of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke onderdelen van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

  Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

  De keuze voor één aanbieder en het continu reflecteren en leren zijn belangrijke ingrediënten van het ‘Utrechtse model’ voor jeugdhulp. Dat werkt goed, concluderen onderzoekers na een ‘snuffelonderzoek’. Maar er zijn nog meer succesfactoren.

 • Een ‘beschavingsoffensief’ moet verdere verloedering van kwetsbare wijken voorkomen, aldus de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch (50) in zijn nieuwjaarsspeech. In een interview licht hij zijn oproep toe. ‘Geef mensen een perspectief op een beter leven.’

  ‘Ik begrijp die boze Nederlander’

  Een ‘beschavingsoffensief’ moet verdere verloedering van kwetsbare wijken voorkomen, aldus de
  Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch (50) in zijn nieuwjaarsspeech. In een interview licht hij zijn oproep toe. ‘Geef mensen een perspectief op een beter leven.’ 

 • Er zijn ernstige tekortkomingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK ondersteunt gemeenten bij dienstverlening in de zorg, maar de problemen raakten juist burgers. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) moet het CAK eerst de basis op orde krijgen.

  Problemen CAK hinderden zorgverlening

  Er zijn ernstige tekortkomingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK ondersteunt gemeenten bij dienstverlening in de zorg, maar de problemen raakten juist burgers. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) moet het CAK eerst de basis op orde krijgen.

 • De afgelopen vijf jaar is sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Dat blijkt uit de tweede tussenevaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015. Die evaluatie is in opdracht van het ministerie van VWS gemaakt door Bureau Berenschot.

  Tarieven huishoudelijke hulp gestegen

  De ‘race to the bottom’ in de tarieven voor hulp bij het huishouden lijkt ten einde. De tarieven voor huishoudelijke ondersteuning stijgen vanaf 2017. In 2019 stegen de tarieven meer dan in 2017 en 2018. Per saldo is in de afgelopen vijf jaar sprake van een stijging van de tarieven met ruim vijftien procent voor eenvoudige hulp bij het huishouden. Bij de zwaardere vorm van hulp bij het huishouden (‘HH2’) zijn de tarieven de afgelopen vijf jaar met tien procent gestegen. Gemeenten ‘knijpen’ wel in de toegang.

 • Gemeenten moeten meer beleidsruimte en meer geld krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat was een belangrijke gedeelde boodschap van onder meer de VNG, Divosa, Cedris en FNV tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Stop met inperken beleidsvrijheid gemeenten

  Ga niet recentraliseren wat gedecentraliseerd is. Zet gemeenten, en mensen in de bijstand, niet het mes op de keel door nieuwe verplichtingen in de Participatiewet in te bouwen, maar geef ze juist ruimte. Gemeenten moeten meer geld krijgen voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De rijksbezuinigingen per 2015 zijn te rigoureus geweest. En maak nu eens echt die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.  

 • Medewerkers van de Radbouduniversiteit onderzochten wat er op de diverse departementen in de oorlogsjaren aan nieuw beleid werd ontwikkeld dat ook na de bevrijding bleef bestaan. Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

  Ontslagbescherming dankzij de nazi’s

  Reageer

  Voor de Tweede Wereldoorlog konden werkgevers hun personeel zonder enige reden ontslaan. De Duitse bezetter maakte daar een eind aan: een ambtenaar moest vooraf eerst toestemming geven voor ontslag. Tot op de dag van vandaag geldt het toen ingestelde staatstoezicht op ontslag nog steeds. 

 • Uit het onderzoek van de FNV blijkt dat bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, zich slecht behandeld voelt door de gemeente. Zo'n 40 voelde zich bovendien gekleineerd en een kwart voelde zich bedreigd.

  Gekleineerd door de Participatiewet

  Bijna de helft van de mensen die onder de Participatiewet vallen, voelt zich niet goed behandeld door de gemeente. Dat meldt de FNV in de aanloop naar de parlementaire hoorzitting over de Participatiewet die donderdag plaatsvindt.

 • Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening.

  Schuldhulp niet op orde in Hoorn

  Hoorn heeft haar schuldhulpverlening niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie. In 2018 besteedde Hoorn 770.000 euro aan schuldhulpverlening. Door onder meer gebrekkige communicatie tussen uitvoering en beleid wordt niet iedereen met problematische schulden even goed geholpen. 

 • Waarom geeft de gemeente Den Haag daklozen geld om te stad te verlaten? Dat wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van de minister van VWS.

  Haagse daklozen ‘over de schutting gegooid’

  Als Haagse daklozen elders in het land een woning willen zoeken, is de gemeente Den Haag bereid een handje te helpen met de verhuizing. Een goedbedoelde noodoplossing of ondoordacht paniekvoetbal van een gemeente die met de handen in het haar zit?

 • © Shutterstock

  Sekshotel in plaats van ramen op de Wallen

  Reageer

  De gemeente Amsterdam overweegt een prostitutiehotel of erotisch centrum als alternatief voor de raamprostitutie op de Wallen en elders in het stadscentrum. De twee opties komen met relatief de meeste voordelen uit een vergelijking, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Sekswerkers zijn daarover boos.

 • Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase', dat belooft de gemeente Rotterdam in het Langer Thuis Akkoord, ondertekend door onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

  Nieuwe woningen voor oudere Rotterdammers

  Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase' worden de komende vijf jaar in Rotterdam gebouwd. Het voornaamste doel is dat ouderen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarnaast worden er zogenaamde ouderenhubs ontwikkeld met zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonzorgconcepten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

 • Ondanks dat het aandeel hoge inkomens in Noord-Nederland wel is gestegen, worden de inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter. Ook binnen Noord-Nederland nemen de verschillen toe.

  Groeiende inkomenskloven in Noord-Nederland

  Noord-Nederland wordt steeds welvarender, maar het verschil met de rest van Nederland groeit. Ook de kloof tussen de verschillende regio’s binnen Noord-Nederland groeit. Per jaar verhuizen ongeveer duizend mensen met hogere inkomens uit de krimpgebieden naar de provinciehoofdsteden of elders in het land.