of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Als ergens in de bestuursakkoorden van de 10 grootste gemeenten met een nieuw college duidelijk is terug te zien welke partijen er in de coalitie zitten, is dat wel op het onderwerp werk en inkomen. Vooral het timbre van GroenLinks en de VVD laat zich makkelijk herkennen.

  Coalitieakkoorden (6): beleid bijstand laat kleur zien

  Als ergens in de bestuursakkoorden van de 10 grootste gemeenten met een nieuw college duidelijk is terug te zien welke partijen er in de coalitie zitten, is dat wel op het onderwerp werk en inkomen. Vooral het timbre van GroenLinks en de VVD laat zich makkelijk herkennen. Beleid uit het verleden wordt grotendeels voortgezet.

 • De rijksoverheid keerde in 2017 34 miljard euro uit aan gemeenten via 78 verschillende uitkeringen. Dat komt neer op gemiddeld 1947 euro per inwoner per gemeente. Bloemendaal ontving per inwoner het minst: 953 euro. Heerlen ontving het meest met 3465 euro. Dat staat in de tweejaarlijkse Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

  34 miljard euro naar gemeenten via 78 rijksuitkeringen

  De rijksoverheid keerde in 2017 34 miljard euro uit aan gemeenten via 78 verschillende uitkeringen. Dat komt neer op gemiddeld 1947 euro per inwoner per gemeente. Bloemendaal, als welvarende gemeente, ontving per inwoner het minst: 953 euro. Heerlen ontving het meest met 3465 euro. Dat staat in de tweejaarlijkse Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten van onderzoekscentrum COELO van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

 • Maar liefst 13.000 jongeren gaan binnenkort aan de slag met hun maatschappelijke diensttijd (Mdt) in 38 maatschappelijke projecten, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Meerdere gemeenten en de provincie Gelderland doen daarmee indirect hun voordeel.

  Gemeenten benutten maatschappelijke diensttijd jongeren

  Maar liefst 13.000 jongeren gaan binnenkort aan de slag met hun maatschappelijke diensttijd (Mdt) in 38 maatschappelijke projecten, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Meerdere gemeenten en de provincie Gelderland doen daarmee indirect hun voordeel.

 • De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot, soms forse, maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend en nog lang niet altijd concreet, zo blijkt uit de coalitieakkoorden.

  Coalitieakkoorden (3): Tekorten nopen tot ingrijpen

  De tekorten in het sociaal domein nopen gemeenten tot (drastische) maatregelen binnen de jeugdhulp en Wmo. Die zijn uiteenlopend, zo blijkt uit de coalitieakkoorden, en soms nog lang niet concreet. Her en der wordt geïnvesteerd in innovatie. Op een aantal plekken wordt flink gesleuteld aan de inrichting en aansturing van het sociaal domein.

 • Amstelveen krijgt over de jaren 2017 tot 2019 structureel 2,5 miljoen euro minder euro uit het gemeentefonds vanwege de lage ozb-waarde van huizen in de gemeente. In 2017 was die waarde bijna de helft lager dan het landelijk gemiddelde. Dit jaar werd Amstelveen om dezelfde reden al met 1 miljoen euro gekort. ‘Ik vind het een beetje opportunistisch om gemeenten zo te straffen’, zegt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD).

  Strafkorting voor Amstelveen vanwege ozb-waarde

  Amstelveen krijgt over de jaren 2017 tot 2019 structureel 2,5 miljoen euro minder euro uit het gemeentefonds vanwege de lage ozb-waarde van huizen in de gemeente. In 2017 was die waarde 45 procent lager dan het landelijk gemiddelde. Dit jaar werd Amstelveen om dezelfde reden al met 1 miljoen euro gekort. ‘Ik vind het een beetje opportunistisch om gemeenten zo te straffen’, zegt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD).

