of 60941 LinkedIn

Hoe kun je sturen op de Wmo en Jeugdwet?

Hoe zorg je nu en in de toekomst voor kwalitatieve zorg en ondersteuning die er toe doet? Vele mensen in Nederland houden zich met deze vragen bezig.


Albert Nijholt, directeur van Zorg-Lokaal vertelt …


 • Vanwege corona staan gemeenten voor veel extra uitdagingen. Zo hebben en krijgen ze te maken met extra financiële druk in het sociaal domein. De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet loopt zo goed mogelijk door. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee. En dat vraagt om overzichtelijk inzicht. Zorg-Lokaal helpt gemeenten om toekomstgerichte stuur- en managementinformatie te genereren. Albert Nijholt, directeur van Zorg-Lokaal vertelt.

  Inhoudelijke en financiële sturing op zorg

  Reageer

  Vanwege corona staan gemeenten voor veel extra uitdagingen. Zo hebben en krijgen ze te maken met extra financiële druk in het sociaal domein. De zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet loopt zo goed mogelijk door. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee. En dat vraagt om overzichtelijk inzicht. Zorg-Lokaal helpt gemeenten om toekomstgerichte stuur- en managementinformatie te genereren. Albert Nijholt, directeur van Zorg-Lokaal vertelt.

 • Grip op Zorg? Zo helpt Marcel (Financial Controller) … Het is belangrijk dat de processen rondom de controleverklaring goed georganiseerd zijn.

  Grip op Zorg? Zo helpt Marcel (Financial Controller) ...

  Reageer

  Het beschikken over de juiste informatie is voor elke gemeente van groot belang. Dit is de enige manier waarop er adequaat gestuurd kan worden op budgetten en processen. Dit geldt ook voor het controleverklaringsproces. Het is daarom belangrijk dat de processen rondom de controleverklaring goed georganiseerd zijn.

 • Grip op zorg? Zo helpt Ingrid (Kwaliteitsinspecteur) …Huisbezoeken voor verantwoorde zorginzet? Hoezo?

  Grip op zorg? Zo helpt Ingrid (Kwaliteitsinspecteur) …

  Reageer

  Mooie en minder mooie verhalen komen me ter ore als ik huisbezoeken uitvoer. In opdracht van gemeenten leg ik als VSR-kwaliteitsinspecteur huisbezoeken af bij cliënten die vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning krijgen. Hierdoor heb ik met veel verschillende cliënten contact.

 • Zo helpt Kay (Data Scientist) …Welke informatie kunnen gemeenten uit data halen?

  Grip op zorg? Zo helpt Kay (Data Scientist) ...

  1 reactie

  Alle gemeenten willen grip en sturing op zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet, maar wat kunnen gemeenten nou met data? Bijvoorbeeld de data rondom cliënten, toewijzingen en declaraties die beschikbaar zijn als gemeentelijke administratieve processen op orde zijn. Hoe maak je nou informatie van deze data? Hoe kun je die informatie gebruiken om processen te verbeteren? En hoe zorgt die verbetering voor grip? Als data-scientist help ik gemeenten hier graag bij.