of 62812 LinkedIn

De consulent als veelkunner

De consulent als veelkunner. Vaardigheden die kunnen helpen om rechtmatigheid toe te passen
Zorg-Lokaal Reageer

In onze voorgaande blogs stonden we stil bij dat consulenten te maken hebben met een aantal uitdagingen bij het doen van goed onderzoek. Dit met de bijbehoren valkuilen en knelpunten. Tevens namen we jullie mee in het nemen van regie tijdens het onderzoek door te kijken vanuit meerdere perspectieven. En we zien hoe het onderzoeken van rechtmatigheid er in de toegang uit kan zien. In dit blog staan we stil bij de vaardigheden die u kunnen helpen om rechtmatigheid toe te passen. U de consulent als veelkunner.

Een consulent binnen de Wmo of Jeugdwet is een professional die over vele vaardigheden moet beschikken. Dat maakt dat de consulent een veelkunner moet zijn, die zijn rol vaak in een complexe situatie moet verrichten. Zo moet een consulent, onder tijdsdruk:

 

  • Goed onderzoek kunnen doen naar de hulpvraag, doelen, beperkingen en belastbaarheid van de cliënt;
  • De bouwstenen van een integrale oplossing voldoende kennen en kunnen inpassen;
  • De specialistische voorziening op waarde kunnen schatten. Hierbij rekening houdend met de veelheid aan verschillende voorzieningen en aanbieders met ieder een eigen manier van werken;
  • Beslissingen nemen, terwijl soms feitelijk belangrijke informatie ontbreekt en/of geen goede voorspelling kan worden gedaan over hoe de integrale oplossing en/of de specialistische voorziening zullen werken;
  • Afhankelijk van het beleid van de gemeente mogelijk nog een eigen rol voor de consulent als coach van de cliënt.

 

Structuur

In deze situaties helpt het als u over voldoende vaardigheden en methodes beschikt om de complexe situatie te vereenvoudigen en overzichtelijk te maken door gestructureerd te werken. Vervolgens kan een zorgvuldig onderzoek worden opgesplitst in:

 

  • Onderzoek naar cliënt.
  • Onderzoek naar de integrale oplossing.
  • Onderzoek naar de specialistische voorziening.

 

Het hanteren van deze structuur helpt om het onderzoek zorgvuldig te doen én om daarbij niet in de valkuilen van te snelle conclusies te trappen.

Kwaliteit en rechtmatigheid

Kwaliteit is een begrip dat op vele manieren kan worden gedefinieerd en uitgelegd. Gelukkig bevatten zowel Wmo als Jeugdwet zeer bruikbare minimale eisen die aan kwaliteit gesteld zijn. Kwaliteit en rechtmatigheid kennen daardoor een grote overlap. De wettelijke bepalingen kunnen worden gegroepeerd in:

 

  • Eisen die aan (te verwachten of gerealiseerde) kwaliteitsuitkomsten te stellen zijn.
  • Eisen die aan professioneel handelen gesteld worden.

 

Trainingen toegepaste rechtmatigheid sociaal domein

Onze expertpartner Triple A Academy biedt verschillende trainingen aan waarmee u toegepaste rechtmatigheid uzelf eigen kan maken. In de training ‘Zorgvuldig onderzoek van aanbieders’ krijgt u verschillende onderzoeksstrategieën en onderzoeksinstrumenten aangereikt voor het onderzoeken van rechtmatigheid en kwaliteit van aanbieders.

 

Daarnaast krijgt u in de training ‘C-DATE’ kaders aangereikt voor het beoordelen van kwaliteit, met speciale aandacht voor de C-DATE methodiek. Met behulp van de C-DATE methodiek kunt u hulpverlenings- of ondersteuningsplannen toetsen en beoordelen. Hierdoor kunt u uiteindelijk een uitspraak doen over de te verwachten of gerealiseerde kwaliteit van een Wmo maatwerkvoorziening of individuele jeugdhulpvoorziening.

 

Met deze kennis kunt u de dialoog met cliënten meer gestructureerd en concreter aangaan. Dit als deel van de beoordeling of een voorziening passend wordt ingezet, conform wettelijke eisen. Bovendien vormen deze trainingen een mooie basis om vanuit uw eigen rol en bijbehorende uitdagingen nieuwe toepassingen te ontwikkelen en antwoorden of oplossingen te vinden.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

 

Deze operationeel gerichte blog is de laatste uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

 

Lees hier de eerste blog uit deze serie.
Lees 
hier de tweede blog uit deze serie.
Lees hier de derde blog uit deze serie
Lees hier de vierde blog uit deze serie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers