of 59345 LinkedIn

Nieuws

 • Minister Grapperhaus wil een deel van de 110 miljoen euro tegen ondermijning besteden aan tegengaan van normalisering van drugsgebruik door er gemeenten mee te ondersteunen en voor ‘intensieve publiekscampagnes’. Machteld Busz, directeur van stichting Mainline en bestuurder van het Poppi Drugs Museum Amsterdam zet vraagtekens bij de effectiviteit en functionaliteit van dergelijke campagnes.

  Ondermijningsbeleid Grapperhaus ‘heel reactief’

  Minister Grapperhaus wil een deel van de beloofde (eenmalige) financiële injectie van 110 miljoen euro tegen ondermijning besteden aan het tegengaan van normalisering van drugsgebruik door er gemeenten mee te ondersteunen en voor ‘intensieve publiekscampagnes’. Machteld Busz, directeur van stichting Mainline en bestuurder van het Poppi Drugs Museum Amsterdam zet vraagtekens bij de effectiviteit en functionaliteit van dergelijke campagnes.

 • De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW'ers met geen of een klein aanvullend pensioen. Het parlement roept de regering op te onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te regelen.

  Kamer: makkelijker kwijtschelding voor 'arme' AOW'ers

  1 reactie

   De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW'ers met geen of een klein aanvullend pensioen. Het parlement roept de regering op te onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te regelen.

 • In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering stopgezet. Dat concludeert MantelzorgNL. De onderlinge verschillen in waardering tussen gemeenten zijn groot.

  Een op tien gemeenten staakt mantelzorgwaardering

  In ruim één op de tien gemeenten is de individuele mantelzorgwaardering afgeschaft. Door de tekorten in het sociaal domein staat die waardering onder druk. Dat concludeert MantelzorgNL. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers ziet dat meer gemeenten het voornemen hebben de waardering voor mantelzorgers in 2020 af te schaffen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen.

 • Het college van Amsterdam neet teen aantal ingrijpende maatregelen om de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

  Amsterdam grijpt fors in op jeugdzorg

  Om een halt toe te roepen aan de alsmaar oplopende kosten van de jeugdzorg neemt het college van Amsterdam een aantal ingrijpende maatregelen. Komend jaar worden budgetplafonds en een gedeeltelijke cliëntenstop ingevoerd. De gemeente accepteert dat daardoor wachtlijsten kunnen ontstaan. Daarnaast wil het college per 2021 een stelselwijziging doorvoeren.

 • Gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben vanaf 2017 op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Gegevens cliënten huishoudelijke hulp op straat

  De gegevens van ruim zevenhonderd inwoners van Stichtse Vecht die huishoudelijke hulp ontvingen, hebben twee jaar lang op straat gelegen. De lek is pas recent ontdekt. De gemeente heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Veel gemeenten lopen achter bij het in lijn brengen van het sociaal beleid met het de VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onder 47 gemeenten. Die verplichting is er sinds 2016.

  Veel gemeenten laks met VN-verdrag handicap

  Veel gemeenten lopen achter bij het in lijn brengen van het sociaal beleid met het de VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Die verplichting is er sinds 2016.  

 • In Amsterdam komen mogelijk extra maatregelen om het sterk groeiende aantal daklozen tegen te gaan. Voor ‘zelfredzame daklozen’ moet het makkelijker worden tijdelijk bij iemand in te wonen. Burgers die daklozen in huis willen nemen, moeten daarvoor worden beloond.

  'Bankslapersregeling voor zelfredzame daklozen'

  In Amsterdam komen mogelijk extra maatregelen om het sterk groeiende aantal daklozen tegen te gaan. Voor ‘zelfredzame daklozen’ moet het makkelijker worden tijdelijk bij iemand in te wonen. Burgers die daklozen in huis willen nemen, moeten daarvoor worden beloond. 

 • Wijkteams hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

  Wijkteams geven minder jeugdhulp

  Wijk- of buurtteams hebben in de eerste helft van dit jaar 5,7 procent minder jongeren jeugdhulp gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste van de 347.000 jongeren die jeugdhulp kregen, kregen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieders (67 procent). Bijna een op de vijf jongeren (18 procent) kreeg hulp van het wijk- of buurtteam. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van 2019.

 • De vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer hebben vooralsnog geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd.

  Brandbrieven wethouders leveren (nog) niets op

  Vooralsnog hebben de vele brandbrieven van bezorgde en boze wethouders over de financiële tekorten op met name de jeugdzorg en de Wmo aan de Kamer geen effect gehad. Tijdens de begrotingsbehandeling van VWS, woensdag, werd nauwelijks een woord gerept over de gemeentelijke noodkreten van de afgelopen tijd. Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken kwamen de zorgen wel aan bod, maar werd slechts een amendement voor extra geld ingediend.

 • In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.

  Vraag naar jeugdzorg blijft stijgen

  Het aantal jongeren in jeugdzorg blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar kregen 366.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In de eerste helft van 2018 kregen bijna 361.000 jongeren jeugdzorg. Vanaf 2015 blijft het aantal jongeren met jeugdzorg stijgen, evenals de duur van de verleende zorg, constateert het CBS.