of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Een voorstel hiertoe heeft D66-Kamerlid Vera Bergkamp donderdag ingediend.

  Kabinet moet bekendheid cliëntondersteuner vergroten

  Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Te weinig mensen weten dat een onafhankelijk persoon hen kan bijstaan bij de gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder als zij een beroep doen op ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). De 55 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de onafhankelijk cliëntondersteuner moet hiervoor worden ingezet.

 • Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept nieuwe raadsleden van gemeenten op om kinderen en jongeren te betrekken bij de plannen en de uitvoering van hun beleid. Daarbij zouden kinderen een vast aanspreekpunt moeten krijgen voor al hun hulpvragen.

  Kinderombudsman wil vast aanspreekpunt jeugd

  Reageer

  Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept nieuwe raadsleden van gemeenten op om kinderen en jongeren te betrekken bij de plannen en de uitvoering van hun beleid. Daarbij zouden kinderen een vast aanspreekpunt moeten krijgen voor al hun hulpvragen.

 • De zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS).

  Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

  Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.

 • Er moet ruimte komen voor variatie in het creëren van een gesloten cannabisketen, reageert de Bredase burgemeester Paul Depla, aanjager van de proef met legale wietteelt, op het conceptwetsvoorstel. Dat een campagne die cannabisgebruik moet ontmoedigen het experiment gaat flankeren vindt hij logisch.

  Depla: Variatie in verkoop legale wiet

  Een campagne die cannabisgebruik ontmoedigt flankeert het experiment met legale wietteelt, stelt het conceptwetsvoorstel. Logisch, reageert de Bredase burgemeester Paul Depla, aanjager van de proef. ‘Wel moet er ruimte komen voor variatie in het creëren van een gesloten cannabisketen.’

 • Bezuinigingen en de beperkte deskundigheid van gemeenten zorgen er onder meer voor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Vertrouwen in decentralisaties blijft laag

  Bezuinigingen, de beperkte deskundigheid van gemeenten, ongelijkheid tussen gemeenten en de ingewikkeldheid van het systeem zorgen ervoor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Desondanks zijn Nederlanders meer tevreden over hun gemeentebestuur dan over de Haagse politiek. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).    

 • Elf asielzoekerscentra worden gesloten. Het gaat om de locaties Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen.

  Coa en gemeenten gaan sluitingsplannen azc's opstellen

  1 reactie

  Het plan om de opvangcapaciteit voor asielzoekers nog dit jaar terug te brengen van 31.000 tot 27.000 plaatsen, heeft gevolgen voor elf asielzoekerscentra. Gesloten worden de locaties Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen.

 • In de toekomst staat de gemeenten een sterke daling van het aantal mantelzorgers te wachten. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van de toekomst van de mantelzorg in Nederland.

  In de toekomst veel minder mantelzorgers beschikbaar

  Gemeenten leunen sinds de decentralisatie van zorgtaken steeds zwaarder op het beschikbaar potentieel aan mantelzorgers. Want hoe minder mantelzorg er beschikbaar is, des te groter het beroep op ondersteuning vanuit de gemeente. In de toekomst staat de gemeenten echter een sterke daling van het aantal mantelzorgers te wachten. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van de toekomst van de mantelzorg in Nederland.