of 63561 LinkedIn

Nieuws

 • Nederland moet samenwerken met de buurlanden om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen, vindt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. 'We denken nog teveel in grenzen als het om klimaatverandering gaat', zegt hij in een interview met Trouw. 'Samen met België en Duitsland moeten we voorkomen dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt.'

  Valkenburg wil internationale samenwerking water

  Reageer

  Nederland moet samenwerken met de buurlanden om nieuwe watersnoodrampen te voorkomen, vindt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg. 'We denken nog teveel in grenzen als het om klimaatverandering gaat', zegt hij in een interview met Trouw. 'Samen met België en Duitsland moeten we voorkomen dat een dergelijke hoosbui weer een probleem wordt.'

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Kabinet gebaat bij nuchterheid over digitalisering’

  Het kabinet moet de kansen van digitalisering niet langer overschatten en de risico’s niet langer onderschatten. Dat betogen drie medewerkers van het Rathenau Instituut. ‘Overheden op verschillende niveaus hebben de afgelopen jaren vaak te laat ingegrepen.’

 • Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

  Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

 • Het geslacht van iemand die zich man noch vrouw voelt, mag van de rechtbank in Amsterdam officieel als 'X' op de geboorteakte worden gezet.

  Rechtbank staat 'X' als geslachtsaanduiding toe

  Reageer

  Het geslacht van iemand die zich man noch vrouw voelt, mag van de rechtbank in Amsterdam officieel als 'X' op de geboorteakte worden gezet. De rechtbank heeft een non-binair persoon gelijk gegeven die de geboorteakte met terugwerkende kracht wilde laten aanpassen. Tot nu toe was dat geen optie, omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt.

 • De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. Voor alleenstaanden is dat bedrag 1200 euro per jaar.

  Bijstandsontvangers Den Haag mogen meer giften krijgen

  3 reacties

  De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. Voor alleenstaanden is dat bedrag 1200 euro per jaar.

 • Een fietsenstalling in Eindhoven. © Shutterstock

  Onvoorwaardelijk 'leergeld' voor Eindhovense jongeren

  De gemeente Eindhoven investeert ruim 700.000 euro in een innovatieve aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Zo'n dertig jongeren in een kwetsbare situatie krijgen binnenkort een jaar lang een uitkering van 1.050 euro per maand zonder de gebruikelijke regels en voorwaarden. Uit eerdere pilots met de aanpak bleek dat financiële zekerheid jongeren helpt om stappen te zetten naar werk, opleiding en zelfstandig wonen.

 • Rotterdam wil bewoners van wijken die op de schop gaan eerder bij de plannen betrekken. Vroegtijdige participatie van bewoners en zekerheden van herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing.

  Rotterdam betrekt inwoners eerder bij stadsvernieuwing

  Rotterdam wil bewoners van wijken die op de schop gaan eerder bij de plannen betrekken. Vroegtijdige participatie van bewoners en zekerheden van herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing.

 • Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet de komende tien jaar meer aandacht geven aan armoedebestrijding, het betrekken van de bewoners en het vervoer binnen en naar Rotterdam-Zuid verbeteren. Dat stelt het stadsbestuur in de nota ‘Menskracht voor Zuid’ die ze maandag naar de gemeenteraad stuurt.

  Meer aandacht voor infra en armoede in NPRZ

  Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) moet de komende tien jaar meer aandacht geven aan armoedebestrijding, het betrekken van de bewoners en het vervoer binnen en naar Rotterdam-Zuid verbeteren. Dat stelt het stadsbestuur in de nota ‘Menskracht voor Zuid’ die ze maandag naar de gemeenteraad stuurt.

 • Beeld: Shutterstock

  Noordenveld sterk in crisis maar communicatie kan beter

  Zowel Noordenveld als de kleine ondernemers zijn te spreken over hoe effectief en rechtmatig de gemeente de Tozo-regeling uitvoerde, al hadden de ondernemers wel wat meer maatwerk gewild. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale rekenkamer. De vraag is of er voldoende communicatie is met de ondernemers én met de inwoners.

 • De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

  Den Haag start pilot met doorbraakhypotheek

  De gemeente Den Haag start een pilot om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch de kans te geven deze af te sluiten. De pilot start met vijf huishoudens met huisvestings- en woonlastenproblematiek.

 • Den Haag krijgt na jarenlang procederen 22 miljoen euro extra voor de bijstandsuitkeringen die de stad in 2015 en 2016 heeft verstrekt. De gemeente blijft procederen tegen de tekorten op de bijstand voor de jaren vanaf 2017.

  Extra bijstandsbudget, maar rechtszaken gaan door

  Na jarenlang procederen krijgt Den Haag 22 miljoen euro extra voor de bijstandsuitkeringen die de stad in 2015 en 2016 heeft verstrekt. De gemeente komt echter nog steeds niet uit met het bijstandsbudget dat zij van het rijk krijgt en blijft knokken voor extra budget en compensatie van de tekorten. Den Haag roept het kabinet op om met een structurele oplossing voor de financiering van de bijstand te komen. Ook andere gemeenten komen op dit zogeheten BUIG-budget structureel tekort.