of 62284 LinkedIn

Dashboard “Zorgpaden” geeft Sociale Dienst Drechtsteden inzicht voor sturing

Dashboard “Zorgpaden” geeft Sociale Dienst Drechtsteden inzicht voor sturing
Zorg-Lokaal Reageer

Door het ontbreken van de juiste tools is het voor veel gemeenten nog een toekomstvisie om beleid te voeren vanuit zorgtraject monitoring. “Inzichtelijke en betrouwbare stuurinformatie is noodzakelijk om het gehanteerde beleid goed te kunnen evalueren en bij te kunnen sturen. Het Dashboard “Zorgpaden” geeft de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) inzicht voor sturing” – Roeland Westra, Senior Contractmanager Sociale Dienst Drechtsteden.

Datagedreven resultaatsturing is één van de doelen die de SDD voor ogen heeft. Zorg-Lokaal ontwikkelde in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden het dashboard “Zorgpaden”. Dit dashboard geeft inzicht in de zorginzet op productcategorie niveau tussen een instelbare start- en eindmaand. Door de instelbare periode filter, ontstaat het pad dat verschuivingen en stapelingen tussen en binnen categorieën aantoont. De zorgtrajecten van cliënten zijn hierdoor in de tijd te volgen in ‘zorgpaden’.

 

                       

‘Het ontwikkelde dashboard heeft als enorme toegevoegde waarde dat de cliënten te volgen zijn in de tijd, vanaf het moment van instroom tot wellicht een uitstroom moment. Hierdoor zijn wij nu in staat om de doorlooptijden, afschaling en uitstroom te meten.’, Roeland Westra.

 

Data gedreven sturing voor effectieve transformatie

Beschermd wonen is gericht op het bieden van een veilige woonomgeving, stabilisatie en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. De SDD voert dit programma uit in opdracht van en in samenwerking met centrumgemeente Dordrecht. Sinds 2018 worden aanbieders meer gestimuleerd om mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking waar mogelijk niet in een instelling, maar zoveel mogelijk thuis hulp te bieden (geïntegreerd in de wijk); ‘beschermd thuis’. 

 

Onvolledige of versnipperde managementinformatie rondom het complete zorgpad van de doelgroep maakt effectief transformeren lastig. Waar stuur je op als je niet weet wat er speelt? 

 

                                                 

‘Meer inzicht krijgen in de transformatie beschermd thuis was in eerste instantie de aanleiding voor het dashboard “Zorgpaden”. Met zorgpaden kunnen wij bijvoorbeeld nauwkeurig monitoren hoe groot nu de doorstroom van intramuraal naar ambulant daadwerkelijk is. Met de transformatie streven we naar een zo normaal mogelijke woon- en leefomgeving voor de burger. Zo kunnen ze mee blijven doen in de samenleving en behouden ze structuur in hun dagelijkse leven. Waar mogelijk stimuleren wij binnen onze regio dan ook de inzet op beschermd thuis.’, Roeland Westra.

De SDD startte recent om inzichten uit het dashboard toe te passen en een intern projectteam bekijkt periodiek de ontwikkelingen. Om de monitoring van het verloop van zorgtrajecten uit te breiden zoekt Zorg-Lokaal continue mogelijke samenwerkingen op.

 

                                            

‘‘Eén van de belangrijke inzichten vanuit het dashboard is het  financiële effect van zorgpaden. Inzichten worden onder andere ingezet voor contractmanagement en de financiële verantwoording in bestuurlijk overleg. Uiteindelijk is het streven om effectief gebruik te maken van alle stuurinformatie, zodat de zorg (op de langere termijn) betaalbaar blijft of, door passende en effectieve zorginzet, juist goedkoper. Dit is geen doel op zich, de inhoudelijke beweging is leading, maar wel een gunstig bijeffect.’, Roeland Westra.

 

Functionaliteiten van het dashboard “Zorgpaden”

Het dashboard bestaat uit twee kolommen met daartussen verbindingen die het zorgpad aanduiden. De kolommen zijn een weergave van alle combinaties van productcategorieën waarin zorgtrajecten actief zijn tijdens de geselecteerde startmaand (linker kolom) en eindmaand (rechter kolom).

 

Aantal cliënten, waarde, financieel effect en uit zorg reden per productcategorie
Het dashboard “Zorgpaden” toont per productcategorie het aantal cliënten met een onderliggende toewijzing. En met behulp van een directe link met de gemeentelijke Producten Diensten Catalogus (PDC) is het ook mogelijk om per productcategorie de totale waarde (€) aan onderliggende toewijzingen in te zien.

 

Afbeelding

 

De zorgpaden (zichtbaar in het midden van het dashboard) tonen de doorstroom naar de productcategorieën, waarin cliënten in de geselecteerde eindmaand zorg ontvangen. Vervolgens maakt een zorgpad selectie de financiële effecten (een daling of stijging in de kosten bijvoorbeeld) van het betreffende zorgpad zichtbaar.

 

Als een cliënt uitstroomt en in de geselecteerde eindmaand geen zorg meer ontvangt, dan eindigt het zorgpad in categorie ‘geen zorg’. Het dashboard laat hierbij ook de beëindigingsreden die de zorgaanbieder meegaf in de Melding Uit Zorg (307) zien.

 

Verplaatsingen binnen een productcategorie

Het kan voor gemeenten ook interessant zijn te weten welke verplaatsingen er binnen een productcategorie zijn. Een voorbeeld: Welke afschaling is te signaleren bij producten die volgens de gemeentelijke PDC als laag, middel en hoog kunnen worden toegewezen? Maar er zijn diverse verplaatsingen binnen een productcategorie denkbaar. Deze kunnen naar behoefte in het dashboard “Zorgpaden” worden weergegeven. 

 

Continue werken aan verbetering

Het dashboard “Zorgpaden” wordt voortdurend doorontwikkeld en uitgebreid met extra filteropties en aanvullende data. Op korte termijn wordt er onder andere nog een “zorgaanbieder” filteroptie toegevoegd. Deze optie geeft contractmanagers bij gemeenten inzicht in de effecten van zorginzet per gecontracteerde zorgaanbieder.

 

                      

‘Om grip op zorginzet te kunnen krijgen en houden is het steeds belangrijker om binnen dit complexe domein betrouwbaar inzicht te hebben. Het continue door ontwikkelen van tools voor inzicht in het verloop van zorgtrajecten is hierbij heel waardevol.’, Roeland Westra.

 

AfbeeldingDit blog kwam tot stand met dank aan Roeland Westra, Senior Contractmanager bij Sociale Dienst Drechtsteden.

 

Wilt u weten hoe Zorg-Lokaal uw gemeente kan ondersteunen bij het organiseren van inzicht voor sturing op zorginzet- en kosten vanuit de Wmo en Jeugdwet? Wij gaan graag met u in gesprek.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Zorg-LokaalWilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard

Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl 
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Afbeelding

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers