of 58952 LinkedIn

Wat verdienen mensen voor en na de WW?

Wat verdienen mensen voor en na de WW? Onderzoek naar loon voor en na de WW van de mensen tussen 25 en 65 jaar, die in loondienst gaan werken.
UWV 1 reactie

In 2017 kwamen ruim 350 duizend mensen in de WW terecht. Twee derde van hen heeft binnen één jaar een nieuwe baan en geen WW-uitkering meer. Het loon voor en na de WW van de mensen tussen 25 en 65 jaar, die in loondienst gaan werken, is nader onderzocht.

Loon bij werk binnen 1 jaar

Mensen die in 2017 in de WW kwamen en binnen één jaar werk vinden, verdienden voorafgaand aan de WW gemiddeld 2.290 euro bruto per maand. Zij leveren gemiddeld vijf procent loon in op het moment dat zij weer aan het werk gaan en uit de WW zijn. Het loonverlies loopt op met de leeftijd. Zo gaan 25- tot 35-jarigen er 3,9 procent op achteruit, terwijl 55- tot 65-jarigen gemiddeld 8,2 procent minder verdienen. Op beroepsniveau zijn de loonverschillen ook aanzienlijk. Werklozen met technische, transport- en logistieke beroepen ervaren het kleinste loonverlies met minder dan 3 procent, terwijl de managers het grootste loonverlies incasseren (9 procent). Hier speelt mee dat de arbeidsmarkt voor technische, transport- en logistieke beroepen krap is, terwijl er bij managers sprake is van een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzame managers op de arbeidsmarkt neemt al enige jaren af.

 

De daling van het loon wordt enerzijds veroorzaakt door een lager loon per uur (-1,9 procent) en anderzijds door minder werkuren na de WW (-3,2 procent). De jongeren tot 35 jaar zien hun uurloon juist licht stijgen. Dit komt vermoedelijk doordat zij in de nieuwe baan in een hogere loonschaal komen. De andere leeftijdsklassen zien hun uurloon dalen, waarbij vooral de 45-plussers per uur minder verdienen. Het aantal werkuren na de WW daalt voor alle leeftijdsklassen. Laagopgeleiden verdienen na de WW een even hoog uurloon als voor de WW. Het minimumloon speelt hierbij een rol, die het loon van met name laagopgeleiden aan de onderkant begrenst.


Loon 1 jaar later

Het lagere loon na de WW kan een momentopname zijn. Om zicht te krijgen op de loonontwikkeling over langere tijd, is ook onderzocht hoe hoog het loon precies één jaar na werkhervatting is. Voor deze vergelijking is de WW-instroom in 2016 nader onderzocht. De WW’ers uit 2016 die binnen één jaar werk vinden en precies één jaar later nog steeds werk hebben, verdienen inmiddels 2 procent meer dan voorafgaand aan de WW. Zij hebben het aanvankelijke loonverlies dus één jaar later ruimschoots ingelopen. Dit geldt echter niet voor iedereen. Terwijl personen tot ongeveer 40 jaar een jaar later meer verdienen dan voordat ze werkloos werden, verdienen de mensen tussen 40 en 50 jaar ongeveer evenveel als het loon voor de WW. De 50-plussers verdienen een jaar na werkhervatting nog steeds minder dan voor de WW. Wel zijn ze er financieel op vooruit gegaan sinds hun werkhervatting.

 

Loon bij werk 1 tot 2 jaar na start WW

Naast de personen die snel werk vinden, zijn er ook mensen die niet binnen een jaar uit de WW zijn en werk hebben, maar wel één tot twee jaar na start van de WW. De mensen die in 2016 in de WW kwamen en één tot twee jaar later werk vinden, verdienen gemiddeld 21 procent minder dan voorafgaand aan de WW. Deze groep is veel kleiner dan de groep werkhervatters binnen één jaar. Ze onderscheiden zich door een hogere leeftijd, een hoger salaris en relatief vaak een vaste baan en een niet-technisch beroep voor de WW. Dit zijn alle vier risicofactoren om na de WW een lager inkomen te hebben dan voor de WW.

 

Lees meer

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Spijker (n.v.t.) op
Hoogste tijd dus om het minimum uurloon te verhogen in plaats van pas op de plaats te houden.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers