of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten kunnen zich tussen 9 maart en 23 april bij subsidiebeoordelaar ZonMw melden met subsidieaanvragen voor onderzoek naar armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen daar 3 miljoen euro voor beschikbaar.

  Drie miljoen euro voor onderzoek armoede en schulden

  Gemeenten kunnen zich tussen 9 maart en 23 april bij subsidiebeoordelaar ZonMw melden met subsidieaanvragen voor onderzoek naar armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stellen daar 3 miljoen euro voor beschikbaar.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten, rijksoverheid en werkgevers de handen ineenslaan om de bestaansonzekerheid van werkende armen weg te nemen. In aanloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de VNG zich in een position paper hard voor acht maatregelen.

  VNG wil maatregelen voor werkende armen

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten, rijksoverheid en werkgevers de handen ineen slaan om de bestaansonzekerheid van werkende armen weg te nemen. In aanloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de VNG zich in een position paper hard voor acht maatregelen.

 • Gemeenten hebben geen goede mogelijkheden om adequaat te handelen tegen bijstandsontvangers die een tweede huis in het buitenland blijken te hebben. Ook een motie van CDA- en VVD-Kamerleden biedt geen oplossing, denkt juriste Evelien Meester van Stimulansz.

  Duivelse dilemma’s bij fraude met tweede huis

  Gemeenten hebben geen goede mogelijkheden om adequaat te handelen tegen bijstandsontvangers die een tweede huis in het buitenland blijken te hebben. Ook een motie van CDA- en VVD-Kamerleden biedt geen oplossing, denkt juriste Evelien Meester van Stimulansz.

 • Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil onder meer van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) weten of zij het kies vindt dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) winstgevende commerciële activiteiten ontplooit met belastinggeld. Die vraag stelt hij naar aanleiding van een publicatie in de Groene Amsterdammer.

  Kamervragen over melkkoeien en drijfveren VNG

  Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil onder meer van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) weten of zij het kies vindt dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) winstgevende commerciële activiteiten ontplooit met belastinggeld. Die vraag stelt hij naar aanleiding van een publicatie in de Groene Amsterdammer.

 • Sport is, meer dan in 2010 en 2014, in beeld bij andere beleidsterreinen. Driekwart van de gemeenten benoemt sport bij het bespreken van een ander terrein, zoals de participatiesamenleving, het sociaal domein, gezondheid, duurzaamheid of toegankelijkheid.

  Veel sport in coalitieakkoorden

  Reageer

  In vrijwel alle gemeentelijke collegeprogramma's voor 2018 tot 2022 is aandacht voor sport. Meer dan eerst is sport ook nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen, zoals gezondheid en duurzaamheid. Driekwart van de gemeenten heeft een aparte sportparagraaf opgenomen in het collegeprogramma. Dat concludeert het Mulier Instituut na een analyse van de collegeprogramma's van 104 Nederlandse gemeenten.

 • Gemeenten en de VNG hebben de afspraken over de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang aangepast. Door het criterium regiobinding minder centraal te stellen in de aanvraagprocedure moeten minder mensen die een beroep op de opvang doen voor gesloten deuren komen te staan.

  Nieuwe regels voor betere toegankelijkheid opvang

  Gemeenten en de VNG hebben de afspraken over de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang aangepast. Door het criterium regiobinding minder centraal te stellen in de aanvraagprocedure moeten minder mensen die een beroep op de opvang doen voor gesloten deuren komen te staan.

 • De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) de opdracht gegeven met gemeenten in gesprek te gaan over betere re-integratie van ex-gedetineerden. Zij hebben bij het verlaten van de gevangenis vaak problemen met hun inkomens-, woon- en werksituatie.

  Kamer voor betere re-integratie ex-gedetineerden

  De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) de opdracht gegeven met gemeenten in gesprek te gaan over betere re-integratie van ex-gedetineerden. Zij hebben bij het verlaten van de gevangenis vaak problemen met hun inkomens-, woon- en werksituatie.  

 • De landelijke monitor eigen bijdrage Wmo wordt niet aangepast. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Dat stelt minister De Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van John Kerstens (PvdA).

  Monitor eigen bijdrage Wmo deugt wel

  Er is geen aanleiding om de landelijke monitor eigen bijdrage Wmo aan te passen. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de derving van inkomsten door de invoering van het abonnementstarief.

 • De gemeente Rotterdam laat haar incasso-opdrachten binnenkort alleen nog op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat klachten van Rotterdammers over oneerlijke incassopraktijken en malafide schuldhulpverleners makkelijker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terechtkomen.

  Rotterdam doet foute incasso in de ban

  De gemeente Rotterdam laat haar incasso-opdrachten binnenkort alleen nog op sociaal verantwoorde wijze uitvoeren. De gemeente gaat er ook voor zorgen dat klachten van Rotterdammers over oneerlijke incassopraktijken en malafide schuldhulpverleners makkelijker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) terechtkomen.

 • Ondanks aandringen van de VNG is een wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) dat voorziet in de uitstroom van tienduizend Wmo-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) ongewijzigd richting de Tweede Kamer gestuurd. Die uitstroom gaat mogelijk gepaard met een budgetverlaging van 495 miljoen euro voor gemeenten.

  Plan openstelling Wlz voor ggz-cliënten ongewijzigd

  Ondanks aandringen van de VNG is een wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) dat voorziet in de uitstroom van tienduizend Wmo-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) ongewijzigd richting de Tweede Kamer gestuurd. Die uitstroom gaat mogelijk gepaard met een budgetverlaging van 495 miljoen euro voor gemeenten.

 • Een gemeenten mag de bijstandsuitkering korten van iemand die weigert zich te scheren voor het dragen van een veiligheidspak, ook al draagt hij een baard uit geloofdsovertuiging. Iemand verplichten om op vrijdagmiddag te werken terwijl diegene dan naar de moskee wil, mag echter niet.

  Baard geen reden voor werkweigering, vrijdaggebed wel

  Een gemeente mag de bijstandsuitkering korten van iemand die weigert zich te scheren voor het dragen van een veiligheidspak, ook al draagt hij een baard uit geloofsovertuiging. Iemand verplichten om op vrijdagmiddag te werken terwijl diegene dan naar de moskee wil, mag echter niet. 

 • Gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen sinds ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat het er niet beter op wordt. Dat blijkt uit de Benchmark Nederlandse Gemeenten van BDO Accountants & Adviseurs.

  Gemeenten financieel klem door zorgtaken

  Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben ze steeds meer moeite om rond te komen. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat het er niet beter op wordt.