of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De Commissie Toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang behandelt vanaf deze maand geschillen tussen gemeenten en regio’s over de verantwoordelijkheid voor opvang. Gemeenten proberen elkaar die verantwoordelijkheid regelmatig in de maag te splitsen op basis van het regiobindingsbeginsel.

  Commissie voor geschillen opvang van start

  De Commissie Toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang behandelt vanaf deze maand geschillen tussen gemeenten en regio’s over de verantwoordelijkheid voor opvang. Gemeenten proberen elkaar die verantwoordelijkheid regelmatig in de maag te splitsen op basis van het regiobindingsbeginsel.

 • Eind 2017 telde Nederland in totaal 461.000 bijstandsgerechtigden. Dit waren er 3500 minder dan een jaar eerder. Er stroomden dus meer mensen de bijstand uit dan erin, wat volgens het CBS een duidelijk gevolg is van de aantrekkende arbeidsmarkt.

  Aantal bijstandsontvangers daalt

  4 reacties
 • De gemeente Tilburg keert eenmalig 500 euro uit aan mensen die op de voormalig NS-werkplaats in de stad in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6.

  Extra geld voor Tilburgse gedupeerden chroom-6

  1 reactie

  De gemeente Tilburg keert eenmalig 500 euro uit aan mensen die op de voormalig NS-werkplaats in de stad in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. De gemeente heeft dat besloten vanwege de voortdurende onzekerheid over de exacte oorzaak van hun gezondheidsklachten.

 • Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de vier grootste gemeenten.

  Bezwaren bij sociale dienst fors gedaald

  Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de vier grootste gemeenten. In Amsterdam daalde het aantal tussen 2015 en 2017 met een derde naar 4.198 schriftelijke bezwaren. Een soortgelijke daling werd geconstateerd in Den Haag. In Utrecht halveerde het aantal bezwaarschriften bijna. 

 • Drangtrajecten in de jeugdbescherming in de regio Rotterdam Rijnmond zijn aan herziening toe, oordeelt de Gemeentelijke Ombudsman. In die trajecten, die een laatste poging tot vrijwillige hulpverlening zijn voor een gang naar de rechter plaats vindt, worden onder meer te zware maatregelen opgelegd zoals uithuisplaatsing.

  Drang in Rotterdamse jeugdbescherming gaat te ver

  Drangtrajecten in de jeugdbescherming in de regio Rotterdam Rijnmond zijn aan herziening toe, oordeelt de Gemeentelijke Ombudsman. In die trajecten, die een laatste poging tot vrijwillige hulpverlening zijn voor een gang naar de rechter plaats vindt, worden onder meer te zware maatregelen opgelegd zoals uithuisplaatsing.

 • Gemeenten moeten voortaan zelf uitmaken of ze hun gezondheidszorg willen aanbesteden, vindt GroenLinks. De partij heeft daartoe eigenhandig een wetswijziging geschreven en aan de Tweede Kamer voorgelegd.

  GroenLinks wil af van gemeentelijke aanbesteding zorg

  6 reacties

  Gemeenten moeten voortaan zelf uitmaken of ze hun gezondheidszorg willen aanbesteden, vindt GroenLinks. De partij heeft daartoe eigenhandig een wetswijziging geschreven en aan de Tweede Kamer voorgelegd.

 • In Boxmeer was de gemeente in alle staten toen juriste en oud-raadslid Alice van Hest tijdens een hoorzitting over bijzondere bijstand een ambtenaar een pias noemde. Om ‘verdere dienstverlening te waarborgen’, diende ze een verklaring te ondertekenen en haar excuses aan te bieden. Van Hest piekerde er niet over.

  Bodemprocedure om een pias

  Juriste Alice van Hest noemde een Boxmeerse ambtenaar een pias. Ze kreeg een gemeentehuisverbod toen ze weigerde excuses aan te bieden en een verklaring te ondertekenen. Onwettig, vindt de rechter. 

 • Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli dit jaar met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt.

  Eén jeugdcrisisdienst voor Noord-Holland noord

  Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli dit jaar met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt. 

 • In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant worden komende twee jaar vierhonderd werkplekken gerealiseerd voor laaggeschoolden. Gemeenten, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen hebben een akkoord ondertekend dat in die banen moet voorzien.

  Regionaal scholingsakkoord in Noordoost-Brabant

  In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant worden komende twee jaar vierhonderd werkplekken gerealiseerd voor laaggeschoolden. Gemeenten, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen hebben een akkoord ondertekend dat in die banen moet voorzien.