of 65378 LinkedIn

Dymph de Boer

Junior Adviseur – Van Dam & Oosterbaan

Dymph de Boer Dymph de Boer is als junior adviseur werkzaam bij Van Dam & Oosterbaan. Met een achtergrond in de kwantitatieve sociologie is ze geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en methodes om deze ontwikkelingen te onderzoeken. Ze heeft relevante onderzoekservaring opgedaan middels assisterende onderzoeksfuncties binnen de wetenschap en een onderzoeksbureau. Haar affiniteit met het sociaal domein en data-analyse vormen een goede basis voor het datagedreven beantwoorden van vragen uit de publieke sector.

 

dymph@vandamoosterbaan.nl
  06 18 82 72 62


 • ‘Schaduwsamenleving’ op vakantieparken

  1 reactie

  Denk aan een vakantiepark en u ziet waarschijnlijk een park met bungalows voor u met een zwembad voor de kinderen. Er is groen, er is rust en er zijn voldoende faciliteiten. Hoewel dit beeld deels klopt, laat onderzoek ook een ander beeld zien. Onder de Brabantse vakantieparken had in 2018 35% té weinig perspectief en té weinig kwaliteit[1].

 • Personen met verward gedrag: van registratie tot aanpak

  Reageer

  Krantenkoppen schreeuwen dat het aantal meldingen over personen met verward gedrag is toegenomen. Dit wordt geconcludeerd op basis van een stijging in meldingen die bij de politie gedaan worden. Hoewel er overeenstemming lijkt te zijn over het bestaan van deze stijging, dient voorzichtig om te worden gegaan met het trekken van conclusies op basis van deze cijfers. In deze blog leg ik uit waarom en zet ik de cijfers op de juiste plek.

 • Sociaal wijkteam: kostenpost of wondermiddel?

  Reageer

  Begin dit jaar publiceerde het CPB het rapport “De wijkteambenadering nader bekeken”. Uit dit rapport blijkt dat in de meeste gemeenten het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 is toegenomen, met name bij gemeenten met wijkteams. Conclusie: wijkteams leiden niet tot minder, maar tot meer dure zorg. Maar wat zegt dit eigenlijk?

 • Van doelstelling tot meetbaar resultaat

  Reageer

  Met de grotere behoefte aan datagedreven werken, is ook het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen een hot topic geworden. Maar hoe maak je doelen meetbaar? En is dit altijd wenselijk? In deze blog ga ik dieper in op het verschil tussen outcome- en outputdoelstellingen, soorten indicatoren waarmee je prestaties op doelstellingen kunt meten en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

 • Voorspellende modellen in de jeugdzorg: do or don’t?

  Reageer

  ‘Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten’, kopte de Volkskrant onlangs. In het artikel wordt beschreven hoe het resultaatgestuurd werken zowel gezinnen, verwijzers als aanbieders zou prikkelen om minder te focussen op de geleverde uren aan zorg, en meer te focussen op het gewenste resultaat. Binnen het resultaatgestuurd werken worden doorgaans door de cliënt en hulpverlener(s) gezamenlijk concrete doelen vastgesteld, zodat hier binnen een traject naartoe kan worden gewerkt. In plaats van een vast tarief per uur uit te betalen aan een aanbieder, bestaat de vergoeding uit een vooraf afgesproken bedrag per traject.

Contactgegevens

AfbeeldingVan Dam & Oosterbaan 

Euclideslaan 201

3584 BS Utrecht

085 112 43 71

www.vandamoosterbaan.nl

info@vandamoosterbaan.nl

Online masterclasses

Gemeentelijk informatiehuishouding (verder) op orde!

Het nut van datagedreven werken

 

Meld je nu aan voor onze online masterclasses!

Datum:

Tijd:

Onderwerp:

09-03-2022

09:30-11:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen Veiligheid & Ondermijning

15-03-2022

14:30-16:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen MOBW

17-03-2022        

09:30-11:00

Masterclass Datagedreven Werken binnen het Jeugddomein

Whitepapers

Bloggers