of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De grens van de jeugdhulpplicht van gemeenten moet op korte termijn worden verhoogd van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke uitloop naar 23 jaar. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

  Grens jeugdhulpplicht moet naar minimaal 21 jaar

  Op korte termijn moet de grens van de jeugdhulpplicht van gemeenten worden verhoogd van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke uitloop naar 23 jaar. Op lange termijn zou die grens nog verder moeten worden verhoogd. Jongeren zouden vanaf hun zestiende aanspraak moeten kunnen maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

 • De ongedocumenteerden betrokken eind maart de leegstaande woningen. De kraakactie leidde tot veel ophef door enkele incidenten die ermee gepaard gingen.

  We Are Here vertrekt uit kraakpanden

  6 reacties

  De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here zijn druk bezig om hun spullen uit de gekraakte panden te halen. De krakers moesten maandag om 12.00 uur de huizen in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost verlaten. Ze hebben op dit moment nog geen nieuw onderdak gevonden.

 • De politie denkt dat een grotere groep jonge asielzoekers uit verschillende Noord-Afrikaanse landen betrokken is bij meerdere diefstallen en inbraken in Oisterwijk. Burgemeester Janssen is de overlast beu en zegt dat het draagvlak voor het asielzoekerscentrum in zijn gemeente onder druk staat.

  Gebiedsverbod voor jonge asielzoekers Oisterwijk

  3 reacties

  Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk heeft woensdag een gebiedsverbod opgelegd aan zeven jonge asielzoekers wegens een reeks diefstallen en woninginbraken. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal de vluchtelingen van dertien en veertien jaar nog straffen, aldus de gemeente.

 • Slechts 56 gemeenten betalen thuiszorgtarieven waarmee zorgaanbieders een beetje vet op de botten krijgen. Dat concludeert brancheorganisatie voor de thuiszorg BTN na een rondgang onder leden.

  Gemeenten die thuiszorg schraal betalen in beeld

  Slechts 56 gemeenten betalen thuiszorgtarieven waarmee zorgaanbieders een beetje vet op de botten krijgen. Dat concludeert brancheorganisatie voor de thuiszorg BTN na een rondgang onder leden. BTN heeft een overzichtskaart gemaakt van gemeenten en hun huidige tarieven.

 • De minister van Justitie en Veiligheid wil niet dat de imam in de twee Haagse wijken komt omdat hier veel kwetsbare jongeren wonen die vatbaar zijn voor radicalisering. Jneid ging in beroep tegen die beslissing omdat hij zich in zijn grondrechten geschaad voelt. De Raad van State erkent dat de imam inderdaad daarin beperkt wordt, maar noemt die beperking ‘in dit geval gerechtvaardigd’. Het huidige verbod blijft dus in stand.

  Gebiedsverbod omstreden imam blijft in stand

  1 reactie

  De omstreden imam Fawaz Jneid is terecht de toegang ontzegd tot twee Haagse wijken. Dat heeft de Raad van State woensdag gemeld. De streng islamitische prediker mag van de overheid niet in de Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag komen.

 • de gemeente Utrecht heeft de app “Huishoudboekje” ontwikkelt voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of die schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

  Utrechtse app moet schulden voorkomen

  “Huishoudboekje” heet de app die de gemeente Utrecht ontwikkelde voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

 • Uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat in ons land de verscheidenheid qua afkomst groter is geworden en nog groter zal worden in de toekomst. Waar vroeger grote groepen migranten uit een beperkt aantal landen naar Nederland kwamen, komen nu kleine groepen uit een groot aantal landen naar hier. Dat leidt volgens de raad tot nieuwe uitdagingen, onder meer op het gebied van sociale samenhang.

  WRR: 'Gemeenten moeten helpen bij samenhang'

  2 reacties

  Gemeenten moeten maatregelen nemen om mensen met verschillende migratie-achtergronden bij elkaar te brengen. Die maatregelen hoeven overigens niet te zorgen voor hele hechte banden tussen buurtbewoners, maar het is al voldoende als ze gewoonweg goed met onderlinge verschillen kunnen omgaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat in een dinsdag gepubliceerd rapport.

 • In zeker zeven gemeenten zijn de afgelopen jaren nieuwbouwwijken gebouwd die te dicht bij hoogspanningslijnen staan. Dit terwijl de Gezondheidsraad en de rijksoverheid al sinds 2005 adviseren om dat niet meer te doen, vanwege een verhoogd risico op kinderleukemie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek samen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vraagt de gemeenten om opheldering. ‘Dat beleid is er niet voor niks.’

  Gemeenten bouwen te dicht bij hoogspanningslijnen

  In zeker zeven gemeenten zijn sinds 2016 nieuwbouwwijken gebouwd die te dicht bij hoogspanningslijnen staan. Terwijl de Gezondheidsraad en de rijksoverheid al sinds minstens dertien jaar adviseren om dat niet meer te doen, vanwege een verhoogd risico op kinderleukemie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek samen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vraagt de gemeenten om opheldering. ‘Dat beleid is er niet voor niks.’

 • Hoe bereik je als gemeente jongeren met armoede- en schuldenproblemen? Meerdere gemeenten maken gebruik van het project Speaking Minds. Daarin adviseren vmbo- en mbo-leerlingen hun gemeenten.

  Jongere helpt jongere

  Hoe bereik je als gemeente jongeren met armoede- en schuldenproblemen? Meerdere gemeenten maken gebruik van het project Speaking Minds. Daarin adviseren vmbo- en mbo-leerlingen hun gemeenten.

 • Uit een evaluatie door het Mulierinstituut in 2017 blijkt dat het meten van de effecten van de inzet van buurtsportcoaches nog lastig is doordat gemeenten op verschillende manieren invulling geven aan de Brede impuls combinatiefuncties. Het ministerie is van plan om de Brede impuls combinatiefuncties ook tijdens de uitvoering in de komende jaren doorlopend te evalueren.

  Meetbare doelen voor buurtsport

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met gemeenteambtenaren, onderzoekers, buurtsportcoaches en burgers in gesprek over het beleid rondom de buurtsportcoaches, dat heeft minister Bruno Bruins (medische zorg, VVD) de Tweede Kamer per brief laten weten. Het huidige beleidsprogramma Sporten en Bewegen in de Buurt (SBB) loopt dit jaar af.