of 62812 LinkedIn

Grip op verantwoorde zorg | Prestatielevering Pgb

Grip op verantwoorde zorg | Prestatielevering Persoonsgebonden budgetten (Pgb)
Zorg-Lokaal Reageer

Het uitvoeren van onderzoek levert jou als gemeente stuur- en managementinformatie rondom de rechtmatig- en doelmatigheid van zorglevering. Want, wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? En is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Dit is een greep uit vragen die Zorg-Lokaal voor jou inzichtelijk maakt. Samen gaan we voor grip op verantwoorde zorg.

Onderzoek prestatielevering Pgb

Jouw gemeente stuurt met dit onderzoek op een verantwoorde toekenning van persoonsgebonden budgetten (Pgb) en dus grip op verantwoorde zorg. Het onderzoek bestaat uit een administratieve controle en een huisbezoek. Bij zowel de administratieve controle als het huisbezoek werken we met een gestandaardiseerde vragenlijst. De cliënt kan zo tijdens het huisbezoek doelgerichter worden bevraagd.

 

Wat kan Zorg-Lokaal voor jou als gemeente betekenen?

Zorg-Lokaal kan jou als gemeente helpen om een onderbouwde uitspraak te doen over de Pgb-bestedingen binnen de Wmo en/of Jeugdwet. Dit om grip op verantwoorde zorg na te streven. Om tot een uitspraak te komen over de gehele Pgb-populatie, wordt een steekproef verricht binnen een selectie uit een groep Pgb-houders. Hierdoor worden de bevindingen binnen deze steekproef geëxtrapoleerd naar de totale Pgb-populatie.

 

Naast dat je als gemeente een terugkoppeling over zorg kan geven bij je klanten, kun je deze resultaten ook overdragen aan je accountant. Bovendien geeft het jou als gemeente, ten behoeve van de accountantsverklaring, dan ook zicht op eventuele risico’s rondom:

  • Daadwerkelijke levering van de overeengekomen zorg- en ondersteuning;
  • Declaratiegedrag rondom de geleverde zorg en ondersteuning;
  • Volledigheid van de gevoerde Pgb administratie;
  • Gepastheid van zorg en ondersteuning in relatie tot de gestelde doelen;
  • Getrainde experts met kennis van wetgeving en financiering voeren het onderzoek van A tot Z uit.

 

Hoe doen we dit?

We voeren een administratieve controle uit bij de steekproef. Dit om inzicht te krijgen in de klant, de zorg en de bestedingen. Hierin worden de beschikking, zorgovereenkomst en declaraties op correctheid beoordeeld. Daarnaast worden opvallende zaken genoteerd door de huisbezoeker.

 

Vervolgens wordt dit inzicht meegenomen in het huisbezoek (fysiek of telefonisch) dat door een ervaren huisbezoeker bij de klant wordt afgelegd. In het huisbezoek wordt de prestatielevering op basis van de Pgb-bestedingen gecontroleerd door in gesprek te gaan met de klant en/of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde vragenlijst die ingaat op de zorg. Daarnaast wordt op basis van het gesprek met de klant en de bevindingen uit het administratief vooronderzoek bevindingen over de geleverde ondersteuning door de huisbezoeker gegeven.

 

Tot slot ontvang je als gemeente zowel rapportages op cliëntniveau als een overall eindrapportage. De eindrapportage bevat signaleninformatie om de overall Pgb prestatie, eventuele verwijzingen en conclusies om de overall Pgb prestatie over het betreffende boekjaar te kunnen verantwoorden en signalen op te pakken.

 

Meer informatie?

Wil je een keer brainstormen over het meten van prestatielevering bij Pgb-houders? Of wil je inhoudelijk meer weten over de aanpak van Zorg-Lokaal bij het krijgen én houden van grip op verantwoorde zorg? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers