of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • Het gaat om vier zaken van mensen die een vorm van bijstand ontvingen. Na onderzoek in Turkije bleek dat ze daar eigenlijk geen recht op hadden, waarna de uitkeringen werden stopgezet en het te veel betaalde geld werd teruggevorderd.

  Bewijs uit Turkije ook geldig bij intrekken bijstand

  Reageer

  Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mogen in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld.

 • Gemeenten hebben vorig jaar 724 miljoen euro (4,4 procent) meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Vooral de uitgaven voor de jeugdhulp rijzen de pan uit. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen 2017 die in opdracht van Divosa is gemaakt.

  Kosten jeugdhulp rijzen de pan uit

  Gemeenten hebben vorig jaar 4,4 procent (724 miljoen euro) meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Vooral de uitgaven voor de jeugdzorg rijzen de pan uit. Daar werd vorig jaar 18,9 procent (605 miljoen euro) meer aan gespendeerd dan begroot.

 • Rotterdam is zondagmiddag een grote campagne hestart die tieners bewuster moet maken van de gevaren van sexting via het sociale medium Snapchat.

  Rotterdam begint campagne tegen Snap-sexting

  Reageer

  De gemeente Rotterdam heeft zondagmiddag een grote campagne gelanceerd die tieners bewuster moet maken van de gevaren van sexting via het sociale medium Snapchat.

 • Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

  Hulp kinderen met probleemouders noodzakelijk

  Één op de zes kinderen groeit op met een ouder die verslaafd is of lijdt aan psychische ziekte. Dat heeft voor hen later desastreuze gevolgen. Gemeenten hebben deze onopvallende kinderen met een onzichtbaar probleem niet goed in beeld.

 • Het college van de gemeente Assen wil wachtlijsten in de jeugdzorg instellen om de toegankelijkheid van de jeugdhulp en -ondersteuning te beperken. Daarmee moeten besparingen worden gerealiseerd. Volgens Tom van Yperen van het Nederland Jeugdinstituut moeten daar randvoorwaarden aan worden verbonden.

  Assen: wachtlijsten als instrument tegen tekorten jeugdzorg

  Het college van de gemeente Assen wil wachtlijsten in de jeugdzorg instellen om de toegankelijkheid van de jeugdhulp en -ondersteuning te beperken. Daarmee moeten besparingen worden gerealiseerd. Volgens Tom van Yperen van het Nederland Jeugdinstituut moeten daar randvoorwaarden aan worden verbonden.

 • Een derde van alle gemeenten hebben nog geen goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert het Schakelteam Personen met verward gedrag in zijn eindrapportage.

  Niet overal aanpak mensen verward gedrag

  Een derde van alle gemeenten hebben op 1 oktober 2018 nog geen goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dat concludeert het Schakelteam Personen met verward gedrag in zijn eindrapportage. Dat was wel de bedoeling. Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand met verward gedrag.

 • De speciale Rotterdamse zorgverzekering is vanaf 2019 voor alle inwoners beschikbaar. Voorheen was dit Rotterdampakket van VGZ alleen bestemd voor lage inkomens tot 130 procent van het minimumloon.

  Zorgpolis straks voor alle Rotterdammers

  Reageer

  Rotterdam stelt de speciale Rotterdamse zorgverzekering in 2019 voor alle inwoners open. Voorheen was dit Rotterdampakket van VGZ alleen bestemd voor lage inkomens tot 130 procent van het minimumloon.

 • De ANBO vindt dat er onafhankelijk onderzoek moet komen naar de kwaliteit van Wmo-voorzieningen. Er is sprake van verschraling, die alleen maar zal toenemen door onder meer de invoering van het Wmo-abonnementstarief.

  ANBO bezorgd over verschraling Wmo

  De ANBO maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen. Er moet onafhankelijk onderzoek komen naar de kwaliteit van de geboden voorzieningen. De Kamer moet de minister van VWS daartoe oproepen. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de uitvoering van de Wmo. Dat schrijft de belangenorganisatie in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Geen wachttijden, maar wel een tekort van naar verwachting 33 miljoen euro, op een totaal van 164 miljoen euro. De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratieve lasten hebben geleid tot een enorme kostenoverschrijding van de specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam.

  Miljoenentekort jeugdhulp regio Amsterdam

  Geen wachttijden, maar wel een tekort van naar verwachting 33 miljoen euro, op een totaal van 164 miljoen euro. De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratieve lasten hebben geleid tot een enorme kostenoverschrijding van de specialistische jeugdhulp in de regio Amsterdam.

 • De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, diversiteit, inkoop, GroenLinks) wil een openbare zwarte lijst gaan bijhouden van werkgevers die discrimineren, zegt hij tegen stadsomroep AT5. Discriminerende werkgevers moeten de gevolgen ook echt gaan voelen, is de teneur.

  'Geen instrument onbenut' tegen arbeidsdiscriminatie

  De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, diversiteit, inkoop, GroenLinks) wil een openbare zwarte lijst gaan bijhouden van werkgevers die discrimineren, zegt hij tegen stadsomroep AT5. Discriminerende werkgevers moeten de gevolgen ook echt gaan voelen, is de teneur.

 • Het aantal gemeenten dat actief beleid voert om mensen handel tegen te gaan is laag, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel). Hut doet die uitspraak bij het programma Reporter Radio (KRO-NCRV), dat meldt dat het aantal meldingen over buitenlandse mannen die gedwongen in de prostitutie werken in 2017 is verdubbeld.

  ‘Gemeenten doen niet genoeg tegen mensenhandel’

  Het aantal gemeenten dat actief beleid voert om mensen handel tegen te gaan is laag, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel). Hut doet die uitspraak naar aanleiding van  het programma Reporter Radio (KRO-NCRV), dat meldt dat het aantal meldingen over buitenlandse mannen die gedwongen in de prostitutie werken in 2017 is verdubbeld.

 • Van iedereen die in Nederland een Ww-uitkering ontvangt van het UWV, heeft gemiddeld ongeveer 28 procent geen startkwalificatie, laat het UWV weten. Het ontbreken van een startkwalificatie is trouwens geen sterke indicator dat een Ww-gerechtigde uiteindelijk bijstandsafhankelijk wordt.

  Gemiddeld 28 procent Ww’ers zonder startkwalificatie

  Van iedereen die in Nederland een Ww-uitkering ontvangt van het UWV, heeft gemiddeld ongeveer 28 procent geen startkwalificatie, laat het UWV weten. Het percentage Ww-gerechtigden zonder startkwalificatie is het hoogst in de arbeidsmarktregio Rijnmond.