of 63428 LinkedIn

Nieuws

 • Bij gemeenten die taken niet meer gaan uitvoeren − waarmee zij nu dreigen −, kan het rijk ingrijpen en hen onder curatele zetten. Gemeenten worden in een dergelijke situatie taakverwaarlozing verweten. Het rijk heeft dan weliswaar die juridische middelen, maar niet de capaciteit om dat bij alle 352 gemeenten te doen.

  Rijk kan ingrijpen bij ‘stoere’ gemeenten

  Bij gemeenten die taken niet meer gaan uitvoeren − waarmee zij nu dreigen −, kan het rijk ingrijpen en hen onder curatele zetten. Gemeenten worden in een dergelijke situatie taakverwaarlozing verweten. Het rijk heeft dan weliswaar die juridische middelen, maar niet de capaciteit om dat bij alle 352 gemeenten te doen.

 • Kabinet en Kamer moeten de vinger aan de pols houden bij de besteding door gemeenten van de extra rijksgelden voor jeugdzorg. De samenwerkende Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vrezen dat het geld niet naar kwetsbare kinderen en gezinnen gaat.

  'Den Haag' moet letten op besteding extra jeugdgeld

  Politiek Den Haag moet de vinger aan de pols houden bij de besteding door gemeenten van de extra rijksgelden voor jeugdzorg. Het geld moet leiden tot betere hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen, en niet alleen worden gebruikt om de tekorten op de gemeentelijke begroting te dichten. Acute problemen moeten nu worden aangepakt. Er kan niet op de formatie worden gewacht.

 • Als het kabinet in het najaar nog geen duidelijkheid geeft over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten om de komende jaren hun taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren, gaat de deur naar ‘Den Haag’ op slot.

  Gemeenten dreigen te stoppen met uitvoeren taken

  Als er in het najaar nog geen duidelijkheid vanuit het kabinet is over voldoende budget en bevoegdheden voor gemeenten, gaat de deur naar ‘Den Haag’ dicht. Overleggen met het kabinet worden gestopt. Vanaf het voorjaar 2022 gaan gemeenten nieuwe taken, zoals de Omgevingswet en de Wet inburgering, niet uitvoeren. Ze gaan knijpen in de zorg voor ouderen en jongeren.

 • © Shutterstock

  Twee alternatieven voor de kostendelersnorm

  Een grote meerderheid van gemeenten wil de kostendelersnorm aanpassen. Welke alternatieve invullingen zijn denkbaar? Wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe kijken belangenverenigingen en partijen in de Tweede Kamer ernaar?

 • Woningcorporaties hebben vorig jaar minder mensen hun huis uitgezet in vergelijking met voorgaande jaren. In twee jaar tijd daalde het aantal huisuitzettingen van 3000 in 2018 naar 1720 in 2020, meldt branchevereniging Aedes.

  Minder huisuitzettingen bij woningcorporaties

  Reageer

  Woningcorporaties hebben vorig jaar minder mensen hun huis uitgezet in vergelijking met voorgaande jaren. In twee jaar tijd daalde het aantal huisuitzettingen van 3000 in 2018 naar 1720 in 2020, meldt branchevereniging Aedes.

 • Amsterdam wil hulp van het Rijk bij de ondersteuning van dak- en thuislozen. In de stad wachten 2000 (jong)volwassenen en gezinnen op een opvangplaats. Dat aantal is het dubbele van tien jaar geleden en Amsterdam kent daarmee langere wachtlijsten dan waar ook in Nederland.

  Amsterdam wil hulp van Rijk bij aanpak dakloosheid

  Reageer

  Amsterdam wil hulp van het Rijk bij de ondersteuning van dak- en thuislozen. In de stad wachten 2000 (jong)volwassenen en gezinnen op een opvangplaats. Dat aantal is het dubbele van tien jaar geleden en Amsterdam kent daarmee langere wachtlijsten dan waar ook in Nederland.

 • Ruim een derde van de huishoudens die recht heeft op een bijstandsuitkering, maakt daar geen gebruik van. Het gaat om 170.000 huishoudens. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich zorgen en roept gemeenten op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand.

  Beroep op bijstand is te laag; armoede dreigt

  Ruim een derde van het aantal huishoudens dat recht heeft op bijstand, maakt daar geen gebruik van. Het gaat om 170.000 huishoudens. Een derde van die 170.000 huishoudens heeft helemaal geen of slechts een klein inkomen, tot maximaal twintig procent van de bijstandsnorm. De Inspectie SZW maakt zich zorgen en roept gemeenten op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. Ook het rijk moet aan de bak.

 • Veel duidelijker kon de oproep van de Rekenkamer Arnhem niet zijn: in omvang van ondermijning doet Arnhem niet onder voor de G4-steden. Dat is een ‘problematische constatering’ voor een stad ruim 160.000 inwoners. ‘Kijk het beest recht in de bek en pak de ondermijning in de stad aan.’

  Kijk het ‘beest’ ondermijning recht in de bek

  Veel duidelijker kon de oproep van de Rekenkamer Arnhem niet zijn: in omvang van ondermijning doet Arnhem niet onder voor de G4-steden. Dat is een ‘problematische constatering’ voor een stad ruim 160.000 inwoners. ‘Kijk het beest recht in de bek en pak de ondermijning in de stad aan.’

 • Ongeveer 350 overlastgevende asielzoekers veroorzaken met 'asociaal en crimineel gedrag' problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) zint op extra maatregelen.

  Weinig grip op overlastgevende asielzoekers

  Reageer

  Ongeveer 350 overlastgevende asielzoekers veroorzaken met 'asociaal en crimineel gedrag' problemen in en rond asielzoekerscentra. Gewone azc's zijn onvoldoende toegerust om in te grijpen, waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen onderzoek. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) zint op extra maatregelen.

 • Beeld: Shutterstock

  Discriminatie voorkomen in het ontwerp van AI

  De huidige normen voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI) hebben nog te weinig effect op de praktijk. Met dat uitgangspunt ontwikkelde een groep wetenschappers van drie verschillende universiteiten en het College voor de Rechten van de Mens een handreiking, 'Non-Discriminatie by Design', waarmee organisaties die AI willen inzetten discriminatie kunnen voorkomen.