of 59281 LinkedIn

Nieuws

 • Verantwoording in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning moet fundamenteel anders. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

  Verantwoording sociaal domein moet op de schop

  Verantwoording in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg moet fundamenteel anders. Zij draagt op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning. ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’

 • Wie in de bijstand zit maar parttime werkt heeft een veel grotere kans op uitstroom via een betaalde baan, concludeert Divosa uit haar factsheet Parttimewerk in de bijstand. Wat is er voor gemeenten te winnen, welke instrumenten helpen met het stimuleren van parttimewerk, en waar moeten gemeenten rekening mee houden?

  Bijstandsgerechtigden met parttimewerk veel kansrijker

  Wie in de bijstand zit maar parttime werkt heeft een veel grotere kans op uitstroom via een betaalde baan, concludeert Divosa uit haar factsheet Parttimewerk in de bijstand. Wat is er voor gemeenten te winnen, welke instrumenten helpen met het stimuleren van parttimewerk, en waar moeten gemeenten rekening mee houden?

 • Het kabinet moet bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Dat vindt het college van Zutphen.

  Andere maatstaven nodig bij verdeling jeugdbudget

  Bij de verdeling van de rijksgelden voor de jeugdhulp moet het kabinet meer rekening houden met de sociaaleconomische samenstelling van gemeenten. Daarvoor pleit het college van Zutphen, die met deze boodschap bij het rijk aan de bel trekt.

 • Gemeenten in West-Brabant en Zeeland gaan voortaan op zoek naar de meest passende zorgaanbieder bij verwijzingen in lastige echtscheidingszaken. De gemeenten hebben die taak vanaf deze maand overgenomen van de rechtbank. In het arrondissementsgebied zijn vier gemeentelijke zorgloketten die hierin voorzien. De pilot vindt plaats in het kader van het landelijk project Uniform Hulpaanbod.

  Verwijzing bij scheidingen van rechtbank naar gemeenten

  Gemeenten in West-Brabant en Zeeland gaan voortaan op zoek naar de meest passende zorgaanbieder bij verwijzingen in lastige echtscheidingszaken. De gemeenten hebben die taak vanaf deze maand overgenomen van de rechtbank. In het arrondissementsgebied zijn vier gemeentelijke zorgloketten die hierin voorzien. De pilot vindt plaats in het kader van het landelijk project Uniform Hulpaanbod.

 • De oorzaak is de Wet hervorming kindregelingen die begin 2015 is ingegaan, stelt Divosa. Die maakt het voor alleenstaande ouders aantrekkelijker om aan het werk te gaan. Het inkomen van een deel van de alleenstaande ouders met parttime werk is door de maatregelen boven de bijstandsgrens uitgekomen. Ook worden alleenstaande ouders gestimuleerd om meer uren te werken en financieel op eigen benen te staan.

  Meer alleenstaande ouders uit de bijstand

  Reageer

  Het lukt steeds beter om alleenstaande ouders die in de bijstand zitten van een uitkering af te helpen. Sinds 2015 is het aantal alleenstaande ouders in de bijstand met 6 procent afgenomen, blijkt uit cijfers van de vereniging van sociale diensten Divosa.

 • Het invulling geven aan de doelstellingen voor beschut werk komt bij de meeste gemeenten maar moeizaam van de grond. Almere is een uitzondering. De gemeente heeft dit jaar inmiddels meer plekken gecreëerd dan het voornemen was.

  ‘Eindelijk word ik normaal behandeld’

  Het invulling geven aan de doelstellingen voor beschut werk komt bij de meeste gemeenten maar moeizaam van de grond. Almere is een uitzondering. De gemeente heeft dit jaar inmiddels meer plekken gecreëerd dan het voornemen was.

 • HvA-lector armoede-interventies Roeland van Geuns voert een vijfjarig onderzoek uit naar 31 schuldentrajecten die worden ondersteund door de Stichting van Schulden naar Kansen. Dat de zelfredzaamheidseffecten op het deelgebied van kennis en begrip op termijn weer dalen, vindt hij niet verwonderlijk.

  Opgedane kennis schuld gedijt niet

  Schuldenaars worden op gebied van inkomen en orde en overzicht zelfredzamer tijdens een schuldentraject, blijkt uit onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Onderzoekers concluderen echter ook wel dat scores met betrekking tot uitgavenbeheersing gelijk blijven en dat scores voor kennis en begrip zelfs afnemen tijdens de duur van een traject.

 • Het moet niet kunnen dat zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente in een andere gemeente wel weer aan bod komen. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

  ‘Meer uniformiteit in controle zorgaanbieders’

  Zorgaanbieders die opzettelijk in de fout zijn gegaan met zorggeld en geen nieuw contract krijgen in die gemeente komen in een andere gemeente gewoon weer aan bod. PvdA-Kamerlid John Kerstens ziet graag meer controle vooraf en wil meer uniformiteit in de aanpak van gemeenten. Maar die controle achteraf is juist op verzoek van Nederland opgenomen in de Europese aanbestedingsregels.

 • De Arnhemse wijkteams komen er slecht vanaf in een rekenkamerrapport over de schuldhulpverlening. Zij werken te weinig doelstellings- en resultaatgericht. Vooral Arnhemse zzp’ers met schulden blijven daardoor in de kou staan.

  Schuldenval is vrije val in Arnhem

  De Arnhemse wijkteams komen er slecht vanaf in een rekenkamerrapport over de schuldhulpverlening. Zij werken te weinig doelstellings- en resultaatgericht. Vooral Arnhemse zzp’ers met schulden blijven daardoor in de kou staan.

 • Goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Ook moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Dat stelt Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

  Meer dan alleen extra geld nodig voor jeugdhulp

  Gemeenten moeten extra rijksgeld voor de jeugdhulp krijgen. Maar goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Daarnaast moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Niet elk lastig kind is een patiënt.

 • Van zes centrumgemeenten ontbreekt een actueel inzicht in het aantal cliënten beschermd wonen. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen. Dat constateert gemeentefondsspecialist Dirk Jans van Frontinfo op basis van recent gepubliceerde cijfers door het CBS.

  Cijfers beschermd wonen niet compleet

  Zes centrumgemeenten hebben geen cijfers aangeleverd over het aantal cliënten beschermd wonen. Ook kunnen vraagtekens worden gezet bij enkele opgaven van gemeenten. Dat kan de bepaling bemoeilijken van een overgangsregeling voor de herverdeling van het budget beschermd wonen.