of 65378 LinkedIn

Inhoudelijke en financiële sturing op zorg

Vanwege corona staan gemeenten voor veel extra uitdagingen. Zo hebben en krijgen ze te maken met extra financiële druk in het sociaal domein. De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet loopt zo goed mogelijk door. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee. En dat vraagt om overzichtelijk inzicht. Zorg-Lokaal helpt gemeenten om toekomstgerichte stuur- en managementinformatie te genereren. Albert Nijholt, directeur van Zorg-Lokaal vertelt.

Vanwege corona staan gemeenten voor veel extra uitdagingen. Zo hebben en krijgen ze te maken met extra financiële druk in het sociaal domein. De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet loopt zo goed mogelijk door. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee. En dat vraagt om overzichtelijk inzicht. Zorg-Lokaal helpt gemeenten om toekomstgerichte stuur- en managementinformatie te genereren. Albert Nijholt, directeur van Zorg-Lokaal vertelt.

‘Corona zorgt voor specifieke uitdagingen en voor specifieke vragen voor gemeenten. Dat zien we ook aan de vragen die bij onze backoffice helpdesk binnenkomen’ vertelt Albert Nijholt. ‘Met name vragen over continuïteit van zorglevering. Cliënten moeten passende en kwalitatieve zorg krijgen en zorgaanbieders moeten die leveren. Vanwege corona kan dat soms helaas niet. Het moet, zeker nu, helder zijn welke zorg wel en niet is geleverd. Gemeenten hebben die informatie bijvoorbeeld nodig om mogelijk compensatie te krijgen van het Rijk. Maar om te voorkomen dat zorgaanbieders omvallen is nú vooral continuering van financiering van zorgaanbieders belangrijk, ook daar helpen we bij.’

 

Toekomstgericht sturen

Gemeenten moeten toekomstgericht kunnen sturen, juist nu. Met behulp van het iJw/iWmo platform, Zorg-Portaal en online dashboard kan dat. Nijholt: ‘Ten eerste hebben gemeenten 24/7 inzage in hun huidige situatie. Op macro- en microniveau: op productcode, zorgaanbieder maar ook op cliëntniveau. Ten tweede is een verkenning op de toekomst mogelijk. Met welke uitgaven moet de gemeente straks rekening houden? Hoe verlopen de zorgpaden van cliënten? Er is veel mogelijk, omdat we onze applicatie in eigen huis ontwikkelen. Hierdoor is er ook ruimte voor maatwerk en specifieke wensen van gemeenten.’

 

Financieel en zorginhoudelijk inzicht

Betrouwbare en relevante data zijn een essentiële voorwaarde om toekomstgericht te kunnen sturen. Alleen daarmee krijgen gemeenten zicht op de inzet, uitgaven en kwaliteit van toegekende zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. ‘Een overzichtelijk dashboard is mooi. Maar dat heeft voor gemeenten alleen meerwaarde als er aandacht is voor de kwaliteit van de onderliggende data. Data die gegenereerd wordt uit een optimaal georganiseerd administratief proces aangevuld met data uit onderzoek. Op basis van betrouwbare en relevante data kunnen gemeenten financiële risico’s beperken en zorginhoudelijk sturen. Fraude met zorggelden is heel vervelend en zorg die de cliënt niet helpt net zo goed. Controle hierop ontbreekt soms nog. Wij voeren voor gemeenten ook rechtmatigheidsonderzoek uit.’

 

Kennis in huis of van buiten

‘Huidige en toekomstige sociaal domein vraagstukken kunnen gemeenten met betrouwbare en relevante data tackelen. De databronnen op orde hebben is cruciaal. Gemeenten kunnen het administratieve proces en onderzoek zelf organiseren of wij kunnen hierbij helpen. Maar’, zo besluit Nijholt, ‘als gemeente moet je stil staan bij de vraag wat je zelf kunt en wilt doen. Zelf alles managen vergt heel veel specifieke en inhoudelijke kennis. Heb je als (regio) gemeente voldoende kennis in huis?’

 

Meet weten?

Wij gaan graag met u in gesprek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-Lokaal

Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers