of 64120 LinkedIn

Nieuws

 • Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

  ‘Samen in actie tegen tweedeling’

  Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

 • We zitten tegen crisisnoodopvang van asielzoekers aan, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Dat noodplan wordt mogelijk doorgevoerd als alle 4000 asielzoekers die niet in de reguliere opvang terechtkunnen ook niet snel een plek krijgen in de noodopvang.

  COA: meer plekken voor noodopvang nodig

  4 reacties

  We zitten tegen crisisnoodopvang van asielzoekers aan, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Dat noodplan wordt mogelijk doorgevoerd als alle 4000 asielzoekers die niet in de reguliere opvang terechtkunnen ook niet snel een plek krijgen in de noodopvang.

 • Ondanks het steunbeleid kwamen de klappen van de crisis ongelijk terecht. Het waren vooral jongeren en flexwerkers die hun werk kwijtraakten.

  Coronasteun remt dynamiek op de arbeidsmarkt

  Tienduizenden banen zijn in 2020 gered dankzij coronasteun vanuit de overheid. Toch hebben de steunmaatregelen niet kunnen voorkomen dat veel jongeren en flexwerkers hun werk verloren, waardoor de crisis hen relatief hard heeft geraakt. Ook heeft het steunbeleid de dynamiek op de arbeidsmarkt verminderd.

 • De jeugdhulp was inderdaad een zooitje in Lelystad, stelt jeugdwethouder Madelon van Noort. Met nadruk op was. De jeugdhulp is inmiddels op de schop genomen.

  Lelystad heeft scherven jeugdhulp bijeengeraapt

  De jeugdhulp was een zooitje in Lelystad, erkent jeugdwethouder Madelon van Noort. Met nadruk op was. De jeugdhulp, waaronder de toegang, is inmiddels op de schop genomen. Er is onder meer een knip aangebracht tussen intake en uitvoering van jeugdhulp.

 • In veel cafés en clubs waren afgelopen weekeinde nieuwe mensen aan het werk. Die mensen hebben wellicht nog geen ervaring met de codespreuk 'call for Angela', een uitspraak waarmee vrouwen die lastig worden gevallen het personeel te hulp kunnen roepen. Daarom heeft burgemeester Ahmed Marcouch op Facebook nog eens de aandacht gevestigd op deze code.

  Marcouch: iedereen in horeca moeten 'Angela' kennen

  Reageer

  In veel cafés en clubs waren afgelopen weekeinde nieuwe mensen aan het werk. Die mensen hebben wellicht nog geen ervaring met de codespreuk 'call for Angela', een uitspraak waarmee vrouwen die lastig worden gevallen het personeel te hulp kunnen roepen. Daarom heeft burgemeester Ahmed Marcouch op Facebook nog eens de aandacht gevestigd op deze code.

 • De stijging van de zorgsalarissen met 1,5 procent heeft directe gevolgen voor gemeenten. Het accres van het gemeentefonds stijgt, maar ook de uitgaven voor de Wmo en jeugdzorg.

  Wmo en jeugdzorg worden duurder voor gemeenten

  De stijging van de zorgsalarissen met 1,5 procent, waartoe vorige week door kabinet en Kamer is besloten, heeft op twee manieren directe gevolgen voor gemeenten. Het accres van het gemeentefonds stijgt, maar ook de uitgaven voor de Wmo en jeugdzorg. Per saldo heeft het nagenoeg geen gevolgen voor de gemeentelijke begrotingen.

 • Beide maatregelen moeten leiden tot 'meer flexibiliteit en meer menselijke maat'.

  Kabinet wil toegang tot schuldsanering verbeteren

  Om de toegangsdrempel tot de wettelijke schuldsanering te verlagen, stelt minister Dekker van Rechtsbescherming een tweetal aanpassingen aan de regeling voor. De wijzigingen liggen in lijn met een eerder advies van de Nationale ombudsman, hoewel het voorstel volgens de ombudsman nog niet voldoende zal zijn om de toegang wezenlijk te verbeteren. 

 • Een brailleleesregel. (Beeld: Shutterstock)

  Gedeeltelijke recentralisatie creëert extra loket

  Het voorstel om de verantwoordelijkheid voor speciale werkvoorzieningen voor blinden en slechtzienden te 'recentraliseren' van gemeenten naar het UWV kan op bijval rekenen van belangenorganisaties. Wel zijn er zorgen dat de doelgroep daardoor te maken krijgt met meer in plaats van minder loketten. 

 • Met een tienpuntenplan wil CNV Jongeren actuele jongerenthema’s onder de aandacht brengen bij lokale politieke partijen met het verzoek deze belangrijke kwesties voor jongeren op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. ‘We sturen ons plan naar de programmacommissies van de politieke partijen in de 50 grootste gemeenten van Nederland.’

  Jongeren maken tienpuntenplan voor lokale partijen

  Met een tienpuntenplan wil CNV Jongeren actuele jongerenthema’s onder de aandacht brengen bij lokale politieke partijen met het verzoek deze belangrijke kwesties voor jongeren op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. ‘We sturen ons plan naar de programmacommissies van de politieke partijen in de 50 grootste gemeenten van Nederland.’

 • Tijdens de coronacrisis heeft een op de vijf mantelzorgers minder zorg en ondersteuning kunnen geven dan nodig was. Een op de tien mensen die mantelzorg ontvangen, heeft minder zorg gekregen dan noodzakelijk was. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Mantelzorg in de knel door corona

  Een op de vijf mantelzorgers heeft tijdens de coronacrisis minder zorg en ondersteuning kunnen geven dan nodig was. Een op de tien mensen die mantelzorg ontvangen, heeft vanwege de coronacrisis minder zorg gekregen dan noodzakelijk was. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

 • Ongeveer 550.000 huishoudens leven in 'energiearmoede'. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben daardoor te maken met hoge energiekosten. Vaak gaat dat gepaard met een laag inkomen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  ‘Energiearmoede’ bedreigt half miljoen huishoudens

  5 reacties

  Ongeveer 550.000 huishoudens leven in 'energiearmoede'. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben daardoor te maken met hoge energiekosten. Vaak gaat dat gepaard met een laag inkomen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).