of 60941 LinkedIn

Grip op stijgende Wmo kosten met kwalitatieve data

Grip op stijgende Wmo kosten met kwalitatieve data. Inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte
Zorg-Lokaal 1 reactie

Uit een mini-prognose van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat meer dan één op de vier Nederlanders 65 jaar of ouder is in 2040. De verwachting is dat de Wmo kosten door o.a. dubbele vergrijzing en toenemende zorgbehoefte met ongeveer 7% per jaar zullen stijgen. Gemeenten staan de komende jaren voor een grote uitdaging!

Dubbele vergrijzing en toenemende zorgbehoefte zorgen jaarlijks voor 7% kostenstijging concludeert de VNG in haar mini-prognose (bron: VNG mini-prognose). Als gemeenten grip willen krijgen op de te verwachten stijgende Wmo kosten moeten ze weten wat er speelt. Zodra gemeenten inzicht hebben in de huidige en toekomstige behoefte aan o.a. hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning en (groeps-) begeleiding is de basis voor sturing aanwezig.

 

Stijgende zorgbehoefte

De zorgbehoeften en de daaruit voortkomende Wmo kosten stijgen. Waarom? Dat heeft volgens de mini-prognose van de VNG te maken met de volgende factoren:

  • dubbele vergrijzing;
  • langer zelfstandig blijven wonen van ouderen;
  • cliënttoename door invoering van het Wmo abonnementstarief;
  • afname van beschikbare mantelzorgers.

 

De prognose maakt inzichtelijk dat het voor gemeenten heel belangrijk is om grip te krijgen op zorginzet en -uitgaven. Een onvoorziene stijging van Wmo kosten zorgt immers voor onaangename verrassingen.

 

Zorg voor inzicht

Om deze verrassingen te voorkomen hebben gemeenten grip nodig op basis van de juiste stuur-en managementinformatie. Deze informatie moet gebaseerd zijn op betrouwbare en relevante data uit  diverse bronnen. Voorbeelden hiervan zijn bronnen die op cliënt-, wijk-, gemeente-, en regionaal niveau data bevatten over toegekende en gedeclareerde zorg.  Of bronnen die data bevatten over toekomstige ontwikkelingen.

 

Eensgezind vertrouwen 

Sturen op basis van data uit diverse bronnen kan niet zonder randvoorwaarden. Een randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat er data verzameld is die aan de informatiebehoefte van de gemeenten of regio voldoet. Het moet duidelijk zijn waarop de gemeente of regio wil sturen.

Een andere randvoorwaarde is dat de data waarop gestuurd wordt betrouwbaar is.

 

Het is voor gemeenten cruciaal dat zij kunnen vertrouwen op de gebruikte bronnen. Zo moet bijvoorbeeld het administratieve proces rondom zorginzet wel op orde zijn en moeten gebruikte ICT systemen up-to-date zijn en goed functioneren.

 

Schakel samen

Optimalisatie van huidige werkwijzen helpt gemeenten te sturen op basis van gewenste en betrouwbare data. Een verandering realiseren om datakwaliteit te verbeteren is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Het is dan ook aan te raden op tijd met optimalisatie te beginnen.

 

Als de kennis hiervoor niet voldoende aanwezig is dan is het raadzaam om een expert in te schakelen. Hierbij kan gedacht worden aan een data coach. Een data coach helpt gemeenten om de informatie uit rapportages of een dashboard goed te duiden. Ook kan een expert op basis van de gegevens en informatie uit de gemeentelijke administratie adviseren over te zetten vervolgstappen of procesoptimalisatie.

 

Bent u benieuwd hoe Zorg-Lokaal uw gemeenten kan helpen?

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Spijker (n.v.t.) op
En hoe denken de gemeenten i.c. de VNG en de BV Nederland deze zorgtoename in de toekomst te kunnen betalen?