of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten is om ex-gedetineerden succesvoller te laten terugkeren in de samenleving. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

  Veiligheid boven privacy bij re-integratie gedetineerde

  Ex-gedetineerden succesvoller laten terugkeren in de samenleving is het doel van het gisteren getekende bestuurlijk akkoord tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclasseringsorganisaties en gemeenten. Goede informatie-uitwisseling is hiervoor een belangrijke voorwaarde. In een wetsvoorstel is hiervoor een wettelijke grondslag geregeld.

 • De gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp en Wmo in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Dat stelt de rekenkamer van de BEL-gemeenten in zijn rapport 'Toegang onder de loep. De toegang tot zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren'.

  Toegang tot Wmo en jeugdhulp kan beter

  De gemeentelijke toegang tot de Wmo en jeugdzorg in Blaricum, Eemnes en Laren kan worden verbeterd. Zo komt het beleid om met een vast aanspreekpunt te werken, niet altijd uit de verf. Ook de informatievoorziening aan inwoners kan beter, over onder meer de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de hoogte van de eigen bijdrage en de klachtenprocedure.

 • Het COA, dat 25 jaar bestaat, vangt nu 24.000 asielzoekers op en er zouden minstens 2500 extra plekken bij moeten komen. Schoenmaker, voormalig burgemeester van Gouda, is sinds januari de baas van het COA. ‘Ik weet hoe het voelt om aan de andere kant van de tafel te zitten.’ In de eerste helft van dit jaar bezocht hij de helft van de zeventig azc's.

  COA wil een betere spreiding van azc's

  Reageer

  De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc's vooral in het westen van het land komen. ‘Daar zijn al minder opvanglocaties en er loopt een aantal overeenkomsten af, zoals in Rotterdam en Rijswijk’, zegt hij in een interview met het AD.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) moet een nieuwe besluit vellen over de bijstandsbudgetten voor 2015 van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Den Bosch en Amersfoort. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een viertal zaken die de gemeenten hebben aangespannen.

  Streep door bijstandsbudget vier centrumgemeenten

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) moet een nieuwe besluit vellen over de bijstandsbudgetten voor 2015 van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Den Bosch en Amersfoort. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een viertal zaken die de gemeenten hebben aangespannen.

 • De oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad hebben het college in een open brief opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

  Raadsoppositie Maastricht laakt ‘geheimhoudingscultus’

  In een open brief heeft de raadsoppositie het Maastrichtse college opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

 • Doelgroepenvervoer draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de vandaag verschenen verkennende studie 'De reizigers in het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer in Nederland.'

  Wmo-vervoer draagt bij aan zelfredzaamheid

  Doelgroepenvervoer draagt wezenlijk bij aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van gebruikers met een mobiliteitsbeperking. Als de mogelijkheid er niet was om van Wmo-vervoer en/of Valys gebruik te kunnen maken, zou een meerderheid van de huidige gebruikers (52 procent) thuisblijven.

 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarover hebben VNG en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Eerder weigerde minister Koolmees een onderzoek.

  Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

  Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het Centraal Planbureau (CPB) wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overeenstemming bereikt. Maar er zijn nog meer zorgen.

 • Wat is het werkelijke hoofdverblijf van een uitkeringsgerechtigde? Het antwoord op deze vraag, vaak de hamvraag in rechtmatigheidsonderzoeken, laat zich niet op een eenduidige wijze geven, zegt juriste Evelien Meester. Dat bleek onlangs maar weer uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

  'Hoofdverblijf bijstandsgerechtigde grijs gebied’

  Wat is het werkelijke hoofdverblijf van een uitkeringsgerechtigde? Het antwoord op deze vraag, vaak de hamvraag in rechtmatigheidsonderzoeken, laat zich niet op een eenduidige wijze geven, zegt juriste Evelien Meester. Dat bleek onlangs maar weer uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) wil de zoekperiode van vier weken voor bijstandsaanvragers onder de 27 jaar handhaven, meldt zij in een reactie op Kamervragen door Gijs van Dijk (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). Van Ark benadrukte dat zij de zoekperiode wel wil schrappen voor de doelgroep van de loonkostensubsidie en jongeren die door hun arbeidshandicap een medische urenbeperking hebben.

  Van Ark houdt vast aan zoekperiode

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) wil de zoekperiode van vier weken voor bijstandsaanvragers onder de 27 jaar handhaven, meldt zij in een reactie op Kamervragen door Gijs van Dijk (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). Van Ark benadrukte dat zij de zoekperiode wel wil schrappen voor de doelgroep van de loonkostensubsidie en jongeren die door hun arbeidshandicap een medische urenbeperking hebben.

 • Gemeenten en zorgaanbieders steggelen geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister de Jonge (VWS) aan de Kamer.

  Reële prijs Wmo blijft ‘een dingetje’

  Gemeenten en zorgaanbieders bakkeleien geregeld over de juiste toepassing van de AMvB reële prijs Wmo 2015. ‘In sommige gemeenten heeft het gesprek over kostprijselementen zelfs geleid tot een verharding van de relatie tussen de gemeente en de zorgaanbieder’, schrijft minister De Jonge (VWS) aan de Kamer.