of 60715 LinkedIn

Zorgcontinuïteit samen doen | Coronavirus

Zorgcontinuïteit samen doen | Coronavirus. Goed voor en met elkaar zorgen
Zorg-Lokaal Reageer

Goed voor en met elkaar zorgen. Het COVID-19 virus maakt het belang hiervan duidelijker dan ooit. Om het Coronavirus de baas te worden, wordt van iedereen alertheid en flexibiliteit gevraagd. Ook binnen het Sociaal Domein moeten we samen organiseren dat de zorg gecontinueerd wordt.

Door het Coronavirus vragen zorgverleners zich af hoe zij op een verantwoorde manier zorg kunnen blijven verlenen. Zij zetten hiervoor dagelijks hun beste beentje voor. Dat doen zij voor óns. En wij moeten zorgen voor onze zorgverleners. Zij moeten zich bezig kunnen houden met zorg en zich géén zorgen hoeven te maken over het voortbestaan van hun organisatie.

 

Contractafspraken | Onduidelijkheid bij gemeenten en zorgaanbieders

Hoe moeten gemeenten en zorgaanbieders gedurende het Coronavirus om gaan met gemaakte contractafspraken? Gemeenten vragen zich af of zorgverleners alle zorg leveren die nodig en die afgesproken is. Terwijl zorgaanbieders zich afvragen of zij betaald krijgen voor de geleverde zorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich over deze vragen van gemeenten en zorgaanbieders gebogen.

 

Zorgen voor continuïteit

Om de zorg gedurende het Coronavirus te kunnen blijven continueren roept de VNG gemeenten op om zorgaanbieders te blijven betalen. De VNG kijkt ook nog of gemeenten extra kosten kunnen compenseren via een vergoeding vanuit het Rijk (Bron: VNG, 2020). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt het volgende: “iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen” (Bron: NZA, 2020).

 

De administratieve basis op orde

Standaardisering en automatisering van het administratieve proces maakt het tijdig en gecontroleerd uitbetalen van gedeclareerde zorg mogelijk. Als het administratieve proces op orde is dan kunnen alle medewerkers onafhankelijk van elkaar de juiste administratieve stappen in het proces zetten.

Vanaf welke locatie medewerkers de administratieve handelingen uitvoeren is hierbij niet van belang. Wél zijn heldere werkafspraken tussen verschillende afdelingen (denk hierbij aan de front – en backoffice, financiële afdeling en inkoop) en een digitaal iJw/iWmo platform voor berichtenverkeer (bijvoorbeeld het Zorg-Portaal van Zorg-Lokaal) nodig.

 

Snelle en gecontroleerde uitbetaling op orde

Hebben betrokken medewerkers via een beveiligde omgeving toegang tot het iJw/iWmo platform en zijn werkafspraken helder? Dan is de basis op orde om een gecontroleerd en continue betaalproces te garanderen. Om de tijd tussen declaratie en uitbetaling zo gering mogelijk te maken, kunnen gemeenten een wekelijks betaalproces organiseren. Een gecontroleerd en snel betaalproces voorkomt dat zorgaanbieders, ook in tijden van het Coronavirus, in de liquiditeitsproblemen komen.

 

Inzicht voor gemeenten

Juist in deze tijd is het belangrijk om inzicht te hebben in de toegekende en uitbetaalde zorg. Met dit inzicht kunnen gemeenten sturen op beleid en later mogelijk compensatie voor extra gemaakte kosten door het Coronavirus aanvragen bij het Rijk. Een dashboard met inzichten op basis van data uit het administratieve proces geeft gemeenten dit inzicht.

 

Wilt u weten hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan ondersteunen bij het tijdig uitbetalen van zorgaanbieders of het inzichtelijk maken van toegekende en uitbetaalde zorg? Wij gaan graag met u in gesprek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.