of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Voor Vonk, die de commissie voorzit, past het onderzoek goed in de huidige tijdsgeest. 'Het heeft natuurlijk te maken met de grote zelfreflectie die door heel Nederland waart na de toeslagenaffaire.'

  Commissie onderzoekt: is Enschede te streng?

  De gemeenteraad van Enschede heeft hoogleraar Gijsbert Vonk benoemd tot voorzitter van de externe commissie die gaat onderzoeken of Enschede genoeg maatwerk toepast in de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en de bijstand. Die brede opdracht zal ook voor andere gemeenten interessante lessen opleveren, verwacht Vonk. 

 • De BKR-registratie is zinvol voor mensen met problematische schulden, vinden de VNG en de NVVK. Voor mensen met minder grote schulden - 'niet-problematische schulden' - heeft de registratie echter geen meerwaarde, vindt de gemeentekoepel.

  BKR-registratie alleen bij problematische schulden

  Alleen als er sprake is van serieuze schuldproblemen mogen burgers worden geregistreerd bij het BKR. Dat vinden gemeenten en schuldhulpverleners, die voorstellen om een wettelijk onderscheid te maken tussen curatieve schuldhulp (die draait om het lossen van schuldproblemen) en preventieve schuldhulp (die zich richt op het voorkomen van schulden).

 • Ook al komt het kabinet straks met pak ‘m beet structureel 1,7 miljard euro over de brug voor de jeugdzorg, dan nog blijven zo’n zes op de tien gemeenten met tekorten zitten. Dat blijkt uit de benchmark tekorten jeugdzorg van strategisch adviesbureau it’s public over de cijfers van 2019.

  Miljardeninjectie lost tekort op jeugdbudget niet op

  Ook al komt het kabinet straks met pak ‘m beet structureel 1,7 miljard euro extra over de brug voor de jeugdzorg, dan nog blijven zo’n zes op de tien gemeenten met tekorten zitten. Althans, als het extra rijksgeld volgens de huidige verdeelsystematiek wordt verdeeld. De tekorten per gemeente lopen gigantisch uiteen. Het tekort ligt gemiddeld op dertig procent met een uitschieter naar 186 procent. Kleinere gemeenten komen vaker niet uit met het rijksbudget dan grote(re) gemeenten.

 • 'Veel gemeenten doen hier schimmig over', zegt Floris Vervat, directeur van Senior Service.

  Mantelzorgers weinig gewaardeerd door overheid

  Hoewel mantelzorgers veel waardering krijgen voor hun werk van de persoon voor wie ze zorgen, valt de waardering vanuit de overheid tegen. Een aanzienlijk deel heeft bovendien behoefte aan ondersteuning bij de zorg, maar de meeste mantelzorgers weten niet waar ze hulp kunnen vinden.

 • © Shutterstock

  Inclusie Roma gaat met te kleine stapjes

  De integratie van Roma en Sinti in Nederland mag wat sneller gaan. Er is vooruitgang geboekt, maar nu is er vooral inzet nodig voor goede schoolkeuzes en begeleiding naar studie of werk. Gemeenten en rijk moeten de handen ineen slaan. Dat gebeurt te zeer mondjesmaat.

 • Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het gaat om tientallen euro's per maand. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat in handen is van de NOS.

  Duizenden bijstandsgerechtigden benadeeld

  Door een fout bij ruim 200 gemeenten is er bij bijstandontvangers met schulden beslag gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Het gaat om tientallen euro's per maand. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), dat in handen is van de NOS.

 • ‘Er is veel interesse in resultaatfinanciering’, ziet hoogleraar Karen Maas, ‘maar nog weinig kennis. Iedereen vindt het leuk, maar ook wel heel moeilijk.’

  Ambtenaren leren marktdenken: sturen op resultaat

  Privaat kapitaal in het sociaal domein kan zorgen voor innovatie en besparingen. Maar dan moeten ambtenaren wel voldoende verstand hebben van dat soort samenwerkingen. ‘Alleen als je weet hoe het werkt, dan kun je de markt echt inzetten voor jouw doelen.’

 • De politie moest sinds 17 januari tot deze zondag elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.

  Politie grijpt voor de elfde keer in op Museumplein

  1 reactie

  Op het Museumplein in Amsterdam zet de politie het waterkanon in om demonstranten van het plein te verdrijven. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft een noodbevel afgekondigd voor het Museumplein en omliggend gebied.