of 59190 LinkedIn

Nieuws

 • Er moet meerjarig onderzoek komen naar het effect van wijkteams op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek naar de Wmo-kosten van wijkteams.

  Meerjarig onderzoek wijkteams nodig

  Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten. Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. ‘Daarvoor is het proces van de huidige transformatie te complex.’

 • De Eerste Kamer stemt in met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) dat hem in staat stelt gemeenten en zorgaanbieders te dwingen om gebruik te maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer voor facturen en financiële verantwoording.

  Informatiestandaarden I-Sociaal Domein voortaan verplicht

  De Eerste Kamer stemt in met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) dat hem in staat stelt gemeenten en zorgaanbieders te dwingen om gebruik te maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer voor facturen en financiële verantwoording.

 • Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) maakt 90 miljoen euro beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor e-health-toepassingen. Die moeten ervoor zorgen dat chronisch zieken en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

  90 miljoen euro voor e-health

  Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) maakt 90 miljoen euro beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor e-health-toepassingen. Die moeten ervoor zorgen dat chronisch zieken en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 • Er moet een vast, landelijk tarief komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Dat zou helpen om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

  Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden

  Er zou een vast, landelijk tarief moeten komen voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Daarbij moet wel de mogelijkheden blijven bestaan tot verhoging, mits deze kan worden onderbouwd door aanbieders. Dat is een van de opties om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalbaar te houden.

 • De VNG reageert kritisch op de Kamerbrief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt te zullen optreden tegen gemeenten die volgens haar te weinig doen met de taaleis en de tegenprestatie in de bijstand. Volgens de VNG is het de keuze van colleges en gemeenteraden hoe zij met bijstandsgerechtigden omgaan.

  VNG: ‘Beleidsvrijheid binnen Participatiewet centraal’

  De VNG reageert kritisch op de Kamerbrief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt te zullen optreden tegen gemeenten die volgens haar te weinig doen met de taaleis en de tegenprestatie in de bijstand. Volgens de VNG is het de keuze van colleges en gemeenteraden hoe zij met bijstandsgerechtigden omgaan.

 • De toenemende Wmo-kosten worden niet zonder meer door de - samenstelling van - wijkteams veroorzaakt. ‘De wijkteams hebben een bredere kijk dan alleen de Wmo en mogelijk zijn ze een boeggolf aan het wegwerken van problemen die voorheen niet zichtbaar waren’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

  Wijkteams zijn ‘boeggolf’ aan het wegwerken

  Het is te kort door de bocht om te concluderen dat wijkteams zorgen voor hogere Wmo-kosten. ‘Daarvoor is de complexiteit van het vraagstuk te groot’, stelt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. ‘De wijkteams hebben een bredere kijk dan alleen de Wmo en mogelijk zijn ze een boeggolf aan het wegwerken van problemen die voorheen niet zichtbaar waren.’

 • Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

  Brief Van Ark schiet D66 in verkeerde keelgat

  Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft geen goed woord over voor de brief waarin staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aankondigt dat zij gaat optreden tegen gemeenten die de tegenprestatie en de taaleis in de bijstand niet handhaven. ‘Misplaatst en onnodig’, vindt Raemakers het dreigement.

 • De inzet van wijkteams heeft in de eerste jaren na de decentralisatie gezorgd voor een stijging van het aantal Wmo-cliënten in een zogeheten maatwerktraject met 14 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) over de periode 2015-2017.

  Wijkteams veroorzaken hogere Wmo-kosten

  Wijkteams met daarin louter ambtenaren zijn minder scheutig met het doorverwijzen van Wmo-cliënten richting duurdere voorzieningen dan wijkteams waarin (ook) zorgaanbieders zitten

 • Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

  Utrechtse gemeenten nemen Wsw’ers zelf in dienst

  Zes Utrechtse gemeenten hebben hun overgebleven Wsw’ers sinds dit jaar zelf in dienst, meldt een van die zes, de gemeente Nieuwegein. Voorheen waren de Wsw’ers in dienst bij PAUW Bedrijven, het werkbedrijf van die gemeenten. Dat werkbedrijf stopt nu als gevolg van de gestokte instroom sinds de invoering van de Participatiewet in 2015.

 • Gemeenten moeten nadrukkelijker eisen dat mensen in de bijstand Nederlands spreken. Ook zouden ze vaker een tegenprestatie in de vorm van een maatschappelijk nuttige activiteit kunnen verlangen.Dat zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

  'Gemeenten moeten taalvaardigheid eisen'

  5 reacties

  Gemeenten moeten nadrukkelijker eisen dat mensen in de bijstand Nederlands spreken. Ook zouden ze vaker een tegenprestatie in de vorm van een maatschappelijk nuttige activiteit kunnen verlangen.Dat zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 

 • Dat staat in de onderwijsnota van Rotterdam die woensdag wordt gepresenteerd. De stad gaat scholen die minder goed presteren dwingen fors te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Jaarlijks gaat de stad 117 miljoen uittrekken voor dit nieuwe onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent.' Die scholen moeten meer maatwerk bieden, extra uren taalonderwijs geven en de ouderbetrokkenheid vergroten. Ook investeert Rotterdam in burgerschapsonderwijs.

  Rotterdam zet in op verbetering zwakke school

  Reageer

  Rotterdam wil dat kinderen met laagopgeleide ouders of kinderen met een migratieachtergrond betere kansen krijgen in het onderwijs. Nu krijgen deze leerlingen vaak een lager schooladvies dan de Cito-eindtoets aangeeft. Ook is het eindniveau veelal lager. Oorzaak van deze ongelijkheid is ‘het verschil in onderwijskwaliteit tussen scholen’ en dat moet veranderen.