of 59345 LinkedIn

Nieuws

 • Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste helft van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS.

  Relatief sterke stijging 'rijken' met hulp in huishouden

  Het gebruik van huishoudelijke hulp bij mensen met een hoog en middeninkomen is in de eerste zes maanden van dit jaar relatief sterk gestegen, ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde voorlopige cijfers van het CBS. In januari is het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ingevoerd.

 • Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken?

  Waarschuwingen decentralisaties genegeerd

  Zeg niet dat er niet gewaarschuwd is. Voor de invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet werden door niet de minsten kritische noten over de wetsvoorstellen gekraakt. De waarschuwingen werden in de wind geslagen. Bewindslieden grijpen nu in, maar kan er dan nog wel over decentralisaties worden gesproken? Binnenlands Bestuur dook in de adviezen van de Raad van State van destijds en ging terug naar de criticasters van weleer.

 • Het rijk is nu aan zet om actie te ondernemen bij het groeiende daklozenprobleem. Dat is gemeenten boven het hoofd gegroeid.

  Rutte is aan zet in daklozencrisis

  Het groeiende daklozenprobleem is gemeenten boven het hoofd gegroeid. Daarom is het rijk nu aan zet om actie te ondernemen. Dat schrijven de landelijke en regionale ombudsmannen in een gezamenlijke brief aan premier Rutte. Van gemeenten mogen creatieve oplossingen verwacht worden, maar daarvoor zijn ook onorthodoxe maatregelen vanuit het rijk nodig. Eén oplossing is het loslaten van de kostendelersnorm in bepaalde gevallen. 

 • De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

  Jeugdzorg regio Haaglanden voor jaar geregeld

  De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben alle jeugdzorgcontracten met een jaar verlengd. Daarvoor zijn de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven. De uitgaven aan jeugdhulp in de regio Haaglanden stijgen, bij gelijkblijvende zorgvraag, naar 270 miljoen euro; een stijging van 15 miljoen euro.

 • Het rapport, waarin de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking voorop staat, stelt dat de decentralisatie slecht heeft uitgepakt. Vanwege de omvangrijke bezuinigingen en een gebrek aan voldoende sturing, monitoring en deskundigheid, is het beleid onsamenhangend geworden. Er is zelfs sprake van een achteruitgang in rechtspositie.

  Decentralisatie raakt mensen met beperking

  Het VN-verdrag Handicap werd in 2016 door de Nederlandse overheid geratificeerd. Maar in de praktijk blijkt dat vooral symboolpolitiek: de positie van mensen met een beperking is sindsdien verslechterd. Dat is onder andere te wijten aan de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, stelt een alliantie van belangenverenigingen voor mensen met een beperking.

 • ‘Je ziet dat steeds meer verzekeraars afhaken omdat de polissen niet meer rendabel zijn,’ zegt Marleen Smit van Divosa. ‘En dat is best een groot probleem.’ Ceriel Thissen van CZ: ‘Als zorgverzekeraar zijn wij er in de eerste plaats voor de solidariteit tussen ziek en gezond, niet tussen arm en rijk.’

  Gemeentepolis verdwijnt in zeven gemeenten

  In zeven gemeenten stoppen zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis vanaf 1 januari 2020 met het aanbieden van een gemeentepolis voor minima. Dat blijkt uit data van adviesbureau BS&F. Wat dat betekent voor de zorgkosten voor mensen met lage inkomens, hangt ook af van de gemeentelijke bijdrage.

 • De Wmo-uitgaven van gemeenten stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die de VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk.

  Wmo-vraag stijgt harder dan budget

  De gemeentelijke Wmo-uitgaven stijgen naar verwachting de komende vijf jaar met jaarlijks zeven procent. Dat blijkt uit een prognose die gemeentekoepel VNG heeft gemaakt. Er is een wijziging in de bekostiging en sturing van de Wmo noodzakelijk, om de druk op de Wmo door onder meer de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden, stelt de VNG. Veel gemeenten kampen nu al met tekorten op de Wmo. Dat aantal, en de hoogte van het tekort, zal rap stijgen als er niet tijdig wordt ingegrepen.

 • De Hoenderloo Groep, een instelling voor open en gesloten jeugdzorg met vestigingen in Hoenderloo en Deelen, sluit de deuren. Naar een oplossing voor de vierhonderd medewerkers wordt gezocht, aldus de overkoepelende organisatie Pluryn maandagavond.

  Jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep sluit deuren

  Reageer

  De Hoenderloo Groep, een instelling voor open en gesloten jeugdzorg met vestigingen in Hoenderloo en Deelen, sluit de deuren. Naar een oplossing voor de vierhonderd medewerkers wordt gezocht, aldus de overkoepelende organisatie Pluryn maandagavond.

 • Bits of Freedom beloonde het Systeem Risico Indicatie met een award bedoeld voor personen, bedrijven en overheden die privacyrechten aan hun ‘digitale laars’ lappen. FNV campagneleider Cihan Ugural zat in de jury voor de Expertprijs die SyRI won. ‘Het was geen moeilijke keuze’, licht hij toe. Mensen met een minimumloon worden al slecht bejegend door de overheid, vindt hij, en SyRI komt daar nog eens bovenop. Bovendien is de omvang van uitkeringsfraude relatief verwaarloosbaar.

  SyRI grootste privacyschender 2019

  SyRI, het omstreden opsporingssysteem voor uitkeringsfraude, kreeg een Big Brother Award: een ironische prijs voor privacyschending, bedacht door beweging Bits of Freedom. ‘Het was geen moeilijke keuze,’ zegt jurylid Cihan Ugural.

 • 'Jeugdzorgjongeren' blijven ook na hun 18e verjaardag een kwetsbare groep, die vaker zorg ontvangt, moeite heeft met rondkomen en te maken heeft met criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019.

  Gebruikers jeugdzorg blijven zorgenkindjes

  1 reactie

   'Jeugdzorgjongeren' blijven ook na hun 18e verjaardag een kwetsbare groep, die vaker zorg ontvangt, moeite heeft met rondkomen en te maken heeft met criminaliteit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019.