of 62812 LinkedIn

Rechtmatigheidsverantwoording 2021 gewijzigd

Rechtmatigheidsverantwoording 2021 gewijzigd. Wat betekent dit voor uw gemeente?
Zorg-Lokaal Reageer

Door een wetswijziging is het College van B&W vanaf 2021 verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels omtrent subsidies, Europese bestedingen, oneigenlijk gebruik en lasten. Maar wat betekent dit voor uw gemeente?

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording 

In de onderstaande tabel wordt zowel de situatie van nu (2020) en straks (2021) weergegeven. Dit door middel van de 3 stappen die genomen dienen te worden met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening.

 

Afbeelding

Bron: Notitie rechtmatigheidsverantwoording Commissie BADO.

 

Waarom wordt de wet gewijzigd?

De wetswijziging onderstreept de rechtmatigheidsverantwoording van de politieke aanspreekbaarheid van het College van B&W. Daarmee sluit deze werkwijze aan bij een maatschappelijke trend waarbij het bestuur verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. Daarnaast wil de overheid het gesprek over de rechtmatigheid verplaatsen richting het College en de gemeenteraad. Op die manier kan de gemeenteraad zijn controlerende rol beter invullen en is de accountant alleen verantwoordelijk voor de getrouwheidstoetsing.

 

Noodzaak

De nieuwe werkwijze vraagt op dit moment actie waar u als gemeente zich op moet voorbereiden. Terwijl het nu nog de accountant is die verslag uitbrengt en het gesprek voert met de gemeenteraad, zal in de toekomst het College van B&W zelf een oordeel geven over de rechtmatigheid van financiële cijfers. Echter, de accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is.

 

Verantwoording door het College van B&W

Jaarlijks stelt het College van B&W een rapportage op voor de gemeenteraad met daarin de jaarrekening in de vorm van het jaarverslag. Hiermee wordt het volledige financiële proces van de organisatie verantwoord. Daarnaast is het College van B&W verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur binnen uw gemeente en de daaraan ten grondslag liggende beheers behandelingen.

 

Wat betekent dit concreet voor u als gemeente?

Het is duidelijk dat het proces rondom rechtmatigheidsverantwoording door de wetswijziging anders moet worden ingericht, evenals het helder krijgen van de nieuwe rollen van alle betrokken partijen. De rechtmatigheidsverantwoording wordt aangeleverd door het College van B&W, die hierover in gesprek gaat met de gemeenteraad. Vervolgens kan de accountant de getrouwheidstoetsing uitvoeren. Is de naleving van regels binnen de gemeente nog niet goed geborgd? Dan moet de accountant (meer) steekproeven en controles uitvoeren, om tot een oordeel te kunnen komen over de getrouwheid.

 

Moet u als gemeente wachten tot 2021 of nu al starten met de voorbereidingen?

Uiteraard is het verstandig om op tijd te beginnen, omdat er nog het nodige moet worden ingericht. Maak tijdig een plan van aanpak door een intern controleplan op te stellen voor de onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording en stem dit af met alle betrokken actoren, waaronder:

  • De ambtelijke organisatie;
  • Directie;
  • Management;
  • College van B&W;
  • Gemeenteraad.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over hoe uw gemeente zich het beste kan voorbereiden op deze wetswijziging? Of brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek of  stuur- en managementinformatie voor verantwoorde zorginzet vanuit het Sociaal Domein? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

 

Lees ook deze blog over rechtmatigheid:

Rechtmatigheid als ingang voor transformatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers