of 59147 LinkedIn

Nieuws

 • Bij het bieden van banen aan mensen die met loonkostensubsidie werken speelt de overheid een grotere rol dan tot nu toe uit de cijfers lijkt. Bijna een kwart van hen is bij de overheid in dienst. Voor een nog grotere groep heeft de overheid een indirecte, maar bepalende rol als detacheerder, opdrachtgever of financier. Daarmee levert de overheid een actieve bijdrage aan de banenafspraak.

  Overheid actieve werkgever voor arbeidsbeperkten

  De overheid speelt een grotere rol bij het bieden van banen aan mensen die met loonkostensubsidie werken dan tot nu toe uit de cijfers lijkt. Bijna een kwart van hen is bij de overheid in dienst. Voor een nog grotere groep heeft de overheid een indirecte, maar bepalende rol als detacheerder, opdrachtgever of financier. Daarmee levert de overheid een actieve bijdrage aan de banenafspraak.

 • Veel gemeenten zetten (pre)mediation of een informele aanpak in als inwoners tegen een besluit of beschikking in het geweer (willen) komen. Dat blijkt bij de Wmo succesvoller te zijn dan bij de Participatiewet, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Wisselend succes na mediation sociaal domein

  Veel gemeenten zetten mediation of pre-mediation in als inwoners tegen een besluit of beschikking in het geweer (willen) komen. Sommige gemeenten noemen het een ‘informele aanpak’. Het doel is hetzelfde: proberen er samen uit te komen zonder (juridische) procedures. Dat blijkt bij de Wmo (iets) succesvoller te zijn dan bij de Participatiewet, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

 • Het gaat niet lukken de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet per 1 januari 2019 in werking te laten treden. De wet, die regelt dat mensen die in de schulden zitten altijd een bedrag mogen houden om mee rond te komen, vereist dat verschillende instanties geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen. En dat lukt nog niet.

  Bescherming van schuldenaar laat op zich wachten

  Het gaat niet lukken de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet per 1 januari 2019 in werking te laten treden. De wet, die regelt dat mensen die in de schulden zitten altijd een bedrag mogen houden om mee rond te komen, vereist dat verschillende instanties geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen. En dat lukt nog niet.

 • Volgens staatssecretaris Tamara van Ark is het scannen en verzamelen van vingerafdrukken voor een aanwezigheidscontrole onwenselijk en bovendien in strijd met privacywetgeving. Daarmee veroordeelt na de Autoriteit Persoonsgegevens ook het kabinet gemeenten die zonder toestemming vingerafdrukken van bijstandsgerechtigden hebben afgenomen.

  Ook kabinet veroordeelt illegale vingerafdrukkers

  Na de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook staatssecretaris Tamara van Ark de gemeenten die zonder toestemming vingerafdrukken van bijstandsgerechtigden hebben afgenomen op de vingers getikt. Volgens haar is het scannen en verzamelen van vingerafdrukken voor een aanwezigheidscontrole onwenselijk en bovendien in strijd met privacywetgeving.

 • Er komen opvallend weinig bezwaarschriften over de Jeugdwet binnen bij gemeenten. Er is veel minder ‘gejuridiseer’, verklaart hoogleraar Gijsbert Vonk. ‘We zitten net zo lang bij de ouders aan tafel tot dat er een oplossing is’, stelt Wijk bij Duurstede.

  Minder ‘gejuridiseer’ bij jeugdhulp

  Bij gemeenten komen opvallend weinig bezwaarschriften over de Jeugdwet binnen. Er is veel minder ‘gejuridiseer’, stelt hoogleraar Gijsbert Vonk. ‘We zitten net zo lang bij de ouders aan tafel tot dat er een oplossing is’, laat Wijk bij Duurstede weten.

 • Vanaf 2020 moeten gemeenten statushouders sneller begeleiden naar werk. Mede met behulp van Persoonlijke Inburgeringsplannen (PIP’s), die gemeenten samen met de nieuwkomers gaan opstellen. Ér is meer diversiteit en maatwerk nodig, stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

  Koolmees: lat bij inburgering gaat omhoog

  Vanaf 2020 moeten gemeenten statushouders sneller begeleiden naar werk. Mede met behulp van Persoonlijke Inburgeringsplannen (PIP’s), die gemeenten samen met de nieuwkomers gaan opstellen. Ér is meer diversiteit en maatwerk nodig, stelt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66).

 • Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of lopen risico daar op. Hiervan zijn er slechts 200.000 bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties, meldde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in mei dit jaar.

  Schuldhulp krijgt landelijk podium

  Reageer

  Een podium voor iedereen die huishoudens met schulden uit de ellende wil halen. Woensdag is in Den Haag de aftrap van SchuldenlabNL, een platform dat succesvolle lokale initiatieven voor schuldhulpverlening op uitgebreidere schaal ook elders wil toepassen. Koningin Máxima woont de start bij.

 • Het aantal bezwaarschriften dat over de Wmo 2015 wordt ingediend, daalt. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

  Daling aantal bezwaarschriften Wmo

  Het aantal bezwaarschriften over de Wmo 2015 dat bij gemeenten wordt ingediend, neemt af. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. ‘Na een gewenningsperiode is de rust iets teruggekeerd’, stelt Enschede.

 • Fotograaf: Bart Rurenga

  Kartonnen slaapkamer voor daklozen

  De toename van het aantal daklozen in Amsterdam en het afstudeerthema van architectuurstudent Patrick Roegiers zijn samengekomen in een kartonnen slaapkamer voor dak- en thuislozen tussen twee huizen in de Jordaan (bedsteeg). ‘De gemeente kan hier openbare stegen voor openstellen.’