of 62812 LinkedIn

Grip op verantwoorde zorg | Proces Prestatielevering Pgb

Grip op verantwoorde zorg | Proces Prestatielevering Pgb
Zorg-Lokaal Reageer

Het uitvoeren van onderzoek levert jou als gemeente stuur- en managementinformatie rondom de rechtmatig- en doelmatigheid van zorglevering. Want, wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? En is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Dit is een greep uit vragen die Zorg-Lokaal voor jou inzichtelijk maakt. Samen gaan we voor grip op verantwoorde zorg en vandaag nemen we je vandaag mee in het proces Prestatielevering Pgb.

Proces Prestatielevering Pgb

Wij staan voor gemeenten klaar om grip te krijgen én te houden op verantwoorde zorg. Door middel van het meten van Prestatielevering Pgb kunnen wij jou als gemeente helpen om een onderbouwde uitspraak te doen over de Pgb-bestedingen binnen de Wmo en/of Jeugdwet.

 

Het proces in figuur 1 laat zien hoe wij de Prestatielevering Pgb stap voor stap aanpakken. Door projectmatig ieder onderdeel van het proces te volgen en ook cliënten en zorgaanbieders hierin mee te nemen, streef je grip op verantwoorde zorg na.

 

Afbeelding

Figuur 1: onderzoeksmethodiek Zorg-Lokaal


Aanlevering cliëntselectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de cliëntselectie en de benodigde administratie. Dit alles middels een beveiligde overdracht van gegevens conform de privacywetgeving.


Versturen aankondigingsbrieven

De gemeente stuurt een aankondigingsbrief aan cliënten. Hierin staat dat er een huisbezoek gaat plaatsvinden. In deze brief licht de gemeente het doel van het gesprek toe. Daarnaast wordt verteld hoe de cliënt zich op het gesprek kan voorbereiden.


Telefonische planning huisbezoek

Er wordt telefonisch contact met de cliënt opgenomen om het huisbezoek in te plannen. Naast het inplannen van de afspraak benoemen we nogmaals het doel van het gesprek en beantwoorden we eventuele vragen van de cliënt.


Versturen bevestigingsbrieven

Na het inplannen van de afspraak ontvangt de cliënt per e-mail of per post een bevestigingsbrief, met daarin een bevestiging van het huisbezoek. Hierin staan de datum, tijd en locatie van de afspraak.


Dossier voorbereiding

In het administratief vooronderzoek worden de beschikking, zorgovereenkomst en declaraties doorgenomen. Opvallende zaken worden genoteerd, zodat de huisbezoeker hierop kan ingaan tijdens het huisbezoek. De resultaten uit het administratief vooronderzoek worden teruggekoppeld in de individuele rapportage.


Huisbezoek

In het huisbezoek wordt er met de cliënt in gesprek gegaan over de prestatielevering op basis van onder andere de Pgb-bestedingen. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerde vragenlijst die ingaat op de geleverde zorg.


Beveiliging klantgegevens

De persoonsgegevens en de vragenlijst worden genoteerd in ons beveiligde IT systeem.


Individuele rapportage

Na afloop van het huisbezoek verwerkt de huisbezoeker de bevindingen van het huisbezoek tot een individuele rapportage. We geven hierin onze bevindingen en eventuele signalen weer ten aanzien van de onderzochte prestatie van de Pgb bestedingen. Vervolgens delen wij deze rapportage met de gemeente.


Voortgangsrapportage

De projectleider houdt de gemeente tussentijds op de hoogte van de voortgang middels het vastgestelde plan van aanpak.


Eindrapportage

De gemeente ontvangt een eindrapportage met de resultaten uit het onderzoek met betrekking tot de Prestatielevering Pgb. Daarnaast geven we advies over de opvolging van het onderzoek.


Meer informatie?

Ja! Ik wil graag een keer brainstormen over het meten van prestatielevering bij Pgb-houders. Vraag dan nog vandaag hier een vrijblijvend gesprek aan. Alvast meer weten over de inhoudelijke aanpak van Zorg-Lokaal? Lees dan ons vorig blog ‘Grip op verantwoorde zorg | Prestatielevering Pgb’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers