of 59329 LinkedIn

Nieuws

 • Het is onzin om de inkoopmethode open house bij het oud vuil neer te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen.

  Zet open house niet bij het oud vuil

  De inkoopmethode open house is niet de heilige graal voor het sociaal domein, maar het is onzin om haar bij het oud vuil neer te zetten. Er zitten mitsen en maren aan, maar ook veel voordelen. Bovendien kan worden bijgeschaafd, waarmee de vermeende nadelen kunnen worden ingeperkt.

 • De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren.

  Drempel schuldhulp nog te hoog

  De toegang tot de schuldhulpverlening in Súdwest-Fryslân kan beter. Er is veel aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als hoog ervaren. Dat komt aan de ene kant omdat er weinig fysieke mogelijkheden zijn om voor hulp aan te kloppen. Het telefonische kanaal is daarnaast niet makkelijk toegankelijk. Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer in zijn quick scan schuldhulpverlening.

 • Driehonderd Nijmeegse jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten, krijgen een toekomstgesprek. De pilot moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

  Toekomstgesprek voor bijstandsjongeren

  Nijmegen start een pilot met 300 jongeren die langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Zij worden gekoppeld aan een multidisciplinair team, dat met alle jongeren een toekomstgesprek gaat voeren. De proef moet uitwijzen welke invloed het heeft om er ‘dichter op te zitten’.

 • Door onwetendheid en onwil lukt het niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. In plaats van separate gemeentelijke loketten moet er een loket blijven, stelt stichting Q-support.

  ‘Versnipper zorg Q-koorts niet over gemeenten’

  Het lukt niet om de zorg en ondersteuning van Q-koortspatiënten bij gemeenten onder te brengen. Dat komt door onwetendheid en onwil. Er moet één loket blijven waar Q-koortspatiënten terecht kunnen in plaats van separate gemeentelijke loketten. Een keur aan gemeentelijke loketten leidt tot versnippering van kennis en deskundigheid en vermindering van de benodigde integrale zorg.

 • Maastricht heeft geweigerd een door de NPO 'wurgcontract' voor het songfestival te tekenen. Dat blijkt uit de notulen van een besloten vergadering op 8 augustus.

  Maastricht weigerde 'wurgcontract' songfestival

  5 reacties

  Maastricht weigerde een door de NPO voorgelegde samenwerkingsovereenkomst over het songfestival te tekenen. Dat blijkt uit de notulen van een besloten vergadering op 8 augustus. Rotterdam overweegt de toeristenbelasting te verhogen om het songfestival (mede) te kunnen financieren.  

 • In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft Frontin PAUW de afgelopen maand een peiling verricht naar zowel omvang en aard van de gemeentelijke tekorten alsook naar de begrotingsposten waar de noodzakelijke taakstellingen terecht gaan komen. In totaal deed een kwart van alle gemeenten – 86 van de 355 – er aan mee.

  Gemeenten korten massaal op sociaal domein

  Drie kwart van de gemeenten kampt met een financieel tekort. De komende jaren moeten ze daarom flink bezuinigen. Het mes blijkt vooral in het sociaal domein te worden gezet, de voornaamste bron van de tekorten.

 • Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald en met 37 procent ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

  Tegenstand basisinkomen slinkt

  Het aantal tegenstanders van de invoering van een basisinkomen is sinds 2016 iets gedaald; van 45 naar 37 procent. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal voorstanders (38 procent). Het terugdringen van armoede wordt als een van de voordelen genoemd. Als nadeel wordt aangegeven dat de drive om te werken verdwijnt. Als minder mensen gaan werken, is dat slecht voor de economie. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

 • Voor mensen met een (medische) urenbeperking moet een inclusietoeslag worden ingevoerd. Daartoe moet de Participatiewet worden aangepast. Daarvoor pleiten de Landelijke Cliëntenraad (LCR), initiatiefnemer Noortje van Lith en burgerbeweging DeGoedeZaak, Donderdag wordt een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden.

  Deel arbeidsbeperkten moet uit Participatiewet

  Mensen met een (medische) urenbeperking moeten een inclusietoeslag krijgen. Die moet dienen als compensatie voor de uren die door de beperking niet kunnen worden gewerkt. Mensen met een (medische) urenbeperking moeten niet onder de Participatiewet vallen, omdat ze daarmee ‘slachtoffer’ worden van ‘gemeentelijke willekeur’. Zij hebben recht op het wettelijk minimumloon. Onder de regels van de Participatiewet is dat onmogelijk.

 • Aanbieders van specialistische jeugdhulp in de regio Haaglanden overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging. De regio heeft besloten een overgangsjaar in te lassen.

  Resultaatgericht financieren jeugd uitgesteld

  Aanbieders van specialistische jeugdhulp in onder meer Delft overwegen juridische stappen te nemen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging in de regio Haaglanden. De regio heeft besloten pas op de plaats te maken.

 • De Kamer is akkoord met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

  Samenwoonkorting op bijstand gaat door

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Participatiewet. Familieleden die gaan samenwonen om zorg te geven en te ontvangen, worden voortaan gekort op hun bijstandsuitkering. De overgangstermijn is wel verlengd van één naar twee jaar.

 • Om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van GHB-problematiek heeft het Trimbos-instituut een handreiking gemaakt die gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. De aanpak focust op zorg op maat voor cliënten. Een specialistisch casusoverleg komt tweewekelijks samen, heeft een mandaat en beschikt over eigen financiële middelen. ‘Geen leidinggevenden, maar praktijkwerkers.’

  Handreiking gemeentelijke aanpak GHB-problematiek

  Om gemeenten te ondersteunen in de aanpak van GHB-problematiek heeft het Trimbos-instituut een handreiking gemaakt die gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. De aanpak focust op zorg op maat voor cliënten. Een specialistisch casusoverleg komt tweewekelijks samen, heeft een mandaat en beschikt over eigen financiële middelen. ‘Geen leidinggevenden, maar praktijkwerkers.’

 • Het gaat er om spannen of de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd zal zijn geregeld. het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.

  Tijd ‘Wmo-abo-tarief’ begint te knellen

  Het is alle hens aan dek om de invoering van het Wmo-abonnementstarief voor ook algemene voorzieningen op tijd te hebben geregeld. Het ministerie van VWS heeft, na een externe audit, extra maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Gemeenten hebben een cruciale rol om de implementatie te laten slagen. Het kabinet houdt er rekening mee dat een aantal gemeenten de deadline van 1 januari niet gaat halen.