of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daartoe kan de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject. Dat betoogt Stef den Daas in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

  'Stop met gemeentelijke schuldhulpverlening'

  De schuldhulpverlening kan goedkoper en beter. Daarvoor hoeven niet nog meer pilots en/of onderzoeken worden gedaan. De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet breder worden opengesteld. Er moet een einde worden gemaakt aan het minnelijk traject, waarbij gemeenten nagenoeg ‘heilige’ autonomie hebben.

   

 • Tweede Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA) willen dat er een einde komt aan de astronomische verhogingen van onbetaalde verkeersboetes. Zij benadrukken in een motie dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van onnodige verhoging van schulden.

  Kansrijke motie tegen stapeling verkeersboetes

  Tweede Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA) willen dat er een einde komt aan de astronomische verhogingen van onbetaalde verkeersboetes. Zij benadrukken in een motie dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij het voorkomen van onnodige verhoging van schulden.

 • Pekela, Veendam, Werkendam en Alkmaar hebben hun sociaal beleid het best op orde. Dat oordeelt de FNV in haar tweejaarlijkse Lokale Monitor. Er zijn grote verschillen in het gevoerde sociaal beleid van gemeenten en er kan nog veel worden verbeterd, vindt de FNV.

  Verbeteringen in gemeentelijk sociaal beleid nodig

  Alkmaar, Pekela, Veendam en Werkendam hebben hun sociaal beleid het best op orde. Dat oordeel velt de FNV in haar tweejaarlijkse Lokale Monitor, waarin onderdelen van het sociaal beleid van gemeenten worden getoetst. 135 gemeenten hebben aan de monitor meegewerkt. Er zijn grote verschillen in het gevoerde sociaal beleid van gemeenten en er kan nog veel worden verbeterd, vindt de FNV.

 • De gemeente Almere heeft afspraken gemaakt met zeven bewindvoerderskantoren om de instroom richting beschermingsbewind te reguleren en de door- en uitstroom te bevorderen. Daarmee moeten volgens wethouder Jerzy Soetekouw (sociaal domein, PvdA) schuldenaren beter geholpen worden en wordt die hulp beter ingebed in het brede sociaal domein.

  Almere slaat handen ineen met bewindvoerders

  De gemeente Almere heeft afspraken gemaakt met zeven bewindvoerderskantoren om de instroom richting beschermingsbewind te reguleren en de door- en uitstroom te bevorderen. Daarmee moeten volgens wethouder Jerzy Soetekouw (sociaal domein, PvdA) schuldenaren beter geholpen worden en wordt die hulp beter ingebed in het brede sociaal domein.

 • Om (meer) grip te krijgen op de besteding van Wmo-gelden, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

  Den Haag krijgt grip op Wmo-uitgaven

  Wordt de 75 miljoen euro die Den Haag jaarlijks aan Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgeeft goed besteed? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, zet de stad de zogeheten GAS-methodiek in: goal attainment scaling. De eerste metingen worden voorzichtig geanalyseerd.

 • Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) tikt 205 gemeenten op de vingers omdat zij in 2017 niet voldeden aan de veiligheidseisen omtrent Suwinet. In 2017 meldde Van Arks voorganger Jetta Klijnsma nog aan de Tweede Kamer dat de beveiligingsproblemen rondom Suwinet de wereld uit waren.

  Waarschuwing 205 gemeenten om beveiliging Suwinet

  Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) tikt 205 gemeenten op de vingers omdat zij in 2017 niet voldeden aan de veiligheidseisen omtrent Suwinet. In 2017 meldde Van Arks voorganger Jetta Klijnsma nog aan de Tweede Kamer dat de beveiligingsproblemen rondom Suwinet de wereld uit waren.

 • Voormalig prostitutiepand in de Hoekstraat in het A-kwartier.

  Groningen moet claim bordeeleigenaar opnieuw bekijken

  Reageer

  De gemeente Groningen moet een schadeclaim van bijna vijf ton van de eigenaar van zes voormalige prostitutiepanden opnieuw in behandeling nemen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

 • Veertien Twentse gemeenten pakken samen fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt.

  Twente pakt malafide zorgaanbieders aan

  De veertien Twentse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om fraude in de Wmo en de jeugdhulp te voorkomen en/of misstanden aan te pakken. Met het speciaal ontwikkelde barrièremodel worden risico’s in kaart gebracht én zo nodig actie ondernomen. Die varieert van nader onderzoek tot het doen van aangifte. Bij bijna een op de vijf aanbieders is sinds de invoering van het model een verhoogd risico ontdekt. 

 • Het aantal misdrijven in Zoetermeer neemt af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten. Lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit voor een hooliganaanpak.

  ‘Hooliganaanpak voor overlastgevende jongeren’

  In Zoetermeer neemt het aantal misdrijven af, maar de criminele incidenten en overlastsituaties door Zoetermeerse jongeren stijgen. Het college wil een jeugdmarshall en jeugdboa’s inzetten en lokale partij Zoetermeer Vooruit pleit zelfs voor een hooliganaanpak.

 • En weer is een gemeente door de hoogste bestuursrechter teruggefloten over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede. 'Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

  Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur

  Opnieuw is een gemeente door de hoogste bestuursrechter op de vingers getikt over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede, waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat een indicatie op resultaat, zonder deze te vertalen in een concreet aantal uren, niet mag. Ook niet als wel de frequentie wordt aangegeven. ‘Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

 • Een online lespakket voor vmbo’ers en mbo’ers moet voorkomen dat deze groepen in de problemen komen doordat zij niet kunnen omgaan met de digitale dienstverlening van de overheid. ‘Er is voor deze doelgroep nog een blinde vlek’, zegt Angeliek van der Zanden van de Stichting Digisterker, die het pakket ontwikkelde.

  ‘Betrek jongeren bij doorontwikkeling dienstverlening’

  Een online lespakket voor vmbo’ers en mbo’ers moet voorkomen dat deze groepen in de problemen komen doordat zij niet kunnen omgaan met de digitale dienstverlening van de overheid. ‘Er is voor deze doelgroep nog een blinde vlek’, zegt Angeliek van der Zanden van de Stichting Digisterker, die het pakket ontwikkelde.

 • Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren.

  22,9 miljoen voor aanpak lerarentekort Amsterdam

  Reageer

  Amsterdam steekt de komende vier jaar 22,9 miljoen euro in de aanpak van het lerarentekort. Er komt onder meer extra ondersteuning van scholen met de grootste tekorten en er wordt geld gestoken in reiskostenvergoedingen voor leraren van buiten de stad. De plannen moeten vijfhonderd extra leraren opleveren.