of 64231 LinkedIn

Prestatielevering Pgb, hoe zit dat nu?

Prestatielevering Pgb, hoe zit dat nu? Wat veroorzaakt financiële tekorten?
Zorg-Lokaal Reageer

Het uitvoeren van onderzoek betreft prestatielevering Pgb levert stuur- en managementinformatie op. Dit rondom de rechtmatig- en doelmatigheid van zorglevering. Wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? En is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Zijn vragen die Zorg-Lokaal inzichtelijk maakt.

Zorg-Lokaal

Wij helpen gemeenten met de complexe administratieve processen rond Wmo en Jeugdwet efficiënt en effectief in te richten. Dat doen we met kennis van applicaties, processen en relevante wetgeving. Uit processen van gemeenten genereren wij realtime en voorspellende data. Ook onderzoeken wij of geleverde zorg rechtmatig is uitgevoerd. Door data samen met gemeenten te analyseren geven we ze inzicht in de huidige zorginzet. En een stuur om gericht te werken aan beleid voor de toekomst. Samen komen we verder in grip op verantwoorde zorg.

 

Wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? En is de zorg die aan de cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Dit is een greep uit vragen die wij inzichtelijk maken.


Algemeen prestatielevering Pgb

Grip vergroot de voorspelbaarheid van uitkomsten en biedt sturingsmogelijkheden. Met als resultaat een betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Door middel van het meten van prestatielevering Pgb helpen wij om een onderbouwde uitspraak te doen over de Pgb-bestedingen. Dit binnen de Wmo en Jeugdwet.

 

Om tot een uitspraak te komen over de gehele Pgb-populatie, wordt een steekproef verricht binnen een selectie uit een groep Pgb-houders. Hierdoor worden bevindingen binnen deze steekproef geëxtrapoleerd naar de totale Pgb-populatie.

 

Onderzoek prestatielevering Pgb

Gemeenten kunnen met dit onderzoek sturen op een verantwoorde toekenning van Pgb. Het onderzoek bestaat enerzijds uit een administratieve controle. En anderzijds uit een huisbezoek. Bij zowel de administratieve controle als het huisbezoek werken wij met. een gestandaardiseerde vragenlijst. De cliënt kan op deze manier tijdens het huisbezoek doelgericht worden bevraagd.

 

Aanpak prestatielevering Pgb

Wij voeren een administratieve controle uit bij de steekproef. Dit om inzicht te krijgen in de cliënt, de zorg en de bestedingen. Hierin worden de beschikking, zorgovereenkomst en declaraties op correctheid beoordeeld. Zijn er opvallende zaken? Dan noteert de huisbezoeker dit.

 

Vervolgens neem de huisbezoeker dit inzicht mee in het huisbezoek bij de cliënt. Tijdens het huisbezoek controleert de huisbezoeker de prestatielevering op basis van Pgb-bestedingen. Dit door in gesprek te gaan met de cliënt en/of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde vragenlijst die ingaat op de zorg. Daarnaast vertelt de huisbezoeker zijn of haar bevindingen. Dit op basis van het gesprek met de cliënt en het administratief vooronderzoek over de geleverde ondersteuning.

 

Tot slot, er wordt zowel een rapportage op cliëntniveau als een overall eindrapportage opgesteld. De eindrapportage bevat signalen rondom prestatielevering Pgb. Maar ook eventuele verwijzingen en conclusies. Dit om de prestatielevering Pgb over het betreffende boekjaar te verantwoorden en signalen op te pakken.

 

Vervolg blog

Vandaag hebben wij je meegenomen in de algemene ins & outs van prestatielevering Pgb. In een volgend blog zullen wij dieper ingaan op het proces. Hierin zullen wij je stap voor stap meenemen. Want door projectmatig ieder onderdeel van het proces te volgen. En ook cliënten en zorgaanbieders hierin mee te nemen. Ga jij voor grip op verantwoorde zorg.

 

Meer informatie?

Ben je naar aanleiding van dit blog nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen met betrekking tot prestatielevering Pgb of wellicht op een ander vlak? Neem vandaag dan nog contact met ons op via het contactformulier of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-Lokaal

Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers