of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

  Nieuw inburgeringsstelsel uitgesteld

  De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden uitgesteld. De betrokken partijen zijn nog niet klaar met de voorbereidingen. Het nieuwe stelsel wordt in juli 2021 ingevoerd. Dat heeft het minister Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

 • © Shutterstock

  Ambtelijke sturing bij temperen voedselcrisis

  Reageer

  Vooroorlogse voorbereidingen en een goed distributieapparaat zorgden ervoor dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog snel de omslag kon maken naar agrarische zelfvoorziening. Rantsoenen voor de burgerbevolking bleven op peil. Zo wisten voedselambtenaren tot aan de herfst van 1944 een voedselcrisis te voorkomen.    

 • Een groot voordeel van een saneringskrediet ten opzichte van schuldbemiddeling, vindt Hans van der Meulen, directeur van de Kredietbank Nederland, is dat de schuldeisers direct hun geld krijgen (van de kredietbank). De schuldenaar heeft nog maar één schuldeiser over (de kredietbank) in plaats van de gemiddeld veertien verschillende schuldeisers.

  Saneren helpt schuldenaar het meest

  De gemeentelijke schuldhulpverlening staat voor de keuze: schuldbemiddeling of saneringskrediet? Branchevereniging NVVK bepleit de laatste optie. Een landelijk garantiefonds moet aarzelende gemeenten over de streep trekken.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 23 MAART 2020

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Dat schrijven ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

  AMvB reële prijs jeugdzorg per april

  Gemeenten moeten via een gemeenschappelijke regeling (Wgr) de complexe jeugdzorg regionaal gaan organiseren. Het kabinet bepaalt welke gemeenten verplicht moeten gaan samenwerken. Het gaat daarbij vooralsnog uit van de huidige 42 jeugdzorgregio’s, maar dat kunnen er ook minder worden. Er komt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs jeugdzorg, zoals die er ook voor de Wmo is. Die AMvB-jeugd moet per 1 april 2021 van kracht worden.

 • Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. De commissie vindt dat er een collectief normenkader moet komen over welke zorg en ondersteuning thuis hoort bij gemeenten en wat bij het normale opvoeden en opgroeien hoort.

  Gemeenten raken moedeloos door tekorten

  Ruim een op de zes gemeenten wil graag ‘doorgelicht’ worden door de visitatiecommissie financiële houdbaarheid sociaal domein. Oplopende tekorten bij de jeugdzorg en Wmo en/of de gevolgen ervan voor andere beleidsterreinen zijn reden om zich aan te melden. Bij een aantal gemeenten groeit een gevoel van machteloosheid. Grip aan sturing speelt veel gemeenten parten. De commissie pleit voor het collectief vaststellen van een ‘acceptabel normenkader’.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 20, 21 en 22 maart 2020

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 19 maart 2020

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Gemeenten organiseren noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten kunnen opvanglocaties sluiten wanneer die zich niet aan de crisismaatregel houden. De VNG ondersteunt gemeenten en geeft een aantal adviezen.

  VNG adviseert gemeenten over noodopvang kinderen

  Gemeenten organiseren noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten kunnen opvanglocaties sluiten wanneer die zich niet aan de crisismaatregel houden. De VNG ondersteunt gemeenten en geeft een aantal adviezen.

 • Ondanks dat inkomsten uit arbeid gekort worden op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de ontvangers van een WW-uitkering heeft bijna 50 procent betaald werk.

  Bijna kwart van uitkeringsontvangers werkt

  Ondanks dat inkomsten uit arbeid worden gekort op uitkeringen, blijven veel mensen met een uitkering toch niet op de bank zitten. Van de 1,5 miljoen mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) ontvingen, had een kwart ook betaald werk. Onder de mensen met een WW-uitkering was dat zelfs bijna de helft.