of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De komende drie jaar krijgen gemeenten 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Kamer.

  Gemeenten aan zet bij brede schuldenaanpak

  Gemeenten krijgen de komende drie jaar 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dit wordt via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Nog eens acht miljoen wordt de komende jaren ingezet ter versterking van onder meer de landelijke ondersteuning van gemeenten.

 • Job Cohen wordt voorzitter van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De voormalige minister en oud-burgemeester van Amsterdam is nu onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden.

  Job Cohen wordt voorzitter euthanasievereniging

  2 reacties

  Job Cohen wordt voorzitter van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De voormalige minister en oud-burgemeester van Amsterdam is nu onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden.

 • De gemeente Nijkerk wil duidelijkheid over de rechtmatigheid van indicatiestellingen voor huishoudelijke hulp op basis van ‘het KPMG-protocol’. Nijkerk stapt daarom naar de Centrale Raad van Beroep, nadat de rechtbank Gelderland vorige maand het protocol als ondeugdelijk naar de prullenbak verwees.

  Nijkerk in beroep tegen KPMG-oordeel rechtbank

  De gemeente Nijkerk wil duidelijkheid over de rechtmatigheid van indicatiestellingen voor huishoudelijke hulp op basis van ‘het KPMG-protocol’. Nijkerk stapt daarom naar de Centrale Raad van Beroep, nadat de rechtbank Gelderland vorige maand het protocol als ondeugdelijk naar de prullenbak verwees. Twee andere rechtbanken steunen het protocol echter wel, wat tot onduidelijkheid leidt bij gemeenten die het KMPG-rapport gebruiken als basis voor hun indicatiestellingen.

 • Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.

  Roer moet radicaal om in Rotterdam

  1 reactie

  Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.

 • De nazorg voor bedreigde raadsleden moet worden verbeterd, vooral op emotioneel vlak. Dat stelt het Instituut voor Psychotrauma (IVP) in zijn rapport ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’.

  Nazorg bedreigde raadsleden schiet tekort

  De nazorg voor bedreigde raadsleden moet beter, vooral op emotioneel vlak. Bedreigde raadsleden zouden terecht moeten kunnen bij een externe vertrouwenspersoon, zoals bedrijfsarts of bedrijfspsycholoog. ‘In veel gevallen is de ondersteuning op praktisch gebied goed, maar wordt de emotionele ondersteuning, met name op de langere termijn, gemist. Dit geldt ook voor de ondersteuning van gezinsleden van raadsleden.’

 • De geplande uitbreiding van het aantal agenten en andere medewerkers bij de politie in met name de grote steden, is absoluut ontoereikend. Dat zeggen politiebonden en burgemeesters na publicatie van nog vertrouwelijke kabinetscijfers door De Telegraaf. Tot 2023 komen er volgens die cijfers in totaal 1111 agenten bij.

  Burgemeesters vinden 1111 extra agenten veel te weinig

  Reageer

  De geplande uitbreiding van het aantal agenten en andere medewerkers bij de politie in met name de grote steden, is absoluut ontoereikend. Dat zeggen politiebonden en burgemeesters na publicatie van nog vertrouwelijke kabinetscijfers door De Telegraaf. Tot 2023 komen er volgens die cijfers in totaal 1111 agenten bij.

 • Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

  Onduidelijk of overheidsgeld zinnig is besteed

  Er ontbreekt inzicht in de resultaten van overheidsbeleid omdat ministers te weinig melden, concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag. De rechtmatigheid is goed en de bedrijfsvoering is steeds beter op orde, maar door het informatiegebrek is het de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld.

 • Het UWV heeft 25 procent van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat wel in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te blijven. Dat constateert de Algemene Rekenkamer.

  UWV heeft kwart budget niet benut

  Het UWV heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden.

 • De gemeente Weert zet vanaf volgende week vier vluchtelingen met een verblijfsvergunning in als ogen en oren in het plaatselijke asielzoekerscentrum (azc). Die maatregel komt na weken van opstootjes en ongeregeldheden in het azc, veroorzaakt door zo'n dertig 'lastpakken'.

  Statushouders voor gemeente aan de slag in azc Weert

  Reageer

  De gemeente Weert zet vanaf volgende week vier vluchtelingen met een verblijfsvergunning in als ogen en oren in het plaatselijke asielzoekerscentrum (azc). Die maatregel komt na weken van opstootjes en ongeregeldheden in het azc, veroorzaakt door zo'n dertig 'lastpakken'.

 • Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn, met 1100 medewerkers in dienst, heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Het financieel noodlijdende bedrijf is niet meer in staat zijn rekeningen te betalen, maakte Vérian bekend.

  Apeldoorns thuiszorgbedrijf in surseance

  3 reacties

  Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn, met 1100 medewerkers in dienst, heeft uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Het financieel noodlijdende bedrijf is niet meer in staat zijn rekeningen te betalen, maakte Vérian bekend.

 • De verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan nog te vaak centraal in plaats van de burger. Dat stelt de Nationale Ombudsman in zijn vandaag verschenen rapport ‘Zorgen voor burgers’.

  Burger staat nog niet centraal, regels wel

  Het ‘systeem’ – de verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes – staat nog te vaak centraal in plaats van de burger. Er wordt te gefragmenteerd gewerkt en verantwoordelijkheden worden afgeschoven. ‘Hoewel de overheid de zorg dichter bij de burger wilde brengen, is door systeemdenken in wet- en de regelgeving juist een versnippering ontstaan, met alle bureaucratische rompslomp van dien.’