of 59162 LinkedIn

Nieuws

 • Het kabinet moet de tekorten op de bijstandsbudgetten van 2016 en 2017 alsnog compenseren. Dat vinden vrijwel alle gemeenten.

  Bijstandstekorten moeten door kabinet bijgepast

  Het kabinet moet de tekorten over 2016 en 2017 op de bijstandsbudgetten alsnog compenseren. Dat vinden vrijwel alle gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en gemeentekoepel VNG zijn echter akkoord gegaan met een ‘semi-compensatie’ van in totaal 180 miljoen euro. Gemeenten zijn daarover niet tevreden. De tekorten over 2016 en 2017 bedroegen tezamen 553 miljoen euro.

 • Slechts vijftien procent van de mensen met een Wmo-voorziening verwacht hulp vanuit het netwerk te krijgen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn derde overall rapportage sociaal domein 2017 ‘Wisselend bewolkt’.

  Netwerk hulpbehoevenden wordt overschat

  Steeds minder mensen die nu of straks hulp of ondersteuning nodig hebben, denken een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts vijftien procent van de mensen met een Wmo-voorziening verwacht hulp vanuit het netwerk te krijgen. Van de mensen die nog geen beroep op een voorziening doen, denkt twintig procent geen hulp van het eigen netwerk te krijgen als er zich problemen voordoen. Dat was eerder dertien procent.

 • Maar liefst één op de vijf mantelzorgers heeft moeite met het dragen van de kosten van het mantelzorgen, blijkt uit enquêteonderzoek onder 3000 mantelzorgers in het kader van het project Mijn kwaliteit van leven. Belangenvereniging Mezzo vindt dat veel gemeenten mantelzorgers nog niet behulpzaam genoeg terzijde staan.

  Financiën mantelzorgers vergen urgentiebesef gemeenten

  Maar liefst één op de vijf mantelzorgers heeft moeite met het dragen van de kosten van het mantelzorgen, blijkt uit enquêteonderzoek onder 3000 mantelzorgers in het kader van het project Mijn kwaliteit van leven. Belangenvereniging Mezzo vindt dat veel gemeenten mantelzorgers nog niet behulpzaam genoeg terzijde staan bij aanvragen.

 • Gemeenten wil van het kabinet een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd.

  Gemeenten willen boter bij de vis van kabinet

  Gemeenten zijn nog lang niet klaar met het kabinet als het gaat over een structurele oplossing van de tekorten in het sociaal domein. In het voorjaar willen ze boter bij de vis, waaronder verhoging van het macrobudget jeugd.

 • Rechtstreekse regioraadsverkiezingen kunnen de dubbele 'decentralisatieparadox' verzachten. Dat opperen onderzoekers van de Universiteit Twente in hun recent verschenen onderzoek ‘Decentralisatie, schaalvergroting en democratie’.

  Dubbele decentralisatieparadox in gemeenteland

  Rechtstreekse regioraadsverkiezingen, een omvattende visie op de organisatie van het binnenlands bestuur en een grotere regisserende rol van de provincie in de zoektocht naar bestuurlijke maatwerkoplossingen van gemeenten en/of regio’s. Dit zijn drie opties om de nadelen van de dubbele ‘decentralisatieparadox’ te verhelpen dan wel te verzachten.

 • Het akkoord dat nu is gesloten moet een einde maken aan de al jaren voortslepende discussie tussen Rijk en gemeenten over de bed-bad-broodvoorzieningen. De proef wordt in eerste instantie opgezet in vijf gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen.

  Nieuwe vorm opvang uitgeprocedeerden niet vrijblijvend

  Reageer

  De nieuwe vorm van opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die het Rijk en de gemeenten overeen zijn gekomen, wordt niet vrijblijvend. Als verblijf in Nederland er voor iemand echt niet inzit, zal diegene ook moeten meewerken aan terugkeer om voor de opvang in aanmerking te komen. Dat zei staatssecretaris Mark Harbers donderdag, na de ondertekening van de overeenkomst over de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV).

 • Zes Nederlandse gemeenten verzamelen data over alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren, in het kader van een pilot voor het implementeren van het IJslandse preventiemodel. Zij zijn daar bijna klaar mee. De pilot begon deze zomer, duurt drie jaar en moet duidelijk maken hoe het model dat zo goed in IJsland werkte naar Nederland gehaald kan worden.

  Data verzamelen voor IJslandse preventie in Nederland

  Zes Nederlandse gemeenten verzamelen data over alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren, in het kader van een pilot voor het implementeren van het IJslandse preventiemodel. Zij zijn daar bijna klaar mee. De pilot begon deze zomer, duurt drie jaar en moet duidelijk maken hoe het model dat zo goed in IJsland werkte naar Nederland gehaald kan worden.

 • Permanente bewoning van vakantieparken kan mensen, onder voorwaarden, ook een kans bieden, schrijft minister Kajsa Ollongren van BZK in een Kamerbrief aan de vooravond van de Vakantieparkentop. Gemeenten kunnen hun zicht op vakantieparken en er verblijvende mensen wel verbeteren. Regionale samenwerking kan verplaatsing van het probleem van ongewenste permanente bewoning voorkomen.

  Ollongren: bewoning vakantieparken ook een kans

  Gemeenten kunnen hun zicht op vakantieparken en de mensen die daar verblijven verbeteren, schrijft minister Kajsa Ollongren van BZK in een Kamerbrief aan de vooravond van de Vakantieparkentop. Regionale samenwerking kan verplaatsing van het probleem van ongewenste permanente bewoning voorkomen. Ze noemt bewoning van vakantieparken niet per se negatief. Het biedt ook kansen.