of 62812 LinkedIn

Lisa Rook

Adviseur

Lisa is als Adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Het liefst combineert Lisa haar kennis en ervaring op het gebied van jeugd, armoede en participatie met haar liefde voor data-analyse. Op die manier komt zij tot praktisch bruikbare (beleids)adviezen die niet enkel gebaseerd zijn op een onderbuikgevoel. Lisa is gericht op samenwerking. Ze is open, transparant, communicatief vaardig en in staat een (zakelijk) standpunt duidelijk naar voren te brengen. Lisa is omgevingsbewust en gericht op zowel het resultaat als de relatie. Door haar ervaring in de publieke sector is zij zich bewust van organisatiebelangen en omgevingsfactoren, hierbij is ze flexibel en maakt ze gebruik van haar creativiteit.

 

 / 0648064625

  • De behandeling van bezwaarschriften in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

    Reageer

    Omdat Nederland getroffen is door het coronavirus heeft het kabinet op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie aangekondigd. Dit noodpakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, oftewel de Tozo. Deze regeling ‘hangt’ onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Voor de Tozo is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Deze AMvB is van kracht geworden op 22 april 2020 en met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking getreden. De getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Velen van hen kunnen door hierdoor hun beroep of bedrijf niet of nauwelijks (meer) uitoefenen.

Contactgegevens

AfbeeldingVan Dam & Oosterbaan 
Orteliuslaan 871

3528 BE Utrecht

06- 28735345

www.vandamoosterbaan.nl

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Whitepapers

Bloggers