of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • De zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hekelen de drempel en voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Fonds tekortgemeenten. De regio haalt de drempel niet. Wrang, vindt de regio. Zeker omdat de tekorten oplopen.

  Onvrede over ‘stroppenpot’ Wmo en jeugd

  Niet alle gemeenten met tekorten op de jeugdhulp en Wmo hebben een beroep gedaan op de ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro. Zo hebben de zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid ondanks een tekort van ruim 7 miljoen euro tekorten geen aanvraag ingediend. De regio haalt de drempel niet. Wrang, vindt de regio. Zeker omdat de tekorten oplopen.

 • Weinig instroom van vluchtelingen in opleidingen, grote verschillen tussen gemeentelijk beleid en een groep die duidelijk achterblijft. Onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) wijst uit dat de resultaten van de begeleiding naar werk beperkt zijn.

  Vluchtelingen aan werk helpen lukt maar matig

  Weinig instroom van vluchtelingen in opleidingen, grote verschillen tussen gemeentelijk beleid en een groep die duidelijk achterblijft in de zoektocht naar werk. Dat zijn enkele bevinden van een onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Uit de antwoorden die gemeenten in het onderzoek gaven blijkt dat de resultaten van begeleiding voorlopig beperkt zijn.

 • Het wetsvoorstel om gemeenten adviesrecht te geven voor iemand door de kantonrechter onder schuldenbewind wordt gesteld kan niet op louter positieve reacties rekenen, blijkt uit de reacties op de internetconsultatie. De NVVK vindt dat het wetsvoorstel nog te onduidelijk is. Divosa wil dat gemeenten eerder in het proces een adviserende rol krijge

  Kritiek op voorstel adviesrecht bij schuldenbewind

  Het wetsvoorstel om gemeenten adviesrecht te geven voor iemand door de kantonrechter onder schuldenbewind wordt gesteld kan niet op louter positieve reacties rekenen, blijkt uit de reacties op de internetconsultatie. De NVVK vindt dat het wetsvoorstel nog te onduidelijk is. Divosa wil dat gemeenten eerder in het proces een adviserende rol krijgen.

 • Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

  Kabinet: kom met extra geld voor sociaal domein

  Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. Te veel steden hebben grote tekorten op de ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

 • Het kabinet kondigt in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dat het tot en met 2020 jaarlijks 35 miljoen euro steekt in een betere matching van werklozen en vacatures. Naar een betere door gemeenten geregisseerde integratie gaat komend jaar 50 miljoen euro. Voor schuldpreventie en armoedebestrijding wordt tot en met 2020 80 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  SZW: Kabinet maakt ook komend jaar vooral werk van werk

  Het kabinet kondigt in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dat het tot en met 2020 jaarlijks 35 miljoen euro steekt in een betere matching van werklozen en vacatures. Naar een betere door gemeenten geregisseerde integratie gaat komend jaar 50 miljoen euro. Voor schuldpreventie en armoedebestrijding wordt tot en met 2020 80 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 • Uit het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds, blijkt dat gemeenten gemiddeld onder andere op de beleidsterreinen Maatschappelijke ondersteuning, Burgerparticipatie, Volksgezondheid in 2018 minder uitgeven dan waar in het verdeelmodel van het gemeentefonds rekening wordt gehouden.

  Tekort gemeenten vooral op bijstand

  De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. Die hogere lasten dekken gemeenten met extra eigen middelen. 

 • Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

  Subsidie voor vernieuwende woonzorgvormen ouderen

  Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Er wordt geen extra geld uitgetrokken voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

 • Door de invoering van het abonnementstarief Wmo zijn mensen met een beperking met een middeninkomen vanaf januari ettelijke honderden euro’s minder kwijt aan eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud voor Prinsjesdag heeft gemaakt voor Ieder(in).

  Gemeenten 'omzeilen' abonnementstarief Wmo

  De invoering van het abonnementstarief Wmo is goed nieuws voor mensen met een beperking met een middeninkomen. Zij zijn vanaf januari ettelijke honderden euro’s minder kwijt aan eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. 

 • Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

  Zorgondernemers: gemeenten laks met woonzorg

  Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

 • Negen West-Brabantse gemeenten hebben het bestuur van Jeugdbescherming Brabant uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de publicatie van een zwartboek over de organisatie. De betrokken gemeenteraden zijn daarover geïnformeerd.

  Jeugdzorg Brabant op het matje bij gemeenten

  Reageer

  Negen West-Brabantse gemeenten hebben het bestuur van Jeugdbescherming Brabant uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de publicatie van een zwartboek over de organisatie. De betrokken gemeenteraden zijn daarover geïnformeerd.

 • Bijna een kwart van de gemeenten (88) heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is.

  Bijna kwart gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot'

  Bijna een kwart van de gemeenten (88) heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp en Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is.