of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • In tien pilotgemeenten moet elke (potentiële) dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgen. Deze ‘regisseur’ moet op alle levensgebieden ondersteuning op maat geven. Het aanstellen van een regisseur is onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021 dat is gelanceerd door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

  Gemeenten aan slag met dak- en thuisloze jongeren

  Tien pilotgemeenten gaan ervoor zorgen dat elke (potentiële) dak- of thuisloze jongere één aanspreekpunt krijgt. Deze ‘regisseur’ moet op alle levensgebieden ondersteuning op maat geven. Dit moet voor eind 2021 zijn geregeld. Jongeren moeten nu voor verschillende vormen van ondersteuning naar een ander loket.

 • Hellendoorn kijkt aan tegen een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren, college en raad treffen blaam, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minimaal 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

  Gemeente Hellendoorn lag te slapen

  Hellendoorn kampt met een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren zagen de tekorten oplopen, maar signalen over overschrijdingen bereikten raad, college en directie aanvankelijk niet, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Maar ook hen treft blaam, vindt Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minstens 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

 • Het niet gebruikte eigen risico van de zorgverzekering voor minima vloeit terug naar de Bredase gemeentekas. Logisch, vindt de gemeente, want sinds 2018 financiert de gemeente het eigen risico voor. Gedupeerden zien het anders. Zij overwegen juridische stappen.

  Boosheid over zorgverzekering minima

  Het niet gebruikte eigen risico van de zorgverzekering voor minima vloeit terug naar de Bredase gemeentekas. Logisch, vindt de gemeente, want sinds 2018 financiert de gemeente het eigen risico voor. De communicatie hierover moet wel beter, erkent de gemeente. De gedupeerden zien het anders. Zij overwegen juridische stappen als de gemeente niet alsnog het niet-gebruikte eigen risico aan hen terugbetaalt.

 • Pijnacker-Nootdorp signaleerde een ongekende groei van vooral ambulante jeugd-ggz. Uit onder onderzoek bleek dat zorgaanbieders op scholen spreekuur hielden en ouders min of meer voorgedrukte verwijzing meegaven. Daarmee hoefden ze alleen nog maar even langs de huisarts.

  ‘Reclame’ op school leidt tot dure jeugdhulp

  Een ongekende groei van vooral ambulante jeugd-ggz signaleerde Pijnacker-Nootdorp. Reden voor een onderzoek. Wat bleek: zorgaanbieders hielden spreekuren op scholen en gaven de ouders een min of meer voorgedrukte verwijzing mee, waarmee ze alleen nog maar even langs de huisarts hoefden.

 • Een speciale visitatiecommissie kan op verzoek de gemeentelijke financiën in het sociaal domein doorlichten. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

  Thermometer in financiën sociaal domein

  Gemeenten kunnen hun financiën in het sociaal domein laten doorlichten. Daartoe is een speciale visitatiecommissie in het leven geroepen. De bedoeling ervan is dat gemeenten meer grip op de financiën in het sociaal domein krijgen en houden. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

 • Fraude door mensen in de bijstand met een vermogen in het buitenland wordt verder aangepakt. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek naar bedrog voortaan een speciale databank raadplegen, het zogenoemde kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland. Het loket moet onderzoek makkelijker maken, want het is vaak complex en tijdrovend.

  Nieuwe stap aanpak fraude met bijstandsuitkeringen

  1 reactie

  Fraude door mensen in de bijstand met een vermogen in het buitenland wordt verder aangepakt. Gemeenten kunnen bij hun onderzoek naar bedrog voortaan een speciale databank raadplegen, het zogenoemde kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland. Hierin staan alle actuele gegevens over lopende onderzoeken in het buitenland.

 • De gemeente Utrecht gaat 300 inwoners een digitaal huishoudboekje aanbieden waardoor zij hun geldzaken gemakkelijker op orde kunnen houden. Met het idee om daarbij gebruik te maken van blockchaintechnologie heeft de gemeente pas op de plaats gemaakt.

  Digitaal huishoudboekje voor 300 Utrechters

  De gemeente Utrecht gaat 300 inwoners een digitaal huishoudboekje aanbieden waardoor zij hun geldzaken gemakkelijker op orde kunnen houden. Met het idee om daarbij gebruik te maken van blockchaintechnologie heeft de gemeente pas op de plaats gemaakt.

 • Het moet helemaal anders met de aanpak van problematische schulden in Rotterdam, vindt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak, ChristenUnie-SGP). Met het nieuwe uitvoeringsplan Reset Rotterdam gaat een investering van 12 miljoen euro extra gepaard.

  Rotterdam gooit roer om met nieuwe schuldenaanpak

  Het moet helemaal anders met de aanpak van problematische schulden in Rotterdam, vindt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak, ChristenUnie-SGP). Met het nieuwe uitvoeringsplan Reset Rotterdam gaat een investering van 12 miljoen euro extra gepaard.

 • Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) presenteert vandaag een online systeem dat werkgevers inzicht geeft in de subsidies en regelingen waarop zij recht hebben bij het aannemen van een werknemer.

  Regelingen en subsidies voor werkgevers in cv

  1 reactie

  Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) presenteert vandaag een online systeem dat werkgevers inzicht geeft in de subsidies en regelingen waarop zij recht hebben bij het aannemen van een werknemer.

 • Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal en de nieuwe cao aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om dit te compenseren.

  Tarieven huishoudelijke hulp hoog genoeg

  Lang niet alle gemeenten passen hun tarieven voor huishoudelijke hulp aan de nieuwe HBH-loonschaal aan. Zij stellen onder meer dat hun tarieven hoog genoeg zijn om de nieuwe loonschaal te compenseren. Ook verhogen niet alle gemeenten hun tarieven ter compensatie van de cao-loonsverhoging van 4 procent. Deels omdat het niet verplicht is en deels omdat de tarieven die gemeenten hanteren hoog genoeg zijn.

 • De SGP in Gelderland wil dat de provincie een poster met daarop twee zoenende vrouwen verwijdert uit de provinciale bushokjes. De SGP meent dat veel inwoners van Gelderland 'niet kunnen instemmen met dergelijke reclame' en dat 'dit soort reclame geen bron van inkomsten behoort te zijn voor de provincie.'

  SGP wil geen posters met zoenende vrouwen

  2 reacties

  De SGP in Gelderland wil dat de provincie een poster met daarop twee zoenende vrouwen verwijdert uit de provinciale bushokjes. De SGP meent dat veel inwoners van Gelderland 'niet kunnen instemmen met dergelijke reclame' en dat 'dit soort reclame geen bron van inkomsten behoort te zijn voor de provincie.'

 • Wethouder Andrew Harijgens (zorg, GroenLinks) van de gemeente Bergen op Zoom zit met een probleem: zijn gemeente moet statushouders opvangen die door achterstanden bij de IND en het COA niet doorstromen naar de gemeente. Vraag is hoe in de toekomst door de provincie wordt omgegaan met de achterstanden die zich nu opstapelen.

  Taakstelling statushouders achtervolgt gemeenten

  Wethouder Andrew Harijgens (zorg, GroenLinks) van de gemeente Bergen op Zoom zit met een probleem: zijn gemeente moet statushouders opvangen die door achterstanden bij de IND en het COA niet doorstromen naar de gemeente. Vraag is hoe in de toekomst door de provincie wordt omgegaan met de achterstanden die zich nu opstapelen.