of 59162 LinkedIn

Nieuws

 • Het Wmo-abonnementstarief ontneemt gemeenten ‘een instrument om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning te bewaken’, oordeelt de Raad van State. De Raad vreest voor een verschraling van het voorzieningenaanbod en/of de kwaliteit van de voorzieningen

  Raad van State laakt invoering Wmo-abonnementstarief

  De Raad van State maakt gehakt van het voorstel tot invoering van het Wmo-abonnementstarief. Nut en noodzaak ervan worden onvoldoende onderbouwd. Het levert weliswaar een vereenvoudiging op voor burgers, maar het ontneemt gemeenten ‘een instrument om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning te bewaken’. De Raad van State vreest voor een verschraling van het voorzieningenaanbod en/of de kwaliteit van de voorzieningen

 • Een pgb-houder uit de gemeente Leudal ontvangt een nabetaling van zijn gemeente . Die had hem ten onrechte een lager pgb-tarief beschikbaar gesteld voor de zorg die door zijn moeder werd geleverd. Omdat niet de raad maar het college dat lagere tarief voor familieleden heeft vastgesteld, is het volgens de Rechtbank Limburg niet rechtsgeldig.

  Raad, niet college, moet pgb-tarieven vaststellen

  Een pgb-houder uit de gemeente Leudal ontvangt een nabetaling van zijn gemeente . Die had hem ten onrechte een lager pgb-tarief beschikbaar gesteld voor de zorg die door zijn moeder werd geleverd. Omdat niet de raad maar het college dat lagere tarief voor familieleden heeft vastgesteld, is het volgens de Rechtbank Limburg niet rechtsgeldig.

 • Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) die een gevangenisstraf uitzitten tijdens en na hun detentie levert zowel (ex)gedetineerden, gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) veel geld op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Elke geïnvesteerde euro levert 3,20 euro aan baten op.

  Bakken geld bespaard met begeleiding lvb-gedetineerden

  Integrale begeleiding voor licht verstandelijk beperkten (lvb’ers) die een gevangenisstraf uitzitten tijdens en na hun detentie levert zowel (ex)gedetineerden, gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) veel geld op, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Elke geïnvesteerde euro levert 3,20 euro aan baten op.

 • Het Wmo-abonnementstarief wordt per 2019 ingevoerd, ondanks bezwaren van ruim 96 procent van de gemeenten. Gemeenten hebben er geen goed woord voor over dat het kabinet hun bezwaren terzijde schuift.

  Gemeenten boos over invoering Wmo-abonnementstarief

  De ministerraad heeft ingestemd met de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019, ondanks bezwaren van ruim 96 procent van de gemeenten. Die zijn daar op zijn zachtst gezegd verbolgen over. Als het kabinet aan de invoering ervan vasthoudt, kan het, in ieder geval wat betreft de Peelgemeenten, de gedecentraliseerde Wmo-taken terugkrijgen.

 • Gemeenten kunnen kritische cliëntenraden te gemakkelijk laten ontbinden door individuele leden te ontslaan, vinden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en FNV Uitkeringsgerechtigden. De organisaties pleiten er daarom bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) voor om de onafhankelijke positie van cliëntenraden beter te laten verankeren in de Participatiewet.

  LCR: ‘Bescherm cliëntenraden tegen vijandige colleges’

  Gemeenten kunnen kritische cliëntenraden te gemakkelijk laten ontbinden door individuele leden te ontslaan, vinden de Landelijke Cliëntenraad (LCR) en FNV Uitkeringsgerechtigden. De organisaties pleiten er daarom bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) voor om de onafhankelijke positie van cliëntenraden beter te laten verankeren in de Participatiewet.

 • Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen. Het is de rekenkamer van Lelystad die tot die best treurige conclusie komt na vergelijking van negen rekenkamerrapporten die sinds 2015 zijn uitgekomen

  Effect lokaal armoedebeleid ongewis

  Elke gemeente doet wel iets aan armoedebeleid, maar hoe hoog het armoedebudget precies is en waaraan dat wordt besteed valt nauwelijks na te gaan. Laat staan dat het mogelijk is het effect van de inzet vast te stellen.

 • Iedereen in Lelystad en omgeving die zich betrokken voelt bij het ziekenhuis in de stad moet op zondag het hospitaal 'omarmen'. Die oproep doet de gemeenteraad van Lelystad.

  Gemeenteraad Lelystad 'omarmt' ziekenhuis

  1 reactie

  De gemeenteraad van Lelystad roept iedereen in de stad en omgeving die zich betrokken voelt bij het ziekenhuis in de stad op zondag het hospitaal te 'omarmen'.

 • In 2016 telde Nederland bijna een miljoen armen, 6 procent van de bevolking. Dit is fors lager dan in 2013 toen het percentage op 7,6 procent lag en er 1,2 miljoen mensen in armoede leefden. De oorzaak is de aantrekkende economie na 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de armoede in Nederland in kaart heeft gebracht.

  Minder mensen leven in armoede

  Reageer

  Nederland telde in 2016 bijna een miljoen armen, 6 procent van de bevolking. Dit is fors lager dan in 2013 toen het percentage op 7,6 procent lag en er 1,2 miljoen mensen in armoede leefden. De oorzaak is de aantrekkende economie na 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de armoede in Nederland in kaart heeft gebracht.

 • Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt tijdens hun hulptraject. Dat vindt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

  Krikke: 'Geef dader huiselijk geweld een buddy’

  1 reactie

  Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt tijdens hun hulptraject. 'Zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dat ook in het geval van daders doen', vindt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

 • In de uitvoering van de Participatiewet blijven gemeenten achter bij de verwachtingen die bij de invoering zijn gesteld. Tegelijkertijd blijft de doelgroep gestaag groeien. Dat blijkt uit de 'Landkaart van de Participatiewet' van bureau Berenschot waarvoor de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn onderzocht.

  Gemeenten lopen achter met uitvoering Participatiewet

  Gemeenten blijven in de uitvoering van de Participatiewet achter bij de verwachtingen die bij de invoering zijn gesteld. Tegelijkertijd blijft de doelgroep gestaag groeien. Dat blijkt uit de 'Landkaart van de Participatiewet' van bureau Berenschot waarvoor de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s zijn onderzocht. 'De komende collegeperiode is bepalend voor het slagen van de Participatiewet.'

 • De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro.Dat meldt Frontinfo.nl, een website over gemeentefinanciën.

  Vooral grote gemeenten snoepen uit stroppenpot

  De stroppenpot voor tekorten in het sociaal domein kwam voor ruim 90 procent ten gunste van de grote gemeenten. Per inwoner streken die gemiddeld 14 euro op van de 100 miljoen van het rijk. Voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was dat gemiddeld 0,92 euro.

 • Een met de VNG samengestelde werkgroep moet voor 1 april 2019 één gevalideerde loonwaardemethodiek kiezen, waar alle gemeenten en het UWV mee gaan werken. Met haar brede offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen wil staatssecretaris Van Ark van SZW naar één uniforme loonwaardemethodiek.

  Van Ark: naar één uniforme loonwaardemethodiek

  Met haar brede offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen wil staatssecretaris Van Ark van SZW naar één uniforme loonwaardemethodiek voor alle gemeenten en het UWV. Een met de VNG samengestelde werkgroep moet voor 1 april 2019 één gevalideerde methodiek kiezen.