of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Uit het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds, blijkt dat gemeenten gemiddeld onder andere op de beleidsterreinen Maatschappelijke ondersteuning, Burgerparticipatie, Volksgezondheid in 2018 minder uitgeven dan waar in het verdeelmodel van het gemeentefonds rekening wordt gehouden.

  Tekort gemeenten vooral op bijstand

  De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. Die hogere lasten dekken gemeenten met extra eigen middelen. 

 • Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

  Subsidie voor vernieuwende woonzorgvormen ouderen

  Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Er wordt geen extra geld uitgetrokken voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

 • Door de invoering van het abonnementstarief Wmo zijn mensen met een beperking met een middeninkomen vanaf januari ettelijke honderden euro’s minder kwijt aan eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud voor Prinsjesdag heeft gemaakt voor Ieder(in).

  Gemeenten 'omzeilen' abonnementstarief Wmo

  De invoering van het abonnementstarief Wmo is goed nieuws voor mensen met een beperking met een middeninkomen. Zij zijn vanaf januari ettelijke honderden euro’s minder kwijt aan eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. 

 • Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

  Zorgondernemers: gemeenten laks met woonzorg

  Kleinschalige woonzorgvormen voor zelfstandige wonende 75-plussers komen nauwelijks van de grond. Dat is volgens de organisatie van zorgondernemers Actiz te wijten aan het gebrek aan prioriteit dat gemeenten eraan geven.

 • Negen West-Brabantse gemeenten hebben het bestuur van Jeugdbescherming Brabant uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de publicatie van een zwartboek over de organisatie. De betrokken gemeenteraden zijn daarover geïnformeerd.

  Jeugdzorg Brabant op het matje bij gemeenten

  Reageer

  Negen West-Brabantse gemeenten hebben het bestuur van Jeugdbescherming Brabant uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de publicatie van een zwartboek over de organisatie. De betrokken gemeenteraden zijn daarover geïnformeerd.

 • Bijna een kwart van de gemeenten (88) heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is.

  Bijna kwart gemeenten wil geld uit ‘stroppenpot'

  Bijna een kwart van de gemeenten (88) heeft een aanvraag ingediend voor het Fonds tekortgemeenten. Het totaalbedrag van de aanvragen voor de ‘stroppenpot’ voor forse tekorten op de jeugdhulp en Wmo is (nog) niet bekend. Er is eenmalig 200 miljoen euro beschikbaar. Het ziet ernaar uit dat dit veel te weinig is.

 • Met hoogdrempelige schriftelijke communicatie bereik je laaggeletterde schuldenaren vaak niet of slechter, blijkt uit onderzoek in het kader van het project ‘Lezen ≠ Begrijpen’.

  Communicatie moet veel simpeler

  Met hoogdrempelige schriftelijke communicatie bereik je laaggeletterde schuldenaren vaak niet of slechter, blijkt uit onderzoek in het kader van het project ‘Lezen ≠ Begrijpen’. Uit eerder onderzoek voor dat project bleek dat ongeveer de helft van de schuldenaren laaggeletterd is. In focusgroepen spraken onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen met laaggeletterde klanten van Kredietbank Nederland over de problemen die zij ondervinden door hun laaggeletterdheid bij het aanpakken van hun schulden. 

 • Een recordaantal van bijna drieduizend jongeren belandde afgelopen jaar in een gesloten jeugdzorginstelling. Dit terwijl in de decentralisatie juist op lichtere zorg werd ingezet. Vier experts leggen uit hoe het kan en – vooral – wat er tegen gedaan moet worden.

  Waarom meer jeugd achter hoge hekken?

  Een recordaantal van bijna drieduizend jongeren belandde afgelopen jaar in een gesloten jeugdzorginstelling. Dit terwijl in de decentralisatie juist op lichtere zorg werd ingezet. Vier experts leggen uit hoe het kan en – vooral – wat er tegen gedaan moet worden.

 • De vroegtijdige inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

  De burger is de expert

  Gemeenten moeten niet denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En ook niet dat alleen de gemeente aan de knoppen zit. De (vroegtijdige) inbreng van burgers leidt tot beter beleid, vindt Leeuwarden. Het armoedebeleid wijst het uit.

 • Gemeenten maken in toenemende mate werk van heldere communicatie met de burger. Vooral voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking is dat hard nodig. Onder meer in Nijmegen en Eindhoven zijn maatregelen in voorbereiding die informatie toegankelijker moeten maken.

  Gemeenten maken werk van klare taal

  Gemeenten maken in toenemende mate werk van heldere communicatie met de burger. Vooral voor laaggeletterden en mensen met een lichte verstandelijke beperking is dat hard nodig. Onder meer in Nijmegen en Eindhoven zijn maatregelen in voorbereiding die informatie toegankelijker moeten maken.

 • Er is een nieuwe markt ontstaan voor beleggers die de wereld willen verbeteren. De Nederlandse Waterschapsbank biedt daarom nieuwe soorten obligaties aan en daarmee halen ze veel internationaal geld op. Maar dat mag niet lukraak uitgeleend worden.

  Buitenlands geld voor sociale projecten

  Er is een nieuwe markt ontstaan voor beleggers die de wereld willen verbeteren. De Nederlandse Waterschapsbank biedt daarom nieuwe soorten obligaties aan en daarmee halen ze veel internationaal geld op. Maar dat mag niet lukraak uitgeleend worden.