of 63000 LinkedIn

Nieuws

 • Pas nu is bekend gemaakt wie er in de ‘Commissie van Wijzen’ zit die met een zwaarwegend advies aan het nieuwe kabinet moet komen over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen.

  Bemensing arbitragecommissie jeugd nu pas openbaar

  De ‘Commissie van Wijzen’ komt een dezer dagen met haar oordeel over een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten en eventuele stelselaanpassingen. Bijna twee maanden geleden is tot deze ‘arbitrage’ besloten omdat rijk en gemeenten met elkaar in de clinch liggen over structureel extra budget. Pas maandag is bekend gemaakt wie die commissie bemenst.

 • De gemeente Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn en de stad wil daar niet op wachten.

  Rotterdam betaalt schulden gedupeerde ouders

  2 reacties

  Rotterdam gaat de schulden afbetalen van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het rijk en de schuldeisers rond zijn. De de stad wil daar niet op wachten.

 • Negen gemeenten krijgen dit jaar extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor de bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die vangnetuitkering.

  Negen gemeenten krijgen extra geld voor bijstand

  Dit jaar krijgen 9 gemeenten extra geld voor bijstandsuitkeringen. Zij komen al drie jaar op rij bij lange na niet uit met het geld dat het ministerie van SZW hen voor bijstandsuitkeringen toekent. Vorig jaar kregen 37 gemeenten geld uit die zogeheten vangnetuitkering. Groningen kampt (gerekend in euro’s) met de grootste, structurele tekorten op het bijstandsbudget. Oldambt kijkt tegen een driejarig tekort aan van ruim 48 procent.

 • Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recent gesloten bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg voor dit jaar tussen kabinet en VNG, is afgesproken dat gemeenten de medische verwijsroute nu al mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

  Inperken huisarts als verwijzer jeugdhulp mag niet

  Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzers voor jeugdhulp. In de recente bestuurlijke afspraken over de 613 miljoen euro extra voor de jeugdzorg tussen kabinet en VNG, is vastgelgd dat gemeenten de medische verwijsroute mogen versmallen. Huisartsen en specialisten mogen jongeren alleen nog verwijzen naar door gemeente gecontracteerde aanbieders. ‘Dat is in strijd met de Jeugdwet.’

 • 'Je kunt nu al voorspellen dat er tekorten gaan ontstaan.'

  Nu al tekorten verwacht bij nieuwe inburgeringswet

  De nieuwe inburgeringswet zou wel eens 'een soort jeugdzorg 2.0' kunnen worden, vrezen deskundigen die betrokken zijn bij de uitwerking van het nieuwe stelsel. Zij voorzien dat de budgetten die het rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van het nieuwe beleid tekortschieten.

 • 'In feite wordt zo de Tweede Kamer gepasseerd.'

  'Minister Koolmees passeert de Tweede Kamer'

  Het rijk lijkt tegemoet te komen aan de wens van gemeenten en schuldhulpverleners om de BKR-registratie alleen in te zetten als het gaat om problematische schulden. Maar volgens schuldenexpert André Moerman zit er een addertje onder het gras. 

 • Raadsleden in Nijmegen, Arnhem en Tilburg zijn ervan overtuigd dat Amsterdam een maas in de wet heeft gevonden om meer bijverdiensten toe te staan en komen in actie om dat in hun eigen gemeente ook voor elkaar te krijgen.

  Veel enthousiasme over niet-bestaande maas in de wet

  Raadsleden in Nijmegen, Arnhem en Tilburg willen aan de slag met een idee om werkende bijstandsgerechtigden 500 euro per maand te laten bijverdienen. Allemaal verwijzen ze naar een 'maas in de wet' die dat mogelijk zou maken. Het probleem is: die maas in de wet bestaat niet. 

 • Minister De Jonge (VWS) beraadt zich op te nemen stappen tegen de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Leusden. Krimpen aan den IJssel wil per 1 juli het inkomen van inwoners laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning. Leusden doet dat sinds begin vorige maand. Krimpen vindt een waarschuwing van de minister ‘niet op zijn plaats’.

  Minister De Jonge overweegt ingrijpen in Wmo

  Minister De Jonge (VWS) beraadt zich op te nemen stappen tegen de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Leusden. Krimpen aan den IJssel wil per 1 juli het inkomen van inwoners laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning. Leusden doet dat sinds begin vorige maand. Krimpen vindt een waarschuwing van de minister ‘niet op zijn plaats’.

 • Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van AEF in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Rijk compenseert coronakosten gemeenten voldoende

  Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Tot nu toe pakken de negatieve effecten minder slecht uit dan gevreesd, maar gemeenten houden wel rekening met een na-ijleffect: extra kosten in het sociaal domein en leegstand in stadscentra.