of 62284 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  ‘Wrang dat juist in beperkte ruimte bezuinigd moet worden’

  De financiële situatie bij gemeenten is problematisch en er is weinig gelegenheid om daar wat aan te doen. Maar het debat blijft hangen in casuïstiek en beeldvorming, dus vroeg de provincie Zuid-Holland onderzoeksbureau Berenschot om advies. De teruglopende autonomie en de financiële noodsituatie plaatsen gemeenten in een moeilijke positie - in een tijd dat de economie (te) hard gaat. Berenschot ziet drie belangrijke risico’s.

 • Een pragmatische aanpak van arbeidsmigratie werkt het beste, concludeert Laurens Wijmenga, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie, na onderzoek naar welke oplossingen ontstaan in de praktijk, zoals in de Rotterdamse wijk Charlois. Grote campussen voor arbeidsmigranten blijken goed te werken.’

  ‘Campussen voor arbeidsmigranten werken goed’

  Een pragmatische aanpak van arbeidsmigratie werkt het beste, concludeert Laurens Wijmenga, medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de ChristenUnie, op basis van onderzoek naar oplossingen die ontstaan in de praktijk, zoals in de Rotterdamse wijk Charlois. Grote campussen voor arbeidsmigranten blijken bijvoorbeeld goed te werken.’

 • Het moet een wettelijke taak worden van de landelijke en de lokale overheid om suïcides te voorkomen. De ChristenUnie wil dat regelen met een initiatiefwetsvoorstel, dat mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS.

  'Voorkomen zelfmoord taak van de overheid'

  Reageer

  Het moet een wettelijke taak worden van de landelijke en de lokale overheid om suïcides te voorkomen. De ChristenUnie wil dat regelen met een initiatiefwetsvoorstel, dat mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS.

 • Op 1 juli van dit jaar begint de gemeente Amersfoort met een nieuw aanpak voor inburgering. Daarmee neemt de gemeente een voorschot op de nieuwe wet inburgering, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat.

  Alvast aan de slag met de nieuwe wet inburgering

  Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat pas op 1 januari 2022 in, maar dat weerhoudt de gemeente Amersfoort er niet van om alvast in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Beter voor de inburgeraars, maar ook goed voor de gemeente om alvast te wennen aan het nieuwe stelsel, vindt wethouder Cees van Eijk. 

 • Door de steunpakketten van de regering is de economische klap voor velen nog beperkt gebleven. Maar toch kan verlies van baan en inkomen bij verschillende groepen op den duur leiden tot een lager welbevinden, aldus het rapport. Kwetsbare kinderen (zoals kinderen van ouders met een lage sociaal-economische status) lopen het meeste risico op leerachterstanden door thuisonderwijs.

  Een jaar corona: kwetsbare groepen hardst geraakt

  Reageer

  Een jaar na het begin van de coronacrisis hebben veel Nederlanders nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Maar er zijn kwetsbare groepen voor wie dat niet geldt. Zoals bijvoorbeeld jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een laag opleidingsniveau en zelfstandigen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Een jaar met corona'. Met dit rapport blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020.

 • De plannen om het gemeentefonds te verruimen, van onder meer de landelijke fracties van VVD en CDA (plus 0,5 miljard) zijn ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk.

  'Ze lijken wel stokdoof in Den Haag’

  De voorgestelde verruiming van het gemeentefonds door onder meer VVD en CDA (plus 0,5 miljard) is ‘niet realistisch’ en volstrekt onvoldoende voor gemeenten. Dat stelt VNG-directeur Leonard Geluk. Diverse wethouders laten weten zwaar teleurgesteld in de landelijke partijen te zijn. ‘Ze lijken wel stokdoof in Den Haag.’

 • Beeld: Shutterstock

  'Stopknop' nodig om burger uit systeem te halen

  Overheden vinden het belangrijk dat het belang van de burger vooropstaat, maar als het gaat om het gebruik van data en algoritmen gebeurt dit in de praktijk onvoldoende. Dat schrijft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen die om deze reden een ‘ombudsvisie’ ontwikkelde. Er moet volgens hem een ‘stopknop’ komen zodat mensen niet vast blijven zitten in het proces en ambtenaren moeten de ruimte krijgen om van resultaten af te wijken.

 • Als het aan de ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA ligt, mogen gemeenten in de toekomst zelf beslissen of ze terugvorderingen en boetes opleggen aan mensen in de bijstand of niet. Een wetsvoorstel met die strekking wordt op dinsdag gepubliceerd ter consultatie.

  Nieuwe wet moet einde maken aan 'boodschappenboete'

  De menselijke maat moet terug in de bijstand, vinden zes partijen die samen een meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Het initiatiefvoorstel dat de partijen dinsdag publiceren, geeft gemeenten meer beslissingsruimte over terugvorderingen in de bijstand. Dat moet voorkomen dat kleine foutjes leiden tot onredelijke sancties en schrijnende situaties, zoals bij de zogenaamde 'boodschappenaffaire'.