of 60831 LinkedIn

Nieuws

 • Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht (werk en inkomen, CDA) en voorzitter van de VNG-commissie participatie, schuldhulpverlening en integratie: 'Wij kunnen dit aan als gemeenten.'

  Voorlopig geen vermogenstoets bij Tozo-aanvraag

  In het licht van de aangescherpte coronamaatregelen vervalt voorlopig ook de vermogenstoets bij de inkomensondersteuning voor zzp'ers, die eigenlijk op 1 oktober zou ingaan. Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht (werk en inkomen, CDA), vindt het een verstandig besluit.

 • Gemeenten krijgen alvast 11 miljoen euro van het kabinet om gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te kunnen helpen. Een onafhankelijk bureau gaat onderzoeken welk bedrag gemeenten nodig hebben om alle gedupeerden breed te ondersteunen.

  Alvast 11 miljoen voor hulp aan gedupeerde ouders

  Gemeenten krijgen per direct 11 miljoen euro van het kabinet om gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te kunnen helpen. Een onafhankelijk bureau gaat de komende maanden onderzoeken welk bedrag gemeenten nodig hebben om alle getroffen ouders breed te ondersteunen.

 • Het kabinet grijpt hard in om het aantal coronabesmettingen te stoppen. Vanaf dinsdag 18.00 uur wordt het leven in heel Nederland voor drie weken verder aan banden gelegd, kondigde premier Mark Rutte aan. 'Het aantal besmettingen loopt zo hard op dat we dreigen achter het virus aan te lopen', zei hij. De regionale aanpak wordt tijdelijk losgelaten tot genoegen van de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad. 'Een regionale aanpak zou enkel onduidelijkheid scheppen.'

  Forse landelijke aanscherping coronamaatregelen

  5 reacties

  Het kabinet grijpt hard in om het snelgroeiend aantal coronabesmettingen te stoppen. Vanaf dinsdag 18.00 uur wordt het leven in heel Nederland voor drie weken verder aan banden gelegd, kondigde premier Mark Rutte maandag in een persconferentie aan. 'Het aantal besmettingen loopt zo hard op dat we dreigen achter het virus aan te lopen', zei hij. De regionale aanpak wordt tijdelijk losgelaten, al hoopt het kabinet daar snel naar terug te kunnen. 'Voor een paar weken moeten we nationaal.'

 • 'De uitdaging is om nieuwe groepen die door corona in de problemen komen te vinden en bereiken, zoals zelfstandigen, jongeren en flexwerkers, en te bevorderen dat zij zich vroegtijdig melden', schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout.

  Kabinet investeert in versnelling schuldhulpverlening

  Beginnende financiële problemen moeten eerder gesignaleerd worden en trajecten in de schuldhulpverlening moeten versneld worden. Dat is het doel van de plannen die het kabinet samen met gemeenten en schuldhulpverleners heeft gemaakt om schuldproblemen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. 

 • Rotterdam geeft hiermee naar eigen zeggen als eerste Nederlandse gemeente gehoor aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie om mensen die vanwege corona in quarantaine moeten te ondersteunen. ‘Als mensen positief testen op corona, of in aanraking zijn geweest met iemand met corona, moeten ze van het ene op het andere moment tien dagen in quarantaine’, aldus de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen.

  Rotterdam deelt quarantainepakketten uit

  Reageer

  Om oudere Rotterdammers of mensen met een beperkt sociaal netwerk door een quarantaineperiode te helpen deelt de gemeente Rotterdam vanaf maandag 'quarantainepakketten' uit. Hierin zit informatie over waar ze hulp kunnen krijgen en wat attenties om ze op te vrolijken.

 • Divosa en Cedris zijn er niet van overtuigd dat de voorstellen in het Breed Offensief hun doel zullen behalen. Ze wijzen bovendien op een probleem waar het voorstel aan voorbijgaat: een structureel gebrek aan investering in de sociale infrastructuur.

  'Breed Offensief lost knelpunten Participatiewet niet op'

  Belangenverenigingen Divosa en Cedris hebben zorgen geuit over het zogenaamde Breed Offensief, waarover de Tweede Kamer volgende week debatteert. Het plan, dat het makkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen, vertoont mankementen en lost bovendien het structurele gebrek aan investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt niet op.

 • Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen om arbeidsmigranten te huisvesten en te zorgen voor bescherming, wil het kabinet. Een aanjaagteam onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer moet hen helpen. Want de weg is moeizaam.

  Arbeidsmigrant verdient meer bescherming

  Gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen om arbeidsmigranten te huisvesten en te zorgen voor bescherming, wil het kabinet. Een aanjaagteam onder leiding van oud-SP-leider Emile Roemer moet hen helpen. Want de weg is moeizaam.

 • Het gemeentefonds moet worden verruimd. Alleen dan kan er over de herijking ervan worden gepraat. De opschalingskorting moet van tafel. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse gemeenten.

  Gemeenten zijn tekorten spuugzat

  Het gemeentefonds moet worden verruimd en pas dan kan er over de herijking ervan worden gepraat. De opschalingskorting moet van tafel. Ook voor 2021 moet er extra geld voor gemeenten komen. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Het bestuur van gemeentekoepel VNG wordt op pad gestuurd om dit alles bij het huidige en nieuwe kabinet voor elkaar te krijgen.

 • Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft daarover donderdagavond een principeakkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laat het ministerie van Financiën weten.

  Gemeenten gaan ouders toeslagenaffaire helpen

  1 reactie

  Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen door de affaire met de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) heeft daarover donderdagavond een principeakkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laat het ministerie van Financiën weten.

 • Gemeenten kunnen rekenen op een flinke investering in het re-integratiebudget voor de komende jaren. Ook zullen gemeenten gaan samenwerken met het UWV en sociale partners (vakbonden en werkgevers) in nieuwe ‘regionale mobiliteitsteams’ die erop zijn gericht om werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

  ‘Regionale mobiliteitsteams’ moeten werkgarantie bieden

  Het kabinet heeft meer duidelijkheid geboden over het aanvullende sociale pakket dat stijgende werkloosheid moet voorkomen. Gemeenten gaan inwoners die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering de komende jaren intensiever begeleiden, in samenwerking met het UWV, vakbonden en werkgevers.