of 60220 LinkedIn

Nieuws

 • Vluchtelingen op het eiland Kos, Griekenland.

  Aantal daklozen in Europa groeit, net als in Nederland

  Het aantal daklozen in Europa is de afgelopen tien jaar met 70 procent gegroeid. Onder hen zijn bovendien steeds meer gezinnen, vrouwen, kinderen en mensen met een niet-Europese nationaliteit. EU-lidstaten gaven in 2018 ruim 30 procent minder geld uit aan het realiseren van betaalbare woningen dan tien jaar daarvoor. Nederland is daarbij geen uitzondering.

 • Het stadhuis in Enschede.

  ‘Opdracht van wijkteams is misschien wel onmogelijk’

  Een lange lijst met klachten over de wijkteams van de gemeente Enschede heeft de aandacht van de gemeenteraad getrokken. Een aantal fracties wil na de zomer een debat over de rol van de wijkteams. Aanleiding is een dispuut over een omgangsregeling van een tweejarig meisje.

 • De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan op de schop genomen worden. Er kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp.

  Eigen bijdrage huishoudelijke hulp op de schop?

  Om de kosten voor de Wmo te beteugelen, kan worden gekozen voor herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alleen de huishoudelijke hulp. ‘Hiermee worden personen met een laag inkomen ontzien en gaan alleen personen met een hoger inkomen een hogere eigen bijdrage betalen.’

 • Als er landelijke vaste tarieven voor de jeugdzorg komen kunnen gemeenten niet meer primair verantwoordelijk worden gesteld voor de continuïteit van de zorg. Dat stellen het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën in Zorgkeuzes in Kaart 2020.

  Vaste tarieven jeugdhulp beknotten beleidsvrijheid

  Als er kostendekkende tarieven voor de jeugdzorg komen, die bindend zijn voor gemeenten en instellingen, kunnen gemeenten niet meer primair verantwoordelijk worden gesteld voor de continuïteit van de zorg. Dat stellen het Centraal Planbureau en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën in Zorgkeuzes in Kaart 2020.

 • Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen. ‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Deze drie punten staan in het verkiezingspamflet van Jeugdzorg Nederland.

  ‘Schep orde in chaotisch jeugdstelsel’

  ‘Den Haag’ moet gemeenten voldoende budget geven om hun jeugdzorgtaken uit te voeren. Er moet een einde komen aan het chaotische jeugdstelsel. De Jeugdwet moet zodanig worden aangepast dat jongeren tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen.

 • Kunstmuseum Den Haag

  Gemeentemusea zwaar getroffen door corona

  Onder de honderd Nederlandse musea die het zonder extra steun niet redden, zijn ook veel gemeentemusea. Beknibbel daar niet op, is de oproep van de Museumvereniging aan gemeenten. 'Als een museum eenmaal weg is, heb je het niet zomaar weer terug.'

 • Burgemeesters van verschillende grote steden doen een duit in het zakje in de lopende discussie over het dragen van mondkapjes op publieke locaties. De Rotterdamse en Amsterdamse burgemeesters Aboutaleb en Halsema kwamen eerder met hun pleidooi voor een mondkapplicht. Nu lijkt de discussie losgebarsten.

  Burgemeesters mengen zich in mondkapjesdiscussie

  2 reacties

  Burgemeesters van verschillende grote steden doen een duit in het zakje in de lopende discussie over het dragen van mondkapjes op publieke locaties. De Rotterdamse en Amsterdamse burgemeesters Aboutaleb en Halsema kwamen eerder met hun pleidooi voor een mondkapplicht. Nu lijkt de discussie losgebarsten.

 • Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

  Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

  De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

 • En huisbezoek kan nodig zijn om te bepalen of een inwoner recht heeft op een bijstandsuitkering, maar in deze tijden is dat lastig. Bij de IJsselgemeenten, een samenwerking van de gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas, werken ze sinds de coronacrisis met een app om huisbezoeken op afstand te doen.

  Huisbezoeken op afstand met app

  En huisbezoek kan nodig zijn om te bepalen of een inwoner recht heeft op een bijstandsuitkering, maar in deze tijden is dat lastig. Bij de IJsselgemeenten, een samenwerking van de gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas, werken ze sinds de coronacrisis met een app om huisbezoeken op afstand te doen.

 • De zomer van 2020 is, wat de NVVK betreft, 'niet een periode van rust, maar een oog in de storm'. Na de zomer wordt er namelijk een grote golf aan hulpvragen bij de schuldhulpverlening verwacht.

  Wees voorbereid op schuldengolf, waarschuwt NVVK

  Gemeenten moeten in de begroting voor het komende jaar extra middelen opnemen voor financiële dienstverlening om tegemoet te komen aan de aankomende golf van mensen met schulden. Het massale verlies inkomen vanwege de coronacrisis kan in het ergste geval voor een verdubbeling van het aantal huishoudens met schulden zorgen. Daarvoor waarschuwt de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners.