of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Hufterbunkers, asocontainers, tuigdorpjes. Spindoctors en koppenmakers konden hun lol op toen de Deense ‘skaeve huse’ naar Nederland werden gehaald. Door overlastzaaiers naar containerwoningen aan de rand van de bebouwde kom te verhuizen, worden zowel die overlastgevers als hun voormalige woonbuurten geholpen. Hoe succesvol is die aanpak?

  Op een rechter pad dankzij ‘skaeve huse’

  Hufterbunkers, asocontainers, tuigdorpjes. Spindoctors en koppenmakers konden hun lol op toen de Deense ‘skaeve huse’ naar Nederland werden gehaald. Door overlastzaaiers naar containerwoningen aan de rand van de bebouwde kom te verhuizen, worden zowel die overlastgevers als hun voormalige woonbuurten geholpen. Hoe succesvol is die aanpak?

   

 • De Groninger bed-, bad-, en broodvoorziening is vanaf komende maand één van de vijf Landelijke Voorzieningen Vluchtelingen (Lvv). De gemeente heeft overeenstemming over onder meer de financiën bereikt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Akkoord over opvang uitgeprocedeerden Groningen

  De Groninger bed-, bad-, en broodvoorziening is vanaf komende maand één van de vijf Landelijke Voorzieningen voor Vreemdelingen (Lvv). De gemeente heeft overeenstemming over onder meer de financiën bereikt met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Het gemeentebestuur van Neder-Betuwe roept haar inwoners op om zichzelf of hun kinderen te laten inenten tegen de meningokokkenbacterie. Hoewel Neder-Betuwe het laagste vaccinatiecijfer van Nederland heeft, is de oproep opmerkelijk. De helft van het bestuur en bijna de helft van de raad wordt er bemand door SGP’ers.

  Minst ingeënte gemeente roept op tot meningokokkenprik

  Het gemeentebestuur van Neder-Betuwe roept haar inwoners op om zichzelf of hun kinderen te laten inenten tegen de meningokokkenbacterie. Hoewel Neder-Betuwe het laagste vaccinatiecijfer van Nederland heeft, is de oproep opmerkelijk. De helft van het bestuur en bijna de helft van de raad wordt er bemand door SGP’ers.

 • De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein verwacht tot het einde van dit jaar zo’n tien gemeenten te kunnen visiteren. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

  Zoektocht naar oorzaken tekorten sociaal domein

  Zo’n tien gemeenten verwacht de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein tot aan het einde van het jaar te kunnen visiteren. Voornaamste doel is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten daarnaast leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

 • Sekswerkers die in Assen vanuit hun huis zaken doen, moeten zich bij de gemeente melden. De zogenoemde erkenningsplicht gaat niet zo ver als een vergunningsplicht en moet ervoor zorgen dat prostitue(e)s niet onder de radar verdwijnen.

  Assen begonnen met erkenningsplicht sekswerkers

  Sekswerkers die in Assen vanuit hun huis zaken doen, moeten zich bij de gemeente melden. De zogenoemde erkenningsplicht gaat niet zo ver als een vergunningsplicht en moet ervoor zorgen dat prostitue(e)s niet onder de radar verdwijnen.

 • Dat sommige gemeenten daklozen nog ten onrechte een briefadres weigeren is volgens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) ‘zeer onwenselijk’. Knops kondigt een wijziging van de Wet basisregistratie personen (Brp) aan. In die wet moet de verplichting voor gemeenten om een burger te registreren en een briefadres te verlenen verduidelijkt.

  Knops wil weigergemeenten niet ‘namen en shamen’

  Dat sommige gemeenten daklozen nog ten onrechte een briefadres weigeren is volgens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) ‘zeer onwenselijk’. Knops kondigt een wijziging van de Wet basisregistratie personen (Brp) aan. In die wet moet de verplichting voor gemeenten om een burger te registreren en een briefadres te verlenen verduidelijkt.

 • Het CDA-Kamerlid René Peters heeft minister De Jonge om opheldering gevraagd over de handelswijze van jeugdhulpaanbieders. In Pijnacker-Nootdorp houden jeugdhulpaanbieders spreekuren op scholen en geven ouders een verwijzing mee, waarmee ze alleen nog langs de huisarts hoeven.

  CDA laakt reclamepraktijk jeugdhulpaanbieders

  ‘Reclame’ maken door jeugdzorgaanbieders op scholen kan een van de oorzaken zijn van de hoge aantallen jongeren die van jeugd-ggz gebruik maken. Dat stelt het CDA-Kamerlid René Peters. Peters wil van minister De Jonge weten wat hij van deze praktijk vindt en of dit ook in andere gemeenten speelt.

 • Vooral steden buiten de Randstad krijgen fors minder geld na de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo blijkt uit berekening van Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën.

  Steden buiten Randstad de klos bij nieuw verdeelmodel

  Vooral voor steden buiten de Randstad pakt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 nadelig uit. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo berekende Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën. Met name steden in de Randstad gaan er op vooruit. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2021 ingevoerd.

 • Het kabinet trekt komende jaren fors meer uit om het bereik en de kwaliteit van het laaggeletterdheidsbeleid te verbeteren, meldt de rijksoverheid. Aanvullend op het jaarlijkse budget van 60,4 miljoen euro, krijgen de gemeenten er tot en met 2024 jaarlijks tot 7 miljoen euro bij.

  35 miljoen erbij in strijd tegen laaggeletterdheid

  Het kabinet trekt komende jaren fors meer uit om het bereik en de kwaliteit van het laaggeletterdheidsbeleid te verbeteren, meldt de rijksoverheid. Aanvullend op het jaarlijkse budget van 60,4 miljoen euro, krijgen de gemeenten er tot en met 2024 jaarlijks tot 7 miljoen euro bij.

 • Nu de Statenverkiezingen naderen, zijn het drukke dagen voor de belangrijkste stemhulpen in Nederland. Honderdduizenden mensen hebben in de afgelopen weken antwoord gegeven op de stellingen die aan ze worden voorgelegd over de twaalf provincies.

  Drukke dagen voor stemhulpen

  Reageer

  Nu de Statenverkiezingen naderen, zijn het drukke dagen voor de belangrijkste stemhulpen in Nederland. Honderdduizenden mensen hebben in de afgelopen weken antwoord gegeven op de stellingen die aan ze worden voorgelegd over de twaalf provincies.