of 62812 LinkedIn

Gehaaste beslissingen na onvolledig onderzoek

Gehaaste beslissingen na onvolledig onderzoek. Wat kan de voorziening echt voor de cliënt betekenen?
Zorg-Lokaal Reageer

Factoren als tijdsdruk en gebrek aan duidelijke kaders of ondersteuning leiden regelmatig tot beslissingen en beschikkingen, waarbij consulenten twijfels kunnen hebben over wat de voorziening echt voor de cliënt kan betekenen.

In ons blog: ‘’Zorgvuldig onderzoek in een dynamische context’’ beschreven we dat consulenten te maken hebben met een aantal uitdagingen bij het doen van goed onderzoek. In dit blog zoomen we in op de factoren als tijdsdruk en gebrek aan duidelijke kaders.

 

Tijdsdruk

De gemeente en haar consulenten hebben te maken met wettelijk vastgestelde termijnen. Dit houdt in dan na een melding van een burger binnen Wmo of Jeugdwet een zorgvuldig onderzoek plaats moet vinden. En indien noodzakelijk, een beschikking moet worden afgegeven.

De tijdsdruk wordt extra vergroot als het niet mogelijk is om snel of in één contactmoment zorgvuldig onderzoek te doen. Denk bijvoorbeeld aan taal- of communicatieproblemen, het afzeggen van afspraken en het niet bestaan van of direct beschikbaar hebben van informatie. Een cliënt kan hierdoor onbewust of bewust een bijdrage leveren aan het verhogen van de tijdsdruk. In deze situaties is het belangrijk om je niet te laten verleiden tot het nemen van een beslissing waar je feitelijk niet achter staat.

 

Kaders

De primaire kaders voor een adequaat onderzoek door consulenten worden benoemd en bekrachtigd door uitspraken van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dit betreft de volgende vier eisen van een zorgvuldig onderzoek door consulenten:

  • Het vaststellen van de hulpvraag;
  • De bruto benodigde oplossing;
  • Het aftrekken van de bijdrage aan de oplossing door inzet van eigen kracht, netwerk, algemene of voorliggende voorzieningen;
  • Het vaststellen van de netto benodigde oplossing in de vorm van een collectieve of individuele Wmo maatwerkvoorziening of Jeugdwet voorziening.

 

Dit kader is slechts beperkt bruikbaar. Op de eerste plaats is het uitdagend om de mogelijke oplossingen zo te benoemen dat zij ‘makkelijk’ af te trekken zijn van de hulpvraag. Op de tweede plaats heeft de CRvB in haar uitspraken slechts eisen gesteld aan een zorgvuldig onderzoek na melding, dus feitelijk voordat daadwerkelijk een aanvraag is gedaan. Veel gemeenten, beleidsmakers en consulenten zijn daardoor op het verkeerde been gezet over wat een zorgvuldig onderzoek inhoudt.

 

Oplossingsrichting

Vanuit kaders zou men feitelijk op twee benen moeten staan: eerst een zorgvuldig onderzoek na melding en dan daarna – indien het tot een aanvraag komt – een zorgvuldig onderzoek, waarin de te verwachten gepastheid van de Wmo maatwerkvoorziening of de individuele Jeugdwetvoorziening nader wordt onderzocht. Dit is feitelijk ook in beide wetten als verplichting opgenomen.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers