of 65378 LinkedIn

Sanne Arts

Junior Adviseur

Sanne Arts is als junior adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan en heeft Bestuurskunde en Zorgmanagement gestudeerd. Ze heeft een pragmatische aanpak terwijl ze tegelijkertijd rekening houdt met politieke en bestuurlijke verhoudingen. Ze wordt enthousiast wanneer kwantitatieve data ingezet kan worden voor procesverbetering.


  sanne@vandamoosterbaan.nl
06 18 24 32 62

 • Beschermd Wonen in vogelvlucht

  Reageer

  In dit artikel komen in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten voor het beschermd wonen langs. Binnen vijf minuten weet jij meer over de inhoudelijke en financiële doordecentralisatie, de overgang van een historische naar een objectieve verdeling van de financiële middelen en het nieuwe woonplaatsbeginsel.

 • Stapeling van zorg: minder, minder, minder! Maar hoe dan?

  Reageer

  De wens om te besparen en te bezuinigen op de uitgaven vanuit de Jeugdwet.
  Grip op de zorg(uitgaven) vanuit de Jeugdwet! Dat is de wens van vrijwel elke gemeente. De uitgaven zijn gestegen van 3,6 miljard in 2015 naar 5,4-5,6 miljard in 2019, zie het rapport Stelsel in groei (aef.nl)). Door deze stijging ontstaat steeds meer een structureel tekort op de gemeentelijke begroting. Dit heeft tot gevolg dat andere voorzieningen onder druk komen te staan, zoals het zwembad of de bibliotheek. Daarom is besparen of bezuinigen op de uitgaven vanuit de Jeugdwet voor vrijwel elke gemeente in Nederland een doelstelling met prioriteit.

 • Twee andere belangrijke lessen over capaciteitsmanagement

  Reageer

  Hoe zet je medewerkers op een slimme manier in?

  Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd in het thema “capaciteitsmanagement”. Het doel van capaciteitsmanagement is het (op een slimme manier) in balans brengen van vraag en aanbod. Het gaat dan om de vraag naar een product of dienst en het aanbod van middelen om het product of dienst tot stand te laten komen. Capaciteit kan bestaan uit bijvoorbeeld machines, werkplekken of vergaderruimtes. Ik focus me vooral op de inzet van medewerkers, oftewel personele capaciteit.

 • Hoe zet je medewerkers op een slimme manier in?

  Reageer

  Twee belangrijke lessen die ik leerde over capaciteitsmanagement.

  Een paar jaar geleden ben ik afgestudeerd in het thema “capaciteitsmanagement”. Het doel van capaciteitsmanagement is het (op een slimme manier) in balans brengen van vraag en aanbod. Het gaat dan om de vraag naar een product of dienst en het aanbod van middelen om het product of dienst tot stand te laten komen. Capaciteit kan bestaan uit bijvoorbeeld machines, werkplekken of vergaderruimtes. Ik focus me vooral op de inzet van medewerkers, oftewel personele capaciteit.

 • Moeten gemeenten veel of weinig zorgaanbieders contracteren?

  4 reacties

  Veel gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein. In deze blog ga ik in op de volgende vraag: moeten gemeenten nastreven om (zo) veel (mogelijk) zorgaanbieders te contracteren? Of moeten ze juist een (strenge) selectie van zorgaanbieders contracteren en een meer intensieve samenwerking aangaan?

 • Samen slim in het sociaal domein

  Reageer

  Op 11 april bezocht ik het event: samen slim in het sociaal domein. Dit event werd onder andere door Stipter georganiseerd. Hoe heb ik deze dag ervaren? Ik vertel het in deze blog.

 • Twee grote misvattingen over data- en informatiegedreven werken

  Reageer

  Data- en informatiegedreven werken is trending in gemeenteland. Veel gemeenten zetten in op het ontwikkelen van de benodigde stuurinformatie. Maar… niet iedereen is even enthousiast. Herkenbaar? In dit blog ga ik in op twee misvattingen die (potentiële) gebruikers van stuurinformatie kunnen hebben over data- en informatiegedreven werken. Het is belangrijk deze misvattingen te weerleggen, anders kunnen ze namelijk een bron van weerstand vormen. En als je veel tijd en geld investeert in het ontwikkelen van stuurinformatie, is het wel zo fijn dat mensen hier enthousiast mee aan de slag gaan. Weerstand is dan het laatste wat je kunt gebruiken.

 • Samen jeugdzorg inkopen

  1 reactie

  Waarom is data- en informatiegedreven werken belangrijk?
  Sinds 2015 zijn verschillende samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van inkoop van jeudgzorg uiteengevallen. Waarom stappen gemeenten uit deze samenwerkingsverbanden? En hoe kan data- en informatiegedreven werken de samenwerking ondersteunen en daarmee (onnodige) fragmentatie van het inkooplandschap voorkomen?

Contactgegevens

AfbeeldingVan Dam & Oosterbaan 

Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

085 112 43 71

www.vandamoosterbaan.nl

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Datum:

Tijd:

Onderwerp:

09-03-2022

09:30-11:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen Veiligheid & Ondermijning

15-03-2022

14:30-16:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen MOBW

17-03-2022        

09:30-11:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen het Jeugddomein

Whitepapers

Bloggers