of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Uit een evaluatie door het Mulierinstituut in 2017 blijkt dat het meten van de effecten van de inzet van buurtsportcoaches nog lastig is doordat gemeenten op verschillende manieren invulling geven aan de Brede impuls combinatiefuncties. Het ministerie is van plan om de Brede impuls combinatiefuncties ook tijdens de uitvoering in de komende jaren doorlopend te evalueren.

  Meetbare doelen voor buurtsport

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met gemeenteambtenaren, onderzoekers, buurtsportcoaches en burgers in gesprek over het beleid rondom de buurtsportcoaches, dat heeft minister Bruno Bruins (medische zorg, VVD) de Tweede Kamer per brief laten weten. Het huidige beleidsprogramma Sporten en Bewegen in de Buurt (SBB) loopt dit jaar af. 

 • De plannen van het nieuwe college van Amsterdam om illegalen op te vangen zijn 'onverstandig'. De plannen gaan niet alleen in tegen het kabinetsbeleid, maar zijn mogelijk ook in strijd met wet- en regelgeving, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie).

  Staatssecretaris keurt Amsterdamse asielplannen af

  Reageer

  De plannen van het nieuwe college van Amsterdam om illegalen op te vangen zijn 'onverstandig'. De plannen gaan niet alleen in tegen het kabinetsbeleid, maar zijn mogelijk ook in strijd met wet- en regelgeving, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie).

 • De situatie van arbeidsvluchtelingen in Nederland verbetert maar blijft zorgelijk, concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) na onderzoek. De lastige situatie voor statushouders is volgens de SER gevolg van regionale verschillen, ontoereikende financiering en de onzekerheid van initiatieven.

  Gemeenten, werk meer samen voor arbeidsvluchtelingen

  De situatie van arbeidsvluchtelingen in Nederland verbetert maar blijft zorgelijk, concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) na onderzoek. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen: 2,5 jaar na aankomst heeft slechts 11 procent werk. De lastige situatie voor statushouders is volgens de SER gevolg van regionale verschillen, ontoereikende financiering en de onzekerheid van initiatieven.

 • De zes partijen die de hoofdstad van Flevoland gaan besturen hechten eraan dat ook niet-coalitiepartijen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het raadsprogramma. De kandidaat-wethouders worden nog gescreend en later geïnstalleerd, maar vandaag is het raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” al openbaar gemaakt.

  Naar een welvarend Lelystad voor iedereen

  “Lelystad, een sprong voorwaarts” heet het raadsprogramma van de zes partijen die de hoofdstad van Flevoland gaan besturen. De partijen hechten eraan dat ook niet-coalitiepartijen invloed op de inhoud kunnen uitoefenen. De kandidaat-wethouders worden nog gescreend en later geïnstalleerd.

 • Werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Daarom slaan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland, uitkeringsinstantie UWV en organisaties als Cedris en Divosa de handen ineen om psychisch kwetsbaren aan een baan te helpen.

  Breed initiatief voor werk psychisch kwetsbaren

  1 reactie

  Werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Daarom slaan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland, uitkeringsinstantie UWV en organisaties als Cedris en Divosa de handen ineen om psychisch kwetsbaren aan een baan te helpen.

 • Niet omdat ze het breed hebben maar omdat ze het fijnst wonen en werk-privé goed in balans hebben. Dat is de reden dat de Drenten volgens de Brede Welvaartsindicator het hoogst scoren op het 'menselijk welbevinden'. Zeg maar: gelukkig.

  Prijzenslag (7) Hier wonen is recept voor geluk

  De promotie naar de eredivisie door FC Emmen zal het geluksgevoel nog een extra boost hebben gegeven. Maar ook voordat dit mirakel plaatsvond, bleken de gelukkigste inwoners van Nederland de Drenten te zijn. Tevreden zijn met je huis maar ook een goede werk-privébalans blijken hét recept voor geluk. Dat doen de Drenties dus goed, want qua inkomen behoren ze niet tot de hoogste van het land. Maar geld is dus niet de enige maatstaf volgens de zogenoemde Brede Welvaartsindicator. Dat is een landelijke ‘geluksmeter’ van de Rabobank en de Universiteit van Utrecht die ons menselijk welbevinden meet. 

 • De situatie van dak- en thuislozen in de vier grootste gemeenten van Nederland verbetert niet duurzaam, omdat er onvoldoende passende ondersteuning is. Ook is er een tekort aan woonruimte en leren, verbeteren en innoveren de gemeenten te weinig. Dat blijkt uit onderzoeken van de G4-rekenkamers

  G4-aanpak daklozen onvoldoende duurzaam

  Opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen in de vier grootste gemeenten van Nederland leidt vaak niet tot duurzame verbetering. Tekort aan woonruimte zorgt voor lange wachtlijsten en de gemeenten leren, verbeteren en innoveren te weinig. Dat blijkt uit onderzoeken van de G4-rekenkamers.

 • Door verkeerde wiskundige methoden kunnen bij publieke aanbestedingen foute aanbieders worden gecontracteerd. Dit is in zo’n 25 procent van de gevallen mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de universiteit Twente.

  ‘Mogelijk voor 18 miljard fout aanbesteed’

  Door verkeerde wiskundige methoden kunnen bij publieke aanbestedingen foute aanbieders worden gecontracteerd. Dit is in zo’n 25 procent van de gevallen mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de universiteit Twente. 

 • De komende drie jaar krijgen gemeenten 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Kamer.

  Gemeenten aan zet bij brede schuldenaanpak

  Gemeenten krijgen de komende drie jaar 72 miljoen euro om de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening en de effectiviteit van de schuldhulpverlening te verbeteren. Dit wordt via de decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld. Nog eens acht miljoen wordt de komende jaren ingezet ter versterking van onder meer de landelijke ondersteuning van gemeenten.

 • Job Cohen wordt voorzitter van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De voormalige minister en oud-burgemeester van Amsterdam is nu onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden.

  Job Cohen wordt voorzitter euthanasievereniging

  2 reacties

  Job Cohen wordt voorzitter van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De voormalige minister en oud-burgemeester van Amsterdam is nu onder meer hoogleraar aan de universiteit van Leiden.

 • De gemeente Nijkerk wil duidelijkheid over de rechtmatigheid van indicatiestellingen voor huishoudelijke hulp op basis van ‘het KPMG-protocol’. Nijkerk stapt daarom naar de Centrale Raad van Beroep, nadat de rechtbank Gelderland vorige maand het protocol als ondeugdelijk naar de prullenbak verwees.

  Nijkerk in beroep tegen KPMG-oordeel rechtbank

  De gemeente Nijkerk wil duidelijkheid over de rechtmatigheid van indicatiestellingen voor huishoudelijke hulp op basis van ‘het KPMG-protocol’. Nijkerk stapt daarom naar de Centrale Raad van Beroep, nadat de rechtbank Gelderland vorige maand het protocol als ondeugdelijk naar de prullenbak verwees. Twee andere rechtbanken steunen het protocol echter wel, wat tot onduidelijkheid leidt bij gemeenten die het KMPG-rapport gebruiken als basis voor hun indicatiestellingen.

 • Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.

  Roer moet radicaal om in Rotterdam

  1 reactie

  Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.