of 62284 LinkedIn

Sturing vanuit verschillende bekostigingsmodellen

Sturing vanuit verschillende bekostigingsmodellen. Administratieve lasten versus stuurinformatie
Zorg-Lokaal Reageer

Het optimaliseren van werkprocessen om de administratieve belasting van een organisatie te verminderen is één van de dingen waar de zorgketen in het Sociaal Domein zich continue over buigt. Voor gemeenten geldt dat zij streven naar het beperken en efficiënter organiseren van administratieve handelingen. Tegelijkertijd moeten zij verantwoord sturen op zorginzet. Dit zorgt voor dilemma’s in de keuzes die gemaakt moeten worden, waaronder de keuze in bekostigingsmodellen.

Weegt het verlagen van administratieve lasten op tegen het hebben van beperktere data voor sturing? Gemeenten die kiezen voor een bekostigingsmodel dat minder registratie vraagt (minder administratieve handelingen) staan voor dit dilemma. Ook het bekostigingsmodel dat een gemeente hanteert, heeft immers invloed op de administratieve belasting van de organisatie.

 

Administratieve lasten versus stuurinformatie

Binnen het Sociaal Domein bestaan drie bekostigingsmodellen: prestatiegerichte financiering (inspanningsgericht), resultaatgerichte financiering (outputgericht) en taakgerichte financiering (lumpsum).

 

In onderstaand overzicht is per bekostigingsmodel de administratieve last versus de beschikbare data uit het administratieve proces in beeld gebracht. Daarnaast zijn per bekostigingsmodel voorbeelden gegeven van mogelijke stuurinformatie op basis van data uit het administratieve proces.

 

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

 

Afbeelding

 

Gelukkig is het effect van een gekozen bekostigingsmodellen op de administratieve belasting van de organisatie niet zwart wit.  Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er gekozen is voor de taakgerichte bekostigingsvariant, waarbij er sprake is van weinig data. Indien men toch data wil generen, kan een gemeente besluiten om toch bepaalde data uit te vragen bij ketenpartners. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat inherent aan deze keuze is dat administratieve lasten automatisch toenemen.

 

Sturen met behulp van informatie

Inzicht in de zorgkosten is voor gemeenten cruciale (stuur)informatie. En zoals op te maken valt uit bovenstaand overzicht, levert elk bekostigingsmodel gemeenten meer of minder data op dat omgezet kan worden naar weer andere stuurinformatie.

 

Bij de keuze voor een bekostigingsmodel is het voor gemeenten dus belangrijk om een afweging te maken in de hoogte van de administratieve lasten én de gewenste stuurinformatie. Beide bepalen namelijk de mate in kwaliteit en kwantiteit van de (stuur)informatie over zorginzet en uitgaven van de zorg.

 

Wilt u weten hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan ondersteunen bij het organiseren van inzicht voor sturing op zorginzet- en kosten vanuit de Wmo en Jeugdwet? Wij gaan graag met u in gesprek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers