of 65101 LinkedIn

Hoe ziet het proces van prestatielevering Pgb eruit?

Hoe ziet het proces van prestatielevering Pgb eruit? Stap voor stap aanpakken
Zorg-Lokaal Reageer

Het uitvoeren van onderzoek betreft prestatielevering Pgb levert stuur- en managementinformatie op. Dit rondom de rechtmatig- en doelmatigheid van zorglevering. Wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? En is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Zijn vragen die Zorg-Lokaal inzichtelijk maakt. Maar hoe ziet het proces van prestatielevering Pgb eruit? Dat vertellen wij je graag stap voor stap.

Prestatielevering Pgb

Grip vergroot de voorspelbaarheid van uitkomsten en biedt sturingsmogelijkheden. Met als resultaat een betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Door middel van het meten van prestatielevering Pgb helpen wij om een onderbouwde uitspraak te doen over de Pgb-bestedingen. Dit binnen de Wmo en Jeugdwet.

 

In ons vorig blog hebben we je meegenomen in de algemene ins & outs van prestatielevering Pgb. Vandaag nemen we je stap voor stap mee in het proces. Want door projectmatig ieder onderdeel van het proces te volgen. En ook cliënten en zorgaanbieders hierin mee te nemen. Ga jij voor grip op verantwoorde zorg.

 

Het proces

In dit blog laten wij zien hoe wij prestatielevering Pgb stap voor stap aanpakken. Dit draagt bij aan de rechtmatig- en doelmatigheid van zorglevering. Maar waarom is dit inzicht van belang? Laten we beginnen.

 

1. Aanleveren cliëntselectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de cliëntselectie en de benodigde administratie. Dit alles middels een beveiligde overdracht van gegevens conform de privacywetgeving.


2. Versturen aankondigingsbrieven

De gemeente stuurt een aankondigingsbrief aan cliënten. Hierin staat dat er een huisbezoek gaat plaatsvinden. In deze brief licht de gemeente het doel van het gesprek toe. Daarnaast wordt verteld hoe de cliënt zich op het gesprek kan voorbereiden.


3. Telefonische planning huisbezoek

Er wordt telefonisch contact met de cliënt opgenomen om het huisbezoek in te plannen. Naast het inplannen van de afspraak benoemen we nogmaals het doel van het gesprek en beantwoorden we eventuele vragen van de cliënt.


4. Versturen bevestigingsbrieven

Na het inplannen van de afspraak ontvangt de cliënt per e-mail of per post een brief, met daarin een bevestiging van het huisbezoek. Hierin staan de datum, tijd en locatie van de afspraak.


5. Dossier voorbereiding

In het administratief vooronderzoek worden de beschikking, zorgovereenkomst en declaraties doorgenomen. Opvallende zaken worden genoteerd. De resultaten worden teruggekoppeld in de individuele rapportage.


6. Huisbezoek

In het huisbezoek wordt er met de cliënt in gesprek gegaan over de prestatielevering op basis van onder andere de Pgb-bestedingen. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerde vragenlijst die ingaat op de geleverde zorg.


7. Beveiliging klantgegevens

De persoonsgegevens en de vragenlijst worden genoteerd in ons beveiligde IT-systeem.


8. Individuele rapportage

Na afloop van het huisbezoek verwerkt de huisbezoeker de bevindingen en eventuele signalen ten aanzien van de onderzochte prestatie van de Pgb bestedingen tot een individuele rapportage. Deze rapportage wordt gedeeld met de gemeente.


9. Voortgangsrapportage

De projectleider houdt de gemeente tussentijds op de hoogte van de voortgang middels het vastgestelde plan van aanpak.


10. Eindrapportage

De gemeente ontvangt een eindrapportage met de resultaten uit het onderzoek met betrekking tot de prestatielevering Pgb.


Waarom is dit inzicht van belang?

Nu ben je stap voor stap meegenomen in het gehele proces van prestatielevering Pgb bij Zorg-Lokaal. Het antwoord op de vraag: ‘Maar waarom is dit inzicht van belang?’, luidt als volgt.

 

Inzicht is de eerste stap naar grip. Grip op prestatielevering Pgb vergroot de voorspelbaarheid van uitkomsten en biedt sturingsmogelijkheden, waardoor een betere kwaliteit van zorg mogelijk is en kosten kunnen worden bespaard.

 

Met inzicht in de zorglevering ondersteunt Zorg-Lokaal gemeenten om deze resultaten bij te sturen, zodat zorg passend ingezet kan worden.


Meer informatie?

Ben je naar aanleiding van dit blog nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen met betrekking tot prestatielevering Pgb of wellicht op een ander vlak? Neem vandaag dan nog contact met ons op via het contactformulier of vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-Lokaal

Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers