uitvoering. Bovendien heeft een intensieve aanpak ook keerzijden. Dat blijkt uit een Rotterdamse pilot, die waardevolle lessen bevat voor de nieuwe inburgeringswet.

 • Burgemeester Sharon Dijksma. Foto: Femke van den Heuvel

  'Radicalisering toenemend probleem in Utrecht'

  Reageer

  Radicalisering en de snelheid waarop mensen kunnen radicaliseren neemt toe in Utrecht. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een raadsbrief naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de tramaanslag.

 • © Shutterstock

  Nijmegen stopt met keukentafelgesprekken

  Lange wachtlijsten, te veel bureaucratie en een doelgroep met onderling grote verschillen. Nijmegen gaat het radicaal anders doen in het sociaal domein en schaft de generalistische sociale wijkteams af.

 • Ontoereikende sociale controle en stigmatisering verhogen het risico dat jongeren uit kwetsbare wijken de verkeerde kant opgaan. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP.

  SCP: Overheid, blijf investeren in kwetsbare wijken

  Jongens die opgroeien in kwetsbare wijken lopen meer risico op een laag schoolniveau, ongediplomeerd schoolverlaten en crimineel gedrag dan jongens die in ‘betere’ wijken opgroeien. Ontoereikende sociale controle en stigmatisering verhogen dat risico dat jongeren uit die kwetsbare wijken de verkeerde kant opgaan. De coronacrisis raakt deze opgroeiende jongeren extra hard.

 • Het ouderenbeleid van de gemeente Rotterdam is gedoemd te mislukken. De gestelde ambities zullen hoogstwaarschijnlijk nooit worden waargemaakt. Dit komt onder meer omdat het college onrealistische verwachtingen heeft en onvoldoende rekening houdt met de leefwereld van ouderen.

  Ouderenbeleid Rotterdam gedoemd te mislukken

  Het ouderenbeleid van de gemeente Rotterdam is op drijfzand gebaseerd. De gestelde ambities zijn mooi, maar zullen hoogstwaarschijnlijk nooit worden waargemaakt. Dit komt onder meer omdat het college onrealistische verwachtingen heeft en in zijn opgestelde beleid onvoldoende rekening houdt met de leefwereld van ouderen.