of 59190 LinkedIn

Nieuws

 • De criteria voor het in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag en de hoogte ervan moeten weer centraal worden geregeld in plaats van per gemeente afzonderlijk. De Inspectie SZW meldt in haar evaluatierapport dat dit een van veel gehoorde suggestie is ter verbetering van de regeling voor jongeren met een arbeidsbeperking.

  ‘Centraliseer individuele studietoeslag arbeidsbeperkten’

  De criteria voor het in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag en de hoogte ervan moeten weer centraal worden geregeld in plaats van per gemeente afzonderlijk. De Inspectie SZW meldt in haar evaluatierapport dat dit een veel gehoorde suggestie is ter verbetering van de regeling voor jongeren met een arbeidsbeperking.

 • Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees neemt extra maatregelen na steeds meer meldingen van fraude bij taalscholen voor inburgeraars. Sinds de zomer steeg het aantal meldingen fors. Bij ruim een derde van de 227 scholen met een keurmerk is mogelijk wat mis.

  Extra maatregelen tegen frauduleuze taalscholen

  3 reacties

  Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees neemt extra maatregelen na steeds meer meldingen van fraude bij taalscholen voor inburgeraars. Sinds de zomer steeg het aantal meldingen fors. Bij ruim een derde van de 227 scholen met een keurmerk is mogelijk wat mis.

 • De gemeente Utrecht wil de specialistische jeugdhulp naar de buurtteams halen door middel van een aanbesteding. Hoewel het voornemen om de specialistische jeugdhulp naar voren te halen er in meerdere gemeenten is, is de keuze om dat met een aanbesteding te doen radicaal volgens Rutger Hageraats, directeur transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut.

  'Radicale' aanbesteding specialistische jeugdhulp

  De gemeente Utrecht wil de specialistische jeugdhulp naar de buurt halen door middel van een aanbesteding. Hoewel het voornemen om de specialistische jeugdhulp naar voren te halen er in meerdere gemeenten is, is de keuze om dat met een aanbesteding te doen radicaal volgens Rutger Hageraats, directeur transformatie bij het Nederlands Jeugdinstituut.

 • De toegankelijkheid van de daklozenopvang is ten opzichte van 2017 iets verbeterd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. 57 procent van de 215 aanvragen door mystery guests, vijf per centrumgemeente, werd ingewilligd. Vorig jaar was dat nog 51 procent. Federatie Opvang wil dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) handhavend optreedt tegen gemeenten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

  Regiobinding blijft beletsel opvang daklozen

  De toegankelijkheid van de daklozenopvang is ten opzichte van 2017 iets verbeterd, blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. 57 procent van de 215 aanvragen door mystery guests, vijf per centrumgemeente, werd ingewilligd. Vorig jaar was dat nog 51 procent. Federatie Opvang wil dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) handhavend optreedt tegen gemeenten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

 • Volgens wethouder Sven de Langen (CDA): ‘Ik wil er naartoe werken dat onze ouderen bijvoorbeeld de beweegnorm van de gezondheidsraad halen. Ook voer ik gesprekken over ‘ouderenhubs’ een centrale voorziening in de wijk met veel geschikte ouderen woningen eromheen zodat we wonen, zorg en welzijn slim kunnen combineren.’

  Rotterdam trekt 10 miljoen uit voor ouderen

  1 reactie

  Rotterdam trekt 10 miljoen euro uit om de stad aantrekkelijk te maken en te houden voor ouderen. In 2035 is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65. Om de stad klaar te maken voor deze vergrijzing, heeft Rotterdam een pakket aan plannen gelanceerd. Zo moeten woningen worden aangepast en worden ouderen gestimuleerd om te bewegen. Verder wordt de eenzaamheid aangepakt en komt er passende zorg voor bijvoorbeeld dementerenden.

 • Op 1 januari start in de veertien Twentse gemeenten de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te bieden.

  Twentse gemeenten starten met streettriage

  In de veertien Twentse gemeenten start op 1 januari de pilot streettriage voor personen met verward gedrag. Doel is om iemand met verward gedrag op straat zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te geven.

 • De Limburgers besteden vergeleken met bewoners van andere provincies de minste tijd aan kunst en cultuur. Met toch nog 285 uur per persoon gemiddeld per jaar bungelen ze helemaal onderaan op de Regionale Cultuurindex van de Boekmanstichting, die vrijdagochtend is gepubliceerd.

  Limburgers besteden minste tijd aan cultuur

  1 reactie

  De Limburgers besteden vergeleken met bewoners van andere provincies de minste tijd aan kunst en cultuur. Met toch nog 285 uur per persoon gemiddeld per jaar bungelen ze helemaal onderaan op de Regionale Cultuurindex van de Boekmanstichting, die vrijdagochtend is gepubliceerd.

 • Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen.

  Jonge statushouders met schulden kansloos

  Heb je net een verblijfsvergunning in Nederland, schulden en ben je onder de 21 jaar? Dan heb je dikke pech: terwijl een alleenstaande bijstandsgerechtigde boven de 21 maar 50 euro per maand hoeft af te lossen, is dat voor deze groep maar liefst 725 euro. Jonge statushouders met schulden dreigen dus van de regen in de drup te vallen.

 • Tijdens de opvangperiode kijkt de asielzoeker met juristen of een verblijfsvergunning toch haalbaar is. Is het niet zo, dan wordt gericht aan terugkeer gewerkt. 'Werken aan perspectief is het kernbegrip en mensen krijgen hier de tijd en de ruimte voor', aldus de wethouder. Gemikt wordt op kleine locaties voor 50 tot 80 personen 'eerlijk verdeeld over de stad, niet alleen in de goedkope wijken, maar in elk stadsdeel'. De Amsterdamse opvangplaatsen moeten in juli 2019 open zijn.

  Amsterdam gaat 500 uitgeprocedeerden opvangen

  3 reacties

  Amsterdam gaat 500 plekken inrichten voor 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze mogen er maximaal anderhalf jaar blijven en kunnen die tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken, zegt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink.