of 60264 LinkedIn

Huidige praktijk in sturen op rechtmatigheid

Huidige praktijk in sturen op rechtmatigheid. Steeds meer gemeenten actief aan de slag
Zorg-Lokaal Reageer

In ons blog: ‘’Rechtmatigheid als ingang voor transformatie’’ beschreven we dat het sturen op rechtmatigheid een goede strategie is voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. De afgelopen twee jaar zien we dan ook dat steeds meer gemeenten actief met rechtmatigheid aan de slag gaan.

De snelle aanpak

In de praktijk zien we dat gemeenten vaak besluiten om achteraf rechtmatigheid te onderzoeken na het verkrijgen van signalen van mogelijke onrechtmatigheden. Hierdoor is de neiging groot om snel gemakkelijke en/of grote stappen te willen zetten. Deze aanpak richt zich vaak te zeer op het financiële aspect van rechtmatigheid, waarbij onvoldoende onderzoek naar de feitelijke levering wordt gedaan. Echter, rechtmatigheid omvat ook het voldoen aan de eisen aan gepaste ondersteuning (zowel in uitkomsten als in professioneel handelen) in functie van zorg die noodzakelijk is, er toe doet en van voldoende kwaliteit is.

 

Deze snelle en beperkte aanpak leidt vaak tot vastlopen en gaat gepaard met onvoldoende herstel van onjuist en onrechtmatig gebruik van schaarse middelen. Tevens met een hoog risico op herhaling door zwakheden in het stelsel en/of de manier van werken voor het borgen van rechtmatigheid in de nabije toekomst.


Rechtmatigheid als topsport

Vaak blijkt dat gemeenten geen bewuste keuzes maken met betrekking tot:

  • Welke onrechtmatigheden onderzocht en aangepakt moeten worden;
  • Vanuit welk kader het onderzoek wordt uitgevoerd;
  • Hoe het onderzoek wordt ingericht en wie daarbij betrokken moet zijn.

 

Dat is niet vreemd. Als we het sturen op rechtmatigheid met topsport vergelijken, dan moet de gemeente een voor haar nieuw spel spelen, waarbij:

  • Ze de doelen niet scherp heeft;
  • De regels onvoldoende kent;
  • Te weinig ervaring met strategieën en tactieken heeft;
  • De randvoorwaarden vaak niet voldoende op orde heeft.

 

Hierdoor is de aanpak van gemeenten vaak niet passend, te beperkt en/of leidt tot vastlopen, zonder acceptabel resultaat. Effectief sturen op rechtmatigheid vergt een integrale en doordachte aanpak.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.