of 58952 LinkedIn

UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019

UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019
UWV Reageer

Duiding van ontwikkelingen in de sociale zekerheid met speciale aandacht voor het toenemende gebruik van de no-riskpolis.

De nieuwe doelgroepen van de Participatiewet maakten in 2018 bij ziekte vaker gebruik van de no-riskpolis dan de al langer bestaande doelgroepen.

Het economische beeld is aan het kenteren. In 2019 daalt het aantal lopende WW-uitkeringen nog wel, maar in 2020 komt de daling tot stilstand. Bij de WIA zien we een gestage toename van de instroom. Dit is vooral een gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking doordat mensen langer doorwerken. We gaan in dit artikel ook nader in op het gebruik van de no-riskpolis bij ziekte door twee nieuwe groepen: mensen in de Participatiewetgroep (die onder de doelgroep banenafspraak valt) en de groep beschut werk. De cijfers laten zien dat het gebruik van de no-riskpolis snel toeneemt.

 

Belangrijkste ontwikkelingen 2018-2020

- In 2018 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 20% af. In 2019 verwachten we een verdere afname van ongeveer 15%. In 2020 komt de daling tot stilstand.

- In de eerste acht maanden van 2019 nam de instroom in de WIA met 3,5% toe. De toename is volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA zien we nauwelijks een toename.

- Weliswaar stromen meer mensen in de leeftijdscategorie 60-plus in de IVA, maar daar staat een vrijwel even grote instroomdaling tegenover van de groep 60-min. De instroomstijging bij de WIA in de eerste acht maanden van 2019 is vooral het gevolg van een toename van de populatie verzekerden, in het bijzonder de werkenden in de leeftijdscategorie 60-plus.

- Het gerealiseerde beroep op de no-riskpolis bij ziekte door mensen in de nieuwe doelgroepen Participatiewetgroep en beschut werk is groter dan het gerealiseerde beroep op de no-riskpolis van de al langer bestaande doelgroepen (WAO, Wajong, WGA en WIA 35-min). Dit verschil is voor een belangrijk deel te verklaren door de grotere bekendheid met de no-riskpolis voor de nieuwe doelgroepen bij zowel werkgevers als werknemers.

 

Download hier het UWV Kennisverslag 2019-8

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers