of 63908 LinkedIn

Voorspellende modellen in de jeugdzorg: do or don’t?

‘Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten’, kopte de Volkskrant onlangs. In het artikel wordt beschreven hoe het resultaatgestuurd werken zowel gezinnen, verwijzers als aanbieders zou prikkelen om minder te focussen op de geleverde uren aan zorg, en meer te focussen op het gewenste resultaat. Binnen het resultaatgestuurd werken worden doorgaans door de cliënt en hulpverlener(s) gezamenlijk concrete doelen vastgesteld, zodat hier binnen een traject naartoe kan worden gewerkt. In plaats van een vast tarief per uur uit te betalen aan een aanbieder, bestaat de vergoeding uit een vooraf afgesproken bedrag per traject.

Van hulpverleners wordt ondertussen verwacht dat zij cliënten inschalen in een geschikt traject. Echter, verkeerde inschaling kan grote financiële gevolgen hebben, zowel voor gemeenten als voor aanbieders. Wanneer de cliënt in een ‘te licht’ traject wordt ingeschaald, is dit nadelig voor de aanbieder. Dan wordt namelijk veel zorg verwacht tegenover een relatief laag bedrag. Inschaling in een ‘te zwaar’ traject is juist nadelig voor gemeenten, omdat een lichter (en daarmee goedkoper) traject ook voldoende was geweest. Met het oog op de oplopende financiële tekorten is de vraag: hoe kunnen beide partijen grip houden op de kosten en in gesprek blijven met elkaar?

 

Voorspellende modellen

Een manier om grip te houden op de kosten, en zo hulpverleners te ondersteunen, is om data in te zetten. Door wetenschappelijk aangetoonde beschermende en risicofactoren (van bijvoorbeeld de zorgbehoefte) te wegen en te analyseren, kunnen voorspellingen worden gedaan over individuen. Om meer accurate voorspellingen te doen kan daarnaast worden onderzocht welke factoren een voorspellende waarde hebben naast de bekende beschermende en risicofactoren. Een data scientist onderzoekt met welke vorm van machine learning  je tot het beste voorspellend model komt. Overeenkomstig met de big data trend, kent Nederland enkele voorspellende modellen. Een voorbeeld hiervan is ProKid Plus, een methodiek om geweldsdelicten te voorspellen bij jongeren tussen 12en 18 jaar met politiecontacten. Een ander voorbeeld is het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht, een hulpmiddel om recidiverisico te berekenen op basis van beschermende en risicofactoren. In een ideale wereld zouden dergelijke instrumenten tot een perfecte risicotaxatie leiden, waarop beleid kan inhaken.

 

Wat houdt ons tegen?

Er spelen enkele praktische bezwaren. Zo zijn databestanden niet altijd volledig en is een groot aantal casussen nodig om tot een goed voorspellend model te komen. Met goede registratie door gemeenten, aanbieders en verwijzers valt hier al veel te winnen. Daarnaast spelen er ethische bezwaren: categorisatie van gedrag kan concrete gevolgen hebben voor een individu, bijvoorbeeld hoeveel zorg er wordt geïndiceerd. Een valide voorspellend model is dus essentieel. Bovendien is waarborging van privacy van belang. Zowel vanuit de cliënt gezien als vanuit de AVG is koppeling tussen verschillende databestanden niet altijd wenselijk, en er moet een goede grondslag zijn om een voorspellend model in te zetten. 

 

Expertise en data combineren?

Niettemin kunnen dergelijke modellen van toegevoegde waarde zijn. Door de blik van hulpverleners te combineren met data, kan het beste uit beide werelden worden geïntegreerd. Een hulpverlener kan door kennis en ervaring de volledige context van een cliënt meenemen in een besluit (en dus ook factoren die een te lage prevalentie hebben). Daarentegen kunnen de resultaten uit voorspellende modellen worden gebruikt om de discussie over trajectkeuzes en inconsistenties hierin aan te wakkeren en om het keuzeproces betrouwbaarder te maken. Door data niet als doel te gebruiken, maar als hulpmiddel, kan passende zorg worden gewaarborgd terwijl financiële risico’s worden beperkt.

 

Meer weten?

Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Dymph de Boer via dymph@vandamoosterbaan.nl of 06-18827262. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingVan Dam & Oosterbaan 
Orteliuslaan 871

3528 BE Utrecht

085 112 43 71

www.vandamoosterbaan.nl

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Datum: Tijd: Onderwerp:
14-09-2021 09:30-11:00 Masterclass Datagedreven Werken binnen V&O
29-09-2021 13:00-15:00 Masterclass MOBW
07-10-2021 09:00-13:00 Training Power BI Verdieping (dagdeel I)
12-10-2021 09:00-17:00 Training Excel Basis
13-10-2021 09:00-11:00 Masterclass MOBW
14-10-2021 09:00-13:00 Training Power BI Verdieping (dagdeel II)
18-10-2021 09:00-17:00 Training Excel Verdieping
27-10-2021 09:00-11:00 Masterclass MOBW
02-11-2021 10:00-12:00 Masterclass Jeugddomein
16-11-2021         13:00-14:30         Masterclass Veiligheid & Ondermijning

Whitepapers

Bloggers