sociaal / Partnerbijdrage

4 fasen | Succesvolle systeemovergang iStandaard 3.0

4 fasen | Succesvolle systeemovergang iStandaard 3.0. Sinds 30 maart 2020 zijn de iWmo 2.4 en iJw 2.4 van kracht

08 mei 2020
afb..jpg

Corona of niet, er zijn vele zaken die “gewoon” door moeten blijven gaan binnen het Sociaal Domein. Zo ook het overgaan naar de nieuwe iStandaarden voor iWmo en iJw. Sinds 30 maart 2020 zijn de iWmo 2.4 en iJw 2.4 van kracht en de overgang naar iStandaard 3.0 staat inmiddels op 4 januari 2021 gepland.

De impact die iStandaard 3.0 op bestaande systemen heeft is ‘major’. Om ingebruikname per 4 januari 2021 te realiseren is het dan ook belangrijk op tijd te beginnen met de uitwerking van deze nieuwe iStandaarden. De definitieve specificaties voor iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn inmiddels door Zorginstituut Nederland gepubliceerd (7 april 2020, https://istandaarden.nl/). Hoe kun je zorgen voor een succesvolle overgang naar iStandaard 3.0?

4 Fasen voor succesvolle systeemovergang

Softwareleveranciers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun systeem op tijd klaar is voor iStandaard 3.0. Voor gemeenten is het dus heel belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op hun Business Process Outsouring (BPO) partner of softwareleverancier.

Om een succesvolle systeemovergang te realiseren, zouden de volgende vier fasen doorlopen kunnen worden:


Fase 1 Voorbereiden| Uitwerken van de nieuwe iStandaarden

Zodra de specificaties van nieuwe iStandaarden gepubliceerd zijn door Zorginstituut Nederland, start de functionele uitwerking van de wijzigingen. In deze fase kunnen de volgende vragen beantwoord worden:

  • Welke wijzigingen zijn er?
  • Wat is er nieuw?
  • Op wie of waar hebben deze wijzigingen impact? Denk hierbij aan ketenpartners, processen en systemen.
  • Wat is de impact van de wijzigingen op het systeem?
  • Hoe implementeren we de wijzigingen op een zo gebruikersvriendelijk mogelijke manier?

Informeren van klanten

De overgang naar nieuwe iStandaarden wordt tijdig aangekondigd. Gemeenten moeten op de hoogte worden gebracht van de vernieuwingen en wijzigingen, en de impact hiervan. Daarnaast moeten gemeenten ook weten welke eventuele acties uit te voeren, voordat de nieuwe iStandaarden van kracht zijn. Een succesvolle overgang naar iStandaard 3.0 vraagt dan ook van fase 1 tot en met 4 om goede communicatie tussen gemeenten en de BPO partner of softwareleverancier.

Fase 2 Implementeren | Bouwen van de wijzigingen

Nadat alle specificaties van de nieuwe iStandaarden zijn uitgewerkt, begint de fase waarin de wijzigingen en nieuwe onderdelen gebouwd gaan worden. Tijdens deze fase wordt frequent getest op zowel de acceptatieomgeving als de keten testomgeving. Werkt de wijziging zoals deze beschreven staat in het functioneel ontwerp? Door middel van testen wordt (zo veel mogelijk) voorkomen dat er na de live gang hindernissen genomen moeten worden.


Fase 3 Migratie | Overgaan naar de nieuwe iStandaarden

De overgang naar nieuwe iStandaarden gaat altijd gepaard met een (landelijke) migratieperiode. In deze periode kunnen gemeenten en zorgaanbieders geen gebruik maken van het berichtenverkeer. Het is belangrijk dat deze periode de stappen en acties voor alle betrokken partijen (gemeente, zorgaanbieder en softwareleverancier) duidelijk zijn.

Een migratiedraaiboek moet betrokken partijen verduidelijking geven. Hierin staat onder andere beschreven staan in welke periode zorgaanbieders niet kunnen declareren, omdat er geen berichtenverkeer mogelijk is.


Fase 4 Afronding | Nazorg

Nadat de nieuwe iStandaarden in gebruik zijn genomen, start de nazorg. In deze fase is het zaak om het berichtenverkeer extra goed te monitoren. Worden berichten goed verwerkt? Worden er retour berichten verstuurd?

Ervaren gemeenten problemen nadat de nieuwe iStandaarden in gebruik zijn genomen? Neem dan direct contact op met de BPO partner of softwareleverancier. Mogelijk kan er extra ondersteuning geboden worden.


Gemeenten | van 3.0 systeem naar 3.0 proces

Overgaan naar iStandaard 3.0 is niet “klaar” met alleen een succesvolle systeemovergang. Het is van groot belang dat de gemeente ook de impact op het huidige gemeentelijke administratieve proces/werkproces onder de loep neemt.

Voorbeeld
Kijk bij de overgang naar iStandaarden 3.0 bijvoorbeeld of aanpassing van de huidige inkoopcontracten nodig is, omdat enkel nog 303-D berichten mogen worden gebruikt.

Besteedt uw gemeente de administratie Wmo/Jeugdwet geheel of gedeeltelijk uit? Vraag uw BPO partner dan gerust om advies. Samen organiseert u zo dat zowel het iJw/iWmo systeem als het administratieve proces zijn aangepast naar iStandaard 3.0.

Voor onze klanten zorgen we ervoor dat ons iJw/iWmo platform (Zorg-Portaal) tijdig succesvol overgaat op iStandaard 3.0. Zorg-Lokaal helpt gemeenten graag om het administratieve proces (Wmo/Jeugdwet) op orde brengen en houden. Wilt u weten hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan helpen? Wij gaan graag met u in gesprek.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.