of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten moeten actief samenwerken met lokale partijen om gezondheidsproblemen door hitte te voorkomen. ‘Wij berichtten GGD’en en zij kunnen in de regio helpen met lokale hitteplannen’, zegt Werner Hagens, adviseur gezondheid en milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Maar er moet wel een gemeente zijn die het oppakt. Er moet lokaal maatwerk zijn.’

  Hitte (1) 'Gemeenten, pak de hittebestrijding op'

  Gemeenten moeten actief samenwerken met lokale partijen om gezondheidsproblemen door hitte te voorkomen. ‘Wij berichtten GGD’en en zij kunnen in de regio helpen met lokale hitteplannen’, zegt Werner Hagens, adviseur gezondheid en milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Maar er moet wel een gemeente zijn die het oppakt. Er moet lokaal maatwerk zijn.’

 • De gemeente Heerlen laat onderzoeken of het een online klussenplatform kan opzetten waarop betaald wordt met een digitale munt die bij lokale ondernemers kan worden uitgegeven. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend met het jonge bedrijf CoTown.

  Heerlen onderzoekt lokale digitale munt

  De gemeente Heerlen laat onderzoeken of het een online klussenplatform kan opzetten waarop betaald wordt met een digitale munt die bij lokale ondernemers kan worden uitgegeven. De gemeente heeft daarvoor een intentieovereenkomst getekend met het jonge bedrijf CoTown.

 • Beleidsadviseur arbeidsmarktparticipatie Lilian van Grimbergen: ‘Van oorsprong is dat project primair gekoppeld aan het gezondheidsbeleid, maar wij hebben die lijn doorgetrokken naar participatie. Participeren is volgens ons van doorslaggevend belang voor een goede gezondheid.’ De drie vrijwilligers bij de gemeente Weert zijn kinderarts, vroedvrouw en verpleegkundige. ‘Zij helpen de vluchtelingen om hun nieuwe omgeving een beetje te kunnen duiden’, zegt Van Grimbergen.

  Statushouder vrijwilliger in Weert

  De gemeente Weert geeft een originele invulling aan het project Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders. Waar de statushouders – die vrijwillig als sleutelpersoon tussen vluchtelingen en de Nederlandse samenleving fungeren – meestal onder vluchtelingenwerk, GGD of welzijnsorganisaties vallen, neemt Weert ze onder de eigen hoede. 

 • Het monopolie dat ambulances hebben, moet van tafel. Er moet er een landelijk meldnummer komen waar ofwel de persoon met verward gedrag of zijn omgeving terecht kan. Dat stelt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met verward gedrag, in Binnenlands Bestuur van deze week.

  Monopolie ambulances moet van tafel

  Het monopolie dat ambulances nu hebben, moet van tafel. Daarmee komt de weg vrij voor mengvormen, waarbij onder meer mensen met verward gedrag ook door bijvoorbeeld een ggz-instelling kunnen worden vervoerd. Ook moet er een landelijk meldnummer komen waar ofwel de persoon met verward gedrag of zijn omgeving terecht kan.

 • Sylvia Fleuren kent de landschappelijke karakteristiek van haar gemeente; en als wethouder toerisme weet ze als geen ander dat de voor Nederland bijzondere omgeving in belangrijke mate de reden is dat toeristen naar Berg en Dal komen. Maar ook: dat datzelfde landschap voor minder validen juist een barrière kan vormen. Dat moet anders, dacht Fleuren enkele jaren geleden.

  Berg en Dal zet in op minder valide toerist

  Uitgerekend de gemeente Berg en Dal zet in op zorgtoerisme. Zoals de gemeentenaam al doet vermoeden gaat het er heuveltje op heuveltje af; niet meteen een mekka voor de rolstoelgebruiker.

 • Westerwolde gaat de tarieven voor huishoudelijke hulp verhogen. Zij is naar eigen zeggen de derde gemeente in Nederland die daarmee de nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) volgt. En daarmee voldoet aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo.

  Tarieven huishoudelijke hulp omhoog

  Westerwolde gaat de tarieven voor huishoudelijke hulp verhogen. Hiermee is Westerwolde naar eigen zeggen de derde gemeente in Nederland die daarmee de nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) volgt. En daarmee voldoet aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo. Weert en Zutphen gingen Westerwolde voor, zo blijkt uit gegevens van branche-organisatie BTN.

 • Werkbedrijf Voorne Putten Werkt heeft vier jaar lang ten onrechte vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden afgenomen en opgeslagen, ontdekte oud-statenlid Alfred Blokhuizen (GroenLinks) na meerdere tips. Een woordvoerder van de gemeente Nissewaard bevestigt die gang van zaken.

  Gemeenten verzamelden illegaal vingerafdrukken

  Werkbedrijf Voorne Putten Werkt heeft vier jaar lang ten onrechte vingerafdrukken van uitkeringsgerechtigden afgenomen en opgeslagen, ontdekte oud-statenlid Alfred Blokhuizen (GroenLinks) na meerdere tips. Een woordvoerder van de gemeente Nissewaard bevestigt die gang van zaken.

 • Hengelo gaat fors bezuinigen op de jeugdhulp en de Wmo. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op tot 8,9 miljoen euro in 2020. De bezuinigingsplannen zijn neergelegd in het Interventieprogramma Sociaal Domein.

  Hengelo zet mes in jeugdhulp en Wmo

  De gemeente Hengelo gaat fors snijden in de jeugdhulp en de Wmo. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op tot 8,9 miljoen euro in 2020. Er zal onder meer in uren zorg en ondersteuning worden gesneden. Bepaalde typen zorg, zoals dagbesteding, zal niet meer als maatwerkvoorziening, maar als algemene voorziening worden aangeboden. De bezuinigingsplannen, neergelegd in het Interventieprogramma Sociaal Domein, zijn dinsdagavond met de raad van Hengelo besproken.

 • Dinsdagavond laat werd al bekend dat de naar de eerste divisie gedegradeerde club een deal had gesloten met de gemeente. ‘Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft besloten FC Twente te willen helpen met uitstel van betaling van rente, aflossing en risicopremie van de lening van de gemeente’, meldde de volksclub.

  FC Twente bevestigt reddingsplan

  1 reactie

  FC Twente kan voorlopig weer vooruit. De armlastige club uit Enschede heeft bevestigd dat er een akkoord is bereikt tussen alle betrokken partijen over een reddingsplan. ‘Deze steun voor FC Twente is een ongekende bundeling van krachten in onze regio’, liet directeur Erik Velderman opgelucht weten.

 • Het percentage mensen in de sociale werkvoorziening dat bij werkgevers gedetacheerd is, is tussen eind 2014 en eind 2017 gestegen van 30 naar 37 procent gestegen. Dat staat in het Jaarrapport statistiek Wsw (West sociale werkvoorziening) 2017 dat door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  Aantal detacheringen Wsw toegenomen

  Het percentage mensen in de sociale werkvoorziening dat bij werkgevers gedetacheerd is, is tussen eind 2014 en eind 2017 gestegen van 30 naar 37 procent. Dat staat in het Jaarrapport statistiek Wsw (West sociale werkvoorziening) 2017 dat door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) naar de Tweede Kamer is gestuurd.