 • Terwijl gemeenten bij strenge vorst overgaan op een winterregeling om de daklozen voor de kou te behoeden, lijken de grootste vier steden bij deze verzengende hitte minder geneigd tot actie. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht laten het vooral over aan opvanginstanties om vagebonden te waarschuwen.

  Hitte (5) Weinig extra maatregelen voor daklozen

  Terwijl gemeenten bij strenge vorst overgaan op een winterregeling om de daklozen voor de kou te behoeden, lijken de grootste vier steden bij deze verzengende hitte minder geneigd tot actie. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht laten het vooral over aan opvanginstanties om daklozen te waarschuwen.

 • Met doorbraakprojecten wil Weert innovatie in hulp en ondersteuning bewerkstelligen. De resultaten zijn bemoedigend, zegt wethouder Paul Sterk (SP, Wmo, Jeugdzorg).

  Via doorbraakprojecten vernieuwing sociaal domein

  Met doorbraakprojecten innovatie in hulp en ondersteuning bewerkstelligen, met als uiteindelijk doel dat de inwoner er beter van wordt. Dat gebeurt in Weert, waar projecten zijn gestart die een fundamentele verandering teweeg hebben gebracht in onder meer de aanpak van dyslexie, (arbeidsmatige) dagbesteding en gedragsproblemen bij jongeren.

 • Er is speciale aandacht nodig voor jongeren die vanaf hun achttiende niet meer onder de Jeugdwet vallen. Ook moet meer aandacht en inzet komen voor toenemende dementie en het stijgende middelengebruik. Dat zijn enkele aanbevelingen uit een evaluatie van de Wmo en jeugdhulp die Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben laten uitvoeren.

  Aandacht nodig voor 18-minners en dementerenden

  Er is speciale aandacht nodig voor jongeren die vanaf hun achttiende niet meer onder de Jeugdwet vallen. Dat kan bijvoorbeeld door, als de hulpbehoevende jongere zestien is, samen toekomstplannen te maken. Ook moet meer aandacht en inzet komen voor toenemende dementie en het stijgende middelengebruik.

 • De arbeidstoeleiding wordt betaald met Europese subsidie en dat geld – uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) – was plots op. Beloofd was dat gemeenten en scholen het drie keer zouden kunnen aanvragen, maar na de tweede keer was het geld al op.

  Raadsvragen PvdA over lege geldpot kwetsbaren

  De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement heeft alle raads- en Statenfracties in Nederland opgeroepen lokaal en provinciaal vragen te stellen over de arbeidstoeleiding van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, vooral jongeren. In meerdere gemeenten is dat inmiddels al gebeurd.

 • Het aantal jeugdhulptrajecten zonder en met verblijf is sinds 2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit CBS-cijfers die de VNG via een dashboard ontsluit.

  Vraag naar jeugdhulp stijgt

  Het aantal jeugdhulptrajecten zonder verblijf is sinds 2015 toegenomen; van 266.970 naar 294.265. Ook bij jeugdhulptrajecten mét verblijf is sprake van een toename. Dat steeg van 33.215 (medio 2015) naar 38.530 (eind 2017). De regionale verschillen zijn groot.

 • De schuldhulpverlening in de gemeente De Ronde Venen is onvoldoende professioneel en voortvarend, schrijft de Nationale Ombudsman in zijn behandeling van een klacht. De gemeente, die de schuldhulpverlening aan een bureau heeft uitbesteed, heeft bovendien onvoldoende verantwoordelijkheid genomen.

  Ombudsman kritisch over schuldhulp De Ronde Venen

  De schuldhulpverlening in de gemeente De Ronde Venen is onvoldoende professioneel en voortvarend, schrijft de Nationale Ombudsman in zijn behandeling van een klacht. De gemeente, die de schuldhulpverlening aan een bureau heeft uitbesteed, heeft bovendien onvoldoende verantwoordelijkheid genomen.

 • De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de CDA-fractie.

  Handhaving bijstand levert Delft half miljoen op

  De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de CDA-fractie.