of 59274 LinkedIn

Dymph de Boer

Junior Adviseur – Van Dam & Oosterbaan

Dymph de Boer Dymph de Boer is als junior adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Met een achtergrond in de kwantitatieve sociologie is ze geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en methodes om deze ontwikkelingen te onderzoeken. Ze heeft relevante onderzoekservaring opgedaan middels assisterende onderzoeksfuncties binnen de wetenschap en een onderzoeksbureau. Haar affiniteit met het sociaal domein en data-analyse vormen een goede basis voor het datagedreven beantwoorden van vragen uit de publieke sector.

 

dymph@vandamoosterbaan.nl
  06 18 82 72 62


  • Van doelstelling tot meetbaar resultaat

    Reageer

    Met de grotere behoefte aan datagedreven werken, is ook het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen een hot topic geworden. Maar hoe maak je doelen meetbaar? En is dit altijd wenselijk? In deze blog ga ik dieper in op het verschil tussen outcome- en outputdoelstellingen, soorten indicatoren waarmee je prestaties op doelstellingen kunt meten en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

  • Voorspellende modellen in de jeugdzorg: do or don’t?

    Reageer

    ‘Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten’, kopte de Volkskrant onlangs. In het artikel wordt beschreven hoe het resultaatgestuurd werken zowel gezinnen, verwijzers als aanbieders zou prikkelen om minder te focussen op de geleverde uren aan zorg, en meer te focussen op het gewenste resultaat. Binnen het resultaatgestuurd werken worden doorgaans door de cliënt en hulpverlener(s) gezamenlijk concrete doelen vastgesteld, zodat hier binnen een traject naartoe kan worden gewerkt. In plaats van een vast tarief per uur uit te betalen aan een aanbieder, bestaat de vergoeding uit een vooraf afgesproken bedrag per traject.

Contactgegevens

AfbeeldingVan Dam & Oosterbaan 
Orteliuslaan 871

3528 BE Utrecht

06- 28735345

www.vandamoosterbaan.nl

info@vandamoosterbaan.nl

Whitepapers

Bloggers