of 62284 LinkedIn

Gemeenten en regionaal sturen | Benchmark Wmo/Jeugdwet

Gemeenten en regionaal sturen | Benchmark Wmo/Jeugdwet. De drie voordelen van samenwerken
Zorg-Lokaal Reageer

Sturen op zorginzet en – uitgaven vanuit de Wmo en Jeugdwet. Daarvoor hebben gemeenten betrouwbare en relevante data nodig. Momenteel wordt data met name op gemeentelijk niveau geanalyseerd voor sturing. Het is voor gemeenten ook mogelijk om beschikbare data uit administratieve processen samen met andere gemeenten te analyseren. Wat zijn de voordelen hiervan? En wat is er nodig om overkoepelend inzicht voor sturing te organiseren?

Dankzij het landelijk iJw/iWmo berichtenverkeer (Wmo/Jeugdwet) beschikken gemeenten over veel data rondom ingezette en geleverde zorg. Door deze data te combineren kunnen gemeenten benchmarken. Op deze manier krijgen alle samenwerkende gemeenten (bijvoorbeeld regionaal) extra inzichten voor sturing op de Wmo/Jeugdwet. 

 

Op basis van deze (overkoepelende) inzichten kunnen gemeenten bijvoorbeeld intern en regionaal beleid verbeteren. Of gezamenlijk acteren bij overkoepelend gesignaleerde vraagstukken.

 

Leren en verbeteren door (regionale) samenwerking

Diverse vragen die binnen één gemeente of een (regionale) samenwerking mogelijk spelen, kunnen vanuit benchmark worden beantwoord. Te denken is aan vragen als:

  • Zijn de kosten voor de Jeugdwet evenveel gestegen bij gemeente A als bij gemeente B (relatief gezien)?
  • Is dezelfde trend voor productcategorie “individuele begeleiding specialistisch” zichtbaar bij andere gemeenten?
  • Welke zorgaanbieders hebben het grootste aandeel in de regio?
  • Wat zijn per deelnemende gemeente de verschillen in het declaratiegedrag van zorgaanbieders? 
  • Hoe verloopt de toegang tot jeugdzorg binnen de regio? Zijn er bepaalde (type) verwijzers die in de ene gemeente meer verwijzen dan in andere?

 

Waarom zou een gemeente met andere gemeenten samenwerken op het gebied van data? Wat zijn de voordelen? 

 

Voordeel 1 | Sneller inspelen op overkoepelende/regionale vraagstukken

Overkoepelende data-analyse geeft gemeenten snel, relevant inzicht voor sturing bij overkoepelende en regionale vraagstukken. Stel dat er bij een zorgaanbieder  een faillissement of toezicht vraagstuk speelt. Bij welke gemeenten levert een bepaalde zorgaanbieder allemaal zorg? Welke zorg levert deze zorgaanbieder? Bij hoeveel cliënten? Met regionaal inzicht kunnen gemeenten sneller onderling schakelen en inspelen op de situatie.

 

Voordeel 2 |  Inzicht voor inkoopbeleid

Regionale informatie biedt ook de mogelijkheid om het gemeentelijke of regionale inkoopbeleid tegen het licht te houden. Zijn er bepaalde inkooppercelen waar een sterke stijging of daling te zien is van aantal cliënten of kosten? Zijn regionaal gedeelde opvattingen ook terug te vinden in de data? Klopt bijvoorbeeld het beeld dat de verwijzingen in de jeugd-ggz voornamelijk via de huisarts gaan?

 

Voordeel 3 | Optimaliseren van (regionaal) contractmanagement

Is het contractmanagement regionaal georganiseerd? Dan zorgt het delen van data ervoor dat het contractmanagement efficiënt en gestructureerd kan plaatsvinden. Zowel gemeenten als zorgaanbieders moeten soms informatie met de regio te delen. Versnipperde informatie aanlevering vanuit diverse partijen brengt voor iedereen administratieve lasten met zich mee. Terwijl vanuit het administratieve proces relevante informatie voor de regio ook centraal inzichtelijk kan worden gemaakt.  

 

Wat is er nodig? 

In een online regionaal dashboard Wmo/Jeugdwet kunnen gemeenten gezamenlijk, data vanuit het iJw/iWmo berichtenverkeer, centraal inzicht voor sturing organiseren. 

 

√ Gezamenlijk plan 

Voordat een regionaal dashboard “live” kan, is een degelijke voorbereiding nodig. De eerste stap is dat alle betrokken gemeenten een gezamenlijk plan opstellen. Voor wie is welke data relevant? Mogen persoonsgegevens gedeeld worden en zo ja welke (AVG)?  Welke inzichten genereert het regionaal dashboard na oplevering? Wie heeft er toegang tot deze inzichten (informatieveiligheid)? Welke gegevens worden verwerkt en hoe (verwerkersovereenkomst)?

 

√ Onafhankelijke projectbegeleiding

Voor een geslaagde implementatie is het maken en vastleggen van eenduidige en heldere eisen, wensen en afspraken van groot belang. Temeer omdat het inrichten van een regionaal dashboard meerdere gemeenten met elk eigen visies betreft. Bij dergelijke projecten schakelen gemeenten vaker een onafhankelijke partij  in voor een optimale begeleiding.

 

√ Technische expertise

Daarnaast komt er ook een technische component kijken bij de implementatie van een online regionaal dashboard. De benodigde data beschreven in het plan is beschikbaar vanuit verschillende gemeentelijke systemen. Voor analyse en inzicht is gecentraliseerde data samenvoeging en -opslag nodig. Een technisch expert helpt gemeenten hierbij.

 

Wilt u meer weten over benchmarking via een online regionaal dashboard? Wij gaan graag met u in gesprek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers