of 62812 LinkedIn

Gericht werken aan rechtmatigheid

Gericht werken aan rechtmatigheid. Wat is een goede aanpak?
Zorg-Lokaal Reageer

Het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid is een goede strategie voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. Echter, veel gemeenten lopen vast bij het onderzoeken van rechtmatigheid. Maar wat is dan nu een goede aanpak bij het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid binnen de Wmo en Jeugdwet? Dat leest u in deze blog.

In het blog: ‘Rechtmatigheid als ingang voor transformatie’ beschreven we dat het sturen op rechtmatigheid een goede strategie is voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. Tevens stonden we in het blog: ‘Huidige praktijk in sturen op rechtmatigheid’ stil bij het in de praktijk vastlopen in het onderzoeken van rechtmatigheid. In dit blog zoomen we in op wat een goede aanpak is bij het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid.

 

De integrale aanpak van (on)rechtmatigheid

Een goede aanpak zit in het starten van actief vooronderzoek met een doordacht integraal plan, waarbij een goede voorbereiding en geduld vereist zijn. De situatie wordt in deze aanpak vanuit twee perspectieven verkend. Namelijk, het globaal onderzoeken van zowel de aanbieder als uw gemeente zelf.


Perspectief 1: Onderzoek naar de aanbieder

Bij het onderzoeken van de aanbieder wordt gebruik gemaakt van gegevens waarover uw gemeente reeds beschikt:

 • Welke producten uit welk(e) domein(en) worden geleverd en gedeclareerd?
 • Welke ontwikkeling in declaraties is terug te zien in de tijd?
 • Hoe ziet de verhouding tussen verschillende productcategorieën en -zwaartes eruit?
 • Welke visie en aanpak hanteert de aanbieder?
 • Wat zijn de ervaringen met deze aanbieder vanuit de toegang en contractmanagement?

 

Perspectief 2: Onderzoek naar uw gemeente

Daarnaast is het ook wenselijk om naar mogelijke lekken binnen uw eigen gemeente te kijken. Dit in de manier waarop zaken zijn vastgelegd in de regelgeving, Overeenkomst en manier van werken in toegang, contractmanagement, administratie en factuurverwerking, controles en/of toezicht. Immers, misbruik of onbedoeld gebruik vindt altijd plaats binnen kaders die door de gemeente zijn geschapen. Denk hierbij aan vragen als:

 • Hoe zijn de producten (en eventuele gradaties in intensiteit) gedefinieerd?
 • Welke eisen zijn er voor hulpverlenings- of ondersteuningsplannen?
 • Welke eisen zijn er voor de facturering? Facturering op basis van de beschikking of feitelijke levering? Een urenverantwoording op cliëntniveau of groepsniveau? Een eventuele uitsplitsing van directe en indirecte cliënttijd?
 • Welke afspraken zijn gemaakt over controles en toezicht?

 

Vanuit de combinatie van deze twee perspectieven ontstaat een beeld van zowel de aard als omvang van de mogelijke onrechtmatigheden. Daarnaast kan een inschatting gemaakt worden van specifieke risico’s en daaraan gekoppelde impact. Deze informatie is nodig om een mogelijke onderzoeksbehoefte en een doordachte strategie voor vervolgonderzoek te bepalen.

Ongeacht de gekozen strategie, gelden hierbij de volgende 3 adviezen:

 1. Denk in mate van risico en heb geduld met het trekken van conclusies. Zoek naar verhoogde risico’s op onrechtmatigheden, niet naar bewijzen. Zie bijvoorbeeld hoge winstcijfers niet als bewijs van onrechtmatigheden, maar wel als signaal dat kan duiden op een verhoogd risico van onrechtmatigheden.
 2. Verdiep indien nodig. Raap verdere signalen of bewijzen op als inderdaad sprake is van mogelijke onrechtmatigheden.
 3. Leer van onderzoek naar rechtmatigheid. Gebruik de geleerde lessen om eventuele lekken in de aanpak van de gemeente of aanbieder te dichten. En gebruik de ervaringen ook om betere kaders voor de toekomst te scheppen, waarbij preventie, proactieve opsporing en aanpak van onrechtmatigheden actief worden vormgegeven.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

 

Lees ook deze blogs over rechtmatigheid:

Onderzoeken van de 3 dimensies van rechtmatigheid

Huidige praktijk in sturen op rechtmatigheid

Een integrale benadering van rechtmatigheid: de 3 fases

Rechtmatigheidsverantwoording 2021 gewijzigd

Rechtmatigheid als ingang voor transformatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers